Міні-конспект уроку «Лівобережна Гетьманщина наприкінці XVII ст. Початок гетьманування І. Мазепи» (Історія України, 8 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 8 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 8 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2016

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок 34. Лівобережна Гетьманщина наприкінці XVII ст.
Початок гетьманування І. Мазепи

Мета: розглянути становище Гетьманщини наприкінці XVII — на початку XVIII ст.;
проаналізувати адміністративно-територіальний і соціальний устрій, розвиток
господарства Лівобережної Гетьманщини; визначити мету й перебіг другого
Кримського походу 1689 р. та Азовських походів 1695—1696 рр.; проаналізу-
вати умови Коломацьких статей та умови їх укладення; охарактеризувати по-
літику гетьмана І. Мазепи на початковому етапі його правління.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: Коломацькі статті. Кримський похід, Азовські
походи.

Основні дати та події: 1687 р. — укладення Коломацьких статей, початок гетьма-
нування І. Мазепи; 1689 р. — другий Кримський похід; 1692 р. — виступ анти-
гетьманської опозиції на чолі з Петриком; 1695, 1696 рр. — Азовські походи.

Історичні постаті: Іван Мазепа, Петро Іваненко (Петрик).

Очікувані результати: учні навчаться: характеризувати політичне становище Геть-
манщини наприкінці XVI! — на початку XVIII ст.; визначати основні засади вну-
трішньої та зовнішньої політики І. Мазепи, оцінювати діяльність гетьмана; да-
вати характеристику І. Мазепі як людині та політику; аналізувати зміст
/ укладених гетьманом із Російською державою Коломацьких статей.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями з підручника .

  1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Метод «Мікрофон». Учням пропонується пригадати провідних україн-
ських діячів попереднього періоду, основні угоди, укладені протягом 60—
80-х рр. XVII ст., найважливіші події української історії цього періоду.

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

►► План вивчення нового матеріалу

1. Адміністративно-територіальний і соціальний устрій Лівобереж-
ної Гетьманщини. Розвиток господарства. 2. Обрання І. Мазепи гетьма-
ном. Коломацькі статті. 3. Другий Кримський похід 1689 р. Азовські по-
ходи 1695—1696 рр. 4. Політика гетьмана І. Мазепи.

Розглянути адміністративно-територіальний і соціальний устрій та роз-
виток господарства Лівобережної Гетьманщини. Відзначити, що в Лівобе-
режній Гетьманщині та на Слобожанщині суспільство зберігало становий
характер. Активно формувався панівний прошарок суспільства
з козацької старшини, шляхти й вищого духовенства. Швидко зростало
велике землеволодіння.

Звернути увагу на те, що протягом другої половини XVII ст. відбував-
ся швидкий розвиток сільського господарства, який був зумовлений зрос-
танням попиту на сільськогосподарську продукцію, зростанням кількості
населення й освоєнням нових земель.

Розповісти про обрання І. Мазепи гетьманом. Проаналізувати Коло-
мацькі статті.

Охарактеризувати другий Кримський похід 1689 р., Азовські походи
1695—1696 рр.

Розглядаючи політику гетьмана І. Мазепи, відзначити, що він докла-
дав величезних зусиль для створення еліти козацької держави, усіляко
опікувався культурою та освітою, що сприяло духовному розвитку України.

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Виконання завдань підручника .

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових по-
милках.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§ 26) та виконати завдання до нього.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!