Міні-конспект уроку «Південна Україна. Ліквідація Запорозької Січі» (Історія України, 8 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 8 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 8 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2016

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Уроки 43—44. Південна Україна. Ліквідація Запорозької Січі

Мета: охарактеризувати адміністративно-територіальний поділ та освоєння запо-
розьких земель Нової (Підпільненської) Січі в другій половині XVIII ст.; визна-
чити причини та наслідки ліквідації Запорозької Січі, місце останньої в істо-
рії України; з'ясувати долю П. Калнишевського та запорожців після ліквідації
Січі; проаналізувати процес заселення Південної України; охарактеризувати
наслідки приєднання Криму до Росії.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: Нова (Підпільненська) Січ, паланки, російсько-
турецька війна, Задунайська Січ.

Основні дати та події: 1768—1774 рр. — російсько-турецька війна; 1775 р. — лік-
відація Запорозької Січі; 1783 р. — захоплення Росією Криму; 1787—1791 рр. —
російсько-турецька війна; 1783 р. — ліквідація Кримського ханства.

Історичні постаті: Петро Калнишевський, Петро Текелій, Григорій Потьомкін.

Очікувані результати: учні навчаться; характеризувати становище Нової Січі
в другій половині XVIII ст.; застосовувати та пояснювати основні поняття та
терміни; оцінювати діяльність кошового отамана П. Калнишевського; поясню-
вати причини та наслідки ліквідації Запорозької Січі; визначати місце та істо-
ричне значення українського козацтва; показувати на карті територіальні змі-
ни, які відбулися внаслідок російсько-турецьких воєн другої половини XVIII ст.,
приєднання Росією Криму, ліквідації адміністративно-територіального устрою
на території «Вольностей» Війська Запорозького.

Хід уроку

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями з підручника .

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Бесіда. 1. Коли, де і ким була заснована перша Запорозька Січ? 2. На-
звіть і покажіть на карті місця розташування інших Запорозьких Січей.
3. Визначте причини змін місця розташування Січі. 4. Яким був адміні-
стративно-політичний устрій Січі? Чому її називали «козацькою республі-
кою»? 5. Що сталося із Запорозькою Січчю в 1709 р.? 6. Унаслідок яких
подій виникла Нова (Підпільненська) Січ? 7. Поміркуйте, яку роль віді-
гравала Запорозька Січ в історії України.

 1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

►► План вивчення нового матеріалу

 1. Адміністративно-територіальний поділ земель Нової (Підпільнен-
  ської) Січі. 2. Освоєння нових земель. 3. Обмеження російським урядом
  «вольностей» Запорожжя. 4. Ліквідація Запорозької Січі. 5. Історична до-
  ля запорожців після ліквідації Запорозької Січі. 6. Участь українських ко-
  заків у російсько-турецьких війнах другої половини XVIII ст. 7. Історик
  не значення Запорозької Січі. 8. Кримське ханство у XVIII ст. Ліквідація
  Кримського ханства. 9. Освоєння півдня України. Заснування нових міст.

Розглянути адміністративно-територіальний поділ земель Нової (Під-
пільненської) Січі. Проаналізувати процес освоєння нових земель. Описа-
ти обмеження російським урядом «вольностей» Запорожжя.

Охарактеризувати процес ліквідації Запорозької Січі в 1775 р. З’ясувати
історичну долю запорожців після ліквідації Запорозької Січі.

Звернути увагу на те, що друга половина XVIII ст. стала вирішаль-
ною для долі півдня України й Криму. Після чергових російсько турець-
ких війн ці території остаточно опинилися під владою Російської імперії.
У 1775 р. було ліквідовано Запорозьку Січ, а в 1783 р. — Кримське хан-
ство. З’ясувати історичне значення Запорозької Січі.

Описати процес освоєння півдня України. Охарактеризувати заснуван-
ня нових міст у цьому регіоні.

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Виконання завдань підручника .

 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових по-
милках.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§ 31) та виконати завдання під-
ручника.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
Схожі матеріали