Міні-конспект уроку «Культура України. Розвиток архітектури, образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва» (Історія України, 8 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 8 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 8 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2016

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок 10. Культура України. Розвиток архітектури,
образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва

Мета: проаналізувати розвиток архітектури та містобудування на українських зем-
лях у XVI ст.; показати на карті місця створення найвизначніших культурних
пам'яток; охарактеризувати діяльність видатних діячів культури; навести при-
клади найвизначніших пам'яток архітектури, образотворчого мистецтва; на-
вчити учнів розпізнавати та оцінювати видатні культурні пам'ятки.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: площа Ринок, Чорна кам'яниця, будинок Кор-
някта, Успенська церква, вежа Корнякта, каплиця Трьох Святителів, замок, ор-
дер, іконопис, книжкова мініатюра, портретний живопис, гравюра, декоратив-
но-ужиткове мистецтво.

Основні дати та події: 1564—1578 рр. — будівництво вежі Корнякта — першої
споруди з ансамблю Успенської церкви у Львові.

Історичні постаті: Войцех Стефанович.

Очікувані результати: учні навчаться: визначати характерні ознаки розвитку укра-
їнського мистецтва; характеризувати розвиток української архітектури, обра-
зотворчого та ужиткового мистецтва XVI — початку XVII ст.; називати імена
діячів культури та назви їхніх творів; розпізнавати та описувати визначні куль-
турні пам'ятки; на конкретних прикладах матеріальної та духовної культури
розкривати характерні риси українського народу.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями з підручника ■ .

  1. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Бліц-контроль «Так чи лі?». 1. Безпосередній вплив на українську
культуру мали здобутки західноєвропейського Відродження та Реформа-
ції.
(Так) 2. Рукописний твір, у якому яскраво простежуються особливос-
ті української мови,— це Пересопницьке Євангеліє, створене в 1556—
1561 рр.
(Так) 3. Острозьку академію було засновано в другій половині
XV ст.
(Ні) 4. Першим ректором Острозької академії був В.-К. Острозь-
кий.
(Ні) 5. Острозька Біблія була видана в 1581 р. Іваном Федоровим.
(Так) 6. У XVI ст. в українських землях продовжується традиція літопи-
сання, а найвідомішими літописами цього періоду стають «Повість мину-
лих літ» та «Галицько-Волинський літопис».
(Ні)

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

н План вивчення нового матеріалу

1. Архітектура й містобудування. 2. Образотворче мистецтво. 3. Де-
коративно-ужиткове мистецтво.

Розповідаючи про розвиток архітектури й містобудування в XVI ст.,
звернути увагу на появу рис європейського ренесансного стилю. Потребами
часу було обумовлено будівництво захисних споруд — фортець і замків.

Характеризуючи українське образотворче мистецтво, відзначити, що по-
ряд із традиційними жанрами (фрески, іконопис, книжкова мініатюра)
з’являються нові — гравюра й портретний живопис. В іконописі та світсько-
му портреті спостерігається схильність до реалізму в зображенні персонажів.

Розповідаючи про декоративно-ужиткове мистецтво, вказати на те, що
українські майстри вміло поєднували традиційні прийоми та мотиви з но-
вими віяннями, які поширювалися з Європи.

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Виконання завдань підручника .

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Запропонувати учням пригадати основні досягнення української архі-
тектури та образотворчого мистецтва й самостійно зробити висновки що-
до їхнього розвитку.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 7) та виконати завдання до ньо-
го. 2. Підготуватися до уроку узагальнення знань за розділом І.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Активізація творчого потенціалу вчителів шляхом використання ігрових форм організації учнів на уроці»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.