До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
5
міс.
2
1
дн.
1
5
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Міні-конспект уроку "Державотворчі процеси в перші роки незалежності" (Історія України, 11 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 11 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України (рівень стандарту) для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 11 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Охредько О. Е., Коломєєць Л. Г., 2019

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок №33. Державотворчі процеси в перші роки незалежності

Мета: сформувати в учнів та учениць уявлення про державотворчі процеси не-
залежної України; створити умови для розуміння необхідності створення
різних гілок влади — законодавчої, виконавчої та судової; проаналізувати
кроки зі створення української армії та воєнно-морських сил; визначати
особливості українського громадянства та узаконення кордонів; розгляну-
ти процеси створення державної символіки; охарактеризувати автономіст-
ські та сепаратистські рухи в Україні на початку 1990-х рр.; порівнювати
державотворчі процеси в Україні на початку XX ст. та на межі століть, ви-
словлювати власну думку щодо символів держави.

Обладнання: підручник, атлас, карти світу, України.

Тип уроку: комбінований.

Поняття та назви: державотворчий процес, Верховна Рада України, Служба без-
пеки України (СБУ), «русинська проблема».

Основні дати та події: 1 листопада 1991 р. — прийняття Декларації прав націо-
нальностей України.

Історичні постаті: І. Плющ, Л. Кучма, С. Настенко.

Очікувані результати: учні та учениці навчаться: називати дати, пов'язані з те-
мою уроку; показувати на карті територію України, місця поширення авто-
номістських і сепаратистських рухів; застосовувати та пояснювати на при-
кладах поняття й терміни; характеризувати автономістські та сепаратистські
рухи в Україні на початку 1990-х рр.; аналізувати кроки з створення україн-
ської армії та воєнно-морських сил; порівнювати державотворчі процеси
в Україні на початку XX ст. та на межі століть, висловлювати власну думку
щодо символів держави.

Компетентності

Ключові: спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами (читати і ро-
зуміти перекладені та адаптовані українською літературною мовою писемні
джерела, авторські публікації на історичні й соціально-політичні теми); ініціа-
тивність і підприємливість (використовувати досвід пізнання історії для вибору
дієвих життєвих стратегій); соціальна та громадянська компетентності (працю-
вати в групі, досягати порозуміння та налагоджувати співпрацю, використо-
вуючи власний і чужий, зокрема взятий з історії, досвід).

Предметні: хронологічна (встановлювати близькі та далекі причинно-наслідкові
зв'язки); інформаційна (критично оцінювати події державотворчих процесів
у перші роки незалежності України на основі історичних джерел); просторо-
ва (уміння орієнтуватися в історичному просторі); логічна (визначати роль
людського чинника в історії, розкривати внутрішні мотиви та зовнішні чинники
діяльності історичних осіб); аксіологічна (визначати особливості подій в Кри-
му та їх вплив на українську політику).

Хід уроку

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 2. ВСТУПНЕ СЛОВО

Учитель(-ка) пояснює назву розділу V «Становлення України як неза-
лежної держави», тему уроку, його план, мету та завдання, форми роботи.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка рівня засвоєння матеріалу попереднього уроку. 2. Опиту-
вання. 3. Виконання тестових завдань.

 1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

►► Вивчення нового матеріалу за планом

1. Державотворчий процес. 2. Формування законодавчої гілки влади.

 1. Президент України і виконавча влада. 4. Створення української армії
  та воєнно-морських сил. 5. Розбудова судової системи й правоохоронних
  органів. 6. Визначення громадянства й кордонів України. 7. Розбудова міс-
  цевих органів влади. -8. Автономістські та сепаратистські рухи в Украї-
  ні на початку 1990-х рр. Кримська автономія. 9. Державна символіка.

Розглянути державотворчі процеси перших років незалежної України.

Обсудити процеси створення української армії та військово-морського
флоту.

Охарактеризувати нову систему місцевих органів влади наприкінці XX ст.

Пояснити причини формування влади в демократичній державі на укра-
їнських реаліях.

Обговорити загрози сепаратизму.

Показати наслідки прийняття державної символіки.

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника (_ ). 2. Робота з візуальними

джерелами (ілюстрації підручника). 3. Робота з картою атласу.

 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель(-ка) вибірково перевіряє виконання завдання, зупиняється на
типових помилках.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Опрацювати матеріал підручника (§20) та виконати завдання до ньо-
  го ( ). <

 2. Творче завдання: написати перелік десяти необхідних кроків станов-
  лення незалежної держави.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Професійний розвиток педагогічних працівників. Як навчати дорослих ефективно? »
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.