Математика - методичні матеріали

Математика як наука вивчає кількісні співвідношення та просторові форми оточуючого нас світу. Основними математичними одиницями є числа та дії з ними. Проте, математика також включає перетворення, структури, просторові відношення та дискретну математику.

Сьогодні математику можна назвати однією з головних наук у нашому житті, адже без неї неможлива більшість операцій, які ми щодня виконуємо (покупки в магазині, приготування їжі, побудова будинків тощо). Саме тому вміле викладання та засвоєння учнями математики в школі є актуальним у наш час.

Загальною метою математики можна назвати всебічний розвиток дитини. В цьому аспекті мається на увазі розвиток логічного мислення, ознайомлення дітей з різними методами дослідження (аналіз, синтез, аналогія, дедукція тощо), з класифікаціями.

Уроки математики також мають на меті розвиток операційно-алгоритмічного мислення, яке дуже важливе на сучасному етапі розвитку комп’ютерних технологій.

Математика буде корисною і для подальшого навчання в старшій школі, діти мають навчитися елементарним знанням з вирахування площі, периметрів, об’ємів, вміти користуватися таблицями, калькуляторами, графіками. Математика нерозривно пов’язана з іншими предметами міжпредметними зв’язками, наприклад, з хімією, фізикою, астрономією тощо.

Ще одним аспектом можна назвати виховання матеріалістичного світогляду, адже майже все оточуюче нас можна виразити за допомогою чисел та математичних рівнянь.

Історія становлення математики як науки пройшла чотири етапи розвитку. Перший період полягав у її становленні як окремої дисципліни. Це період 6-5 століття до н. е. Було сформовано поняття числа, відстані, площі та об’єму, тобто розвивались найпростіші математичні поняття.

Другий період називають елементарною математикою, який тривав до ХVІІ століття. В цей період активно розвивались геометричні поняття в давній Греції, Китаї, Середній Азії та Західній Європі.

Третій період, який позначається з середини ХVІІ-го до початку ХХ століття, називають періодом дослідження змінних величин. Тут активно розвивається диференціальне та інтегральне числення.

І період сучасної математики – це вже розвиток просторових форм та кількісних співвідношень. Математика ускладнюється, з'являється теорія множин, функціональний аналіз, теорія ймовірності та інші похідні.

Шкільна програма розрахована на знайомство дітей з елементарною математикою (арифметикою, функціями та алгеброю), яка покликана розумово розвивати учнів, забезпечити оволодіння ними системою математичних знань, умінь та навичок для подальшого життя та сформувати науковий світогляд.

Пошук методичних матеріалів
18 120 матеріалів
_Усний рахунок, 2 клас
Математика
Презентація
10.07.2020
11
0
1
Дидактична картка "Завдання з математики"
Математика
Інші методичні матеріали
10.07.2020
18
0
0
Дидактична картка "Завдання з математики"
Математика
Інші методичні матеріали
10.07.2020
15
0
0
Дидактична картка "Завдання з математики"
Математика
Інші методичні матеріали
10.07.2020
10
0
0
Дидактична картка "Завдання з математики"
Математика
Інші методичні матеріали
10.07.2020
13
0
0
Дидактична картка "Завдання з математики"
Математика
Інші методичні матеріали
10.07.2020
12
0
0
Дидактична картка "Завдання з математики"
Математика
Інші методичні матеріали
10.07.2020
10
0
0
Дидактична картка "Завдання з математики"
Математика
Інші методичні матеріали
10.07.2020
10
0
0
Дидактична картка "Завдання з математики"
Математика
Інші методичні матеріали
10.07.2020
10
0
0
Дидактична картка "Завдання з математики"
Математика
Інші методичні матеріали
10.07.2020
13
0
2
Дидактична картка "Завдання з математики"
Математика
Інші методичні матеріали
10.07.2020
12
0
1
Дидактична картка "Завдання з математики"
Математика
Інші методичні матеріали
10.07.2020
10
0
0
18 120 матеріалів