+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »

Майстер - клас як форма роботи

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ЗМІСТ

Вступ………………………………….……………………………………

3

Вимоги до організації та проведення майстер-класу…………………...

6

Критерії якості підготовки та проведення майстер-класу……………...

7

Майстер-клас "Голуб-птах миру» паперопластика .……………………

9

Майстер-клас «Осінні візерунки» витинанки..………………………….

13

Майстер-клас «Зірка» оригамі.…………………………………………..

17

Майстер-клас «Листівка» кармейдинг…………..………………………

20

Майстер-клас «Валентинка» паперопластика ……………………..........

29

Майстер-клас «Чобіток для Попелюшки» паперопластика …………...

34

Майстер-клас «Журавлик – символ надії»оригамі…..…………………

38

Роздатковий матеріал……………………………………………………

43

Список використаних джерел…………………………………………..

61

Вступ

Майстер-клас - це особливий жанр узагальнення та поширення педагогічного досвіду , що представляє собою фундаментально розроблений оригінальний метод або авторську методику, що спирається на свої принципи і має певну структуру. Зазначена форма роботи є ефективним прийомом передачі досвіду навчання і виховання, тому що центральною ланкою є демонстрація оригінальних методів освоєння певного змісту за активної ролі всіх учасників заняття.

Дане поняття широко використовується в багатьох сферах діяльності

людини, у тому числі й в освіті. Найчастіше в педагогічному співтоваристві під майстер-класом розуміють урок, захід, презентацію досягнень педагога, але це не зовсім так.

У першу чергу, майстер-клас - це відкрита педагогічна система, що дозволяє демонструвати нові можливості педагогіки розвитку і свободи, що показує способи подолання консерватизму і рутини.

Отже, майстер-клас - це форма заняття, в якій сконцентровані такі характеристики:

виклик традиційній педагогіці;

особистість учителя з новим мисленням;

не пасивне набуття нових знань, а спосіб самостійної їх побудови за допомогою всіх учасників заняття;

Узагальнюючи сказане, можна виділити найважливіші особливості майстер-класу, а саме:

 • Новий підхід до філософії навчання, що порушує усталені стереотипи.

 • Створення умов для включення всіх в активну діяльність.

 • Прийоми, що розкривають творчий потенціал, як педагога,який проводить майстер-клас, так і його учасників.

 • Процес пізнання набагато важливіший, цінніший, ніж самі знання .

 • Форма взаємодії - співробітництво, співтворчість, спільний пошук .

При підготовці майстер-класу слід звертати увагу на те, що в технології його проведення головне - не повідомити і освоїти інформацію, а передати способи діяльності, будь то прийом, метод або технологія. Передати продуктивні способи роботи - одне з найважливіших завдань для педагога, який проводить майстер-клас. Позитивним результатом майстер-класу можна вважати результат, що виражається у формуванні мотивації до самонавчання, самовдосконалення, саморозвитку. Це досить технологічно складний процес з певними вимогами до його організації та проведення.

Зазвичай свої майстер –класи я організовую за таким планом:

Схема–конспект майстер-класу

Тема: Тема майстер-класу.

Практична робота: робота яку будемо виконувати.

Забезпечення роботи майстер-класу:

Наочні посібники:виставка робіт, фото робіт, шаблони –заготовки, презентація тощо.

Обладнаннята матеріали для практичної роботи: необхідні матеріали для роботи.

Структура майстер-класу

І етап (теоретичний )

Мета: знайомство з технікою;пердача особистого досвіду у виготовленні

робіт в техніці.

Завдання: - ознайомити з історією , прийомами роботи;

 • формувати уявлення …………………..;

 • розвивати інтерес ……………………...;

Форма проведення : лекція –бесіда.

ІІ етап (практичний)

Мета: демонстрація методів і технік роботи.

Завдання: - навчити виконувати …………………………;

 • формувати навики роботи з …………………;

 • розвивати творчу уяву через виконання практичного завдання.

Форма проведення : інтегроване заняття.

Вид майстер-класу: спільна робота майстра-педагога з аудиторією.

План проведення майстер-класу

1.Актуалізація теми.Мотивація навчально-пізнавальноїдіяльності вихованців.

2.Активізація діяльності вихованців.

3.Теоретична інформація. Демонстрація роботи майстра-педагога.

4. Практикум.Залучення слухачів до майстер-класу. Обмін думками. Образна інтерпретація.

5. Спільна робота майстра-педагога з аудиторією.

6. Рефлексія.

Вимоги до організації та проведення майстер-класу

Майстер - клас як локальна технологія трансляції педагогічного досвіду повинна демонструвати конкретний методичний прийом або метод, ,технологію навчання і виховання.

Майстер - клас повинен завжди починатися з актуалізації знань кожного за пропонованою проблемою, що дозволить розширити свої уявлення знаннями інших учасників.

У формі майстер-класу можна продемонструвати :

програму (складний, довготривалий шлях);

окремі форми роботи;

методи роботи;

окремі техніки та технології;

Форми:

 • Лекція .

 • Практичне заняття.

 • Інтегроване заняття ( лекційно-практичне ) .

Позиція керівника майстер-класу - це, перш за все, позиція консультанта і радника, що допомагає організувати навчальну роботу, осмислити наявність просування в освоєнні способів діяльності.

Проводячи майстер-клас, керівник ніколи не повинен прагнути просто передати знання. Він повинен намагатися задіяти учасників у процес, зробити їх активними, розбудити в них те, що приховано навіть для них самих, зрозуміти і усунути те, що їм заважає у саморозвитку. Всі завдання керівника і його дії потрібно спрямувати на те, щоб підключити уяву учасників, створити таку атмосферу, щоб вони проявили себе як творці.

Керівник майстер-класу має створити атмосферу відкритості, доброзичливості, співтворчості у спілкуванні. Працю.чи разом з усіма, він також повинен стати учасником майстер-класу в пошуку знань і способів діяльності.

Критерії якості підготовки та проведення майстер-класу

 • Презентабельність. Виразність інноваційної ідеї, рівень її представлення, культура презентації ідеї, популярність ідеї.

 • Ексклюзивність. Яскраво виражена індивідуальність (масштаб і рівень реалізації ідеї). Вибір, повнота і оригінальність розв'язання інноваційних ідей.

 • Прогресивність. Актуальність прийомів навчання, наявність нових ідей, що виходять за рамки стандарту та відповідають тенденціям сучасної освіти та методики навчання предмета; здатність не тільки до методичного, але і до наукового узагальнення досвіду.

 • Мотивованість. Наявність прийомів і умов мотивації, включення кожного в активну творчу діяльність по створенню нового продукту діяльності на занятті.

 • Оптимальність. Достатність використовуваних засобів на занятті, їх поєднання, зв'язок з метою і результатом ( проміжним і кінцевим ).

 • Ефективність. Результативність, отримана для кожного учасника майстер-класу. Який ефект розвитку? Що це дає конкретно учасникам? Уміння адекватно проаналізувати результати своєї діяльності.

 • Технологічність. Чіткий алгоритм заняття ( фази, етапи, процедури), наявність оригінальних прийомів актуалізації, прийомів пошуку і відкриття, подиву, рефлексії ( самоаналізу, самокорекції ).

 • Артистичність. Піднесений стиль, педагогічна харизма, здатність до імпровізації, ступінь впливу на аудиторію, ступінь готовності до поширення і популяризації свого досвіду.

 • Загальна культура. Ерудиція, нестандартність мислення, стиль спілкування, культура інтерпретації свого досвіду.

Робота майстер-класу в нашому гуртку організовується згідно з планом виховної роботи на рік, затвердженим директором позашкільного закладу(дод.6). Метою виховної роботи гуртка «Декоративно – прикладне мистецтво» є розвиток стійкого інтересу до декоративно – прикладного мистецтва, його видів, історії; виховання позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійності, наполегливості, працелюбства), доброзичливості й товариськості у ставленні до інших, вміння працювати в колективі.

На 2017-2018 навчальний рік для вихованців гуртка заплановано серію майстер-класів спрямованих на формувати у гуртківців ціннісного ставлення:

до української і всесвітньої культури та мистецтва; до суспільства і держави;

до сім’ї і родини; до природи; до праці; до себе. На майстер –класах вихованці знайомлять з різними техніками ; матеріалами і способами їх обробки. Мета такої діяльності спонукати дітей до самостійної роботи . Продовжити знайомитись з технікою чи матеріалом після проведення майстер-класу самостійного розвивати свої знання і вміння.

Майстер-клас №1 «Голуб –птах миру»

Тема: Виготовлення голуба в техніці паперопластики.

Практична робота: виготовлення фігурки голуба з паперу.

Забезпечення роботи майстер-класу:

Наочні посібники:виставка робіт, фото робіт, шаблони –заготовки, презентація «Голуб –символ миру».

Обладнаннята матеріали для практичної роботи: папір , клей , ножиці.

Структура майстер-класу

І етап (теоретичний )

Мета: знайомство з технікою;пердача особистого досвіду у виготовленні

робіт в техніці паперопластика.

Завдання: - ознайомити з історією , прийомами роботи;

 • формувати уявлення про паперопластику як сучасний вид ручної творчості;

 • розвивати інтерес до видів ручної творчості;

Форма проведення : лекція –бесіда.

ІІ етап (практичний)

Мета: демонстрація методів і технік роботи з папером.

Завдання: - навчити виконувати основні способи згинання паперу;

 • формувати навики роботи з інструментами;

 • розвивати творчу уяву через виконання практичного завдання.

Форма проведення : інтегроване заняття.

Вид майстер-класу: спільна робота майстра-педагога з аудиторією.

Вправа «Позитивне само оцінювання»

Мета : Створити сприятливу психологічну атмосферу заняття.

Майстер пропонує учасникам презентувати свої кращі риси . Кожен учасник називає своє імя та позитивну рису назва якої починається з першої літери його імені.

Теоретична основа майстер-класу.

Розповідь педагога з використанням мультимедійної презентації.

Інформаційний матеріал

День миру був заснований 30 листопада 1981 року і протягом 20 років відзначався в день відкриття сесії ООН кожен третій вівторок вересня. У 2001 році була прийнята резолюція про проведення Міжнародного дня миру щорічно 21 вересня. ООН проголосила свято днем ​​відмови від насильства і припинення військових дій в усьому світі.

Мир - головна цінність для будь-якої людини. Захищати його ідеали, зміцнювати дружні відносини між державами, спільними зусиллями працювати для досягнення миру в усьому світі - основні принципи, якими керувалася ООН, заснувавши це свято.
В якості емблеми на 21 вересня, Міжнародний день миру, використовують зображення білого голуба з оливковою гілкою. Її творцем є Пабло Пікассо. Вперше цей символ був представлений на Всесвітньому конгресі прихильників миру, що проходив у Парижі в 1949 році.

Тема нашого майстер –класу « Голуб - птах миру» виконувати його ми будемо в техніці паперопластика.
Паперопластика – це конструювання обємних та напівоб’ємних форм з паперу шляхом його механічної обробки та трансформації . А саме : складання , скручування ,згинання,вирізування, прорізування,гофрування,склеювання тощо.

Це техніка, заснована на таких якостях паперу, як пластичність і здатність «запам'ятовувати» і утримувати форму. У паперопластика існує безліч прийомів, за допомогою яких можна створити найнеймовірніші і ефектні вироби та прикраси для вашого інтер'єру.

Практична частина майстер-класу.

Виготовлення голуба в техніці паперопластики.

План.

 1. Правила техніки безпеки.

 2. Інструктаж по виконанню роботи.

 3. Виготовлення роботи.

 4. Рефлексія.

Роботу виконуємо по шаблону ( мал.1). Деталі необхідно обвести на папері , вирізати , зігнути по лініям згину ( фото 1-2).Готовий виріб (фото 3).

мал.1

Ф

Ф

Фото1

фото.2

фото.3

Рефлексія : вправа «Мікрофон» відображення почуттів та відчутів ,що виникли в учасників під час майстер-класу.

Підведення підсумків: Демонстрація виготовлених робіт.Фото на пам'ять.

Майстер-клас №2 «Осінне листя»

Тема : Витинанка зразок українського мистецтва.

Практична робота : Виготовлення осіннього листя в техніці «витинанка».

Забезпечення роботи майстер-класу:

Наочні посібники:виставка робіт, фото робіт, шаблони –заготовки, презентація «Золота осінь».

Обладнаннята матеріали для практичної роботи: олівець,міцний папір різних кольорів , клей , ножиці , канцелярський ніж.

Структура майстер-класу

І етап (теоретичний )

Мета: знайомство з технікою;пердача особистого досвіду у виготовленні

робіт в техніці витинанка.

Завдання: - розвивати інтерес до видів ручної творчості;

 • навчити найпростішим прийомам, які необхідні для виготовлення витинанки.

 • поглиблювати розуміння поняття стилізації на основі спрощення природної форми.

 • виховувати в учнів любов до народних традицій.

Форма проведення : лекція –бесіда.

ІІ етап (практичний)

Мета: демонстрація методів і технік роботи з папером.

Завдання: - навчити виконувати основні прийоми вирізання з паперу;

 • формувати навики роботи з інструментами;

 • розвивати творчу уяву через виконання практичного завдання.

Форма проведення : інтегроване заняття.

Вид майстер-класу: спільна робота майстра-педагога з аудиторією.

Інтерактивна вправа»Дерево рішень»

Мета : Створити сприятливу психологічну атмосферу заняття. Ми приймаємо рішення як вести себе на майстер-класі.

 • Бути активним

 • Бути щирим

 • Довіряти один одному

 • Висловлювати свою думку по черзі

 • Слухати не перебиваючи

 • Звертатись по імені

 • Взаємодопомога

Теоретична основа майстер-класу.

Розповідь педагога з використанням мультимедійної презентації.
Інформаційний матеріал

На дворі чудова пора року – осінь. Вона чарує нас своїм кольоровим розмаїттям. Листя дерев має не лише різноманітну форму, а й яскраву кольорову гаму.Согодні ми спробуємо себе в ролі помічників королеви Осені і спробуємо створити осінне листя в техніці «витинанки».

Витинанка – це один із видів декоративно-прикладного мистецтва України. Народні витинанки – яскравий, своєрідний вид народної творчості, що має глибокі й багаті традиції. Їм притаманні силуетне узагальнене зображення, чіткий візерунок, дзеркальна симетрія, лаконізм форми, обмеженість деталей, спокійний, рухомий ритм, відсутність натуралізму, логічна відповідність між формою, матеріалом і технікою виконання.
Слово „витинати” походить від слова „вирізати”. Витинанки – орнаментальні, фігурні прикраси, ажурно вирізані ножицями або ножем з білого та кольорового паперу.
Справжнє мистецтво – символічне не дивлячись на свою простоту, доступність, витинальне мистецтво мали свої оберегові символи, як і писанкарство, вишивка, ткацтво.
У витинанці застосовують різні символи: геометричні, рослинні (вазон, квіти, насіння), релігійні (хрест, сонце, риба), тваринні (тварини, птахи, риби), зображення людини (берегиня), архітектурних об’єктів. Согодні мистецтво витинанки набирає популярності завдяки доступності різноманітних матеріалів .

Практична частина майстер-класу.

Виготовлення осіннього листя в техніці «витинанка».

План.

 1. Правила техніки безпеки.

 2. Інструктаж по виконанню роботи.

 3. Виготовлення роботи.

 4. Рефлексія.

Витинанка ( зразок роботи фото. №4-5) яку ми сьогодні створимо може виконуватись як за готовим шаблоном (мал.№2-6) так і за власним задумом .

Послідовність виконання витинанки за шаблоном:

 1. Малюємо ескіз на цупкому папері обраного кольору.

 2. Акуратно вирізаємо канцелярським ножем позначені візерунки.

фото 4 фото 5

мал.2 мал.3

мал.4

мал.5

Рефлексія

Вправа "Незакінчене речення": Вихованці по колу висловлюються одним реченням, вибираючи початок фрази з рефлексивного екрана на дошці:

 • сьогодні я дізнався.. - я навчився…

 • було цікаво… - у мене вийшло

 • було важко… - я здобув

 • мене здивувало - урок дав мені для життя

 • я виконував завдання… - мені захотілось

 • я зрозумів, що… - я спробую

 • тепер я можу… - я зміг

Майстер-клас №3 «Зірка»

Тема: Новорічне оригамі.

Практична робота : Виготовлення зірки з кальки в техніці оригамі.

Забезпечення роботи майстер-класу:

Наочні посібники:виставка робіт, фото робіт, заготовки, презентація «Зірка

оригамі.».

Обладнаннята матеріали для практичної роботи: папір-калька , клей ,

ножиці.

Структура майстер-класу

І етап (теоретичний )

Мета: знайомство з технікою;пердача особистого досвіду у виготовленні

робіт в техніці оригамі.

Завдання: - ознайомити з історією , прийомами роботи;

 • формувати уявлення про оригамі як один з видів роботи з папером;

 • розвивати інтерес до видів ручної творчості;

 • виховувати повагу до мистецт різних народів.

Форма проведення : лекція –бесіда.

ІІ етап (практичний)

Мета: демонстрація методів і технік роботи з калькою.

Завдання: - навчити виконувати основні способи згинання паперу;

 • формувати навики роботи з інструментами;

 • розвивати творчу уяву через виконання практичного завдання.

Форма проведення : інтегроване заняття.

Вид майстер-класу: спільна робота майстра-педагога з аудиторією.

Вправа «Приваблива мета» 

Перед учасниками ставиться проста, розумна і приваблива для них мета, досягаючи якої вони опановують навчальні завдання, що запланував педагог.

Теоретична основа майстер-класу.

Розповідь педагога з використанням мультимедійної презентації.

Інформаційний матеріал

Слово вчителя: Наближається Різдво. Провісником різдвяного свята вважається зірка ,що загорілась на небосхилі і осяяла шлях трьом царям які везли дари для Сина Божого. Нашу роботу ми будемо виконувати в техніці «оригамі».

Оріґамі («складений папір») — мистецтво складання з паперу різних цікавих речей за допомогою схем геометричних згинів і складок. Термін оріґамі відноситься до всіх типів складання паперу (не тільки японських зразків).
В оріґамі використовуються небагато різних згинів, але вони можуть бути скомбіновані багатьма способами й утворювати дуже складні фігури. Зазвичай фігури оріґамі складають без розрізів з квадратного аркуша, сторони якого можуть бути різних кольорів. Усупереч найпоширенішій версії, у традиційному японському оріґамі, що сягає ери Едо (1603–1867), цих правил суворо не дотримувались і в багатьох випадках аркуші розрізали (то є "Кіріґамі") або фігури складали не з квадратного аркуша, а з прямокутного, круглого, трикутного тощо...

Практична частина майстер-класу.

Виготовлення зірки в техніці «оригамі»

План.

 1. Правила техніки безпеки.

 2. Інструктаж по виконанню роботи.

 3. Виготовлення роботи.

 4. Рефлексія.

Послідовність виконання роботи.

 1. Розрізаємо аркуш кальки на прямокутники чи квадрати потрібного розміру.

 2. Складаємо за інструкційними картками №1-6 (мал. 8-13).

 3. Склеюємо готові деталі.

Способи складання зірки

мал.8 мал.9 мал.10

мал.11 мал.12 мал.13 Рефлексія : Райтінг – завершуючи роботу, гуртківець сам ставить собі оцінку. За ту саму роботу оцінку ставить і керівник. Цей прийом зорієнтовує дітей на правильні критерії оцінювання роботи (right - від англ. - правильно) і привчає до регулярного оцінювання своєї праці.

Майстер-клас №4 «Листівка»

Тема : Скрапбукінг –мистецтво створення листівок.

Практична робота : Виготовлення тематичної листівки.

Забезпечення роботи майстер-класу:

Наочні посібники:виставка робіт в техніці скрапбукінг, фото робіт, шаблони –заготовки, презентація .

Обладнаннята матеріали для практичної роботи: папір, картон,клей, ножиці, елементи декору.

Структура майстер-класу

І етап (теоретичний )

Мета:;пердача особистого досвіду створення тематичних дизайнерських листівок.

Завдання: - ознайомити з історією, стилями скрапбукінгу;

 • розвивати інтерес до створення листівок своїми руками;

 • навчити найпростішим прийомам згинання паперу, які необхідні для виготовлення робіт оригамі.

 • Формувати потребу у створенні естетичних, креативних та унікальних речей.

 • виховувати в учнів естетичний смак.

Форма проведення : лекція –бесіда.

ІІ етап (практичний)

Мета: демонстрація методів і технік роботи під час створення листівок ручної роботи..

Завдання: - навчити виконувати основні елементи роботи, складати сюжетну

композицію;

 • формувати навики роботи зі спеціалізованими матеріалами та інструментами для скрапбукінгу

 • розвивати творчу уяву через виконання практичного завдання.

Форма проведення : інтегроване заняття.

Вид майстер-класу: спільна робота майстра-педагога з аудиторією.

Інтерактивна вправа « мозковий штурм»

Всі учні по черзі висловлюють абсолютно всі, навіть алогічні думки з приводу проблеми. Висловлене не критикується і не обговорюється до закінчення висловлювань. 

Теоретична основа майстер-класу.

Розповідь педагога з використанням мультимедійної презентації «Історія виготовлення листівок».

Інформаційний матеріал.

Скрапбукінг — це своєрідний спосіб збереження і передачі окремих історій за допомогою особливих візуальних і тактильних прийомів замість звичайного оповідання, що передається «з уст в уста». Скрапбукінг перекладається з англійської буквально як «книга з вирізок». Скрапбукінг — це красиво оформлена пам'ять, історія в картинках. Може бути у вигляді книги, альбоми, але останнім часом все частіше як панно, що прикрашає інтер'єр. Пам'ятні дати, зафіксовані у фотографіях, доповнюються символами: вирізками із ЗМІ, квитками, всім тим, що пов'язано з конкретним подією.

Приклади скрапбукінгу в інтер'єрі (мал.14-15):

мал.14 мал.15

Течія народилася ще в середньовіччі і стала поширеною в ХVIII столітті. Спочатку це були записні книжечки. Вони називалися «commonplace books». У них заносилися цікаві факти, які дізнавався людина, і цікаві події, що з нею відбувалися. До кінця XIX століття це було вже чітко оформлене течія. В записні книжки та альбоми вклеювали вирізки з газет, висушені квіти, записувалися від руки вірші... Всі пам'ятають ще зі школи, що в таких альбомах писав Пушкін свої вірші прекрасним дамам.

Тепер це не тільки альбоми, а фоторамки та панно. Це пам'ять в картинках. Скрапбукінг — це твори мистецтва в результаті копіткої праці. В Європі та Америці прийнято коротати зимові незатишні вечора за творінням красивої історії. На території нашої країни скрапбукінг лише набирає обертів.

Це відмінний шанс навчитися декору для інтер'єру. Це також можливість входити в гармонійний стан кожного разу, коли берешся робити чергову сторінку. І, звичайно, скрапбукінг — це відмінний варіант прикраси будинку. Геть нудні стандартні фотографії в пластикових рамках. Хай живе техніка декору скрапбукінг!

Давайте ж розберемося, які види і течії є в цьому художньому ремеслі, зробимо загальний огляд скрапбукінг для початківців.

Вінтаж (Vintage) і близький йому херітаж (Heritage)(мал.16.)

Активно використовується в декорі все старовинне або ж штучно зістарене: картинки, фрагменти друку, прикраси, шматочки тканини, мережива, прикраси. Все, що відноситься до тієї епохи, на яку орієнтований вінтаж. Ніяких яскравих і білих квітів, приглушені, м'які відтінки, романтика і

мал..16 тепло спогадів.

Особливість цього стилю полягає в застосуванні старовинних картинок, фотографій або штучно зістарених елементів. Крім цього використовуються різні предмети «історичного» мотиву: марки, листівки, прикраси, які використовувалися в той період, відповідно до якого ви здійснюєте оформлення альбому. Кольори в оформленні використовуються також з урахуванням часу, який має відображати вінтажна сторінка.

Європейський стиль (European) (мал.17)

Для цього стилю головне — фотографії. Їх має бути більше однієї на сторінці. І форми різні — від прямокутника до кола і овалу. Оформлення стримане, лаконічне, класичне. Мінімум об'ємного декору.

мал.17 мал.18

Американський стиль (American)(мал.18)

Найпоширеніший стиль. Фотографії прикрашаються щедро і яскраво, але виділятися повинні саме фотографії, а не декор.

Шеббі-шик (втрачений шик, насильно зістарений шик)(мал..19)

Нова і ультрамодна течія. Полягає в яскравому, агресивному стані потертості оформлення без ефекту старіння. Фони з обтертими краями, засипані стрічки, пом'ята папір... Все, що нагадує нові дорогі дизайнерські «терті» джинси!

мал..19 мал.20

Стиль «чисто і просто» (cleanly and simply) (мал..20)

Багато простору, білого порожнього поля, воно відіграє головну роль. Мінімум декору, чіткі лінії, прості форми. Акцент на фото. В цьому стилі часто використовують чорно-білі фотографії з хорошою контрастністю.

«Вільний стиль » (freestile), і схожий з ним стиль Mixed Media (мал..21-23).

Каже сам за себе. Максимум свободи і креативності. Поле навколо фотографії може нагадувати шкільний розмальований зошит за кількістю намальованих від руки декорів. Оформляється всім, що приходить в голову. Змішуємо всі кольори і техніки, які вважаємо доречними для саме цієї фотографії. Папір кольоровий, або зафарбований, нитки, шнури, стрічки, гудзики, намистини, паєтки, фломастери, олівці, гелеві ручки... ви висловлюєте свій внутрішній світ зовсім вільно. Ви створюєте картину, як створюють її діти, нічим не обумовлюючийсь. Найголовніше — передати емоції, відчуття і враження від події, яка ілюструємо.

мал.21. мал.22 мал.23

З першого погляду скрапбукінг може здатися абсолютно безглуздою тратою часу. «Подумаєш, альбом з вирізками», — скаже хтось. Але насправді статус у даного виду рукоділля давно вже інший! За кілька десятиліть скрапбукінг виріс і розвинувся в окремий вид мистецтва. І, створюючи скрап-буки або скрап-панно, ви не просто монтуєте колаж, ви пишете історію живого життя. Не сухі фотографії, схожі на фотозвіт, а фотографії в просторі, який створюєте саме ви. Через багато років ваші внуки і правнуки зможуть зануритися в атмосферу часу, в якому жили їхні бабусі та дідусі, тата й мами. Крім самого споглядання вони отримають можливість просто зануритися в минуле. Ви це зможете зробити. Саме ви, а не художник на замовлення. Скрапбук зберігає ауру людини, що його створила. Будинок, в якому є такі альбоми або панно, — це будинок, в якому панує любов. І навпаки, приділяючи стільки уваги здавалося б простим речам, ви примножуєте любов!

Люди, які взялися одного разу за таке оформлення, зупинитися вже не можуть. Тому відразу запасайтеся коробками і коробочками, в які будете складати все, що може стати в нагоді. Вся строката мішура, використана вдало і зі смаком, стане яскравим акцентом.

Інструменти для скрапбукінгу

Чи потрібні будуть вам особливі інструменти? І так, і ні. На перших порах вас цілком виручать манікюрні ножиці, двосторонній скотч і все, що знайдеться під рукою( мал.24-25). Але потім ви відчуєте себе обмеженими. Тоді можна прикупити фігурні ножиці, дирокол з цікавою формою, степплера для люверсів. Використання таких простих і недорогих інструментів виведе ваші роботи на професійний рівень.

мал.24 мал.25

У першу чергу необхідний папір. У даній статті ми розглядаємо скрапбукінг для початківців — майстер клас по створенню скрап-панно. Це означає, що папір має бути формату більший, ніж для альбому, починаючи від А-4. Як основа — дизайнерський картон. Такий же, який використовують для виготовлення візиток. Він досить щільний і має широку гаму кольорів і фактур. І тонкий кольоровий папір для оформлення. Є спеціальний для скрапу папір з блискітками, візерунками, але він дорогий. Почати можна з цікавих принтів, вирізаних з журналів, і просто красивого кольорового паперу для дитячої творчості(мал.26-29).

мал.26 мал.27 мал.28 мал29

Ще необхідні всі ті милі дрібнички, які будуть вилучатись з ваших плюшкінських коробок(мал..30-33).. Чим більше їх, тим краще, і вільніше ви себе будете почувати при створенні образу. Це квіти, гудзики (звичайні і незвичайні), стрічки (целюлозні, атласні з органзи). А при більш серйозному захопленні вам не обійтися без люверсів, брасдів, вирубування, штампиків, фарб і лаків. Але це буде відбуватися природно, як будь-який процес розвитку.

мал..30 мал.31 мал.32 мал.33

Окрема тема — клей. Клеїти краще або на двосторонній скотч, або на клей типу «момент», клейовим пістолетом. В скрапбукінзі не використовується клей ПВА і канцелярський клей та інші, від яких може погорбатиться папір або пожовкне з часом малюнок. Потрібно пам'ятати про те, що скрап повинен прожити довге життя, не втрачаючи презентабельність.

Види листівок за призначенням

Поштові листівки, вітальні листівки, сувенірні листівки,корпоративні (ділові листвки),рекламні листівки, обємні листівки, листівки запрошення.

Практична частина майстер-класу.

Виготовлення листівки в техніці «Скрапбукінг»

План.

  1. Правила техніки безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги при виконанні практичної роботи.

  2. Інструктаж по виконанню тематичної листівки.

  3. Виготовлення новорічної листівки ( зразки мал.34-36).

  4. Рефлексія.

мал.34 мал..35

мал.36

Послідовність виконання роботи.

  1. Робимо основу для листівки .

  2. Оздоблюємо декоративними елементами відповідно обраного стилю.Приклади розміщення елементів ( мал.37)

  3. Оформлюємо підпис.

Рефлексія : Обговорення за запитаннями: Які матеріали ви використали для створення листівки?, Що нового дізналися ? Який стиль використали?

Майстер-клас №5 «Валентинка»

Тема: Валентинки - подарунки від серця.

Практична робота: виготовлення валентинки з паперу.

Забезпечення роботи майстер-класу:

Наочні посібники:виставка робіт, фото робіт, шаблони –заготовки, презентація «Валентинка».

Обладнаннята матеріали для практичної роботи: папір , клей , ножиці.

Структура майстер-класу

І етап (теоретичний )

Мета: знайомство з технікою;пердача особистого досвіду у виготовленні

робіт в техніці паперопластика.

Завдання: - ознайомити з історією свята Валентина

 • продовжувати формувати уявлення про паперопластику як сучасний вид ручної творчості;

 • розвивати інтерес до видів ручної творчості;

Форма проведення : лекція –бесіда.

ІІ етап (практичний)

Мета: демонстрація методів і технік роботи з папером.

Завдання: - навчити виконувати основні способи роботи паперу;

 • формувати навики роботи з інструментами;

 • розвивати творчу уяву через виконання практичного завдання.

Форма проведення : інтегроване заняття.

Вид майстер-класу: спільна робота майстра-педагога з аудиторією.

Вправа «Позитивне самооцінювання»

Мета : Створити сприятливу психологічну атмосферу заняття.

Майстер пропонує учасникам презентувати свої кращі риси . Кожен учасник називає своє імя та позитивну рису назва якої починається з першої літери його імені.

Теоретична основа майстер-класу.

Розповідь педагога з використанням мультимедійної презентації.

Інформаційний матеріал

День Святого Валентина ще іменують Днем усіх закоханих. Свято — неофіційне і не є вихідним, проте активно відзначається молоддю щорічно 14 лютого. День Валентина прийшов до нас з-за кордону і дуже скоро став одним з найпопулярніших молодіжних свят.

Історія виникнення свята

Достовірних даних про те, де саме зародилася традиція святкування — немає, одні вважають батьківщиною знаменного дня — Англію, інші — Францію.

За переказами, День Святого Валентина вшановує великомученика Валентина — священика, який всупереч наказу імператора Клавдія ІІ, що забороняв молодим чоловікам мати сім'ю, таємно вінчав закоханих. Правитель вважав, що самотній чоловік, не обтяжений сімейним побутом, має шанси стати кращим воїном, оскільки його думки зайняті тільки майбутніми битвами. Незабаром дії священика були розсекречені, сам Валентин постав перед судом, піддався жорстоким тортурам і згодом був страчений. В ніч перед стратою він написав своїй коханій лист — признання в любові у віршованій формі. Згодом такі листи стали називати «валентинками». Дата смерті великомученика і припадає на 14 лютого.

Минуло багато часу, в XIV столітті священика Валентина канонізували — за благі діяння віднесли до числа святих. Відтоді День Святого Валентина активно святкується в Європі і в нашій країні.

Традиції святкування та символіка Дня Святого Валентина

Щороку 14 лютого молоді люди, що мають пару, дарують своїм половинкам різноманітні подарунки:
• «валентинки» — символічні листівки у формі сердечок, які містять признання в коханні, найчастіше у віршованій формі;
• солодощі, виготовлені в тій же «серцевій» формі або які зображують фігурки Купідона — бога любові;
• м'які іграшки та сувеніри.

Очевидно, що головні символи свята повинні бути виконані в яскравих червоних і рожевих тонах — кольорах, що означають пристрасть і полум'я почуттів.

Практична частина майстер-класу.

Виготовлення валентинки в техніці паперопластики.

План.

 1. Правила техніки безпеки.

 2. Інструктаж по виконанню роботи.

 3. Виготовлення роботи.

 4. Рефлексія.

При виконанні роботи можна користуватись шаблонами заготовками

(мал.38-41). Деталі необхідно обвести на папері , вирізати , розрізати по лініям , переплести дві деталі між собою закріпити клеем(інструкційна картка №1).Зразки робіт (мал.42-45).

мал.38 мал.39

мал.40мал.41

Інструкційна картка №1

 1. Прямокутний аркуш складаємо вдвоє (а).

 2. Заокруглюємо край з одного боку.

 3. З другого боку розрізаємо аркуш на однакові за розміром смужки(б).

 4. Переплітаємо смужки між собою в шахматному порядку(в).

Зразки робіт

мал.42 мал.43

мал.44 мал.45

Рефлексія : вправа «Озеро ідей» (обговорення «До наступного заняття я хочу…» « На наступне заняття я зможу…»).

Майстер-клас №6 «Чобіток для Попелюшки»

Тема: Упаковка подарунків своїми руками.

Практична робота: виготовлення упаковки для подарунку з паперу .

Забезпечення роботи майстер-класу:

Наочні посібники:виставка робіт, фото робіт, шаблони –заготовки, презентація «Валентинка».

Обладнаннята матеріали для практичної роботи: папір , клей , ножиці.

Структура майстер-класу

І етап (теоретичний )

Мета: знайомство з технікою;пердача особистого досвіду у виготовленні

робіт в техніці паперопластика.

Завдання: - ознайомити з мистецтвом упаковки подарунків;

 • продовжувати формувати уявлення про паперопластику як сучасний вид ручної творчості;

 • розвивати інтерес до видів ручної творчості;

Форма проведення : лекція –бесіда.

ІІ етап (практичний)

Мета: демонстрація методів і технік роботи з папером.

Завдання: - навчити виконувати різноманітні роботи в техніці

паперопластики ;

 • формувати навики роботи з інструментами;

 • розвивати творчу уяву через виконання практичного завдання.

Форма проведення : інтегроване заняття.

Вид майстер-класу: спільна робота майстра-педагога з аудиторією.

План проведення майстер-класу

Вправа «Мої очікування»

Мета : Майстер пропонує учасникам висловити і записати на аркушахсвої очікування від майстер-класу .

Теоретична основа майстер-класу.

Розповідь педагога з використанням мультимедійної презентації.

Інформаційний матеріал

Ідеальний подарунок не завжди дорогий, оригінальний і унікальний, головне – добре знати того, кому ви збираєтеся щось дарувати.

З наближенням свят ми все більше замислюємося про вибір подарунків для коханих і рідних, для друзів і просто хороших знайомих.

Виявляється, вибір подарунка – це справжнє мистецтво, адже він повинен бути доречним і потрібним, а головне – приносити радість і святковий настрій!

Люди дуже багато часу приділяють вибору подарунків своїм коханим і рідним, але взагалі не думають про саму упаковку тих самих подарунків. Більшість банально упаковують їх в супермаркетах, торгових центрах найпоширенішим способом пакування - обклеїти яскравим квітчастим папером і зав'язати стрічкою, відповідною за кольором, з обов'язковим бантом на вершині коробки. От і все!
Такий спосіб упаковки подарунків дуже швидкий і недорогий, і також сподобається і здивує людину, якій призначений даний подарунок. Але якщо Ви хочете, щоб він ефектно виділявся серед інших, «типово» упакованих подарунків, щоб ваш подарунок запам'ятався на довгий час людині, варто подумати про творчий підхід до даної справи.
 Наприклад, в Америці вже давно існує традиція красиво упаковувати подарунки самостійно своїми руками. Це є знаком того, що людина, якій призначений даний подарунок, дорогий і близький тому, хто дарує. Подарунок у цьому випадку сприймається як щось цінне, навіть якщо всередині якась дрібниця. Найголовніше, що він від щирого серця і той, хто його подарував, приділив свій час і проявив фантазію, а не просто мимо проходячи упакував подарунок, який також швидкоплинно і прикупив.
Та й упаковування подарунків своїми руками - це дуже захоплююче заняття. А матеріали в цій справі можна використовувати абсолютно будь-які. Це можуть бути сухі квіти, шишкипір'я, намистини, бісер, клаптики тканини, мішковина, кольоровий папір,ґудзики, газетний папір, різнокольорові нитки, тасьма, мережива, ваші малюнки, вирізані сніжинки і все, що душі завгодно. А нижче, ми пропонуємо вам кілька варіантів того, як можна красиво і оригінально прикрасити подарунок для близької людини своїми руками(мал.46-51)

Презентація упаковки подарунків

мал.46 мал.47 мал.48 мал.49

мал..50 мал.51

Наближається жіноче свято і кожна жінка , дівчинка хоче отримати свій подарунок. Сьогодні ми з Вами зробимо коробочку для упаковки подарунків та незвичайну , а у формі чобітка. Памятаєте казку про Попелюшку , її найкращим подарунком від хрещеної Феї був кришталевий чобіток . Отож і Ви подаруєте своїм рідним чобіток для цукерок.

Практична частина майстер-класу.

Виготовлення чобітка в техніці паперопластики.

План.

 1. Правила техніки безпеки під час роботи з інструментами.

 2. Інструктаж по виконанню роботи.

 3. Виготовлення роботи.

 4. Рефлексія.

Інструкційна картка №2

 1. Робимо заготовку чобітка на аркуші цупкого паперу користуючись викрійкою (мал.52).

 2. Згинаємо виріб по пунктирних лініях (мал.53).

 3. Склеюємо виріб (мал.54).

 4. Оздоблюємо виріб декоративними елементами (мал.55).

мал. 52 мал.53мал.54

мал..55

Рефлексія : В кінці майстер-класу вихованці висловлюють свої враження від майстер-класу і порівнюють їх з своїми очікуваннями . Порівнюють чи їхні враження співпадають із їхніми очікуваннями.

Майстер-клас №7 «Журавлик –символ надії»

Тема: Мистецтво оригамі.

Практична робота: виготовлення журавлика в техніці оригамі.

Забезпечення роботи майстер-класу:

Наочні посібники:виставка робіт, фото робіт, шаблони –заготовки, презентація «Валентинка».

Обладнаннята матеріали для практичної роботи: папір для оригамі.

Структура майстер-класу

І етап (теоретичний )

Мета: продовжувати знайомство з технікою;пердача особистого досвіду у

виготовленні робіт в техніці оригамі.

Завдання: - ознайомити з легендою про журавлика , прийомами роботи;

 • формувати уявлення про оригамі як один з видів роботи з папером;

 • розвивати такі якості як гуманізм, співчуття ;

 • виховувати повагу до мистецт різних народів.

Форма проведення : лекція –бесіда.

ІІ етап (практичний)

Мета: демонстрація методів і технік роботи з папером для оригамі.

Завдання: - навчити виконувати базові способи згинання паперу;

 • формувати навики роботи з папером для оригамі;

 • розвивати творчу уяву через виконання практичного завдання.

Форма проведення : інтегроване заняття.

Вид майстер-класу: спільна робота майстра-педагога з аудиторією.

План проведення майстер-класу

Вправа «Мікрофон» кожен учасник розповідає те що він знає по темі майстер –класу. Вихованці висловлюються швидко й лаконічно. Відповіді не коментуються.

Теоретична основа майстер-класу.

Розповідь педагога з використанням мультимедійної презентації.

Інформаційний матеріал

Розповідь про Садако Сасакі

Ця історія почалася в 1945 році , коли на японське місто Хіросіма було скинуто першу в історії людства атомну бомбу. Разом з півмільйона інших жителів , цю біду довелось пережити сім ї японської дівчинки Садако Сасакі , їй тоді було 2 роки. Місто згоріло і було зруйновано повністю. Садако знаходилась тоді на відстані двох кілометрів від місця вибуху.

Через кілька тижнів жителі міста ,що вижили стали помирати від страшної, незрозумілої хвороби .

У Садако прояви променевої хвороби з’явилися в 12 років в листопаді 1954 року. Одного разу приймаючи участь у естафеті дівчинка відчула страшенну слабкість і головокружіння. Вона нікому не говорила про це .Та одного разу впала і не змогла зразу піднятись. Садако відвезли до лікарні «Червоного хреста»., щоб провести обстеження і стало зрозуміло , що в неї лейкемія ( рак крові). В той час від такого діагнозу помирало багато дітей її однолітків.

Коли Садако лежала в лікарні . до неї прийшла її найкраща подруга Чізуко і принесла з собою спеціальний папір з якого зробила журавлика та розповіла одну стару легенду : журавель , якого в Японії вважають щасливим птахом, живе тисячу років; якщо хвора людина зробить із паперу тисячу журавлів то вона одужає.

Ця легенда сягає в глибини японського середньовіччя. Коли серед знаті стало популярним робити послання у вигляді складених фігурок ( оригамі). Однією із найпростіших фігурок якраз і був журавлик. В ті часи журавель символізував – щастя і довголіття , звідси і виникло повір’я – якщо загадати бажання і скласти тисячу журавликів . воно обов’язково здійсниться.

Садако повірила в легенду і вирішила зробити тисячу журавликів , але через хворобу вона дуже втомлювалась і не могла довго працювати. Та коли їй ставало краще , вона знову складала журавликів.

В одних джерелах розповідають . що вона зробила тисячу журавликів , але хвороба не відступала. І тоді замість того ,щоб опустити руки перед хворобою або розчаруватись, вона почала робити нових журавликів. Їх стала набагато більше тисячі всі хто оточував її були вражені її мужністю та терпінням.

За іншими джерелами - не дивлячись на те . що часу на складання в неї було багато ,їй не вистачало матеріалу – паперу, вона використовувала любий аркуш але змогла зробити всього 644 журавлика і тоді її друзі доробили журавлів після її смерті.

Садако померла 25 жовтня 1955 року.

Маленька мужня дівчинка стала символом неприйняття ядерної війни. Символо протесту проти війни. В пам'ять про мужню дівчинку друзі та однокласники надрукували її листи. Вони почали планувати будівництво монументу в пам'ять про Садако, про всіх дітях , що загинули від атомного бомбардування. Всі жителі Японії почали збирати кошти на цей проект. В 1958 році в Парку Мира в місті Хіросіма була встановлена статуя, що зображувала Сакдако з паперовим журавликом в руці ( мал.56). На постаменті статуї написано : «Це наш крик , Це наша молитва . Мир у всьому світі».

мал.56

Практична частина майстер-класу.

Виготовлення журавлика в техніці оригамі.

План.

 1. Санітарно-гігієнічні вимоги.

 2. Інструктаж по виконанню роботи.

 3. Виготовлення роботи.

 4. Рефлексія.

Роботу виконуємо по інструкційній карті під керівництвом

вчителя. Готовий виріб (мал.57).

Інструкційна картка №3

мал..57

Рефлексія : Метод «Відкритий мікрофон»

У кінці майстер-класу доречно поставити вихованцям питання:

 • Які якості особистості формуються, розвиваються та удосконалюються в процесі виконання подібних робіт?

 • Чи зацікавила вас дана робота, якщо так, то чим?

 • Чи потрібно надалі проводити такі майстер -класи?

 • Чого ви навчилися?

Майстер-клас №1 "Голуб-птах миру» паперопластика

Викрійка голуба

Майстер-клас «Осінні візерунки» витинанки

Шаблони витинанок листочків

Шаблони витинанок листочків

Майстер-клас «Зірка» оригамі

Схеми складання зірок

Схема №1

Схеми складання зірок

Схема №2

Схеми складання зірок

Схема №3

Схеми складання зірок

Схема №4

Схеми складання зірок

Схема №5

Схеми складання зірок

Схема №6

Схеми складання зірок

Схема №7

Схеми складання зірок

Схема №8

Майстер-клас «Листівка» кармейдинг

Схеми оформлення листівок

Майстер-клас «Валентинка» паперопластика

Шаблони валентинок

Шаблони валентинок

Шаблони валентинок

Майстер-клас «Чобіток для Попелюшки» паперопластика

Викрійка чобітка

Майстер-клас «Журавлик – символ надії»оригамі

Схема складання журавлика

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

 1. Орігамі і педагогіка”, матеріали I Всеросійської конференції викладачів орігамі (СПб., 23-24 квітня 96 р.), М.: Аким, 96, 160 с.

 2. Матеріали II Сибірської конференції “Орігамі в навчальному процесі”, (Київ, 3-5 листопада 1998 р.), Омськ.: 98 р., 48 с.

 3. Матеріали I і II Сибірських конференцій з орігамі. Вкладка до журналу “Орігамі” № 16 (1/2 за 99 р.), 32 с.

 4. Афонькін С. Ю., Афонькина О. Ю. “Уроки орігамі в школі і вдома”, М.: Аким, 97., 206 с. (річок. Хв. освіти РФ).

 5. Афонькін С. Ю. та ін “Кусудама – чарівні кулі” М.: Аким, 97, 64 с.

 6. Афонькін С. Ю. та ін “Різдвяне орігамі” М.: Аким, 98, 64 с.

 7. Афонькін С. Ю. – предс. СПб центру орігамі, видав у співавторстві ще більше двох десятків книг з орігамі, з 1996 по 2000 р. був гол. ред. ж/л “Орігамі”.

 8. Білимо С. Н. та ін. “Задачі з геометрії, які вирішуються методом орігамі” М.: Аким, 97, 64 с.

 9. Валявський А. С., “Як зрозуміти дитину”, СПб.: 98, 752 с.

 10. М. Веннинджер “Моделі многогранників”, М.: Світ, 1974, 236 с.

 11. Ст. Гончар. Альбом “Кристали”, М.: Алегро-Прес, 1994 р.

 12. Ст. Гончар. “Моделі многогранників”, М.: Аким, 97, 64 с.

 13. Ст. Гончар. “Іграшки з паперу”, М.: Аким, 97, 64 с.

 14. Журнал “Орігамі. Мистецтво складання з паперу”. Видається з 1996 року (до 7.11.00 вийшло 24 випуску).

 15. Кумарин Ст. Ст. “Педагогіка стандартності або чому дітям погано в школі”, Чехов.: 96, 64 с.

 16. Пудова В. П., Лежньова Ст. Л. “Легенди про квіти”, М.: Аким, 98, 64 с.

 17. Сержантова Т. Б. “365 моделей орігамі”, М.: Айріс, 98 р.

 18. Соколова С. В. та інші “Російські народні казки”, М.: Аким, 97, 64 с.

 19. Соколова С. В. “Іграшки-оригамушки”, частини I і II. СПб.: Хімія, 97 р.

 20. Хлямова Т. В. “Зоряне небо”, М.: Аким, 97, 64 с.

 21. Шумаков Ю. В., Шумакова Е. Р. “Корисні предмети і прикраси для письмового столу”, М.: Аким, 98, 64 с.

 22. https://www.pinterest.com/

 23. https://www.pinterest.com/pin/355854808041990646/

 24. https://www.pinterest.com/pin/599260294137009556/

 25. http://www.stranamam.ru/communities/cat/handmade/

 26. http://www.stranamam.ru/community/1951376/

 27. http://stranamasterov.ru/technic/origami_module?tid=451

 28. http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/462

 29. http://stranamasterov.ru/node/1117116?tid=462

 30. http://xvatit.com/rukodeliye/143713-podarki-svoimi-rukami-kak-izgotovit-hend-meyd-otkrytki.html

 31. http://personallife.ru/2015/11/pozdravitelnye-otkrytki-k-novomu-godu-i-rozhdestvu-svoimi-rukami/

 32. https://yandex.ru/collections/card/58ff25fb78242b06fa24a32f/

 33. https://www.pinterest.com/pin/625859679435749293/

65

Опис документу:
Майстер-клас - це особливий жанр узагальнення та поширення педагогічного досвіду , що представляє собою фундаментально розроблений оригінальний метод або авторську методику, що спирається на свої принципи і має певну структуру.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Основи фінансової грамотності»
Часнікова Олена Володимирівна
72 години
790 грн
790 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти