Літературне читання - методичні матеріали

Літературне читання є однією із складових галузі мови та літератури. Основною його метою називають розвиток особистості дитини за допомогою діяльності читання, формування у молодших школярів читацької компетентності, яка в подальшому є основою для розвитку пізнавальної та комунікативної компетентностей. Також це знайомство з дитячою літературою та поступовий перехід до більш глибокого її вивчення у подальшому шкільному навчанні.

Читацька компетентність ґрунтується на поєднанні знань, умінь і навичок, а також формуванні ціннісних відношень учнів під час літературного читання. Таке навчання спонукає дітей до самостійного читання, творчого їх прояву, розвиває мовленнєвий апарат, розширює словниковий запас, формує морально-етичні уявлення, любов до літературного мистецтва тощо.

Уроки літературного читання ставлять собі за завдання сформувати в дітей навички читання, познайомити їх з різними літературними творами, на основі художніх образів сформувати в них соціальні та морально-етичні цінності, навчити дітей розуміти та аналізувати тексти, використовуючи літературознавчі поняття. Особлива увага приділяється навичкам мовлення, розвитку творчої літературної діяльності, вмінню висловлювати власні думки. Також за завдання ставиться навчити дітей самостійно працювати з книжками, шукати необхідну інформацію тощо. Навички читання необхідні дітям протягом всього подальшого життя.

Літературне читання, як і будь-яка інша дисципліна, будується на певних принципах. Так тематичний принцип відповідає за ознайомлення дітей із різними сферами життєдіяльності людини, розширює їх світогляд, поповнює знання з різних тем, показує різні загальнолюдські цінності, такі, як любов до оточуючого світу та всіх його складових.

Естетичний принцип – це підбирання творів залежно від їх естетичної цінності. Вони формують почуття гармонії та краси, особисте ставлення до дійсності.

Перші два принципи є визначальними саме для підбору книжок для прочитання дітьми.

Ознайомленню та вивченню літературознавчих понять сприяє літературознавчий принцип. В центрі уваги постає слово, його значення в певному контексті. Діти вчаться аналізувати та інтерпретувати твори, характеризувати художні образи через висловлені автором думки. Саме тут учні вивчають поняття ідеї, сюжету, персонажів твору тощо.

Найважливішим принципом можна назвати комунікативно-мовленнєвий. Саме під час обговорення творів діти вчаться встановлювати міжособистісні зв'язки. Читання вголос та про себе ставить вимову і розвиває смислове розуміння тексту. Учні вчаться уважно слухати, розуміти та виражати власні думки щодо прочитаного, вести діалоги тощо.

Літературне читання формує читацькі та мовленнєві уміння, які в подальшому допомагають дітям у побудові власної мови.

Пошук методичних матеріалів
Очистити фільтр
  • Літературне читання
2 931 матеріал
Алфавіт із шифром у знаках
Літературне читання
Ілюстрації
14.11.2019
1901
0
301
Робота за методикою М. Зайцева по навчанню читання
Літературне читання
Інші методичні матеріали
12.11.2019
47
0
6
Презентація до уроку "П.Єршов Горбоконик"
Літературне читання
Презентація
12.11.2019
20
0
2
ПРЕЗЕНТАЦІЯ "СКЛАДИ СЛОВО З ЛІТЕР"
Літературне читання
Презентація
11.11.2019
42
0
1
Урок "Усна народна творчість"
Літературне читання
Конспект
11.11.2019
26
0
5
Планування уроків позакласного читання в 4 класі
Літературне читання
Інші методичні матеріали
10.11.2019
19
0
0
Виховний захід присвячений пам'яті Т.Г.Шевченка
Літературне читання
Інші методичні матеріали
10.11.2019
12
0
0
Іван Франко. «Лисичка і Журавель»
Літературне читання
Презентація
10.11.2019
11
0
0
Білоруська казка «Цап і баран»
Літературне читання
Конспект
08.11.2019
23
0
6
Книжечка "Читаночка для другокласника"
Літературне читання
Інші методичні матеріали
05.11.2019
5791
0
1122
"Чи все можна чути за допомогою вух"
Літературне читання
Конспект
04.11.2019
20
0
1
2 931 матеріал