Міні-конспект уроку «Церковне життя. Культура наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.» (Історія України, 8 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 8 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 8 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2016

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Уроки 37—38. Церковне життя. Культура наприкінці

XVII — у першій половині XVIII ст.

Мета: розповісти про підпорядкування Української православної церкви Москов-
ському патріархату; визначити особливості розвитку української культури на-
прикінці XVII -- у першій половині XVIII ст.; охарактеризувати стан розвитку
освіти, книгодрукування, літератури, архітектури, скульптури, живопису, музи-
ки та театрального мистецтва; зясувати основні здобутки української культу-
ри зазначеної доби; визначити внесок у розвиток української культури її ви-
датних представників.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: Українська православна церква, Московський
патріархат, Києво-Могилянська академія, козацьке літописання, українське (ко-
зацьке) бароко, іконопис, портретний живопис, вертеп.

Основні дати та події: 1686 р. — підпорядкування Київської митрополії Москов-
ському патріархату; 1701 р. — указ Петра І про надання Києво-Могилянсько-
му колегіуму статусу академії; 1721 р. — заборона друкувати книжки україн-
ською мовою.

Історичні постаті: Феофан Прокопович, Лазар Баранович, Димитрій Туптало, Са-
мійло Величко, Григорій Грабянка, Іван Руткович, Йов Кондзелевич.

Очікувані результати: учні навчаться; розповідати про підпорядкування Україн-
ської православної церкви Московському патріархату; визначати особливості
розвитку української культури кінця XVII — першої половини XVIII ст.; аналі-
зувати умови розвитку культурного життя; характеризувати стан розвитку осві-
ти, книгодрукування, літератури, архітектури, скульптури, живопису, музики
та театру; називати імена діячів української культури, найвизначніші твори лі-
тератури, архітектури, образотворчого мистецтва; розпізнавати та описувати
видатні культурні пам'ятки; аналізувати текстові та візуальні історичні джере-
ла і на їх основі робити певні висновки та узагальнення щодо стану україн-
ської культури кінця XVII — першої половини XVIII ст.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями з підручника .

  1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Учням пропонується назвати чинники, які, на їхню думку, мали сут-
тєвий вплив на розвиток української культури кінця XVII — першої по-
ловини XVIII ст. Результати обговорення записати до зошита.

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

» План вивчення нового матеріалу

1. Підпорядкування Української православної церкви Московському
патріархату. 2. Особливості розвитку культури. 3. Освіта і друкарство.
Києво-Могилянська академія. 4. Розвиток природничих наук. 5. Розвиток
літератури. 6. Архітектура. 7. Мистецтво. 8. Музика і театр.

Аналізуючи підпорядкування Київської православної митрополії Мос-
ковському патріархату, відзначити, іцо це послабило політичні позиції
гетьманського уряду та мало далекосяжні наслідки для Української дер-
жави, культури, церковного життя.

Розглянути особливості розвитку української культури в другій поло-
вині XVII — першій половині XVIII ст., акцентувати увагу на тому, що
вона набула небаченого розквіту. Особливо це проявилося в освіті, архі-
тектурі та мистецтві.

Схарактеризувати розвиток освіти і друкарства; окремо зупинитися на
діяльності Києво-Могилянської академії.

Розглядаючи розвиток мистецтва, відзначити, що в українській куль-
турі цього періоду тісно пов’язані національні традиції та західноєвропей-
ські впливи, що спричинило виникнення явища під назвою «українське
(козацьке) бароко».

Підбиваючи підсумки вивчення нового матеріалу, вказати на те, що пе-
ребування Української козацької держави у складі Росії, що перетворювала-
ся на імперію, мало негативний вплив на українську культуру: заборони, за-
лучення провідних діячів до служби в імперії, нищення національних ознак.

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Виконання завдань підручника .

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Запропонувати учням дати власну оцінку розвитку культури в другій
половині XVII — першій половині XVIII ст.

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових по-
милках.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§ 28) та виконати завдання до нього.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розроблення і використання цифрового освітнього контенту в освітньому процесі Нової української школи »
Ілляхова Марина Володимирівна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Схожі матеріали