Міні-конспект уроку «Гетьманство І. Виговського. Розкол Гетьманської держави. Андрусівське перемир'я» (Історія України, 8 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 8 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 8 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2016

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок 29. Гетьманство І. Виговського. Розкол Гетьманської
держави. Андрусівське перемир'я

Мета: охарактеризувати становище в Українській державі після смерті Б. Хмель-
ницького; проаналізувати політику гетьмана І. Виговського; з'ясувати причини
укладення, основні положення та наслідки підписання Гадяцької угоди; визна-
чити причини та наслідки московсько-української війни 1658—1659 рр., гро-
мадянської війни, що призвела до розколу України на Лівобережну та Право-
бережну Гетьманщину; пояснювати значення поняття «Руїна»; проаналізувати
зміст Слободищенського трактату та Андрусівського перемир'я; з'ясувати на-
слідки їх підписання для українських земель.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Основні поняття, терміни, назви: Гадяцька угода, україно-московська війна, гро-
мадянська війна, Руїна, Переяславські статті, Слободищенський трактат,
Батуринські статті, Московські статті, Правобережна Гетьманщина, Лівобереж-
на Гетьманщина, Андрусівське перемир’я.

Основні дати та події: 1658 р. — Гадяцька угода; 1658—1659 рр. — україно-мос-
ковська війна; 8—9 липня 1659 р. — Конотопська битва; 1660 р. — Слободи-
щенський трактат; 1663 р. — поділ Української держави на Правобережну і Лі-
вобережну Гетьманщину; 1663 р. — укладення
І. Брюховецьким Батуринських
статей; 1664—1665 рр. — антипольське й антигетьманське повстання на Пра-
вобережжі; 1665 р. — укладення І. Брюховецьким Московських статей; ЗО січ-
ня 1667 р. — Андрусівське перемир'я.

(сторичні постаті: Іван Виговський, Яків Барабаш, Мартин Пушкар, Юрій Хмель-
ницький, Павло Тетеря, Іван Брюховецький.

Очікувані результати: учні навчаться: характеризувати політичне становище Геть-
манщини після смерті Б. Хмельницького; визначити роль гетьмана І. Вигов-
ського в розбудові Української держави; характеризувати його внутрішню та
зовнішню політику, аналізувати положення Гадяцької угоди; пояснювати при-
чини та наслідки московсько-української війни 1658—1659 рр.; давати оцінку
гетьманування Ю. Хмельницького, П. Тетері, І. Брюховецького; показувати на
карті території, підвладні гетьманам Лівобережної та Правобережної України,
території, які перебували під контролем Польщі, Москви, Туреччини, місця
найголовніших битв і підписання найважливіших договорів; визначати пере-
думови, що призвели до порушення територіальної цілісності України.

Хід уроку

і. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Пояснити назву розділу «Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII —
на початку XVIII ст.», ознайомити учнів із кількістю годин, відведеною
на його вивчення, формою проведення тематичного контролю тощо.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ
  Розв’язування кросвордів, складених учнями.

Опитування учнів за завданнями з підручника .

 1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

►► План вивчення нового матеріалу

І. Внутрішня і зовнішня політика І. Виговського. Гадяцька угода.

 1. Україно-московська війна 1658—1659 рр. Конотопська битва. 3. Геть-
  манство Ю. Хмельницького. Поділ українських земель на Лівобережну
  і Правобережну Гетьманщину. 4. Спроби П. Тетері об’єднати Правобе-
  режну і Лівобережну Гетьманщину. Андрусівське перемир’я 1667 р.

Аналізуючи внутрішню і зовнішню політику І. Виговського, відзначити, що
через внутрішні й зовнішні чинники в Україні спалахнула громадянська війна.
Укладена з поляками Гадяцька угода не знайшла підтримки в більшої частини
населення, що стало головною причиною втрати І. Виговським гетьманства.

Характеризуючи гетьманство Ю. Хмельницького, звернути увагу на
те, що його несамостійна політика не могла врятувати Україну від грома-
дянської війни. Політичні хитання від Московії до Польщі зрештою усу-
нули його від влади, а наступна боротьба за гетьманську булаву призвела
до розколу Гетьманщини на Правобережну і Лівобережну.

Розглянути Андрусівське перемир’я між Річчю Посполитою й Москов-
ською державою, яке юридично оформило поділ України. Воно стало галь-
мом на шляху політичного об’єднання Правобережжя й Лівобережжя та
призвело до політичного занепаду козацької України.

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Виконання завдань підручника .

 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових по-
милках.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§ 22) та виконати завдання до нього.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Google-сервіси в роботі вчителя»
Левченко Ірина Михайлівна
16 годин
390 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.