Бібліотека методичних матеріалів

Вже додано: 425 643 матеріали

Об'єднуємо знання та досвід освітян з всієї України.

Золота грамота за поширення досвіду.
Золота грамота за поширення досвіду.

Математика як наука вивчає кількісні співвідношення та просторові форми оточуючого нас світу. Основними математичними одиницями є числа та дії з ними. Проте, математика також включає перетворення, структури, просторові відношення та дискретну математику.

Сьогодні математику можна назвати однією з головних наук у нашому житті, адже без неї неможлива більшість операцій, які ми щодня виконуємо (покупки в магазині, приготування їжі, побудова будинків тощо). Саме тому вміле викладання та засвоєння учнями математики в школі є актуальним у наш час.

Загальною метою математики можна назвати всебічний розвиток дитини. В цьому аспекті мається на увазі розвиток логічного мислення, ознайомлення дітей з різними методами дослідження (аналіз, синтез, аналогія, дедукція тощо), з класифікаціями.

Уроки математики також мають на меті розвиток операційно-алгоритмічного мислення, яке дуже важливе на сучасному етапі розвитку комп’ютерних технологій.

Математика буде корисною і для подальшого навчання в старшій школі, діти мають навчитися елементарним знанням з вирахування площі, периметрів, об’ємів, вміти користуватися таблицями, калькуляторами, графіками. Математика нерозривно пов’язана з іншими предметами міжпредметними зв’язками, наприклад, з хімією, фізикою, астрономією тощо.

Ще одним аспектом можна назвати виховання матеріалістичного світогляду, адже майже все оточуюче нас можна виразити за допомогою чисел та математичних рівнянь.

Історія становлення математики як науки пройшла чотири етапи розвитку. Перший період полягав у її становленні як окремої дисципліни. Це період 6-5 століття до н. е. Було сформовано поняття числа, відстані, площі та об’єму, тобто розвивались найпростіші математичні поняття.

Другий період називають елементарною математикою, який тривав до ХVІІ століття. В цей період активно розвивались геометричні поняття в давній Греції, Китаї, Середній Азії та Західній Європі.

Третій період, який позначається з середини ХVІІ-го до початку ХХ століття, називають періодом дослідження змінних величин. Тут активно розвивається диференціальне та інтегральне числення.

І період сучасної математики – це вже розвиток просторових форм та кількісних співвідношень. Математика ускладнюється, з'являється теорія множин, функціональний аналіз, теорія ймовірності та інші похідні.

Шкільна програма розрахована на знайомство дітей з елементарною математикою (арифметикою, функціями та алгеброю), яка покликана розумово розвивати учнів, забезпечити оволодіння ними системою математичних знань, умінь та навичок для подальшого життя та сформувати науковий світогляд.

Пошук методичних матеріалів
Очистити фільтр Критерії пошуку:
  • Для предмету: Математика
24 521 матеріал
Математика "Контрольна робота" 3кл. Ісем.
Математика
Інші методичні матеріали
22.07.2021
17
1
Математика самостійно (Daily 3) 3 кл.ІІс.
Математика
Інтерактивні матеріали
22.07.2021
18
1
Математика самостійно (Daily 3) 3 кл.ІІс.
Математика
Інтерактивні матеріали
22.07.2021
14
1
Математика самостійно (Daily 3) 3 кл.
Математика
Інтерактивні матеріали
21.07.2021
13
1
Математика самостійно "Daily 3"
Математика
Інтерактивні матеріали
21.07.2021
17
2
Картки "Порахуй та запиши"
Математика
Інтерактивні матеріали
20.07.2021
287
14
3 клас. Математика самостійно "Daily 3"
Математика
Інші методичні матеріали
20.07.2021
14
1
Daily 3 "Математика самостійно" (3 кл.)
Математика
Інші методичні матеріали
20.07.2021
17
1
Картки "Множення двоцифрових чисел"
Математика
Інші методичні матеріали
20.07.2021
31
6
Daily 3 "Математика самостійно". (3 клас ІІ сем.)
Математика
Інші методичні матеріали
20.07.2021
20
1
Математика самостійно (Daily 3) 3 клас
Математика
Інші методичні матеріали
20.07.2021
17
1
Картки "Нумерація чотирицифрових чисел"
Математика
Інші методичні матеріали
19.07.2021
51
10
Навчальні матеріали "Математичні секрети"
Математика
Інші методичні матеріали
16.07.2021
27
5
Кросворд на тему "Звичайні дроби"
Математика
Інші методичні матеріали
16.07.2021
22
1
24 521 матеріал