Міні-конспект уроку «Початок українського національного відродження західно-українських землях» (Історія України, 9 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 9 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 9 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок № 10. Початок українського національного відродження західно-українських землях

Мета: визначити особливості українського національного відродження на західно-
українських землях у першій половині XIX ст.; охарактеризувати процес пробу-
дження національного життя і поширення української національної ідеї; про-
аналізувати діяльність «Товариства галицьких греко-католицьких священиків» та
«Руської трійці»; розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерела-
ми, аналізувати історичний матеріал, виділяти головне і другорядне, порівню-
вати інформацію з різних джерел, а також історичні події, робити висновки, ви-
словлювати власну точку зору.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: національне відродження, «будителі», греко-ка-
толицькі священики, Барбареум, «Руська трійця», «Русалка Дністровая».

Основні дати та події: 1816 р. — заснування в Перемишлі «Товариства галицьких
греко-католицьких священиків для поширення просвіти і культури серед вірних»;
1833 р. — створення у Львові гуртка «Руська трійця»; 1837 р. — видання «Русь-
кою трійцею» альманаху «Русалка Дністровая».

Історичні постаті: А. Бачинський, М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький, Й. Ба-
зилович, М. Левицький, І. Могильницький.

Очікувані результати: учні навчаться: визначити особливості українського націо-
нального відродження на західноукраїнських землях; аналізувати події, пов'язані
з початком українського національного відродження у Закарпатті та Східній Га-
личині; характеризувати події першого етапу українського національного відро-
дження в регіоні; розкривати значення діяльності «Руської трійці» для україн-
ського руху.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

  3. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитати учнів за завданнями підручника (§ 8).

  1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Аналіз фахової думки. Запропонувати учням проаналізувати вислів
Я. Головацького:
«РУСИНИ ПІД ЛАСКАВИМ ПАНУВАННЯМ АВСТРІЇ ЖИВУТЬ БЕЗ ЛІ-
ТЕРАТУРИ, БЕЗ ЧАСОПИСУ, БЕЗ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ, БЕЗ ШКІЛ. ІНТЕЛІГЕНЦІЇ
БРАКУЄ НЕОБХІДНОЇ МОРАЛЬНОЇ СИЛИ, ЗНАННЯ СПРАВИ, ЛЮБОВІ ДО БАТЬКІВЩИНИ І САМОПОЖЕРТВУВАННЯ.».

1) Яку оцінку національному становищу українців під владою австрій-
ських Габсбургів дає один із провідних лідерів українського національного
відродження першої половини XIX ст.? 2) Чим автор пояснює причини та-
кого становища українців?

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Особливості українського національного відродження на західно-
українських землях. 2. Початок українського національного відродження
на Закарпатті. А. Бачинський. 3. Початок українського національного
відродження в східній Галичині. 4. Складові першого етапу українського
націо нального відродження на західноукраїнських землях. «Руська трійця».

Визначити особливості українського національного відродження на за-
хідноукраїнських землях у першій половині XIX ст.

Проаналізувати початок українського національного відродження на За-
карпатті. Звернути увагу на те, що наприкінці XVIII ст. русинські «буди-
телі» на Закарпатті першими розпочали досліджувати історичне походжен-
ня, культуру й мову свого народу.

Акцентувати увагу на тому, що протягом перших десятиліть XIX ст.
ідеї українського національного відродження завдяки діяльності греко-ка-
толицького духовенства набули поширення в Східній Галичині.

Охарактеризувати діяльність «Руської трійці». Пояснити, що вона
сприяла тому, що народна мова русинів стала поступово набувати рис літе-
ратурної української мови і впроваджуватися в широкий ужиток. З'ясувати
історичне значення діяльності «Руської трійці» та видання «Русалки Дні-
стрової».

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Узагальнення знань за допомогою таблиці. Порівняйте діяльність «Русь-
кої трійці» та Кирило-Мефодіївського братства за планом: 1) лідери; 2) час
існування; 3) мета; 4) діяльність; 5) історичне значення. Відповідь оформте
у вигляді таблиці.

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Історична гра «Хто більше?». Об'єднати учнів у дві групи та запропо-
нувати по черзі називати історичних діячів першої половини XIX ст., пов'я-
заних із національним відродженням на західноукраїнських землях, та стис-
ло охарактеризувати їхню діяльність.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§ 8) та виконати завдання до нього.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Емоційна ефективність учителя: теорія і практика»
Швень Ярослава Леонідівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.