До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
5
міс.
2
1
дн.
0
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Міні-конспект уроку «Економічна ситуація в УРСР» (Історія України, 11 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 11 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України (рівень стандарту) для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 11 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Охредько О. Е., Коломєєць Л. Г., 2019

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок №18. Економічна ситуація в УРСР

Мета: сформувати в учнів та учениць уявлення про економіку УРСР періоду «за-
стою»; створити умови для розуміння причин проведення «косигінської рефор-
ми»; проаналізувати розвиток промисловості; визначати особливості розвитку
сільського господарства; розглянути систему командно-адміністративного управ-
ління; охарактеризувати причини кризових явищ в економіці; порівнювати роз-
виток економіки до реформи 1965 р. та після, висловлювати власну думку
щодо можливості економічних перетворень у межах СРСР.

Обладнання: підручник, атлас, карти світу, Європи, України.

Тип уроку: комбінований.

Поняття та назви: командно-адміністративне управління, «косигінська реформа».
Основні дати та події: 1965 р. — початок економічної реформи.

Історичні постаті: О. Ліберман, О. Косигін.

Очікувані результати: учні та учениці навчаться: називати дати, пов'язані з те-
мою уроку; показувати на карті економічні райони УРСР; застосовувати та по-
яснювати на прикладах поняття й терміни; характеризувати причини кризових
явищ в економіці; аналізувати розвиток промисловості; порівнювати розвиток
економіки до реформи 1965 р. та після неї, висловлювати власну думку що-
до можливості економічних перетворень у межах СРСР.

Компетентності

Ключові: спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами (твори-
ти українською мовою (усно і письмово) тексти історичного та соціально-
го змісту); основні компетентності у природничих науках і технологіях (по-
яснювати та оцінювати вплив природного середовища на життя людини
в окремі історичні періоди); соціальна та громадянська компетентності (ухва-
лювати зважені рішення, використовуючи знання з історії та інших соці-
альних дисциплін).

Предметні: хронологічна (розглядати суспільні явища в розвитку та конкрет-
но-історичних умовах певного часу); інформаційна (критично аналізува-
ти, порівнювати та оцінювати історичні джерела, виявляти тенденційну
інформацію й пояснювати її необ'єктивність); просторова (співвідносити
розвиток історичних явищ і процесів з географічним положенням країн
та природними умовами); логічна (розглянути вплив ідеології на еконо-
міку в СРСР, у тому числі в УРСР); аксіологічна (оцінити наслідки періо-
ду «застою»).

Хід уроку

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 2. ВСТУПНЕ СЛОВО

Учитель(-ка) пояснює тему уроку, його план, мету та завдання, форми
роботи.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка виконання завдань підручника. 2. Опитування. 3. Вико-
нання тестових завдань.

 1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

►► Вивчення нового матеріалу за планом

1. Перші рішення нових керівників країни з економічних питань. 2. Еко-
номічна реформа в промисловості. 3. Наростання кризових явищ у про-
мисловості. 4. Сільське господарство.

Обсудити причини проведення економічних реформ в УРСР.
Розглянути зміни, які відбулися в процесі економічної реформи.
Охарактеризувати розвиток сільського господарства.

Пояснити причини наростання кризових явищ в економіці.
Обговорити сутність командно-адміністративної системи.
Показати наслідки періоду «застою».

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника ( ). 2. Робота з візуальними

джерелами (ілюстрації підручника). 3. Робота з картою атласу.

 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель(-ка) вибірково перевіряє виконання завдання, зупиняється на
типових помилках.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Опрацювати матеріал підручника (§12) та виконати завдання до ньо-
  го ( ).

 2. Творче завдання: опитати людей похилого віку щодо «косигінських ре-
  форм».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Організація ефективної діяльності практичного психолога в закладі освіти»
Мельничук Вікторія Олексіївна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.