• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Всесвітня історія
 • Міні-конспект уроку «Північна війна Московської держави зі Швецією та Україна. Повстання С. Палія. Виступ гетьмана І. Мазепи проти царської влади. П. Орлик і його Конституція» (Історія України, 8 клас)

Міні-конспект уроку «Північна війна Московської держави зі Швецією та Україна. Повстання С. Палія. Виступ гетьмана І. Мазепи проти царської влади. П. Орлик і його Конституція» (Історія України, 8 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 8 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 8 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2016

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Уроки 35—36. Північна війна Московської держави зі Швецією
та Україна. Повстання С. Палія. Виступ гетьмана І. Мазепи
проти царської влади. П. Орлик і його Конституція

Мета: сформувати уявлення про перебіг Північної війни та участь у ній України;
з'ясувати причини повстання І. Мазепи проти царської влади; визначити на-
слідки Полтавської битви для українських земель; з'ясувати роль і місце І. Ма-
зепи в історії України; охарактеризувати умови розвитку економічного та куль-
турного життя після Полтавської битви; проаналізувати наступ царату на
українську автономію; розглянути діяльність П. Орлика; проаналізувати основ-
ні положення його Конституції.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: Північна війна, «паліївщина», Полтавська бит-
ва, Конституція П. Орлика.

Основні дати та події: 1699 р. — прийняття польським сеймом рішення про лік-
відацію козацького устрою на Правобережжі; 1700—1701 рр. — Північна війна;
1702—1704 рр. — повстання під проводом С. Палія; 4 листопада 1708 р. — пе-
рехід І. Мазепи на бік шведського короля Карла XII; 13 листопада 1708 р. —
зруйнування Батурина; 25 травня 1709 р. — зруйнування Чортомлицької Січі;
8 липня 1709 р. — Полтавська битва; 16 квітня 1710 р. — обрання гетьманом
П. Орлика, прийняття «Пактів і Конституцій...»; 1711 р. — Прутський похід
Петра І, Прутський мир; 1711, 1713 рр. — походи П. Орлика на Правобережжя;
1713 р. — Адріанопольський договір; 1714 р. — остаточна ліквідація козацько-
го устрою на Правобережжі.

Історичні постаті: Іван Мазепа, Семен Палій, Карп XII, Петро І, Кость Гордієнко,
Пилип Орлик.

Очікувані результати: учні навчаться: визначати місце України в подіях Північної
війни; пояснювати причини повстання І. Мазепи проти московського царя;
аналізувати зміст українсько-шведського договору; визначати наслідки Пол-
тавської битви для України; характеризувати політичне становище в Україні
після Полтавської битви; давати характеристику діяльності гетьмана П. Орли-
ка; аналізувати зміст основних положень його Конституції; оцінювати діяль-
ність українських гетьманів у боротьбі за відновлення незалежності України.

Хід уроку

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями з підручника .

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Метод «Мікрофон». Учні називають основні заходи політики І. Мазе-
пи до 1708 р.

 1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

►► План вивчення нового матеріалу

І. Гетьманщина в умовах Північної війни Росії зі Швецією {І700—1721 рр.).

 1. Повстання під проводом С. Палія 1702—1704 рр. 3. Перехід І. Мазепи на
  бік Карла XII. 4. Полтавська битва та її наслідки. 5. Гетьман П. Орлик і йо-
  го Конституція. Ліквідація козацького устрою на Правобережжі.

Розглянути становище Гетьманщини в умовах Північної війни Росії зі
Швецією (1700—1721 рр.). Відзначити, що Північна війна стала важким
тягарем для українського народу. За таких умов проти політики царя ви-
ступив гетьман І. Мазепа. Аналізуючи перехід І. Мазепи на бік Карла XII,
звернути увагу на те, що
у своїх діях гетьман покладався на хитрість, роз-
рахунок та інтриги, а не на героїзм і відданість народу та його провідників.

Розповідаючи про Полтавську битву, відзначити, що поразка шведів
під Полтавою стала й провалом планів гетьмана на здобуття незалежності
України.

Охарактеризувати повстання ,під проводом С. Палія 1702—1704 рр.
Указати на те, що утворення козацьких полків у Правобережній Україні
відроджувало традиції національного державотворення в цьому регіоні.
Вагома роль у цьому процесі належала С. Палію.

Відзначити, що хоча на певний час вдалося об’єднати дві частини
України, міжнародне становище було не на її користь. Зрештою Правобе-
режжя залишилося у складі Речі Посполитої, а козацький устрій на цих
землях був ліквідований.

Проаналізувати діяльність гетьмана П. Орлика, відзначити, що він
збагатив українську та світову історію першою конституцією в сучасному
розумінні цього слова.

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Виконання завдань підручника .

 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових по-
милках.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 27) та виконати завдання до
нього. 2. Написати твір на тему «Полтавська битва очима її учасника».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Схожі матеріали