До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
5
міс.
2
4
дн.
1
6
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Міні-конспект уроку "Економічний розвиток України в 1992—2005 рр. (Історія України, 11 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 11 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України (рівень стандарту) для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 11 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Охредько О. Е., Коломєєць Л. Г., 2019

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок №36. Економічний розвиток України в 1992—2005 рр.

Мета: сформувати в учнів та учениць уявлення про економічний розвиток Украї-
ни в перші десятиліття після проголошення незалежності; створити умови для
розуміння причин економічного спаду; проаналізувати економічні реформи;
визначати особливості української приватизації; розглянути розвиток сільсько-
го господарства; охарактеризувати економічну діяльність урядів України; по-
рівнювати реформування економіки в Україні та сусідніх країнах, висловлю-
вати власну думку щодо економічних перетворень.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, України.

Тип уроку: комбінований.

Поняття та назви: «шокова терапія», інфляція, гіперінфляція, купоно-карбованець,
гривня, приватизація, ваучер, Міжнародний валютний фонд (МВФ), фінансово-
промислові групи.

Основні дати та події: 1996 р. — грошова реформа.

Очікувані результати: учні та учениці навчаться: називати дати, пов'язані з те-
мою уроку; застосовувати та пояснювати на прикладах поняття й терміни; ха-
рактеризувати економічну діяльність урядів України; аналізувати та порів-
нювати реформування економіки в Україні та сусідніх країнах, висловлювати
власну думку щодо економічних перетворень.

Компетентності

Ключові: спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами (творити
українською мовою (усно і письмово) тексти історичного та соціального зміс-
ту); соціальна та громадянська компетентності (знаходити переконливі істо-
ричні приклади вирішення конфліктів); обізнаність та самовираження у сфе-
рі культури (образно мислити та уявляти).

Предметні: хронологічна (використовувати періодизацію як спосіб пізнання іс-
торичного процесу); інформаційна (систематизувати історичну інформацію,
складаючи таблиці, схеми, різні типи планів); просторова (знаходити взає-
мозалежності в розвитку суспільства, господарства, культури і природно-
го довкілля); логічна (визначати причини, сутність, наслідки економічних
реформ); аксіологічна (виявляти інтереси, потреби, протиріччя в позиціях
соціальних груп і окремих осіб та їх роль в українській економіці).

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ВСТУПНЕ СЛОВО

Учитель(-ка) пояснює тему уроку, його план, мету та завдання, форми
роботи.

  1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка виконання завдань підручника (§22). 2. Опитування. 3. Ви-
конання тестових завдань.

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

►► Вивчення нового матеріалу за планом

1. Початок економічних перетворень. 2. Економічний розвиток Укра-
їни в 1994—1999 рр. 3. Економічні процеси в 2000—2005 рр.

Розглянути стан економіки у 1992—2005 рр.

Обсудити причини економічних криз в Україні.

Охарактеризувати економічні реформи.

Пояснити причини гіперінфляції в Україні.

Обговорити економічні процеси в Україні на початку XX ст.

Показати наслідки економічних перетворень кінця XX ст. — початку
XXI ст.

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника ( ). 2. Робота з візуальними

джерелами (ілюстрації підручника). 3. Робота з картою атласу.

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель(-ка) вибірково перевіряє виконання завдання, зупиняється на
типових помилках.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

  1. Опрацювати матеріал підручника (§23) та виконати завдання до ньо-
    го ( ).

Творче завдання: підготувати допо

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Основи комунікативної компетентності молодшого школяра. Практичні матеріали»
Мельничук Вікторія Олексіївна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.