Міні-конспект уроку «Берестейська церковна унія та її наслідки» (Історія України, 8 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 8 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 8 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2016

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок 12. Берестейська церковна унія та її наслідки

Мета: розглянути передумови укладення Берестейської церковної унії; проаналі-
зувати її зміст та визначити вплив на церковне життя в Україні; проаналізува-
ти причини та наслідки утворення греко-католицької церкви; дати визначен-
ня поняття «полемічна література», охарактеризувати її розвиток.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Основні поняття, терміни, назви: Берестейська церковна унія, греко-католиць-
ка церква, полемічна література.

Основні дати та події: 1596 р. — укладення Берестейської церковної унії.

Історичні постаті: Михайло Рогоза, Петро Скарга, Стефан Зизаній, Мелетій Смо-
трицький, Іван Вишенський, Іов Борецький, Захарія Копистенський.

Очікувані результати: учні навчаться: застосовувати та пояснювати на прикладах
основні поняття та терміни; визначати особливості становища православної
церкви в другій половині XVI ст.; визначати причини, зміст і наслідки Берес-
тейської церковної унії; пояснювати засади, на яких виникла греко-католиць-
ка церква; висловлювати власне ставлення до історичних діячів — ініціаторів
укладення церковної унії та письменників-полемістів.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Пояснити назву розділу «Українські землі наприкінці XVI — у пер-
шій половині XVII ст.», ознайомити учнів із кількістю годин, відведеною
на його вивчення, формою проведення тематичного контролю тощо.

  1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Розв’язування кросвордів, складених учнями.

Опитування учнів за завданнями з підручник;! .

  1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Бліц-контроль «Так чи ні?». 1. Реформація - це здійснення еконо-
мічних реформ.
(Ні) 2. Перехід українців до протестантизму в XVI ст. на-
був масового характеру.
(Ні) 3. Контрреформація була пов’язана з діяль-
ністю єзуїтів.
(Так) 4. Релігійні громадські організації міського населення,
які виступили на захист прав православних віруючих, називалися брат-
ства.
(Так) 5. Викладання предметів у Львівській братській школі велося
тільки латиною.
(Ні) 6. У 1586 р. патріарх Йоаким надав Львівському
братству право ставропігії — церковної автономії.
(Так)

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Пояснити учням, що європейські державні та церковні діячі неодноразо-
во обговорювали питання відновлення єдності християнської церкви. Інтерес
до нього особливо посилився в умовах розгортання Контрреформації. Като-
лицька церква активізувала свої намагання розширити вплив на Сході з ме-
тою об’єднання католиків та православних під егідою папського престолу.

►► План вивчення наваго матеріалу

1. Передумови укладення Берестейської церковної унії. 2. Церковні со-
бори в Бересті 1596 р. та утворення греко-католицької церкви. 3. Розви-
ток полемічної літератури.

Розглянути причини та передумови укладення Берестейської церков-
ної унії.

Розповісти про церковні собори в Бересті 1596 р. Відзначити, іцо укла-
дення Берестейської унії призвело до появи Української греко-католиць-
кої церкви. Водночас в українському суспільстві загострилося протисто-
яння на віросповідному ґрунті.

Розповідаючи про полемічну літературу, звернути увагу на те, що її
поява сприяла формуванню національної свідомості українського народу.

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Виконання завдань підручника .

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових по-
милках.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 8) та виконати завдання до ньо-
го. 2. Написати твір на захист православної церкви від імені учасника ре-
лігійної полеміки.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Методологічні основи організації психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу дитини із особливими освітніми потребами»
Маргарита Сергіївна Чайка
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.