Міні-конспект уроку «Наддніпрянська Україна в 1907—1914 рр.» (Історія України, 9 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 9 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 9 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок № 38. Наддніпрянська Україна в 1907—1914 рр.

Мета: схарактеризувати соціально-економічне та політичне становище Наддніпрян-
ської України в складі Російської імперії в 1907—1914 рр.; проаналізувати аграр-
ну реформу П. Столипіна, визначити її вплив на розвиток Наддніпрянської Укра-
їни; розвивати в учнів уміння аналізувати історичні джерела, робити висновки,
виділяти головне і другорядне, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, ви-
словлювати власну точку зору.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: аграрна (земельна) реформа, Український інфор-
маційний комітет, Молодоукраїнські партії, Товариство українських поступовців
(ТУП), великодержавний шовінізм, справа Бейліса.

Основні дати та події: 1906—1911 рр. — Столипінська аграрна (земельна) реформа;
1908 р. — утворення Товариства українських поступовців (ТУП).

Історичні постаті: П. Столипін, Б. Грінченко, С. Єфремов, Є. Чикаленко.

Очікувані результати: учні навчаться: характеризувати земельну реформу П. Столипі-
на та її вплив на українські землі у складі Російської імперії; визначати особливості
діяльності українських політичних партій у цей період; аналізувати український на-
ціонально-культурний рух у тогочасній Наддніпрянщині; характеризувати україн-
ське питання в III і IV Державних думах; пояснювати поняття й терміни: Товариство
українських поступовців, великодержавний шовінізм.

Хід уроку

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

 3. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§ 27).

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Синтез думок. Які чинники перешкоджали розвитку сільського госпо-
дарства Наддніпрянської України на початку XX ст.?

Бліц-опитування. Назвіть основні здобутки українського національно-
культурного руху доби революції 1905—1907 рр. у Наддніпрянщині.

 1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

 1. Земельна реформа п. Столипіна та її вплив на розвиток Наддні-
  прянської України. 2. Українські політичні партії в 1907—1914 рр. 3. За-
  гальноросійські політичні партії та український рух. 4. Український наці-
  онально-культурний рух. 5. Українське питання в iii та iv державних
  думах. 6. Справа Бейліса.

Охарактеризувати земельну реформу П. Столипіна, яка мала розв'язати
аграрну проблему та перешкодити вибуху нової революції. Пояснити, що
цієї мети було досягнуто лише частково: деякі соціальні суперечності ре-
форма розв'язала, однак спричинила появу нових.

Розповісти, що українські політичні партії в умовах післяреволюційної ре-
акції змушені були згорнути свою діяльність або шукати нові форми роботи.

Відзначити, що у післяреволюційний період умови для розвитку укра-
їнського національно-культурного руху були несприятливими: розгортали-
ся переслідування української культури, закривалися українські громадські
установи тощо.

Акцентувати увагу на тому, що в III та IV Державних думах обговорен-
ня українських питань, хоча й були безрезультатні, але сприяли привер-
ненню уваги громадськості Російської імперії до проблем українства.

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Узагальнення знань за допомогою таблиці. Складіть таблицю «Столи-
пінська земельна реформа» за планом: 1) причини; 2) зміст; 3) особливості
в Україні; 4) наслідки.

 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Запропонувати учням самостійно підвести підсумки уроку.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати матеріал підручника (§ 27) та виконати завдання до ньо-
го. 2) Повторити матеріал підручника (§ 23—26). 3) Підготувати презента-
цію з п'яти-шести слайдів «Ідеї автономії та самостійності в програмах укра-
їнських політичних партій Наддніпрянщини».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.