Міні-конспект уроку «Австро-Угорщина — дуалістична монархія. Утворення нових незалежних держав на Балканах» (Всесвітня історія, 9 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до кожного уроку всесвітньої історії в 9 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу всесвітньої історії для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі всесвітньої історії для 9 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Охредько О. Е., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок № 25. Австро-Угорщина — дуалістична монархія. Російсько-турецька війна 1877—1878 рр. Утворення нових незалежних держав на Балканах

Мета: сформувати в учнів уявлення про Австро-Угорщину наприкінці XIX ст.; ана-
лізувати причини утворення незалежних держав на Балканах; розглянути при-
чини, перебіг та наслідки російсько-турецької війни 1877—1878 рр. та двох
Балканських війн; охарактеризувати міжнародні відносини на Балканах; порів-
няти Австрію та Угорщину в складі дуалістичної монархії; розвивати в учнів
уміння оцінювати шляхи розвитку новоутворених держав на Балканах, вислов-
лювати власну думку щодо міжнародної політики на початку ХХ ст.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Балканського півострова.
Тип уроку: комбінований.

Поняття та назви: Балканський союз, Балканські війни.

Основні дати та події: 1867 р. — утворення дуалістичної Австро-Угорської монархії,
1877—1878 рр. — російсько-турецька війна, 19 лютого 1878 р. — Сан-Стефан-
ський мирний договір, 1912—1913 рр. — Перша та Друга балканські війни.

Історичні постаті: Л. Кошут, Франц Йосиф II, Й. Гурко, М. Обренович, Петро І Ка-
рагеоргієвич, А. Баттенбург, Петро II Негош.

Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті територію нових неза-
лежних держав на Балканах, основні події російсько-турецької війни 1877—
1878 рр. та Балканських війн; тлумачити, співвідносити та застосовувати понят-
тя й терміни; характеризувати міжнародні відносини на Балканах; аналізувати

причини утворення незалежних держав на Балканах; визначати причини, перебіг та наслідки російсько-турецької війни 1877—1878 рр. та Балканських

війн; давати оцінку шляхам розвитку новоутворених держав на Балканах; ви-

словлювати власну думку.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Пояснити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.

  1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка виконання завдань підручника. 2. Опитування. 3. Вико-
нання тестових завдань.

М ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити перед класом проблемне запитання.

Вивчення нового матеріалу за планом

1. Утворення Австро-Угорщини. 2. Особливості розвитку Австро-Угор-
щини. 3. Російсько-турецька війна 1877—1878 рр. Берлінський конгрес.

  1. Нові національні держави на Балканах у системі міжнародних відносин.

  2. Формування Балканського союзу. 6. Перша балканська війна. 7. Друга
    балканська війна.

Розповісти про події, які сприяли утворенню дуалістичної Австро-
Угорської монархії.

Пояснити причини та наслідки російсько-турецької війни 1877—
1878 рр. та Берлінського конгресу.

Розглянути особливості Австро-Угорщини, акцентувавши увагу учнів
на протиріччях, які існували в імперії.

Обговорити роль нових національних держав на Балканах у системі
міжнародних відносин.

Охарактеризувати причини створення Балканського союзу.

Розглянути перебіг подій та наслідки Балканських війн.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника. 2. Робота з візуальними джерела-
ми (ілюстрації підручника). 3. Робота з історичною картою.

VI ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових по-
милках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте матеріал § 22. 2. Виконайте завдання підручника. 3. Твор-
че завдання: підготуйтеся до бесіди за темою «Роль звичайної людини
в міжнародних відносинах».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»