• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Різне
 • Майстер-клас: використання хмарних технологій та сервісів у навчанні англійської мови (Google Forms, Plickers, LearningApps.org) в умовах становлення НУШ

Майстер-клас: використання хмарних технологій та сервісів у навчанні англійської мови (Google Forms, Plickers, LearningApps.org) в умовах становлення НУШ

Опис документу:
Сьогодні уявити життя без комп'ютера, Інтернету та IT технологій практично неможливо. Сучасні діти не уявляють своє життя без Інтернету з його соціальним спілкуванням та інформаційними ресурсами. Ми спостерігаємо, як росте покоління візуалів, для яких головним джерелом інформації є зоровий ряд. Все це пояснює необхідність використання нових світових інформаційних розробок в освітній діяльності. Дана робота складається з теорії та прикладів практичних завдань

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Міністерство освіти і науки України

Майстер-клас:
використання хмарних технологій та сервісів у навчанні англійської мови (Google Forms, Plickers, LearningApps.org) в умовах становлення НУШ

Виконала:

Медведєва Т.А., вчитель англійської мови

Краматорськ

2019

Працюю над темою : “Використання сучасних ІКТ у викладанні англійської мови”

Мета дослідження: розкрити теоретичні та практичні аспекти використання ІКТ на уроках англійської мови

Актуальність теми дослідження зумовлена стрімким інформаційним і технологічним прогресом.

Використання ІКТ у роботі педагога дає можливість:

 • самоосвіти педагога, підвищення його професійного рівня;

 • навчатися і здобувати знання, вміння та якості, необхідні сучасній людині;

 • отримувати найсучаснішу інформацію по темі, оновлювати навчальний та дидактичний матеріал;

 • мати доступ до методичної бази розробок;

 • спілкуватися з колегами на різних форумах;

 • отримувати кваліфіковані консультації та поради експертів;

 • публікувати свої матеріали;

 • брати участь в обговоренні опублікованих матеріалів;

 • брати участь в професійних конкурсах, вебінарах;

 • обмінюватися досвідом з колегами з інших регіонів і країн.

В своїй роботі використовую:

 • Інтерактивні технології

 • Ігрові прийоми

 • Метод проектів

 • ІКТ

 • Інтеграцію

 • Здоров’язбережувальні технологій

 • Методи формування та розвитку критичного мислення

 • Створення ситуації успіху

 • Хмарні технології.

Використання хмарних технологій та сервісів у навчанні англійської мови

Сьогодні уявити життя без комп'ютера, Інтернету та IT технологій практично неможливо. Сучасні діти не уявляють своє життя без Інтернету з його соціальним спілкуванням та інформаційними ресурсами. Ми спостерігаємо, як росте покоління візуалів, для яких головним джерелом інформації є зоровий ряд. Все це пояснює необхідність використання нових світових інформаційних розробок в освітній діяльності. Однією з інновацій в освітньому процесі, використовуваному в сучасному світі, є хмарні технології та сервіси. Як показує досвід розвинених зарубіжних країн, впровадження в навчальний процес «хмарних обчислень» є відмінним рішенням проблем комп'ютеризації освіти.

Хмара – це деякий центр, сервер або їх мережа, де зберігаються дані та програми, що з’єднуються з користувачами через Інтернет

Необхідні компоненти для роботи в “хмарах”:

 • Інтернет

 • комп’ютер (планшет, мобільний телефон, нетбук)

 • браузер

 • компанія, яка надає послуги хмарних технологій

 • навички роботи з Інтернет та веб-додатками.

Для узагальнення та систематизації знань учнів на уроці використовую інтерактивні завдання, які створені за допомогою такого сервіса як LearningApps.org. Такі завдання дають змогу в ігровій формі засвоїти та перевірити рівень навчальних досягнень учнів. Важливо, що даний сервіс дозволяє публікувати свої вправи та користуватися вже створеними вправами інших вчителів.

Також хочу поділитися досвідом використання Google Форм, які можна використовувати для проведення різноманітних опитувань і анкетування, а так само для створення тестів з підрахунком балів за кожну відповідь.

Переваги Google форм:

 • Можна створювати необмежену кількість опитувань, анкет, тестів і запрошувати необмежену кількість респондентів

 • Учні можуть проходити тестування онлайн, просто перейшовши за посиланням.

 • Створені тести можна вбудовувати в блог або на сайт, відправляти по електронній пошті.

 • Відповіді зберігаються автоматично, а статистику можна переглянути.

 • Існує можливість автоматичної оцінки відповідей, нарахування балів, коментарів до відповіді.

Сервіс Plickers дозволяє проводити мобільні голосування і фронтальні опитування під час навчального заняття з вивченого або поточного матеріалу в тестовій формі. Робота з мобільним додатком забирає не більше кількох хвилин. Отримання результатів опитування відбувається на занятті без тривалої перевірки та миттєво виводиться на екран комп’ютера (телевізора, проектора), під’єднаного до Інтернету.

Переваги Plickers:

 • необхідність лише одного смартфона (у вчителя) з доступом до Інтернету, учні працюють з особистими картками;

 • учні не користуються власними гаджетами, що часто відволікає учнів від навчального процесу;

 • швидкість опитування.

Хмарні технології для вчителя предметника:

 • ви маєте доступ до своїх матеріалів і документів будь-де і будь-коли;

 • з'являється можливість використання відео і аудіо файлів прямо з Інтернету, без додаткового завантаження на комп'ютер;

 • проведення он-лайн уроків, тренінгів, круглих столів;

 • можливість формувати траєкторії розвитку кожного учня з конкретного предмету;

 • принципово нові можливості для організації досліджень, проектної діяльності та адаптації навчального матеріалу до реального життя;

 • —принципово нові можливості передачі знань: он-лайн уроки, вебінари, інтегровані практичні заняття, кооперативні лабораторні роботи.

Переваги хмарних технологій:

 • Не потрібні потужні комп’ютери

 • Економія коштів на програмне забезпечення

 • Необмежений обсяг збережених даних, економія серверного дискового простору

 • Економія на ІТ - спеціалістах

 • Доступність з різних пристроїв і відсутня прив’язка до робочого місця

 • Забезпечення захисту даних від втрат та виконання багатьох видів навчальної діяльності, контролю і оцінювання, тестування он-лайн, відкритості освітнього середовища

 • Доступ до освіти людей з обмеженими можливостями

Зауважимо сьогодні учні використовують мобільні телефони в навчанні здебільшого з власної ініціативи. Потрібно врахувати переваги використання мобільних пристроїв в аудиторії, що дає змогу підвищити мотивацію та пришвидшує процес перевірки та оцінювання. Відтак вчитель може швидше проаналізувати, які питання потрібно опрацювати додатково та максимально індивідуалізувати процес навчання. Використання мобільних пристроїв відповідає сучасним потребам освіти, забезпечує зручність та зацікавленість новизною, приносить реальні та практичні результати.

 1. Практичні завдання за концепцією НУШ (Google Forms):

 1. Практичні завдання за граматичною структурою Much/many

 1. Прикдлади інтерактивних завдань, які створені за допомогою такого сервіса як LearningApps.org

 1. Практичні завдання за концепцією НУШ (Plickers):

1 . Початкова освіта поділятиметься на ... цикли

 1. 2

 2. 4

 3. 3

2. Перший цикл початкової освіти називається ...

 1. адаптаційно-ігровий

 2. дошкільно-пропедевтичний

3. Чи будуть у першому циклі традиційні оцінки?

 1. так

 2. ні

 3. за рішення пед.ради

 4. за наказом відділів чи управлінь освіти

4. Другий цикл початкової освіти називається...

 1. основний

 2. базовий

5. Базова середня освіта поділятиметься на ... цикли

 1. 2

 2. 5

 3. 3

6. Перший цикл базової школи (5-6 класи) називається...

 1. адаптаційний

 2. перехідний

7. Другий цикл базової школи (7-9 класи) називається ...

 1. допрофільне навчання

 2. базове предметне навчання

8. У рамках профільної освіти старшокласник зможе обирати одне з двох спрямувань навчання

 1. поглиблено профільне та стратегічне

 2. академічне і професійне

 3. основне і додаткове

 4. базове і розширене

9. Випускники академічних ліцеїв будуть проходити державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання?

 1. так

 2. ні

 3. за бажанням

10. Початок роботи початкової школи за новим освітнім стандартом на компетентісній основі розпочинається ...

 1. у 2018 році

 2. у 2019 році

 3. у 2020 році

 4. у 2029 році

11. Перший дванадцятий класс Нової школи - не пізніше ...

 1. 2028 року

 2. 2029 року

 3. 2030 року

 4. ще не визначено

 1. Приклад практичного завдання створенного за допомогою сервісу Plickers (reading):

Read and complete the sentences:

Cindy has got a pet. It’s a rabbit. Its name is Snow. Snow is white and it has long ears and a short tail. Snow eats carrots and cabbage, and it also likes corn. It sleeps in the box.Cindy loves her pet!

 1. The text is about...

 1. Cindy

 2. Pets

 3. Cindy’s pet

 1. Snow is a...

 1. Rabbit

 2. Boy

 3. Doll

 1. Snow’s tail is...

 1. Short

 2. Long

 3. Brown

 1. Snow sleeps in the...

 1. Corn

 2. Mat

 3. Box

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Ефективні комунікації (soft skills) учителя з батьками»
Швень Ярослава Леонідівна
30 годин
590 грн
395 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.