Методи, прийоми та засоби розвитку та навчання дітей рідної мови в ДНЗ.

Опис документу:
Основне завдання виховання у дитячому садку – навчити дитину користуватися рідною мовою у живому, безпосередньому спілкуванні з оточуючими людьми, розвинути усне мовлення.У процесі мовного спілкування необхідно виховувати у дітей навички культури мовлення: не втручатися в розмову старших, не перебивати товариша, дорослого, не опускати голови, не відвертатися…

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Методи, прийоми та засоби розвитку та навчання дітей рідної мови в днз.

Основне завдання виховання у дитячому садку – навчити дитину користуватися рідною мовою у живому, безпосередньому спілкуванні з оточуючими людьми, розвинути усне мовлення.

У процесі мовного спілкування необхідно виховувати у дітей навички культури мовлення: не втручатися в розмову старших, не перебивати товариша, дорослого, не опускати голови, не відвертатися…

Засоби навчання: 1-оганізація спілкування дітей у різних видах діяльності. 2 – сприймання різних видів зображувального мистецтва.3 – використання технічних засобів.4 – ознайомлення дітей з худ. літературою.5 – мова вихователя як педагогічний фактор впливу на дитину.

Методи навчання – це способи спільної діяльності вихователя і дітей, спрямовані на розв’язання завдань розвитку мови. Класифікують методи навчання за різними ознаками: 1- за характером керівництва розумовою діяльністю учнів (пояснювально – ілюстративний, репродуктивний, проблемний, частково – пошуковий, дослідницький). 2- за джерелом знань (наочні, словесні, практичні). 3- за типом діяльності (практичні, практико – теоретичні, теоретичні). Значне місце в роботі з розвитку мови дітей займають наочні методи: спостереження, екскурсії, огляди – екскурсії, розглядання предметів, картин, перегляд діафільмів, кінофільмів, телепередач, дид. ігри з наочністю. Якщо об’єкти доступні безпосередньому сприйманню дітей, вихователь використовує метод спостереження, або його різновидності: огляд приміщення, розглядання натуральних предметів, іграшок. Якщо об’єкти недоступні для безпосереднього сприймання, педагог знайомить з ними дітей опосередкованим шляхом, розглядаючи картини, фотографії, перегляд кінофільму, діафільму. Опосередковані наочні методи застосовують у дитсадку і для повторного ознайомлення з об’єктом, закріплення під час спостережень знань. Одночасно здійснюються завдання з розвитку словника дітей, формування зв’язного мовлення.

Словесні методи – читання, розповідання художніх творів, заучування віршів, бесіди, розповіді дітей, переказ. Вони дають можливість розвивати в дітей уміння розуміти зміст мови, застосовувати знання без опори на наочність. Ефективним і доступним для дітей методом є-розповідь вихователя. Його мета сформувати яскраві і точні уявлення про події чи явища. Ясність і простота опису об’єкта чи викладу події, лаконічність розповіді, яскравість образів, близькість досвіду вихователя інтересам дітей – необхідні умови успішного сприймання дітьми змісту розповіді.

Розповіді дітей – є методом, спрямованим на вдосконалення розумової діяльності, глибше усвідомлення знань і формування мовних умінь. У навчанні використовують розповіді різного характеру: переказ, опис, сюжетна розповідь з досвіду, творча розповідь, розповідь-міркування, розповідь-пояснення.

Читання художніх творів – розширює і збагачує знання дітей, формує здібності до сприймання і розуміння художньої літератури, відтворення словесного образу.

До словесних методів належить бесіда. За дид. метою бесіди бувають: вступні, супроводжуючи та заключні. Вступні бесіди проводяться тоді, коли вихователь знайомить дітей з новими явищами, формує нові навички, способи дії. Під час вступної бесіди він виявляє знання дітей з даної теми, уточнює їх, активізує і на цій основі ставить перед дітьми пізнавальні і практичні завдання, викликає до них інтерес. Супроводжуюча бесіда використовується під час спостережень, екскурсій, розглядання картин. Заключна або узагальнююча бесіда проводиться з метою систематизації знань, їх дальшого поглиблення й усвідомлення. Вона планується як самостійне заняття. Практичні методи – мета цих методів – навчити дітей на практиці застосовувати одержані знання, допомогти набути й удосконалити мовні вміння і навички це - словесні дид. вправи, ігрові методи, елементарні досліди і моделювання. До практичних методів відносяться: словесні дидактичні вправи, ігрові методи, елементарні досліди і моделювання .У дитсадку практичні методи часто мають ігровий характер. До них належать дидактичні ігри, наочні ігри-заняття, ігри-інсценівки. Одним із видів ігрового методу є дид. гра, в якій усі дії дітей можна регулювати ігровими завданнями і ігровими правилами.

Прийом – це елемент, складова частина методу. Кожен метод, включає кілька прийомів. У методиці розвитку мови, як і в дошкільній педагогіці, прийоми класифікуються залежно від місця в них наочності й емоційності. Найважливішими є словесні прийоми: мовний зразок, запитання, пояснення, вказівка, оцінка дитячої мови. Мовний зразок – правильна, спеціально підготовлена мовна діяльність вихователя, яку повинні наслідувати діти. Зразок може мати форми слова, речення, зв’язного висловлювання. Запитання – словесне звертання, що вимагає відповіді, передбачає використання наявних знань. У роботі з дітьми використовуються як репродуктивні запитання, які вимагають простого відтворення, констатації фактів (що? який?), так і пошукові, тобто такі, що вимагають умовиводів (навіщо? Чому?). Пояснення – використовується в процесі спостережень, розглядання картин, предметів, щоб допомогти дітям зрозуміти окремі сторони, взаємозв’язки, причинові залежності предметів і явищ. Оцінка мови дітей-є важливим прийомом навчання. Наочні прийоми – показ картин, іграшки, предмета, руху або дії. Показ артикуляції звуків. Показ супроводжується словесними прийомами: пояснення, вказівкою, запитання.

У розвитку мови дошкільників важливе значення мають ігрові прийоми: створення ігрової ситуації, виконання ігрових дій, звуконаслідування, загадкова інтонація голосу, використання жартів.

У практиці роботи найчастіше використовується комплекс прийомів.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!