Міні-конспект уроку «Національне відродження кримських татар. Соціал-демократичний та земський рухи» (Історія України, 9 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 9 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 9 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок № 25. Національне відродження кримських татар.
Соціал-демократичний та земський рухи

Мета: проаналізувати розгортання національного відродження кримських татар;
охарактеризувати зародження соціал-демократичного та розвиток земсько-
го рухів; удосконалювати в учнів навички роботи з історичними джерелами,
розвивати в них уміння аналізувати та систематизувати матеріал, робити ви-
сновки, порівнювати, висловлювати власну думку, оцінювати історичні яви-
ща та події.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: клерикалізм, молодотатари, джадидизм, марк-
сизм, пролетаріат, Російська соціал-демократична робітнича партія (РСДРП).

Історичні постаті: І. Гаспринський, М. Зібер, С. Подолинський.

Очікувані результати: учні навчаться: визначати особливості кримськотатарського національного відродження; аналізувати виникнення й початок робітничого та соціал-демократичного рухів; характеризувати земський рух.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

  3. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

  4. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Бесіда за запитаннями підручника.

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Розгортання національного відродження кримських татар. І. Гасприн-
ський. 2. Зародження соціал-демократичного і робітничого рухів. 3. Зем-
ський рух.

Пояснити, що початок національного відродження кримських татар
став свідченням переходу їхньої боротьби за свої права як народу на но-
вий якісний рівень. Відзначити, що найбільш яскравим представником
молодотатарських ідей став Ісмаїл бей Гаспринський, погляди якого, хоча
й були досить утопічними, знаходили підтримку у кримськотатарському
середовищі.

Розповісти, що пов'язане із завершенням промислової революції виник-
нення значної кількості промислових робітників зробило можливою появу
нового суспільного явища — робітничого руху зі своїми специфічними по-
требами і вимогами. Звернути увагу на те, що соціал-демократичний рух
став силою, що намагалася відобразити прагнення робітничого руху й за-
пропонувати йому мету боротьби.

Аналізуючи земський рух, відзначити, що на той час він став єдино
можливою ліберальною опозиційною силою, спрямованою на оновлення дій-
сності Російської імперії.

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота в групах «Створи презентацію». Об'єднати учнів у дві групи, за-
пропонувати кожній підготувати презентацію: I група — «Соціал-демокра-
тичний і робітничий рухи»; II група — «Земський рух у Наддніпрянщині».
(Для виконання завдання групи отримують ватман, маркери, ілюстратив-
ний матеріал, заздалегідь підготовлені вчителем.)

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Демонстрація презентацій. Аналіз та оцінка презентацій учителем.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати матеріал підручника (§ 18) та виконати завдання до нього.
2) Підготуватися до практичного заняття: повторити матеріал § 17, 18 під-
ручника; підготувати повідомлення за темою «Культурницький етап націо-
нального відродження на українських землях у складі Російської імперії:
суспільні виклики» або есе за темою «У чому я вбачаю здобутки і втрати
культурницького етапу українського національного відродження у Наддні-
прянщині».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!