Міні-конспект уроку «Японія в другій половині XIX — на по- чатку ХХ ст» (Всесвітня історія, 9 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку всесвітньої історії в 9 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу всесвітньої історії для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі всесвітньої історії для 9 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Охредько О. Е., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок № 27. Японія

Мета: сформувати в учнів уявлення про Японію в другій половині XIX — на по-
чатку ХХ ст.; аналізувати причини й наслідки реформ у Японії в другій поло-
вині XIX ст.; розглянути причини, перебіг подій та наслідки японсько-китай-
ської та російсько-японської війн; охарактеризувати особливості розвитку
японської економіки; порівняти модернізацію Японії та Росії; розвивати в учнів
уміння оцінювати діяльність імператора Муцухіто, висловлювати власну дум-
ку щодо мілітаризації держави.

Обладнання: підручник, карти світу, Японії.

Тип уроку: комбінований.

Поняття та назви: сьогун, реставрація Мейдзі, «доба Мейдзі», дзайбацу.

Основні дати та події: 1854 р. — відкриття Японії для іноземних держав, 1868—
1912 рр. — «освічене правління» («доба Мейдзі»), 1876—1894 рр. — окупація
Кореї, 1894—1895 рр. — війна з Китаєм, 1904—1905 рр. —російська-японська
війна.

Історичні постаті: Т. Іеясу, М. Перрі, імператор Муцухіто.

Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті територію Японії, по-
дії, пов'язані з розширенням Японської імперії та війною; тлумачити, співвід-
носити та застосовувати поняття й терміни; характеризувати особливості роз-
витку японської економіки; аналізувати причини, перебіг подій та наслідки
японсько-китайської та російсько-японської війн; визначати причини доби
Мейдзі; давати оцінку діяльності імператора Муцухіто; висловлювати власне
судження.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Пояснити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.

  1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка виконання завдань підручника. 2. Опитування. 3. Вико-
нання тестових завдань.

IV ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити перед класом проблемне запитання.

Вивчення нового матеріалу за планом

1. Крах політики самоізоляції. 2. Революція (переворот) Мейдзі.

  1. Реформи 70—80-х рр. XIX ст. Особливості економічного розвитку.

  2. Політичний устрій. 5. Японсько-китайська війна 1894—1895 рр. Англо-
    японський союз 1902 р. 6. Російсько-японська війна 1904—1905 рр.
    7. Підготовка до світової війни.

Розповісти про політику самоізоляції та її наслідки, про «відкриття»
Японії для іноземців.

Пояснити причини революції (перевороту) Мейдзі та її наслідки.
Розглянути політичний устрій Японії наприкінці XIX ст.

Охарактеризувати реформи 70—80-х рр. XIX ст., зупинившись на осо-
бливостях економічного розвитку.

Обговорити причини, перебіг подій та результати японсько-китайської
війни 1894—1895 рр., англо-японського союзу 1902 р. та російсько-япон-
ської війни 1904—1905 рр.

Показати дії Японії, спрямовані на підготовку до світової війни.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника. 2. Робота з візуальними джерела-
ми (ілюстрації підручника). 3. Робота з історичною картою.

VI ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових по-
милках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте матеріал § 23. 2. Виконайте завдання підручника. 3. На-
пишіть реферат за темою «Мілітаризація Японії у XIX ст.».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!