Міні-конспект уроку «Культура України. Розвиток освіти, науки та літератури» (Історія України, 9 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 9 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 9 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок № 14. Культура України. Розвиток освіти,
науки та літератури

Мета: визначити особливості розвитку української культури кінця XVIII — першої
половини XIX ст., охарактеризувати основні досягнення українців у галузі осві-
ти, науки та літератури; розвивати в учнів уміння працювати з документами, та-
блицями, складати порівняльну характеристику та зіставляти інформацію з різ-
них історичних джерел; виховувати в учнів естетичні смаки й уподобання.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: університет, класицизм, романтизм, бурлеск,
травесті.

Основні дати та події: 1805 р. — відкриття Харківського університету; 1834 р. —
заснування Київського університету; 1840 р. — видання в Петербурзі «Кобзаря»
Т. Шевченка.

Історичні постаті: Т. Осиповський, М. Остроградський, В. Каразін, М. Максимович,
М. Костомаров, О. Ходнєєв, М. Бекетов, І. Котляревський, Г. Квітка-Основ'яненко,
Є. Гребінка, П. Куліш, М. Гоголь, П. Гулак-Артемовський, Т. Шевченко, М. Устия-
нович.

Очікувані результати: учні навчаться: визначати особливості розвитку культури
України кінця XVIII — першої половини XIX ст.; порівнювати розвиток освіти на
українських землях під владою Австрійської та Російської імперій; характеризу-
вати основні досягнення української науки цього періоду; пояснювати, якими
були здобутки тогочасної української літератури.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§ 10).

  1. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Визначним явищем розвитку України в першій половині XIX ст. було
українське національне відродження. Воно мало значний вплив на розви-
ток української культури: мовознавства, історичної науки, етнографії, літе-
ратури, науки, освіти, мистецтва. При цьому слід зауважити, що розвиток
української культури відбувався за складних умов.

  1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Метод «Коло ідей». Назвіть історичні та політичні події кінця XVIII —
першої половини XIX ст., які, із вашої точки зору, мали найбільший вплив
на розвиток української культури цього періоду. (Запропоновані учнями по-
дії вчитель записує на дошці, а учні — у зошитах).

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Умови розвитку культури. 2. Освіта. 3. Наука. 4. Література.

Аналізуючи умови розвитку української культури кінця XVIII —
першої половини XIX ст., відзначити, що в цей період її розвиток від-
бувався під впливом західноукраїнських культурних явищ та політики,
яку здійснювали на українських землях Австрійська та Російська ім-
перії.

Схарактеризувати розвиток освіти на українських землях. Звернути ува-
гу на те, що в освіті імперськими урядами було здійснено реформи, які ма-
ли на меті змінити її відповідно до потреб часу. Пояснити, що становище
в освітній сфері на західноукраїнських землях унаслідок шкільних реформ
Габсбургів було дещо кращим, ніж у Наддніпрянщині.

Аналізуючи розвиток науки, відзначити, що наукові досягнення
цього періоду стали проявом високого рівня можливостей українських
учених.

Розповісти про здобутки української літератури першої половини
XIX ст. Акцентувати увагу на тому, що протягом цього періоду виникла
нова українська література, яка зробила вагомий внесок у формування
національної культури, стала важливим чинником українського націо-
творення.

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Організувати виконання тестових завдань.

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Робота в групах. Запропонувати учнями назвати основні досягнення:
I група — у галузі освіти, II група — у галузі науки, III група — у літера-
турі. Після цього вчитель робить загальний висновок.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§ 10) та виконати завдання до нього.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Українська мова у професійній діяльності державних службовців. Публічна комунікація»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.