Міні-конспект уроку «Церковне життя наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.» (Історія України, 8 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 8 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 8 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2016

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок 16. Церковне життя наприкінці XVI —
у першій половині XVII ст.

Мета: визначити вплив Берестейської унії на церковне життя в Україні; проаналі-
зувати становище католицької, греко-католицької та православної церков
у першій половині XVII ст.; визначити обставини та історичну роль відновлен-
ня Київської православної митрополії; з'ясувати значення діяльності П. Моги-
ли для зміцнення православної церкви.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: православна ієрархія, єпархіальний собор, ми-
трополича консисторія, Катехізис, Требник.

Основні дати та події: 1620 р. — відновлення православної ієрархії; 1632 р. —
«Статті для заспокоєння народу руського»; початок легалізації православної
церкви в Речі Посполитій.

Історичні постаті: Патріарх Феофан, Іов Борецький, Петро Могила, Іпатій Потій,
Йосиф Рутський.

Очікувані результати: учні навчаться: визначати місце православної та греко-като-
лицької церков у суспільно-політичному житті після Берестейської унії; аналізува-
ти становище православної та греко-католицької церков, використовуючи писем-
ні джерела; називати діячів культурно-церковного життя та порівнювати діяльність
вищих церковних ієрархів у справі поліпшення становища церков; давати оцінку
історичній діяльності П. Могили щодо впорядкування церковного життя.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями з підручника .

  1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Бесіда з учнями.

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

►► План вивчення нового матеріалу

1. Вплив Берестейської унії на церковне життя в Україні. 2. Відновлен-
ня ієрархії православної церкви. 3. Діяльність митрополита П. Могили що-
до зміцнення православної церкви. 4. Становище греко-католицької церкви.

Розглянути становище православної церкви, у якому вона опинилася
внаслідок Берестейської унії. Відзначити, що вистояти церква змогла ли-
ше завдяки підтримці широких верств населення України.

Розповісти про відновлення ієрархії православної церкви, яке відбу-
лося насамперед завдяки підтримці козацтва. Саме воно набувало ролі за-
хисника й виразника прагнень українського народу.

Проаналізувати реформи митрополита П. Могили, які сприяли зміц-
ненню церковного управління, дисципліни й моральності духовенства.

Пояснити, що в першій половині XVII ст. греко-католицька церква
переживала своє становлення. Звернути увагу на те, що зміцненню її
устрою сприяли церковні реформи митрополита Й. Рутського.

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Виконання завдань підручника .

Синтез думок. Запропонувати учням назвати заходи, які, на їхній по-
гляд, могли б покращити становище православної церкви в першій поло-
вині XVII ст.

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових по-
милках.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 12) та виконати завдання до
нього. 2. Написати твір-роздум на тему «Таємне висвячення митрополита
під охороною козацької шаблі».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Професійний розвиток педагогічних працівників. Як навчати дорослих ефективно? »
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.