Міні-конспект уроку «Особливості модернізації промисловості й сільського господарства» (Історія України, 9 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 9 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 9 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок № 21. Особливості модернізації промисловості

й сільського господарства

Мета: охарактеризувати економічну політику російського уряду в Наддніпрянській
Україні в пореформений період; визначити особливості модернізації промисло-
вості й сільського господарства; розвивати в учнів уміння встановлювати при-
чинно-наслідкові зв'язки історичних подій, працювати з історичними джерела-
ми, зіставляти різні погляди на одну проблему й висловлювати власну точку
зору, аналізувати історичний матеріал.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: синдикат, монополія, кооперативний рух, урба-
нізація.

Основні дати та події: 80-ті рр. XIX ст. — завершення промислової революції
на українських землях; 1865 р. — будівництво першої залізниці в Наддні-
прянщині.

Очікувані результати: учні навчаться: визначати характерні риси економічної
політики російського уряду в Наддніпрянщині у пореформений період; ана-
лізувати модернізаційні процеси у промисловості і сільському господарстві;
з'ясовувати особливості зародження кооперативного руху; характеризувати
розвиток міст і торгівлі у цей період; пояснювати, як відбувалася міграція
українського населення до східних районів Російської імперії.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

  3. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§ 14).

  1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Аналіз фахової думки. Історик О. Бойко відзначав: «Скасування кріпос-
ного права і пов’язані з ним перетворення в українських землях. спричи-
нили низку суперечливих тенДенцій та процесів...»
. Поміркуйте, про які
суперечливі тенденції та процеси говорить дослідник. Визначте позитивні
та негативні наслідки реформ 60—70-х рр. XIX ст.

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Економічна політика російського уряду в Наддніпрянській Україні
в пореформений період. 2. Особливості модернізації промисловості. 3. Мо-
дернізаційні процеси у сільському господарстві. 4. Зародження кооператив-
ного руху. 5. Урбанізація. Розвиток торгівлі.

Пояснити, що економічна політика Російської імперії щодо Наддніпрян-
ської України у пореформений період не зазнала змін за своєю сутністю,
а лише змінилася за формою, відповідно до нової історичної ситуації.

Відзначити, що промислова революція на українських землях заверши-
лась у 80-х рр. XIX ст. Розповісти про те, що її наслідком стала поява фа-
брично-заводської промисловості та формування нових суспільних верств.
Звернути увагу на те, що від кінця XIX ст. починається швидкий процес
концентрації й монополізації виробництва.

Охарактеризувати модернізаційні процеси, що також охопили й сіль-
ське господарство. Однак недоліки реформи 1861 р. призвели до того, що
їх результатом стало формування не заможного, а нужденного села. Пояс-
нити, що промислове піднесення дало поштовх до зростання міст, вплину-
ло на сферу торгівлі.

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Бліц-контроль «Так чи ні?».

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Робота в малих групах. Об'єднати учнів у кілька малих груп, кожна
з яких підводить підсумок за одним із питань плану уроку.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§ 14) та виконати завдання до нього.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Основи комунікативної компетентності молодшого школяра. Практичні матеріали»
Мельничук Вікторія Олексіївна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.