Міні-конспект уроку «Місто і село: життя у пореформену добу» (Історія України, 9 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 9 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 9 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок № 22. Місто і село: життя у пореформену добу

Мета: визначити національний склад населення Наддніпрянщини у другій полови-
ні XIX ст.; проаналізувати становище різних верств населення — селян, дворян-
ства, буржуазії та робітників; охарактеризувати долю української жінки; визна-
чити зміни у житті українських міст; розвивати в учнів навички самостійної
роботи, уміння аналізувати й систематизувати матеріал, робити висновки й по-
рівняння, висловлювати власну точку зору.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: дворянство, буржуазія, промислові робітники,
майнове розшарування, меценати.

Історичні постаті: Терещенки, Харитоненки, Римаренки, Симиренки.

Очікувані результати: учні навчаться: аналізувати національний склад населення
Наддніпрянської України наприкінці XIX ст.; визначати характерні риси стано-
вища у суспільстві Наддніпрянщини цієї доби основних соціальних верств; ха-
рактеризувати долю тогочасної української жінки; визначати зміни, що відбува-
лися у житті міст цієї доби.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

  3. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

  4. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

«Мозковий штурм» за запитаннями підручника.

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Населення Наддніпрянщини в Другій половині XIX ст. 2. Селяни.
3. Дворянство. 4. Буржуазія. 5. Робітники. 6. Доля української жінки. 7. Міс-
та змінюють свій вигляд. 8. Поліція — уособлення імперської влади в Над-
дніпрянській Україні.

Розповісти, що демографічний вибух другої половини XIX ст. спричи-
нив швидке зростання кількості населення українських земель. Звернути
увагу на те, що в національному складі, особливо в містах і новосформова-
них промислових регіонах, відбулися певні зміни.

Відзначити, що зміни в житті різних верств суспільства відбувалися по-
різному. Пояснити, що найменш відчутними були зміни для селянства, яке
становило більшість населення українських земель. Найпомітнішими були зміни для жителів міст, які активно долучалися до урбанізованого сучасно-
го життя. Аналізуючи умови життя і праці промислових робітників, акцен-
тувати увагу на тому, що вони, за деякими винятками, не відповідали то-
гочасним європейським нормам.

Характеризуючи долю української жінки в другій половині XIX ст., до-
цільно відзначити, що в українському селі продовжували зберігатися давні
традиції родинного життя, за яких жінка мала вагоме слово, а часто й ви-
рішальне. При цьому слід зауважити, що лише поодинокі представниці жі-
ноцтва змогли подолати силу суспільної думки, що доля жінки полягала
у веденні хатнього господарства та народженні й догляданні дітей, а еконо-
мічно залежний статус жінки породжував численні сімейні суперечки й на-
віть драми.

Розповісти, що уособленням імперської влади в Наддніпрянщині була
поліція.

  1. закріплення вивченого матеріалу

Творче завдання. Написати твір-роздум за темою: I варіант — «Один
день із життя українського селянина у пореформений період»; II варіант —
«Життя українського буржуа — підприємця й мецената»; III варіант —
«Міста змінюють свій вигляд: причини змін та їхні наслідки»; IV варіант —
«Доля української жінки (на прикладах творів української літератури)».

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Запропонувати учням самостійно зробити висновки щодо вивченого на
уроці матеріалу та записати їх до зошита.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§ 15) та виконати завдання до нього.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Малюк у світі економіки та фінансів»
Часнікова Олена Володимирівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.