• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Всесвітня історія
  • Міні-конспект уроку «Культура України наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. Розвиток освіти, літописання, літератури, книговидання» (Історія України, 8 клас)

Міні-конспект уроку «Культура України наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. Розвиток освіти, літописання, літератури, книговидання» (Історія України, 8 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 8 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 8 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2016

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок 18. Культура України наприкінці XVI — у першій
половині XVII ст. Розвиток освіти, літописання,
літератури, книговидання

Мета: проаналізувати умови та стан розвитку української культури в першій по-
ловині XVII ст.; охарактеризувати розвиток освіти, книгодрукування та літера-
тури в зазначений період, визначити особливості навчання в Києво-Могилян-
ському колегіумі та з'ясувати історичне значення заснування цього
навчального закладу; називати найвизначніших представників літератури та
їхні твори; проаналізувати основні досягнення українського книговидання.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: поетика, риторика, спудеї, Києво-Могилянський
колегіум, мемуари, епіграма, полемічна література, «Пересторога», «Тренос»
(«Плач»).

Основні дати та події: 1632 р. — заснування Києво-Могилянського колегіуму.

Історичні постаті: Сильвестр Косов, Інокентій Гізель, Мелетій Смотрицький, Лав-
рентій Зизаній, Касіян Сакович.

Очікувані результати: учні навчаться: визначати умови розвитку української куль-
тури першої половини XVII ст.; характеризувати розвиток освіти, книговидан-
ня та літератури на українських землях у першій половині XVII ст.; називати
імена визначних діячів культури.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями з підручника .

  1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Запропонувати учням назвати історичні та політичні події першої по-
ловини XVII ст., які, на їхню думку, мали найбільший вплив на розви-
ток української культури цього періоду.

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

►► План вивчення нового матеріалу

1. Освіта. 2. Утворення Киево-Могилянського колегіуму. 3. Літописан-
ня і література. 4. Книговидання.

Розглядаючи розвиток освіти на українських землях у першій поло-
вині XVII ст., відзначити процес збільшення кількості навчальних закла-
дів, що сприяло зростанню кількості освічених людей.

Розповісти про утворення Києво-Могилянського колегіуму, звернути
увагу на те, що він став новим навчальним закладом вищого типу, на-
вчання в якому прирівнювалося до тогочасних університетів.

Аналізуючи розвиток української літератури першої половини XVII ст.,
пояснити, що наявність різних жанрів свідчила про її поступальний розвиток.

Визначити здобутки українського книговидання. Відзначити, що во-
ни сприяли розвитку культури та освіти українців, допомагали їм проти-
стояти окатоличенню та полонізації.

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Виконання завдань підручника .

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§ 14) та виконати завдання до нього.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Інноваційна методика творчо-пізнавальної діяльності особистості: «Rory’s Story Cubes» »
Швень Ярослава Леонідівна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.