Міні-конспект уроку «Ліквідація кріпацтва та реформи 60—70-Х рр. XIX СТ.» (Історія України, 9 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 9 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 9 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок № 20. Ліквідація кріпацтва

та реформи 60—70-х рр. XIX ст.

Мета: охарактеризувати економічний розвиток Наддніпрянщини в середині XIX ст.,
детально зупинитися на проведенні селянської реформи 1861 р.; визначити,
у чому полягала необхідність проведення реформ адміністративно-політичного
управління в Російській імперії, з'ясувати суть та значення проведених пере-
творень; розвивати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки
під час аналізу історичних подій, працювати з історичними джерелами, зістав-
ляти різні погляди з однієї проблеми, висловлювати власну точку зору, аналі-
зувати матеріал, робити висновки.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: реформа, громада (община), наділ, відрізки,
тимчасовозобов'язані, відробітки, викупні платежі, земства, цензура.

Основні дати та події: лютий 1861 р. — царський маніфест про скасування кріпос-
ного права в Росії; 1864 р. — земська, судова, освітня, фінансова реформи,
1862—1874 рр. — військова реформа; 1865 р. — реформа цензури; 1870 р. —
реформа міського самоврядування.

Історичні постаті: Олександр II, Г. Галаган.

Очікувані результати: учні навчаться: визначати передумови і зміст реформуван-
ня аграрних відносин у Наддніпрянській Україні; пояснювати, як відбувалося пе-
реселення селян на схід імперії; аналізувати реформи, здійснені владою в ін-
ших сферах життя.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

  3. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§ 13).

  1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Бесіда з учнями про розвиток сільського господарства та аграрних від-
носин у Наддніпрянській Україні у першій половині XIX ст.; про станови-
ще селян та соціальні протести населення Наддніпрянщини, які були про-
явом протидії населення тим порядкам, що встановила й підтримувала тут
Російська імперія; про селянський рух під час Кримської війни.

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Економічний розвиток Наддніпрянщини в середині XIX ст. 2. Пере-
думови проведення селянської реформи. 3. Особливості здійснення реформи
1861 р. в Наддніпрянській Україні. 4. Зміни в становищі державних селян.
5. Земська, міська та фінансова реформи. 6. Судова та військова реформи.
Реформи в галузях освіти і цензури.

Аналізуючи економічний розвиток Наддніпрянщини в середині XIX ст.,
звернути увагу на те, що наприкінці 50-х рр. XIX ст. вона була найбільш
економічно розвинутим регіоном Російської імперії, проте подальшому гос-
подарському розвитку краю все більше заважало існування кріпосного пра-
ва. Таким чином, на середину XIX ст. необхідність скасування кріпосно-
го права ставала дедалі очевиднішою, що й спонукало владу до здійснення
цього.

Схарактеризувати особливості здійснення реформи 1861 р. в Наддні-
прянській Україні. Розповісти про зміни, які відбулися в становищі дер-
жавних селян у результаті селянської реформи. Пояснити, що незважаючи
на велику кількість недоліків, селянська реформа 1861 р. усунула перешко-
ди на шляху до подальшої соціально-економічної модернізації країни.

Проаналізувати особливості земської, міської, фінансової, судової та вій-
ськової реформ, реформ у галузі освіти та цензури. Визначити їхнє історич-
не значення та недоліки. Відзначити, що подальше проведення реформ усу-
нуло чимало кріпосницьких пережитків, але було поступками часу з боку
влади.

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Узагальнення знань за допомогою таблиці. Складіть таблицю «Рефор-
ми 60—70-х рр. XIX ст.» за планом: 1) назва реформи; 2) рік проведення;
3) зміст; 4) наслідки.

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Аналіз фахової думки. Аргументовано доведіть або спростуйте думку
авторів підручника (О. Гісем, О. Мартинюк):
«Селянська та інші реформи
60—70-х рр. XIX ст. в Російській імперії мали характер запізнілої модер-
нізації, здійсненої під тиском історичних обставин»
.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати матеріал підручника (§ 13) та виконати завдання до ньо-
го. 2) Порівняти аграрну реформу в Австрійській та Російській імперіях.
Зробити висновки.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Мовленнєва майстерність педагога Нової української школи. Вербальний і невербальний імідж»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.