Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Порядок передавання документів на зберігання до архіву закладу освіти
»
Взяти участь Всі події

Матеріал "Інформатика 2 клас (індивідуальна корекційно-розвивальна програма для дитини-аутиста 1 рік навчання)"

Інформатика

Для кого: 2 Клас, Дорослі

18.04.2021

220

5

0

Опис документу:
Дана індивідуальна корекційно-розвивальна програма для дитини-аутиста 1 рік навчання містить тематичне планування індивідуальних занять та розробку кожного заняття (конспект та презентацію, а також фізкультхвилинки та розвивальні програми) Автор: Комбарова Анжеліка Олександрівна,
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Інформатика 2 клас (індивідуальна корекційно-розвивальна програма для дитини-аутиста 1 рік навчання)

Актуальність проблеми

На сьогодні питання навчання дітей з розладами аутичного спектра в освітньому просторі звучить надзвичайно гостро. Складнощі впровадження освіти для аутичних дітей в нашій країні пов’язані з різноплановими дефіцитами. Відхилення від нормального особистісного розвитку - це тип дизонтогенеза, при якому спостерігаються складні поєднання загального психологічного недорозвинення, затриманого, пошкодженого і прискореного розвитку окремих психічних функцій, що призводить до ряду якісно нових патологічних утворень. Одним з клінічних варіантів цього дизонтогенеза є ранній дитячий аутизм (РДА) (І.І. Мамайчук, 1998). Слово аутизм від латинського слова autos - означає відрив від реальності, відгородженість від світу.

Основними ознаками РДА при всіх його клінічних варіантах є:

 • недостатнє або повна відсутність потреби в контактах з оточуючими;

 • відгороджена від зовнішнього світу;

 • слабкість емоційного реагування по відношенню до близьких, навіть до матері, аж до повної байдужості до них (афективна блокада)

 • нездатність диференціювати людей і неживі предмети. Нерідко такі діти вважають агресивним;

 • недостатня реакція на зорові слухові подразники змушує багатьох батьків звертатися до офтальмолога або сурдолог. Але це помилкова думка, діти з аутизмом, навпаки, дуже чутливі до слабких подразників. Наприклад, діти часто не переносить цокання годинника, шум побутових приладів, капання води з водопровідного крана;

 • прихильність до збереження незмінності навколишнього;

 • неофобії (боязнь всього нового) проявляється у дітей - аутисти дуже рано. Діти не переносить зміни місця проживання, перестановка ліжко, не любить новий одяг і взуття;

 • одноманітне поведінку зі схильністю до стереотипам, примітивні руху;

 • різноманітні мовні порушення при РДА;

 • у дітей з РДА спостерігаються різні інтелектуальні порушення. Найчастіше це розумова відсталість.

Мета програми:

 • подолання негативізму при спілкуванні і встановленні контакту з дитиною з аутизмом;

 • розвиток пізнавальних навичок;

 • пом’якшення характерного для аутичних дітей сенсорного і емоційного дискомфорту;

 • підвищення активності дитини в процесі спілкування з дорослими і дітьми;

 • подолання труднощів в організації цілеспрямованої поведінки;

 • привити любов до порядку і завершеності, навчити розуміти чітко визначені алгоритми і правила і постійно дотримуватися;

 • розвивати вміння орієнтуватися за візуальними стимулами: малюнками, картинками, піктограмами, графіками тощо;

 • здатність зацікавитися чимось незвичним;

 • розвивати тонке відчуття емоційного стану іншої людини, розуміння того, з ким і як можна себе поводити.

Завдання програми:

 • орієнтація аутичної дитини в зовнішньому світі;

 • навчити користуватися комп’ютером та комп’ютерними іграми;

 • розвиток самосвідомості й особистості дитини з аутизмом;

 • розвиток уваги та логіки;

 • розвиток пам'яті, мислення.

Дана індивідуальна корекційно-розвивальна програма для дитини-аутиста 1 рік навчання містить тематичне планування індивідуальних занять та розробку кожного заняття (конспект та презентацію, а також фізкультхвилинки та розвивальні програми)

Тематичне планування індивідуальних занять «Інформатика»

(9 годин на рік, 1 година на місяць)

п/п

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно розвиткової роботи

1

5

Перше знайомство з комп'ютером
Що таке комп'ютер? Правила техніки безпеки та загальні гігієнічні вимоги при роботі за комп'ютером. Що може комп'ютер?
Основні пристрої, що входять в склад комп'ютера (системний блок, монітор, клавіатура, миша) знайомство з термінами (назвами), їх призначення.
Миша призначення та правила роботи. Курсор миші(екранна стрілочка), пересування курсору миші по екрану.
Миша допомагає грі (практикум - тренажери, комп'ютерні ігри, програми що керуються за допомогою миші).
Комп’ютерні ігри (логічні, розвиваючі, ігри на кмітливість, на орієнтування на площині екрану)

Учень:
- знає правила поведінки в комп'ютерному класі;
- знає про вимоги до організації комп′ютерного робочого місця, виконує вимоги безпеки і гігієни при роботі з комп’ютером;
- знає про використання комп’ютера в побуті, навчанні, дозвіллі;
- знає призначення і основні пристрої комп‛ютера;
- знає про курсор і його призначення;
- вміє переміщувати курсор за допомогою миші;
- розуміє поняття - комп′ютерна гра;
- розуміє і приймає умови гри.

Формувати початкову лексику з інформатики, вміння користуватися термінологічним словником.
Формувати бажання вчитися самостійності, інтересу до вивчення інформатики.
Активізувати мисленєву діяльність – вчити орієнтуватися в ситуації, бачити зв'язки і відносини між об'єктами.
Розвиток слухової уваги і логічного співвідношення.
Розвиток аналітико-синтетичної діяльності (склади ціле з частин, знайди, відсутню частину, визнач за характерними ознаками предмет).

2

4

Графіка
Вбудований графічний редактор Paint.
Малювання геометричних фігур.
Інструменти графічного редактора.
Пензлик. Олівець. Ластик.
Інструменти графічного редактора.
Заливка. Палітра.
Розмальовки-онлайн.

Учень:
- вміє малювання пензликом, олівцем, використовувати інструмент заливку;
- вміє користуватися розмальовками-онлайн.

Формувати вміння відповідати на запитання вчителя використовуючи новий словниковий запас.
Розвивати дрібну моторику (клавіатурні тренажери, розвиваючі ігри).
Розвивати творчу направленість в діяльності учнів: від вміння виконувати поставленні завдання за зразком, інструкцією до варіативного виконання завдань, самостійного прийняття рішень, прагнення до самостійності у виконанні завдань.
Організувати застосування отриманих знань у різних життєвих ситуаціях.
Вчити шукати позитивне в будь-якому результаті.

Основні навчальні досягнення на кінець року.
На кінець року учень:


знає:
- правила поведінки в комп′ютерному класі, техніку безпеки при роботі за комп’ютером;
- основні поняття і терміни, розуміє абстрактні символи;
- призначення і основні пристрої комп‛ютера;
- про курсор і його призначення;
- про виконання правил гри, розуміє і приймає умови гри;

вміє:
- орієнтуватися на площині екрану, переміщувати курсор за допомогою миші і клавіатури;
- усвідомлено співвідносити дії управління із зображенням на екрані;
- усвідомити сенс комп’ютерної гри, ігрові цілі, зрозуміти і прийняти умови гри.

Урок № 1

Тема: Що таке комп'ютер? Правила техніки безпеки та загальні гігієнічні вимоги при роботі за комп'ютером. Що може комп'ютер?

Цілі:

 1. Розвиток мислення.

 2. Розвиток зорового і слухового сприйняття і пам'яті.

 3. Дослідження уваги.

Завдання:

1. Розвивальні:

 • розвиток уявлень про навколишній світ, про можливості сучасного комп’ютера;

 • закріплення уявлень про елементарні геометричні фігури.

2. Виховні:

 • виховувати інтересу до навчального предмету «Інформатика»;

 • розвиток вміння слухати дорослого.

3. Корекційні:

 • розвиток понятійного апарату;

 • формування логічного мислення;

 • розвиток зорово-просторова орієнтування;

 • розвиток дрібної моторики;

 • розвиток зв'язного мовлення.

Хід заняття:

1. Привітання.

Педагог вітається.

2. "4 зайвий".

Мета:

 • дослідження ступеня сформованості логічного мислення;

 • виявити рівень сформованості понятійного апарату.

Інструкція: знайти зайву геометричну фігуру.

3 . Пазл «Комп’ютер».

Вчитель порівнює комп’ютер з чотирикутником.

Інструкція: зібрати картинку схожу як на слайді.

4. «Що може комп’ютер?»

Вчитель організовує бесіду за допомогою презентації розповідає про сфери застосування комп’ютера.

5. Фізкульхвилинка.

Мета: формувати вміння наслідувати дії педагога.

6. Кубик «Правила техніки безпеки та загальні гігієнічні вимоги при роботі за комп'ютером».

Інструкція: знаходити картинку за слайдами.

Мета: розвиток дрібної моторики, вміння працювати за зразком, закріпити основні правила безпеки при роботі за комп’ютером.

7. Пальчикова гімнастика.

Мета: вчити дитину чергувати кулак-долоню, пальці.

Зайчик

Зайчик по лісі скакав, (пальчики “скачуть” по столу)
Зайчик корм собі шукав. (Пальчиками обох рук по черзі перебираємо по столу)
Раптом у зайчика на маківці
Піднялися, як стрілки, вушка. (Зображуємо вушка ручками)
Шорох тихий лунає:
Хтось по лісу крадеться. (Пальчики повільно йдуть по столу)
Заєць плутає сліди,
Тікає від біди. (Пальчики швидко-швидко бігають по колу на столі)

8. Прощання.

Урок № 8

Тема: Графіка. Інструменти графічного редактора. Заливка. Палітра

Цілі:

 1. Розвиток мислення.

 2. Розвиток зорового і слухового сприйняття і пам'яті.

 3. Дослідження уваги.

Завдання:

1. Розвивальні:

 • ознайомити учнів з призначенням графічного редактора;

 • навчити основними операціями малювання в графічному редакторі;

 • вчити створювати прості малюнки в середовищі графічного редактора;

 • вдосконалювати уміння працювати з мишею;

 • формувати навички роботи з інструментами графічного редактора;

 • формувати інформаційно-комунікаційну компетентність;

 • закріплення уявлень про елементарні геометричні фігури.

2. Виховні:

 • виховувати інтерес до навчального предмету «Інформатика»;

 • розвиток вміння слухати дорослого.

3. Корекційні:

 • розвиток понятійного апарату;

 • формування логічного мислення;

 • розвиток зорово-просторова орієнтування;

 • розвиток дрібної моторики;

 • розвиток зв'язного мовлення.

Хід заняття:

1. Привітання.

Педагог вітається.

2. Гра «Розфарбуй малюнок змінюючи колір»

Мета:

 • дослідження ступеня сформованості логічного мислення;

 • виявити рівень сформованості понятійного апарату.

Інструкція: розмалювати малюнок змінюючи колір.

 

3. Графічний редактор PAINT. Інструменти графічного редактора. Заливка.Палітра.

В читель знайомить учня з графічним редактором Paint, з основними операціями малювання в графічному редакторі; вчити створювати геометричні фігури в середовищі графічного редактора.

Інструкція: повторювати дії вчителя, створити малюнок за зразком.

4. Фізкульхвилинка.

Мета: формувати вміння наслідувати дії педагога.

5. Гра «Чарівний мішок» (чарівний мішечок, іграшка-їжак, кульки су-джок)

Вчитель:

– Подивись нам гості щось принесли. Який гарний мішечок! Ой, а там хтось є. Відгадай хто. Кажуть що він колючий.

Вчитель:

- Чому ж він колючий? Як ви думаєте хто там сховався?

Учень:

Їжачок (дістає з чарівного мішечка їжачка).

Ежик, ежик весь в иголках,
Словно он не зверь, а елка.
Хоть колюч молчун лесной,
Ёжик добрый, а не злой.
Что ж ты, ёж, такой колючий?
Это я на всякий случай:
Знаешь кто мои соседи,
Лисы, волки и медведи.

Вчитель:

- Давай подивимося, що ще є у їжачка? (розглядають їжака, знаходять і називають: ніс, очі, рот, лапки). А тепер подивись уважно очками і знайди, що у нас в класі схожий на їжачка? Правильно, молодець! Це м'ячики. Вони які? Теж колючі. Пограємо з ними? Це будуть наші їжачки.

6. Пальчикова гімнастика. Гра з м'ячиками «Су-джок».

Жив в лісі колючий їжачок (поперемінно пальцями обох рук діти обмацують м'ячик) в своєму будиночку-нірці (затиснути м'ячик в долоньках).Одного ранку прокинувся їжачок, виглянув у віконце (розкрити долоньки з м'ячиком) і побачив сонечко. Усміхнувся їжачок сонечку (посмішка) і пішов прогулятися по лісі. Спочатку повільно, а потім швидше-швидше і побігли лапки (катати м'ячик в руках вперед-назад повільно, а потім все швидше й швидше). Любить їжачок швидко бігати. Бага-бігав-бігав і прибіг до свого будиночок-нірку (затиснути м'ячик в долоньках).

7. Прощання.

Висновок

Період шкільного навчання особливо важливий для таких дітей і їх близьких. Вступу до школи часто передують роки зусиль родини і фахівців з повернення дитини в нормальне русло життя. Звичайно, і на початку корекційної роботи, і пізніше з такими дітьми в основному потрібно працювати індивідуально. Однак з появою хоча б найменшої можливості необхідно створювати умови, що дозволять їм спілкуватися з іншими дітьми і додержуватися нормальних зразків поведінки.

Досвід свідчить, що аутична дитина постійно має потребу в стимуляції для переходу до більш складних відносин зі світом і з людьми. Такі ситуації складно організовувати штучно, але вони є частими в звичайному нормальному житті, що постійно і природно змушує дітей «збиратися» і вирішувати нові завдання.

Таким чином, вихід дитини досить складні соціальні умови школи, у середовище звичайних дітей - це велика перемога такого учня і відкриття для нього нових можливостей розвитку. Школа дає йому не тільки знання і навички, але, насамперед, шанс навчитися жити разом з іншими людьми. Тому для таких дітей украй важливо втриматися в школі і не залишитися вдома, перейшовши на індивідуальне навчання.

Використані джерела інформації:

 1. Бардишева Т. Ю. Здрастуй, пальчик. Пальчикові ігри. - М. : «Карапуз», 2007.

 2. Большаков С. Е. Формування дрібної моторики рук: Ігри та вправи. - М. : ТЦ Сфера, 2006.

 3. Діти з обмеженими можливостями: проблеми та інноваційні тенденції в навчанні і вихованні. Хрестоматія з курсу «Корекційна педагогіка та спеціальна психологія» [Текст] / уклад. Н. Д. Соколова, Л. В. Калінікова. - М.: Изд-во ГНОМ і Д, 2001.

 4. Єрмакова І. А. Розвиваємо дрібну моторику у малюків. - СПб: Изд. будинок «Літера», 2006.

 5. Крупенчук О. І. Пальчикові ігри. - СПб: Изд. будинок «Літера», 2007.

 6. Ульянова Р.К. Проблеми корекційної роботи з аутичними дітьми // Педагогічний пошук. - 1999. - № 9.

 7. Інтернет ресурс: http://www.maam.ru/.

 8. Інтернет ресурм: www.krok.org.ua (батькам дітей - аутистів).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.