Міні-конспект уроку "Початок Великої французької революції кінця XVIII ст." (Всесвітня історія, 9 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до кожного уроку всесвітньої історії в 9 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу всесвітньої історії для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі всесвітньої історії для 9 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Охредько О. Е., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок № 2. Початок Великої французької революції кінця XVIII ст.

Мета: сформувати в учнів уявлення про основні риси кризи феодально-абсолютистської системи у Франції наприкінці ХУШ ст., причини Великої французької революції, провідні ідеї французького Просвітництва; створити умови для розуміння ними причинно-наслідкових зв'язків між подіями; охарактеризувати діяльність Установчих і Законодавчих зборів; розвивати вміння порівнювати повстання та революції, висловлювати власну думку щодо значення «Декларації людини і громадянина».

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Франції.

Тип уроку: комбінований.

Поняття та назви: Генеральні штати, революція, Велика французька революція,
Установчі збори, «Декларація прав людини і громадянина», якобінці, жирон-
дисти, монтаньяри, антифранцузька коаліція.

Основні дати та події: 14 липня 1789 р. — узяття Бастилії, 20 червня 1789 р. —
початок Великої французької революції.

Історичні постаті: Людовік XVI, Вольтер, Ш.-Л. Монтеск'є, Д. Дідро, Ж.-Ж. Руссо.

Очікувані результати: учні навчаться: визначати основні риси кризи феодально-
абсолютистської системи у Франції наприкінці Х^'Ш ст., причини Французької
революції, провідні ідеї французького Просвітництва; називати основні події
Французької революції; показувати на карті кордони Франції, території поши-
рення революції; тлумачити, співвідносити та застосовувати поняття й терміни; характеризувати діяльність Установчих і Законодавчих зборів; порівнюва-
ти повстання та революції; висловлювати власне судження.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Пояснити назву першого розділу «Європа та Америка наприкінці
XVIII — на початку XIX ст.», ознайомити учнів з кількістю годин, відведе-
них на його вивчення, формою проведення тематичного оцінювання тощо.

  1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Організувати роботу за одним із варіантів1. 1. Перевірка виконання
завдань підручника. 2. Опитування. 3. Виконання тестових завдань.

  1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Провести бесіду з учнями щодо першого етапу Нової історії (мозковий
штурм).

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити перед класом проблемне запитання.

Вивчення нового матеріалу за планом

1. Франція наприкінці XVIII ст. 2. Французьке Просвітництво. 3. По-
чаток революції. 4. Законодавча діяльність Установчих зборів. 5. Заго-
стрення ситуації в країні.

Розглянути становище Франції наприкінці XVIII ст., особливу увагу
зосередити на соціальних станах французького суспільства.

Охарактеризувати ідеї французького Просвітництва через діяльність
його представників — Дідро, Руссо, Монтеск'є та інших.

Розповісти про початок Великої французької революції, зупинившись
на причинах, рушійних силах та приводі.

Описати законодавчу діяльність Установчих зборів. Особливу увагу
приділити «Декларації прав людини і громадянина».

Пояснити причини загострення ситуації у Франції, виділивши вну-
трішні й зовнішні чинники.

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника. 2. Робота з візуальними джерела-
ми (ілюстрації підручника). 3. Робота з історичною картою.

VІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових по-
милках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте матеріал § 2. 2. Виконайте завдання підручника. 3. Ви-
конайте творче завдання.

1

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток ключових компетентностей педагога Нової української школи в умовах безперервної освіти»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.