Міні-конспект уроку «Європейська революція 1848—1849 рр. на західноукраїнських землях» (Історія України, 9 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 9 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 9 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок № 11. Європейська революція 1848—1849 рр.
на західноукраїнських землях

Мета: проаналізувати розгортання національно-визвольного руху в Галичині, Буко-
вині й Закарпатті під час європейської революції 1848—1849 рр.; охарактери-
зувати діяльність Головної руської ради, перебіг революційних подій у Північ-
ній Буковині та Закарпатті; розвивати в учнів уміння співвідносити історичні
події всесвітньої історії та історії України, опрацьовувати історичні документи,
складати хронологічну таблицю, робити висновки й узагальнення.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: революція, «Весна народів», Головна руська ра-
да, Галицько-руська матиця, Руський собор.

Основні дати та події: 1848—1851 рр. — діяльність у Галичині Головної руської ра-
ди; червень 1848 р. — перший слов'янський конгрес у Празі; 1848 р. — скасу-
вання панщини в Галичині та на Буковині; 1848—1849 рр. — селянське повстан-
ня на Буковині під проводом Л. Кобилиці.

Історичні постаті: Г. Яхимович, Л. Кобилиця, О. Духнович, А. Добрянський.

Очікувані результати: учні навчаться: характеризувати обставини утворення, про-
граму й діяльність Головної руської ради; визначати особливості розгляду укра-
їнського питання на Слов'янському з'їзді в Празі; пояснювати, якою була участь
українців у виборах до австрійського парламенту; характеризувати селянський
рух на Буковині в період революції 1848—1849 рр.; визначати характерні риси
українського національно-визвольного руху на Закарпатті в 1848—1849 рр.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

  3. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§ 9).

  1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

«Мозковий штурм». Запропонувати учням пригадати історичні факти
та події: 1) Що вам відомо з курсу всесвітньої історії про революцію 1848—
1849 рр. у країнах Європи? Які держави вона охопила? 2) Які вимоги
висували учасники революційних виступів? 3) Які українські землі вхо-
дили до складу Австрійської імперії? Яким було їх соціально-економіч-
не становище?

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Початок революційних подій у Східній Галичині. 2. Діяльність Го-
ловної руської ради. 3. Українське питання на Слов'янському з'їзді в Празі.
4. Перший досвід парламентської діяльності українців. 5. Східна Галичина
на завершальному етапі революції. 6. Революційні події в Північній Буко-
вині та Закарпатті.

Проаналізувати початок революційних подій у Східній Галичині. Роз-
глянути діяльність Головної руської ради. Пояснити, що її виникнення
стало переломним моментом розвитку українського національного руху на
західноукраїнських землях. Акцентувати увагу, що таким чином україн-
ці вперше створили власний орган громадського самоврядування, який ви-
сунув політичну програму.

Розповісти про те, що на Слов'янському з'їзді в Празі галицькі русини
домоглися визнання їх представниками українського народу. Відзначити,
що досягнута на з'їзді угода залишилася єдиним у XIX ст. свідченням мож-
ливості польсько-українського компромісу на рівних засадах.

Аналізуючи революційні події в Північній Буковині та Закарпатті, звер-
нути увагу на те, що свідченням нового рівня політичної свідомості захід-
них українців стала ідея возз'єднання всіх західноукраїнських земель у єди-
не адміністративне утворення.

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота в групах. Об'єднати учнів у малі групи, у яких вони мають
обговорити результати та історичне значення революційних подій 1848—
1849 рр. на західноукраїнських землях.

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Організувати експрес-контроль учнів.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§ 9) та виконати завдання до нього.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток ключових компетентностей педагога Нової української школи в умовах безперервної освіти»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.