Курсова робота.Учнівське самоврядування як засіб реалізації принципу демократизації в освітньо-виховному закладі.

Опис документу:
Учнівське самоврядування як засіб реалізації принципу демократизації в освітньо-виховному закладі. Метою курсової роботи є дослідження учнівського самоврядування в загальноосвітніх закладах. Відповідно до предмета і мети дослідження поставлено такі завдання курсової роботи: – дослідити поняття та актуальність створення учнівського самоврядування.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Учнівське самоврядування як засіб реалізації принципу демократизації в освітньо-виховному закладі.

Зміст.

Вступ.

Розділ 1. Поняття та актуальність створення учнівського самоврядування

1.1.Науково- теоретична думка про учнівське самоврядування

1.2.Учнівське самоврядування у школі і середовищі

1.3. Нормативні документи

1.4. Орган учнівського самоврядування: структура, методика, практика.

1.5. Як організувати учнівське самоврядування.

Розділ 2.

2.1.Актуальність створення шкільного самоврядування в сучасних умовах.

Вступ.

В Україні історично склалося так, що вихованню дітей приділялась величезна увага. Мудрий український народ каже: «Виховуй дитя, доки воно поперек лавки лежить». А це означає, що вихованням дитини слід займатися від дня її народження, щоб потім не було пізно. Адже, «Чого Івась не навчився, того й Іван знати не буде». І це справедливо. Виховати людину-громадянина, якій притаманні усі громадянські чесноти, а саме: чесність, порядність, доброта, працелюбство, сміливість, патріотизм, людяність, сумління, відповідальність, вимогливість та інші позитивні риси характеру завжди в українців було справою честі кожного батька-матері та кожного педагога. Тому в процесі виховання дітей в українців ніколи не було сторонніх, байдужих, далеких людей, а виховували дітей всією громадою, хоч основна роль відводилась сім’ї і школі.

Для становлення і утвердження незалежної України потрібно формувати в масовій свідомості підростаючого покоління не підсвідомий патріотизм, а духовно осмислений, рефлексивний , який поєднує пристрасну любов до свого народу, нації, Батьківщини з почуттям міри і поваги до інших народів. Лише такий патріотизм може вирішити реальні проблеми Української держави .

Тому становим хребтом виховання має бути виховання національно свідомого громадянина - патріота, гуманіста і демократа. Адже зберегти і зміцнити нашу державу можуть громадяни, які люблять свою Батьківщину, свій народ, готові жити в Україні, зв’язати свою долю з її долею, прагнуть розбудовувати її як суверенну незалежну, правову, демократичну і соціальну державу, готові відстояти незалежність Батьківщини та успішно самореалізуватись. При цьому вони мають сформульовану людську гідність, національну самосвідомість, гуманістичну мораль члена громадянського суспільства, культуру міжетнічних відносин, знають і вміють цивілізованим шляхом відстояти свої права і свободи, сприяючи громадянському миру і злагоді в суспільстві та дотримуючись законів.

Там, де виховання відкладають «до кращих часів» і починають вирішувати інші, загальніші і важливіші , як здається, питання, ці кращі часи не настають ніколи. Виховання – це саме життя, а життя «на потім» відкласти не можна.

Не загубити! Не втратити! Відродити! Ось головна змістовна лінія,що повинна проходити через педагогічну діяльність. Виховна робота – це безмежне поле, на якому потрібно завзято та наполегливо працювати. Щодня пошук, щодня несподіванки, то прикрі, то кумедні, щодня – відкриття, які неможливі без натхнення.

Отже, виховання – проблема вічна. Відколи існує людство, відтоді й дбає про потомство й продовження роду. Від батьків передається генетичний код, рідна мова, матеріальна й духовна культура, що забезпечує прогрес суспільства, наступність і спадкоємність поколінь.

Практика показує, що всі ці ознаки найповніше втілені в учнівському самоврядуванні. Виховання творчої особистості нерозривно пов’язане з майбутнім країни, відродженням нації, гуманізацією суспільства. Людина повинна жити з думкою: все для блага особистості, кожному є місце у соціумі, кожен цінний для суспільства таким, яким він є. Керувати політичними, національними та економічними процесами повинні ті, хто насправді є професіоналами, хто уміє гуртувати навколо себе і вести за собою, хто здатен сформувати професійну команду, в якій поважають думку кожного члена, у якій кожен може виявити свої здібності і реалізуватись у тій чи іншій справі. Такі завдання суспільства вимагають нових підходів до виховання, до виявлення і розвитку здібностей лідера, адже лідер у школі – це майбутній політик чи бізнесмен, якому вирішувати як щоденні, так і масштабні завдання, які поставить суспільство у час загальної глобалізації світу. Успіх України на світовій арені закладається сьогодні у школі лідерства – шкільному самоврядуванні учнів. Головне завдання шкільного самоврядування полягає в тому, що через розвиток соціальної активності учнів виховувати в них почуття власної гідності, надавати їм можливість виявляти себе далі.

Робота самоврядування в школі налагоджена таким чином, що кожен учень має доручення (постійні, тимчасові), протягом свого навчання проходить школу учнівського самоврядування. Таким чином, практична значимість вказаних проблем і зумовлює актуальність дослідження курсової роботи

Об’єктом дослідження курсової роботи є теоретичні засади навчально-виховного процесу в дитячих колективах

Предмет дослідження – учнівське самоврядування в загальноосвітніх навчальних закладах

Метою курсової роботи є дослідження учнівського самоврядування в загальноосвітніх закладах. Відповідно до предмета і мети дослідження поставлено такі завдання курсової роботи:

дослідити поняття та актуальність створення учнівського самоврядування;

дослідити проблему взаємодії педагогів з дитячими громадськими організаціями в процесі створення і функціонування шкільного самоуправління.

Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та двох додатків.

Розділ 1. Поняття та актуальність створення учнівського самоврядування

1.1.Науково- теоретична думка про учнівське самоврядування

Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні – важливий шлях і умова залучення молоді до радикальних перетворень, що відбуваються в нашому суспільстві. Найвідчутніші результати у формуванні соціально компетентної людини дає широка варіативність учнівського самоврядування.

Виклики XXI  століття актуалізують завдання розвитку особистості, яка здатна самостійно мислити, генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення. Невипадково в документах Спеціальної сесії ООН (травень 2003) зазначено, що діти повинні мати можливість здійснювати право вільно висловлювати свої думки, набувати знань і навичок, що стосуються прийняття рішень і спілкування, для того щоб розв’язувати завдання, які ставить життя. Необхідно заохочувати енергію і творчість дітей та молоді, щоб вони могли брати активну участь у громадянському житті.

Хто ж має безпосереднє відношення  до учнівського самоврядування: дитячі та молодіжні громадські організації. Учнівські організації в навчальному закладі. Представники педколективу та керівництва навчальним закладом.

Звичайно ж у структурі учнівського самоврядування обов’язковою є участь педагогів і керівництва. Визначити певне коло педагогів, які мають безпосереднє відношення до учнівського самоврядування, нереально – всі, але в якій мірі – залежить від самого педагога. Та все ж є педагогічні працівники, яким неодмінно треба створювати умови для розвитку учнівських ініціатив: завучі, педагог-організатор, класні керівники, вчителі- консультанти діючих комісій учнівського самоврядування, керівники гуртків.

Учнівські об’єднання за інтересами: гуртки, спортивні секції, агітбригади.

Участь у діяльності цих об’єднань є добровільною, а отже, дає змогу школярам спиратись на внутрішні мотиви, власні.

Учнівські об’єднання самодіяльні, самокеровані (неформальні). У учнів цього неформального об’єднання висока внутрішня активність. Це робить їх центром учнівської ініціативи. І часто вчителі спираються у своїй роботі саме на дітей із цього неформального об’єднання.

Саме такі об’єднання у структурі учнівського самоврядування зараз домінують. Чому?

По-перше, зросла активність молодих людей, їх потреба у самореалізації.

По-друге, педагогічний формалізм в організації виховної роботи. Діяльність школярів регламентується, використовуються форми, в яких усе наперед продумано, підготовлено, заплановано. Таке виконання не дає учням можливості виходу творчої енергії. Таким чином утворився організаційний вакуум, в якому і виникає стихійна самодіяльність неформально самоскерованих об’єднань.

Наш час потребує лідерів нової формації. Людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно. Проблема виховання молодих лідерів – це проблема підготовки людини майбутнього, людини, що відповідає вимогам XXI  століття.

У цьому контексті важливого значення набуває розроблення такої моделі учнівського самоврядування, яка б сприяла розвитку лідерського потенціалу учнівської молоді, її громадянської ініціативи, набуттю нею через соціальну практику досвіду активної й компетентної участі у громадському житті. З цих причин проект «Учнівське самоврядування: пошук… проблеми… досвід…» є надзвичайно актуальним.

Учнівське самоврядування в навчальному закладі – нелегка і водночас цікава справа. Саме вона дає змогу учням відчути себе «справжніми господарями» закладу і разом з тим зрозуміти, наскільки це важливо – організовувати роботу, брати на себе відповідальність, приймати рішення.

За роки незалежності України молодь змінилася не лише кількісно, але й якісно: молоді люди стали самостійнішими, намагаються бути незалежними ні від кого, покладатися на власні сили. Вони мають більший запас інформації, вибудовують активні партнерські стосунки як у межах своєї вікової групи, та і з дорослими.

Значно зросли й потреби молоді, якісно змінились її уявлення про гідний рівень і стиль життя.

Піднявся рейтинг моди на відвідування дискотек і нічних клубів. Важливим для дітей на їх думку є здоров’я, отримання достойної освіти, створення сім’ї, стосунки з друзями.

Вони усвідомлюють, що є для них важливим, але своєю поведінкою це не підтверджують.

Саме учнівське самоврядування і дає можливість відкрити справжніх лідерів, залучити їх до активної громадської діяльності, яка сприяє реалізації принципу: жодного підлеглого – усі відповідальні.

Учнівське самоврядування стає престижним явищем для будь-якого типу навчального закладу.

1.2.Учнівське самоврядування у школі і середовищі

Дивлячись на сучасну політичну культуру українських можновладців, виступає на перший план питання про виховання в сучасної молоді інших стандартів поведінки в суспільному житті. Постає проблема формування громадянської зрілості і правової освіти в старшокласників. Адже ми знаємо, що країні потрібні не тільки кваліфіковані робітники, а й свідомі громадяни, які повинні розуміти, що працювати треба на перспективу, а не задовольнятися тимчасовим поліпшенням. Нічого не розуміючи в законах побудови і функціонування держави, вони не матимуть змоги впливати на процесі в ній.

В концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти записано: «Ідеалом виховання є гармонійно розвинена, високоосвічена, соціально активна й національно свідома людина, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатна до саморозвитку і самовдосконалення.

Головна мета національного виховання – набуття молодим поколінням соціального досвіду, формування рис громадянина української держави, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, екологічної культури…»

Тут постає питання: яким чином сучасна освіта повинна виховати цей ідеал українського громадянина? Адже до цих пір більший наголос в освітніх закладах ставиться на навчання, а не виховання. Знання початків аналізу в математиці, генетики і біології тощо не допоможе учням підготуватися до реального життя в суспільстві з ринковими законами виживання. Здається, більше уваги треба приділяти дисциплінам, які сприяли б соціалізації особистості. Методика і форми роботи в цій сфері виховання відомі вже давно. Мова йде про учнівське самоврядування. Про нього чули всі. Але як ефективно організувати дитяче самоврядування в кожному конкретно взятому навчальному закладі?

Цей процес залежить від дуже багатьох факторів. Це і ставлення адміністрації закладу до даного питання – допомагати чи знехтувати; і розуміння педагогічного колективу, а особливо класних керівників, важливості існування цієї форми виховної роботи; і підтримка з боку батьків; адекватне ставлення органів місцевого самоврядування та громадських організацій дорослих до починань молоді; правова і громадянська обізнаність самих учнів, їх бажання до самовдосконалення та ін.

У навчальних закладах повинна створюватись обстановка, за якої кожен учень відчує причетність до рішення завдань, що стоять перед педагогами і учнями. І лише розвиток самоврядування допоможе дітям відчути всю складність соціальних відносин, сформувати соціальну позицію, визначити свої можливості в подальшій життєвій реалізації. Через розв’язання завдань шкільного життя у спільній діяльності підлітки виробляють певні якості, які потрібні дорослій людині, щоб бути успішною: готовність до прийняття рішень і відповідальність за них; здатність ефективно працювати в команді і досягати спільної мети, виробляти наполегливість при розв’язанні проблем тощо.

Дитяче самоврядування є однією з головних умов розвитку самостійної особистості.В педагогічній науці існують різні підходи визначення поняття «самоврядування». Цим питанням займалося багато педагогів, як зарубіжних, так і вітчизняних (А. Макаренко, В. Таран, М. Красовицький, Л. Новікова та ін.). У різних дослідженнях «самоврядування» розглядається і як аспект виховного процесу, і як його результат, і як форма, і як засіб, і як організація, і як школа громадянськості.      Самоврядування передбачає керівництво діяльністю учнів самими учнями. Однак, щоб вони успішно керували, їх треба цьому навчити (це і є завдання педагогів), враховуючи при цьому інтереси учнів та умови роботи конкретного навчального закладу. Звідси потрібно вивести думку: спочатку потрібно навчити як організувати керівництво вчителів і вихователів.

В основному виділяють дві важливі функції учнівського самоврядування:

1. Забезпечення нормальної роботи всіх колективів у навчальному закладі, оптимальне рішення повсякденних завдань з урахуванням інтересів учнів, щоб кожному було комфортно і залежало б це від нього.

2. Підготовка учнів до участі у майбутньому управлінні державними і громадськими справами, оволодіння знаннями, вміннями і навичками управлінської діяльності.

Адже навчити правильно керувати набагато важче, ніж робити щось самому. В сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства молода людина має володіти не стільки знаннями, скільки методами пошуку інформації, а головне - вміннями і якостями, що допоможуть їй виживати і успішно діяти на благо собі і всього суспільства. І все це набувається за участі учнівського самоврядування. Недаремно ще Конфуцій сказав:

Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу, я пам'ятаю.

Те, що я роблю, я розумію.

1.3. Нормативні документи

Діяльність дитячого самоврядування регулюють різні законодавчі акти. Правовим підґрунтям діяльності органів дитячого (молодіжного) самоврядування є:

                            Конституція України;

                            Декларація прав дитини;

                            Конвенція ООН про права  дитини;

                            Закон України «Про освіту»;

                            Закон України «Про загальну середню освіту»;

                            Закон України «Про позашкільну освіту»;

                            Закон України «Про охорону дитинства»;

                            Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»;

                            Національна доктрина розвитку освіти;

                            Закон України «Про  виховання дітей і молоді»;

                            Національна програма «Діти України»;

                            Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття);

                            Європейська хартія про участь молоді в муніципальному та регіональному житті;

                            Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

                            Концепція громадської освіти в школах України;

                            Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»;

                            Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2009-2015 рр.;

                   Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки  молодіжних громадських організацій»;

                            Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

                            Державна програма протидії торгівлі людьми;

                            Державна програма подолання дитячої безпритульності та бездоглядності;

                            Державна типова  програма  реабілітації інвалідів;

                            Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права  дитини» на період до 2016 року (затверджено Законом України від 5 березня 2009 року № 1065 -VІ);

                            Програма національного виховання учнівської молоді на 2008-2020рр.;

                            Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року.розпорядження й накази місцевих органів виконавчої влади та управління освіти і науки;

                            статут навчального закладу, організації тощо.

1.4. Орган учнівського самоврядування: структура, методика, практика.

Головними вимогами  до успішного розвитку учнівського самоврядування мають бути:

                   зацікавленість у його розвитку адміністрації,  педагогічного колективу та більшості учнів;

                   чіткий розподіл обов’язків по керівництву органами учнівського самоврядування;

                   оптимальна структура учнівського самоврядування з урахування специфіки навчального закладу;

                   чітка система роботи органів учнівського самоврядування в масштабі школи (єдина документація, вимоги, засідання);

                   організація системи знань через органи учнівського самоврядування;

                   гласність у його роботі;

                   нагородження , заохочення переможців через систему роботи органів учнівського самоврядування.

1.5. Як організувати учнівське самоврядування.

Учнівське самоврядування не є фікцією якщо:

              вирішує реальні проблеми учнів і приймає реальні рішення;

              представляє всіх учнів школи;

              є демократичним – учні самостійно обирають своїх представників, беруть участь у створенні і реалізації програми роботи самоврядування;

Практика роботи педагогічних колективів шкіл показує, що при організації учнівського самоврядування необхідно враховувати три взаємопов’язані етапи його розвитку.

Організаційна робота. Його головне завдання полягає в організаторській роботі по зосередженню уваги педагогічного та учнівського колективів до проблем учнівського самоврядування. Практична робота на цьому етапі полягає у вивченні науково – методичної літератури з цієї проблеми, проведення педагогічної ради, нарад при директорові, засідань методичних об’єднань класних керівників, учнівських зборів з проблем організації учнівського самоврядування в школі.

На цьому етапі педагогічним та учнівським колективом розвязуються такі питання:

              розробляється структура учнівського самоврядування, його органів з урахуванням специфіки школи;

              визначається мета та завдання учнівського самоврядування, виходячи з його структури;

              розробляється документація;

              визначаються права та обов’язки органів учнівського самоврядування;

              обирається актив.

  Другий етап полягає в організації безпосередньої роботи учнівського самоврядування. В ході його реалізації організовується практична діяльність органів учнівського самоврядування, уточнюються функції кожного виконавчого органу, його членів, виходячи з їх прав та обов’язків, проводиться систематичне навчання активу з питань планування, проведення засідань, рейдів, чергувань тощо.

Третій етап характеризується постійним удосконаленням організаційної діяльності учнів. На цьому етапі:

розширяється роль учнівського самоврядування в житті школи по мірі нагромадження дітьми організаторського досвіду;   розширюються права та обов’язки органів учнівського самоврядування.


Розділ 2.

2.1.Актуальність створення шкільного самоврядування

в сучасних умовах

Актуальність моєї роботи полягає в тому, що однією із нагальних потреб сучасного українського суспільства є формування у молодого покоління, й зокрема школярів, національних якостей, активної життєвої позиції й соціальної відповідальності.

Проблема над якою працює дитяча громадська організація «Первоцвіт»: «Вдосконалення роботи органів учнівського самоврядування та їх вплив на формування в учнів свідомої дисципліни, правової культури» .

Кожен народ у процесі історичного розвитку виробив систему цінностей , які передаються з покоління в покоління у вигляді звичаїв , традицій , обрядів Тому виховання дитини завжди має ґрунтуватися насамперед на культурно – історичних цінностях своєї нації . Пізнання навколишнього світу починається зі знайомства з рідною вулицею, селом чи містом, своєю країною, а вже потім – із сусідніми країнами. Тобто, ми йдемо від пізнання свого, рідного, національного до багатонаціонального, світового .

Власна унікальна духовно-ціннісна парадигма українського народу на шляху свого розвитку зазнавала постійних утисків, нищення, паплюження, етнічні традиції виховання довгий час були забуті, заборонені .

Останні події , що відбуваються у світі та державі , поставили перед сучасною освітою завдання розбудови національної системи виховання.

Освіта сьогодні на шляху пошуку ефективних нестандартних форм та методів виховання та навчання учнів, які формували б національну самосвідомість, прищеплювали любов до рідного краю, свого народу, забезпечували духовний взаємозв’язок поколінь, виховували повагу до батьків, культури та історії рідного краю.

На сучасному етапі розвитку суспільства громадянське виховання є могутнім стрижнем  у розбудові нової незалежної України. Майбутнє держави, її народу залежить, насамперед, від того, наскільки людина є національно свідомою, знає культуру, традиції, історію свого народу. Саме тому виховна система у роботі Кремінської районної дитячої громадської організації «Первоцвіт» була спрямована на формування національного і громадянського вихованя, мета якого - виховання сучасного громадянина, патріота Української держави.

Багато видатних українських педагогів працювали над цим питанням. Так, Софія Русова розробила у свій час оригінальну концепцію національного виховання. На думку педагога нація народжується біля колиски дитини, бо тільки на рідному грунті, серед рідної пісні, рідного слова здатна вирости національно свідома дитина.

В основу системи організації , в роботу педагога-організатора,  покладена національна ідея, спрямованого на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості. Виховання має забезпечувати залучення учнів до національної культури й загальнолюдських цінностей.

Динамізм повсякденного життя вносить корективи в підготовку до нього. На кожному історичному етапі вчителям доводиться розв’язувати також проблеми, що мають пряме відношення до сьогодення.

Яким насправді має бути лідер? Ці питання постають нині перед педагогом – організатором. І всі вони потребують негайної відповіді втілення в життя. Я працюю педагогом-організатором по роботі з дитячими організаціями 8 років.

Отже, у своїй роботі визначила основну мету: „Виховання національної свідомості через систему виховної роботи педагога-організатора”.

2.2.Теоретичне обгрунтування

Виховання національно свідомого громадянина – одне з пріоритетних завдань педагога-організатора.

Теоретично–методологічні, правові засади національно–патріотичного виховання молоді закладено в таких основоположних документах, як Конституція України, Закони України «Про громадянство України», «Про освіту», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян», тощо. Цими документами визначено стратегічне завдання – виховання в учнівської молоді любові до Батьківщини, усвідомлення нею свого громадянського обов’язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей, утвердження якостей громадянина – патріота України, розвитку культурного і творчого потенціалу нашого народу. Ці документи передбачають відродження і подальшу розбудову національної системи освіти і виховання як важливих ланок формування національно свідомих громадян Української держави.

В основу національної системи виховання покладено національну ідею як консолідуючий чинник розвитку суспільства і нації в цілому. Форми і методи виховання спираються на народні традиції, кращі надбання національної та світової педагогіки.

У розв’язанні цієї проблеми вирішальна роль належить національній загальноосвітній школі. Національна ідея, як стрижень усієї система виховання, має відігравати роль об’єднуючого, консолідуючого чинника в суспільному розвиткові спрямованого на вироблення патріотичної життєвої позиції людини. Національно-патріотичний характер виховання полягає у формуванні в молодої людини, незалежно від її етнічної приналежності, почуття громадянина України.

Одним із головних показників національної самосвідомості й громадянської зрілості є формування лідерських якостей.

І саме педагогам-організаторам належить першочергова роль у вихованні національно свідомого, патріотичного молодого покоління в Україні, це є одним з пріоритетних завдань.

Свою роботу я намагаюся будувати на рівні сучасної педагогіки, враховуючи, вдосконалюючи та поєднуючи відомі теорії, ідеї, методи. Час лине швидко, змінюється життя. Приходять до школи все нові і нові учні, тому й навчати й виховувати їх потрібно теж по-новому. Проголошений в освітньому просторі України принцип варіативносі освіти дає змогу виховний процес будувати на досконаліших стратегіях і технологіях, із застосуванням яких відбувається саморозвиток особистості, забезпечується успіх діяльності вчителя.

Хоч сьогодні нові стандарти виховання, але залишається історія роду і держави, де тисячоліттями жила українська нація, в якої є свої традиції та звичаї і є нове сьогодення. І нині дітей так само, як і колись в усі часи, треба виховувати і вчити, прищеплювати певні поняття, розвивати їхні почуття, вміння, здібності, навички та добрі звички, щоб вони виросли гідними людьми, громадянами свого суспільства. Але це вже сучасні діти, які прийшли у новий, змінений світ сьогодні, у вік розвиненої науки і техніки. Тому й сама система виховання щоразу змінюється і нема точного рецепту, а є у кожного свій метод, який грунтується на людських цінностях, переконаннях та на досвіді попередніх поколінь, на народній мудрості та народній педагогіці, яка перевірена часом.

Виховання — це двосторонній процес, де в тісній взаємодії знаходяться двоє людей — вихованець і вихователь. Процес виховання складний і багатогранний, але це єдина цілісна система, в якій одна ланка доповнює іншу, де діє закон безперервності і систематичності, в якій все взаємопов’язане і взаємозумовлене.

Проаналізувавши основні положення державних документів про освіту працюємо над рядом завдань :

 1. виховання міцних переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, які склалися у суспільстві;

 2. виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я;

 3. встановлення доброзичливих, позитивних взаємовідносин між учнями різних національностей, відпрацювання навичок поведінки, які базуються на розумінні, терпимості, компромісі, самоповазі та повазі до оточуючих;

 4. формування комплексу таких особистісних якостей і рис характеру, як патріотична свідомість, відповідальність і мужність, готовність працювати на благо Батьківщини, захищати та зміцнювати її міжнародний авторитет; повага до культури, звичаїв і традицій національних спільнот в Україні, висока культура міжнаціонального спілкування;

 5. формування соціальної активності та громадянської самосвідомості молоді через розвиток учнівського самоврядування, яке має діяти на основі демократичних цінностей;

 6. активне залучення батьків до загального виховного процесу, використання їх творчих можливостей в позакласній роботі.

Педагог-організатор має бути професіоналом. Він повинен уміти ставити себе поряд з дитиною в діяльності, а не напроти неї. Саме він повинен допомогти дитині зрозуміти себе і повірити в свої сили, створювати ситуації успіху.

2.3.Учнівське самоврядування .

Однією з форм роботи щодо формування в учнів активної життєвої позиції, їх соціальної підготовки до активної участі в демократичному управлінні суспільством є учнівське самоврядування в школі.

Учні не можуть розвиватися, якщо в них «зав’язані руки», якщо вони не можуть впливати на перебіг власного життя. Учні не можуть розвиватися, якщо вони пасивні, якщо просто спостерігають, якщо довідуються про головні життєві принципи від когось. Тільки в процесі участі вони набувають досвід, формують навички; у них з’являються захоплення, впевненість у своїх силах, необхідні знання. Досвід, набутий у щоденних ситуаціях навчального закладу, буде потім перенесений в інші ситуації дорослого життя. Такий досвід сприяє зміцненню психологічної рівноваги, викликаючи у учнів відчуття комфорту в будь-якій життєвій ситуації.

Діти, які ростуть в атмосфері участі в органах самоврядування краще навчаються, досягають вищих рівнів морального розвитку. Вони активні в громадському житті: у них менше психологічних і соціальних проблем.

Участь учнів у прийнятті рішень разом з дорослими, формування поваги до різних поглядів, оцінка альтернатив і наслідків будуть сприяти процесу демократизації суспільства. Цей досвід дасть можливість дітям діяти в різних обставинах зараз і в майбутньому, починаючи з мирного розв’язання конфлікту на ігровому майданчику і закінчуючи переговорами на роботі та аналізом політичної ситуації під час виборів.

Учнівське самоврядування – це школа життєтворчості.

Принцип самоврядування є основним в діяльності будь якої дитячої громадської організації і, зокрема, нашої, яка має захищати права та інтереси дітей і підлітків; розвивати їх здібності. Це дуже актуально сьогодні, бо принцип формування життєвої компетентності наших учнів відбувається через діяльність у шкільному учнівському самоврядуванні.

Саме у шкільному віці підлітки прагнуть до групового об’єднання тоді, коли бачать в цьому перспективу цікавого життя, можливість вирішити свої проблеми. При цьому дуже важливо забезпечити усвідомлення своїх потреб, цілей і отримання практичного результату діяльності, усвідомлення своєї участі у вирішенні важливих справ громадського життя є основою подальшої активної позиції у дорослому житті. Однією із форм залучення учнів до громадського життя, виробленням управлінських навичок та вмінь є участь у учнівському самоврядуванні.

2.4.Учнівське самоврядування – це основа для формування громадянської позиції молодої людини

Учнівське самоврядування забезпечує дитині право на свободу вибору ціннісної позиції, формує в неї установку на подолання дисгармонії в досвіді, поведінці, спілкуванні, діяльності. Воно сприяє згуртуванню шкільного колективу, розвитку громадської думки, формуванню організаційних та управлінських умінь учнів, ефективному входженню у доросле життя. Діти уже стають не пасивними спостерігачами життя, а активними його учасниками. Через самоврядування відбувається підготовка активних громадян держави. Ось чому основний напрям розвитку учнівського самоврядування в навчальному закладі має лежати в площині вирішення проблем формування організаційних та управлінських умінь учнів. технологізації цього процесу. Технологія формування організаційних і управлінських умінь учнів об’єднує широке коло проблем, пов’язаних з діагностичним вивченням учнів, розробкою програм навчання лідерів, розвиток в учнів умінь і навичок вироблення і прийняття рішень.

Адже досвід, набутий у щоденних ситуаціях навчального закладу, буде потім перенесений на інші ситуації дорослого життя. Самоврядування – це школа колективної дії, створення таких життєвих ситуацій, в яких виявляються, виробляються , відточуються кращі якості особистості.

Лідер у школі

Сучасна ситуація в нашій країні характеризується стрімкими змінами політичної, економічної, соціальної та культурної сфер людської діяльності. Перед сучасною освітою постає завдання виховати особистість, здатну до життєтворчої самореалізації, здатної брати активну участь у перетворенні навколишньої дійсності; яка не боїться бути відповідальною, тобто мати позицію лідера. Сучасність ставить високі вимоги до діяльності людини. Конкурентно спроможною може бути лише життєво компетентна особистість.

РОЗДІЛ 3. З досвіду роботи учнівського самоврядування.

3.1.Успіх діяльності шкільного самоврядування починається з успішної професійної діяльності педагога-організатора

Кожний учитель повинен домогтися,

щоб учень якнайкраще знав близьке, дороге йому:

батьківщину і все, що її стосується,

так само, як уміє читати, писати, лічити

К.Д.Ушинський

Виховання у молодого покоління почуття гордості за свою країну, готовності бути гідним громадянином України, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції нині визнано проблемою загальнодержавного масштабу.

Патріотизм покликаний дати новий поштовх для розвитку духовності нації. Це є нагальною потребою і держави, і суспільства, і особистості. Державі необхідно, щоб всі діти виросли національно свідомими громадянами. Суспільство зацікавлене в тому, щоб розвиток особистості здійснювався на моральній основі. А особистість, віддаючи свою любов Батьківщині, прагне досягти взаємності. Реалізація заявлених викликів забезпечить країні гідне місце у цивілізованому світі.

У сучасних умовах патріотизм виявляється, насамперед, у любові до Батьківщини, готовності утвердити незалежність своєї молодої держави, піднесенні України до рівня високорозвинених держав світу. Актуальним є необхідність виховання гуманних почуттів: любові до людини, поваги і піклування про неї, доброти, співчуття, великодушності тощо.

Неможливо уявити справжнього громадянина-патріота, який би не проявляв любові до рідного краю, не шанував батька-матері, не знав свого родоводу, національних традицій, не відчував єдності з природою, не турбувався про її охорону та примноження багатств.

Проте, в умовах українського державотворення виникла нагальна потреба у розробці нових підходів, форм і методів, шляхів і засобів, а також технологій процесу виховання юних патріотів України на засадах принципів гуманізму, свободи, демократії, громадянського миру і національної злагоди.

Ідея досвіду базується на наукових положеннях К.Ушинського, який вперше обґрунтував поняття «малої Батьківщини» й окреслив стратегічний напрям його формування шляхом запровадження батьківщинознавства, а також на працях В.Сухомлинського, який підкреслював діяльнісний характер патріотизму, необхідність вчити дітей шукати своє місце в житті країни.

Вивчення наукової літератури та досягнень педагогічної практики дало змогу дійти висновку про те, що патріотизм – це:

 • любов до Батьківщини, віра у її майбутнє;

 • любов, повага та доброзичливе ставлення до народу;

 • любов до родини, отчого дому;

 • любов до рідної мови та усвідомлення, що мова є духовним багатством народу;

 • поважне ставлення до історії та культури власного народу;

 • готовність до праці на користь рідної землі;

 • дотримання та пропаганда здорового способу життя;

 • любов до природи, турбота про збереження та її багатств.

В основу власної педагогічної діяльності покладаю досвід українського народу, його історико-культурні традиції, духовність. Все це спрямовую на поглиблення знань учнів про Україну, про свій рідний край; розуміння своєї причетності до всіх подій, які відбуваються в державі; формування глибокої переконаності у нетлінності духовних скарбів народу, глибокої поваги до батьків, до природи, до землі–годувальниці.

Новаційна значущість пропонованого досвіду полягає в тому, що, враховуючи вимоги до розвитку системи освіти, а саме – впровадження ефективних інновацій – завдання виховання патріотизму школярів реалізуються через роботу учнівського самоврядування .Це передусім пов’язано з тим, що цей метод будується на засадах гуманістичної та дитиноцентристської педагогіки, де у центрі навчального процесу перебуває дитина з її особливостями, інтересами, потребами.

Основні завдання:

 • не лише передати учням певну суму тих чи інших знань, а навчити здобувати ці знання самостійно, вміти застосовувати їх для розв’язання пізнавальних і практичних завдань;

 • сприяти учневі у здобутті комунікативних навичок, тобто здатності працювати у різноманітних групах, виконуючи різні ролі;

 • розширити коло спілкування дітей, знайомство з різними культурами, різними точками зору на одну проблему;

 • прищепити учням уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати з різних точок зору, висувати різні гіпотези, уміти робити висновки.

Поєднання пізнавальної, дослідницької та перетворювальної діяльності підвищує виховний процес, дає змогу реалізувати себе учням з різними здібностями. Кожен мій вихованець працює, усвідомлюючи, навіщо йому отримані знання і де він може їх застосувати.

Учнівське самоврядування для учнів – це можливість зробити щось самостійно чи з товаришами, яке допомагає виявити і розвинути природні задатки, це нові відкриття та знання. В основі кожного виховного моменту лежить близька й актуальна для учнів проблема, вирішення якої сприяє розвитку пізнавального інтересу, самоствердженню особистості, отриманню задоволення від активної діяльності.

На сьогоднішній день найбільшою перешкодою у побудові громадянського суспільства є загальне відчуження населення від влади. Бракує сталої думки про те, що вони своїми силами можуть змінювати суспільство.

Саме з цією метою у Кремінському районі в 2003 році була створена демократична модель шкільного самоврядування – Районна дитяча громадська організація «Первоцвіт».

           Організацію життя учнівського колективу та його активності я вбачаю, насамперед, у дієвій структурі учнівського самоврядування з чітким визначенням обов’язків. Саме учнівське самоврядування залишається сьогодні школою демократії, де діють взаємовідносини, засновані на повазі, захищеності, доброзичливості.

    Діяльність Кремінської районної дитячої громадської організації «Первоцвіт» спрямована на формування життєвої та соціальної компетентності особистості з високоморальними принципами, готової здійснювати самостійний вибір, приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях.

 Функції Кремінської районної дитячої громадської організації «Первоцвіт»:

-  захист прав та відстоювання інтересів дітей та учнівської молоді,

-  координація роботи органів шкільних організацій,

-  методичне забезпечення діяльності органів самоврядування,

-  проведення навчання активу учнівського самоврядування.

Найвищим органом районної дитячої організації є загально районна Конференція. Традиційно, на конференції присутні голови та найактивніші представники шкільних органів учнівського самоврядування, педагоги-організатори, які координують роботу учнівського самоврядування в навчальних закладах, представники преси.

           Під час загальних конференцій вирішуються актуальні і важливі для районної учнівської організації питання (планування роботи, обрання голови ради старшокласників, оцінка діяльності учнівського самоврядування та його органів)

Виконуючи певні обов’язки, учні вдосконалюють свою діяльність, набувають навиків організаційної роботи, нагромаджують позитивний досвід.

У нашому районі діє 21 шкільна організація ,яка налічує 3025 лідерів.

 Дитяча громадська організація - самодіяльне, самокероване на основі статуту (та інших документів) рівноправне об'єднання дітей і дорослих, створене для спільної діяльності з реалізації та захисту інтересів дітей, які об'єдналися.   Партнерами у спільній діяльності дитячої організації є педагогічний та учнівські колективи, батьківський комітет. Це сприяє творчій діяльності дітей і дорослих.

       Під час участі в самоврядуванні учні набувають навичок адаптації в новому середовищі, формують товариські взаємини, відповідають за соціальні дії, обирають засоби розв’язання проблем...

Кожен лідер веде необхідну документацію свого обєднання Засідання лідерів проводиться не менше двох разів на місяць, відповідає за один з напрямків роботи дитячої організації.

  Протягом року проводиться навчання лідерів  учнівського самоврядування:

Районна школа «Лідера», школа «Волонтера»

  Мета діяльності:

   Захист прав та інтересів своїх членів, об’єднання зусиль для добрих і корисних справ.

    Виховання особистості з активною життєвою позицією.

    Вивчення свого історичного минулого: звичаїв, обрядів та традицій рідного краю.

    Виховання поваги до старших, турботи про молодших.

     Виховання позитивного ставлення до праці.

На загальноучнівській конференції було запропоновано кілька моделей учнівського самоуправління. Шляхом голосування учні обрали таку форму самоврядування, яка згодом перетворилась на учнівсько- парламентську.

Процес створення цієї моделі пройшов кілька етапів, у ході яких розроблялися відповідні документи, які окреслювали правове поле діяльності самоврядних органів. На засіданнях парламенту було затверджено Статут – основний закон діяльності учнівського колективу та його виборних органів, у який увійшли Положення про органи учнівського самоврядування, Положення про структуру учнівського самоврядування, Положення про Голову, Положення про парламент, Положення про вибори Голови районного шкільного самоврядування , Положення про виборчу комісію, Положення про комісії парламенту.

Щороку модель самоврядування вдосконалювалась. Було затверджено девіз, емблема та Гімн організації.

На засіданнях парламенту були прийняті закони, які стосуються життя лідерів.

Важливість цієї роботи полягає в тому, що в умовах побудови правової держави ця обставина формує в учнів почуття відповідальності, поваги до закону, розвиває громадську активність.

Можливість учнів брати участь у роботі парламенту, їхня життєва позиція стали важливим фактором перетворення їх у діючий ефективний засіб правового виховання школярів.

Також до системи шкільного самоврядування увійшла Рада представників Голови.

Однією з форм роботи районного шкільного самоуправління є проектна діяльність. Учителі та лідери учнівського самоврядування проводять змістовну роботу з дитячими колективами, батьківською громадою щодо питань визначення і доведення актуальності теми обраного проекту, планування кроків до реалізації поставленої мети, підготовки робочої документації, підбиття підсумків роботи та аналізування колективної діяльності. Вибір тем для проектів свідчить про небайдуже ставлення школярів до проблем школи, району, міста,села, суспільства в цілому, готовність зробити свій внесок у вирішення суспільно значущих справ.

Уміння визначати життєві проблеми своєї громади, прагнення до участі у їх розв’язанні є ознаками соціальної активності молодої людини.

Кремінською районною дитячою громадською організацією «Первоцвіт» було проведено ряд заходів, трохи про деякі з них :

 • Благодійні акції «Теплі речі для воїнів АТО» та « Новорічна вітальна листівка для воїнів АТО», Листівка –привітання з Великоднем для воїнів АТО,в цих акціях взяли участь майже всі школи району.

Рівень волонтерської діяльності в нашому районі значно виріс порівняно з минулими роками. У 2015-16 н.р. до благодійного фонду Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» від навчальних закладів району було перераховано 7 тисяч 143 грн. Це найбільша сума за всі роки участі у цій благодійній акції. У вересні 2016 року була проведена Благодійна акція по збору коштів для дівчинки зі Старобільського району на операцію на серці. Шкільні волонтерські обєднання назбирали 13тисяч 500 гривень, які були перераховані на особистий рахунок дівчинки. В лютому цього року була проведена районна акція по збору коштів , теплих речей та продуктів харчування для мешканців , які постраждали в Авдіївці. Загальними зусиллями шкільних волонтерів було зібрано майже 6 тисяч гривень , теплі речі та продукти харчування , які були передані представниками Червоного Хреста у Авдіївку.

 • Був проведений Районний етап XІХ Міжнародного конкурсу шкільних медіа

На конкурс надійшло 75 творчих робіт із загальноосвітніх закладів району. Районний конкурс-огляд куточків шкільних дитячих об’єднань .

- Уперше в 2016 році був проведений районний конкурс учнівського самоврядування «Крок до успіху». Метою заходу було сприяння розвитку учнівського самоврядування як активної форми громадського виховання.

Лідери шкільних громадських об’єднань навчальних закладів району провели плідну підготовчу роботу та гідно представили свої команди на конкурсі.

Також Красноріченська ЗОШ була відзначена Міжнародним благодійним фондом «Сильні духом» за примноження шляхетних традицій доброчинності та милосердя.

Одним із основних напрямків діяльності шкільного самоврядування є волонтерство. У нашому районі це не тільки допомога підшефним, а й готовність надати безкорисливу допомогу в потрібних нашому суспільству справах

Кращі представники шкільної армії милосердя дитячих організацій Кремінщини з'їхалися на районний зліт шкільних волонтерських об’єднань, який відбувся у лютого 2017 року .Метою проведення волонтерського зльоту було об’єднання зусиль волонтерів, обмін досвідом волонтерської діяльності , створення Кремінського районного Центру шкільного волонтерського руху « Відкриті серця», популяризація волонтерського руху в Кремінському районі . На зльоті учасники ділилися досвідом волонтерської роботи. Всі школи району підготували презентації волонтерської діяльності. На заході було затверджено раду, назву, девіз та емблему районного Центру шкільного волонтерського руху «Відкриті серця». Кульмінацією заходу було вручення свідоцтв, які засвідчили ,що шкільне волонтерське об’єднання входить до Центру.

За роки існування дитячої громадської організації виробилась чітка система роботи волонтерів. Створений Кремінський районний Центр шкільного волонтерського руху «Відкриті серця» .

Важливим напрямком волонтерського руху є участь у різноманітних благодійних акціях. Юні волонтери відгукуються на будь-яке прохання про допомогу.

Щороку робота волонтерів стає багатограннішою. Застосування наведених форм і методів громадянського виховання має на меті формування в особистості поведінкових норм, що включають у себе вміння міркувати, аналізувати, ставити запитання, шукати власні відповіді, критично та всебічно розглядати проблему, робити власні висновки, самореалізуватися.

Таким чином, у школах району сформована і діє сучасна модель шкільного самоврядування. Діяльність органів самоуправління сприяє згуртуванню шкільного колективу, розвитку громадської думки, ефективному розвитку і входженню в доросле життя. Дитячі організації та об’єднання виступають «школою життя», в якій підлітки мають можливість набути досвіду різноманітної діяльності, а виховання здійснюється через конкретні справи. Такий виховний потенціал перетворює дитячі об’єднання на дієвий інструмент виховання підростаючої особистості.

Висновки

Підсумовуючи сказане, зазначу, що правильно організоване за змістом і

формою учнівське самоврядування містить потужний виховний потенціал,

розвиває лідерські якості, виховує активних громадян, відіграє значну

роль в організації патріотичного виховання, яке спрямоване на формування

у дітей любові до Батьківщини, прагнення її розбудувати, формувати імідж

України, як європейської держави, дбайливо ставитись до рідної землі.

Наш час потребує лідерів нової формації. Людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно. Проблема виховання молодих лідерів – це проблема підготовки людини майбутнього, людини, що відповідає вимогам XXI  століття.

Учнівське самоврядування в навчальному закладі – нелегка і водночас цікава справа. Саме вона дає змогу учням відчути себе «справжніми господарями» закладу і, разом з тим, зрозуміти, наскільки це важливо .

За роки незалежності України молодь змінилася не лише кількісно, але й якісно: молоді люди стали самостійнішими, намагаються бути незалежними ні від кого, покладатися на власні сили. Вони мають більший запас інформації, вибудовують активні партнерські стосунки як у межах своєї вікової групи, так і з дорослими.

Значно зросли й потреби молоді, якісно змінились її уявлення про гідний рівень і стиль життя.

Учнівське самоврядування стає престижним явищем для будь-якого типу навчального закладу.

Зараз кожна школа має свою форму учнівського самоврядування (учнівський комітет, раду, парламент). Однак, на жаль, далеко не в усіх школах є справжнє, реальне дитяче самоврядування.

Робота нашої організації насамперед була спрямована на реалізацію основних положень Концепції національно- патріотичного виховання.

З погляду педагогів, участь у шкільному самоврядуванні або в діяльності громадської організації сприяє формуванню громадянської позиції і ціннісного відношення до себе й інших; дозволяє учням підвищити соціальну компетенцію; розвивати соціальні навички поведінки і установок на самостійне ухвалення рішення соціальних проблемних ситуацій.

Учнівське самоврядування повинно задовольняти основні вимоги до виховного процесу розвитку творчих здібностей учня:

гуманізація і демократизація: виховний вплив підпорядковується завданням формування громадянина України, а цей аспект включає високий рівень інтелекту та культури, розвиток творчих задатків особистості, виховання людяності, доброти та інших моральних чеснот;

зв'язок виховання з реальним життям: робота органів самоврядування повинна передбачати участь у суспільно корисній праці, проведення організаторських акцій на здійснення загально-шкільних традиційних заходів тощо;

виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності: майбутній громадянин повинен бачити себе у соціумі, уміти реально оцінити себе, жити у колективі, навчити створювати його атмосферу, враховуючи думки меншості, шукати шляхи до консенсусу;

– єдність вимог і поваги до особистості: учень повинен відчувати, що вимоги до нього базуються на вірі в його можливості, на впевненості у його силах, на турботі про поступальний розвиток його особистості.

Органи самоврядування виконують три основні функції: організаторську, комунікативну, діагностичну.

Додаток 1

СЦЕНАРІЙ

ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ЛІДЕРІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ КРДГО «ПЕРВОЦВІТ»

Дата проведення : 24.11.2016 р.

Час проведення: 9.00-11.40

Місце проведення: КУ «Кремінський районний

методичний кабінет Луганської області»

Учасники: лідери учнівського самоврядування, педагоги- організатори шкіл району.

Хід проведення конференції

Вітаємо всіх присутніх на районному конференції лідерів учнівського самоврядування, присвяченій захисту макетів проектів відповідно комісій КРДГО «Первоцвіт»

У залі присутні: провідний спеціаліст відділу освіти Кремінської райдержадміністрації Людмила Степанівна Горбачова , начальник відділу внутрішньої політики Кремінської райдержадміністрації Ірина Анатоліївна Драньова, педагоги- організатори, лідери учнівського самоврядування навчальних закладів.

Головуючий: Кількість присутніх представників парламенту учнівського самоврядування КРДГО «Первоцвіт» дозволяє розпочати конференцію.

Хто за таку пропозицію – прошу голосувати.

Голосування.

Головуючий: Конференція КРДГО «Первоцвіт» оголошується відкритою!

Звучить Гімн України.

Головуючий: Для злагодженої роботи нам обов’язково потрібно

затвердити порядок денний:

1.Захист- презентація макету проекту відповідно до комісії парламенту КРДГО «Первоцвіт»;

2.Ухвалення кількісного складу та голови комісій;

3.Ухвалення пропозицій до плану роботи КРДГО «Первоцвіт»;

4. Церемонія нагородження переможців районного етапу Всеукраїнського форуму патріотичних справ «Ми-Українці!»

Головуючий:

Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати!

За? Проти? Утримався?

Більшою кількістю голосів порядок денний затверджено.

Захід розрахований на 2 години. Просимо секретаря конференції занотовувати назви проектів , прізвища виступаючих та кількість голосів.

Головуючий: Сьогодні разом з нами працюватимуть педагоги-організатори. Ми раді вітати на нашій конференції почесних гостей:

До привітального слова запрошується Людмила Степанівна Горбачова, провідний спеціаліст відділу освіти Кремінської райдержадміністрації.

(Виступ).

До слова запрошується начальник відділу внутрішньої політики Ірина Анатоліївна Драньова

(Виступ).

Дякуємо. Людмило Степанівно, Ірино Анатоліївно.

Перше питання порядку денного:

Захист- презентація макету проекту відповідно до комісії парламенту КРДГО «Первоцвіт»

І-ми до захисту макетів проекту запрошуються: представники

Комісії з питань захисту прав дітей та допомоги у складних ситуаціях

Захист. Голосування.

ІІ-ми запрошуються:

-Комісія з питань преси та інформації ;

Захист. Голосування.

ІІІ –ми запрошуються:

-Комісія з питань спорту та здорового способу життя ;

Захист. Голосування.

ІV-ми запрошуються:

-Комісія з питань екології та краєзнавства

Захист. Голосування.

V-ми запрошуються:

-Комісія з питань толерантності та духовного розвитку

Захист. Голосування.

VІ-ми запрошуються:

-Комісія з питань культури та дозвілля

Захист. Голосування.

VІІ-ми запрошуються:

-Комісія з питань партнерства

Захист. Голосування.

Друге питання порядку денного:

Ухвалення кількісного складу та голови комісії, згідно до голосування проектів.

-Комісії з питань захисту прав дітей та допомоги у складних ситуаціях

Голова:_____________________________________________________

Представники___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-Комісія з питань преси та інформації ;

Голова:_____________________________________________________

Представники___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-Комісія з питань спорту та здорового способу життя ; Голова:_____________________________________________________

Представники___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-Комісія з питань екології та краєзнавства

Голова:_____________________________________________________

Представники___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-Комісія з питань толерантності та духовного розвитку

Голова:_____________________________________________________

Представники___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-Комісія з питань культури та дозвілля

Голова:_____________________________________________________

Представники___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-Комісія з питань партнерства

Голова:_____________________________________________________

Представники___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Третє питання порядку денного:

Ухвалення пропозицій до плану роботи КРДГО «Первоцвіт».

Пропозиції:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Головуючий. Чи будуть які доповнення та зміни?

Проект рішення ми повинні затвердити.

Хто за? Проти? Утримався?

Четверте питання порядку денного:

Церемонія нагородження переможців районного етапу Всеукраїнського Форуму патріотичних справ «Ми-Українці!»

Зараз розпочинається церемонія нагородження. Просимо вручити грамоти Людмилу Степанівну Горбачову , провідного спеціаліста відділу освіти Кремінської райдержадміністрації.

За перемогу у районному етапі Всеукраїнського Форуму патріотичних справ «Ми-Українці!» нагороджується:

 • Ладика Оксана та Підгорна Тетяна , учениці 9 класу Красноріченської ЗОШ І-ІІІ ст.;

 • Вечерова Анастасія, учениця 8 класу Кремінської ЗОШ І-ІІІ ст.№2

 • Швагер Євгенія , учениця 11 класу Кремінської ЗОШ І-ІІІ ст.№2

 • Журавльова Вікторія, учениця 11 класу Кремінської ЗОШ І-ІІІ ст.№2

 • Коваленко Аліна, учениця 11 класу Кремінської школи-гімназії

 • Зайцева Софія, учениця 8 класу Бараниківської ЗОШ І-ІІІ ст.

 • Гайдедей Каріна, учениця 9 класу Бараниківської ЗОШ І-ІІІ ст.

 • Кучеренко Володимир, учень 8 класу Бараниківської ЗОШ І-ІІІ ст.

 • Скрипова Вікторія, учениця 8 класу НВК « Новокраснянська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»

Головуючий: Друзі, захист проектів та Вибори, які у нас відбулися, справді можна назвати демократичними. Хочеться відзначити доброзичливість опонентів один до одного, взаємопідтримку та толерантність.

Головуючий. Ще раз вітаю наших лідерів і бажаю їм сили, здоров’я, натхнення і лідерської мудрості!

Хочу подякувати всім, хто виступав, хто вже активно включився в роботу.

Бажаю вам творчого натхнення, наполегливості, нових знань та вражень. Успіхів усім та плідної роботи!

Головуючий. Конференція Кремінської районної дитячої громадської організації «Первоцвіт» оголошується закритою.

Додаток 2

Сценарій

районного смотру-конкурсу учнівського самоврядування

«Крок до успіху»

Мета: підвищення професійної майстерності координаторів шкільних дитячих громадських організацій , вдосконалення розвитку дитячого руху в районі.

- виявлення талановитих лідерів та їх підтримка;

- пошук педагогічних ідей з оновлення змісту виховання та педагогічних технологій;

Учасники: лідери шкільних дитячих громадських організацій району, органи учнівського самоврядування (які набрали найбільшу кількість балів за підсумками І етапу конкурсу)

Місце та час проведення:

Хід заходу

(Фанфари)

ВЕД.: - Добрий день, дорогі друзі, шановні гості! Сьогодні ми раді вітати вас на ІІ етапі районного конкурсу учнівського самоврядування «Крок до успіху»! Цей конкурс ми проводимо вперше, але сподіваємося , що він буде традиційним. І лідери всіх шкіл району матимуть змогу показати свої організаторські якості тпрезентувати роботу шкільного самоврядування .

(Гімн України)

Ти лідером став,

Бо точно ти знав,

Що творчий і спритний.

Ти другом нам став,

Бо твердо ступав

По життєвій стежині.

У всьому світі кожен зна:

Є Батьківщина лиш одна.

І в нас вона одна-єдина-

Це наша славна Україна.

Танцювальний колектив «Веселка» танок «Веснянка»

ВЕД.: - Слово для привітання надається начальнику відділу освіти Кремінської РДА Анатолію Михайловичу Кременчуцькому.

ВЕД.: - В нашому конкурсі беруть участь :

1) команда дитячої шкільної організації « Країна Схід», Кремінська школа-гімназія

2) команда дитячої шкільної організації «Шкільна галактика» , Кремінська ЗОШ №4

3) команда дитячої шкільної організації « Співдружність» , Красноріченська ЗОШ

4) команда дитячої шкільної організації «Територія здорових, вільних, талановитих», Новокраснянська ЗОШ

ВЕД.: - Наше почесне журі, яке буде оцінювати наших учасників:

1.Богомолова Наталія Ярославівна

2.Дудіна Надія Іванівна

3.

ВЕД.: - Лічильна комісія:

1. Муха Ганна Михайлівна, педагог- організатор БДТ

2. Рязанцева Марина Юріївна ,культ-організатор БДТ

Вед.: -І звичайно ж, приємно бачити у залі гостей та групи підтримки , які вболівають за наших учасників! Оплески!

ВЕД.: - Для оголошення підсумків першого етапу конкурсу «Крок до успіху» слово надається : __________________________________________________________________

ВЕД.: - Тож, побажаємо учасникам удачі та розпочнемо нашу конкурсну програму!

__________________________________________________________________

ВЕД.: - Звертаємо увагу , що виступи учасників відбуваються згідно жеребкування.

1 конкурс «Давайте познайомимося »

ВЕД.: Наш перший конкурс - «Давайте познайомимося»!

Кожна шкільна організація має свої традиції, символи, напрямки діяльності. Ваша задача у творчій формі представити візитну картку своєї шкільної громадської організації.

Критерії конкурсу:

- оригінальність та новизна ідеї;

- уміння взаємодіяти у команді та працювати на сцені;

- художнє та музичне оформлення.

Час виступу - 2 хвилини.

Максимальна оцінка – 5 балів.

- Першою свою візитну картку представляє команда_____________________________________________________________________________________________________________________________

- Запрошуємо наступного учасника конкурсу- команду_____________________________________________________________________________________________________________________________

- Свою візитну картку покаже команда_____________________________________________________________________________________________________________________________

- Закінчує 1-ий конкурс виступ команди_____________________________________________________________________________________________________________________________

( Оцінки журі)

2 конкурс «Ми - витівники»

(виносять, картки з назвою категорії гри)

ВЕД.: - Гра – веселий помічник у будь-якій справі. Та, звичайно, нашим активістам не обійтися без гри під час та між справами у годину дозвілля.

- Шановні учасники! Ми пропонуємо вам провести одну з запропонованих категорій ігор зі своєю командою. Критерії оцінювання наступні:

- уміння працювати у групі;

- переконливість та виразність;

- оригінальність змісту гри.

Максимальна оцінка – 5 балів.

ВЕД.: - Представники команд, прошу вас вибрати картки.

Вибирають картки згідно жеребкування .

Варіанти:

- гра з залом;

- гра - кричалка;

- гра на увагу;

- гра на знайомство.

- Тож, першою свою гру проводить команда: _______________________________________________________________

- Організатором наступної гри буде команда: _________________________________________________________________

- Ще одну гру демонструє команда: _________________________________________________________________

- Наступну гру проведе команда:

_________________________________________________________________

( Оцінки журі)

ВЕД.: - Наші оплески всім командам! Дякуємо за виступ!

ВЕД.: - А ми продовжуємо, наступний конкурс називається « Ми обираємо, нас обирають»

3 конкурс « Ми обираємо, нас обирають»

Завдання: командам необхідно придумати та провести передвиборчу агітацію свого лідера . На підготовку у вас є 5 хвилин.

Критерії:

- ораторські здібності ;

- новизна та оригінальність;

- ємність, яскравість виступу.

Максимальна оцінка – 5 балів.

ВЕД.: Доки наші учасники готуються, ми продовжемо.

Для всіх нас останні роки виявились найтрагічнішими та найдраматичнішими за весь період незалежності України . Виявляється, життя інколи справді ділиться на «до» і «після». І буває це не десь за обрієм чи в далекій країні. Усе це трапилося з нами, на нашій українській землі. Дивлячись на нинішнє становище нашої країни, впевнені, що немає такого українця, який би не бажав миру і спокою Україні.

Ми віримо, що в Україні знову запанує мир.

О, Україно! Ніжно пригорни

Усіх живих синів своїх, як мати,

Щоб ми уже не бачили війни,

А чули лиш про мирні дні.

Театральний гурток « Барвінок» Будинку дитячої творчості, вірш

« Моя Україна»

- Першою передвиборчу агітацію представляє команда

_________________________________________________________________

- Наступною виступає команда

_________________________________________________________________

- Зустрічайте команду___________________________________________________________

- Завершує конкурс виступ команди

_________________________________________________________________

( Оцінки журі)

ВЕД.: - Дякуємо всім учасникам за виступи!

ВЕД.: - Перед тим , як продовжити конкурсну програму, пропонуємо дізнатися результати попередніх конкурсів . Слово лічильній комісії.

4 конкурс «Лідери, вперед!»

(аркуші з прислів’ями)

ВЕД.: - Лідер – людина , яка вміє приймати рішення , вміє знайти підхід до кожної людини , здатна проявити себе. Для лідера важливо знайти взаєморозуміння у своїй команді.

Завдання: команді потрібно відгадати 3 прислівя , показані вашим лідером за допомогою міміки та жестів.

Критерії оцінки:

- оригінальність образного мислення;

- вміння взаємодіяти з командою;

- артистичність.

Максимальна оцінка – 5 балів.

- Прошу представників команд обрати прислівя .

Обирають ( кожна команда по 3 прислівя) , потім по черзі показують.

1.Одна розумна голова добре, а дві ще краще!

2. Чия б корова мичала , а твоя б мовчала!

3. Баба з возу – кобилі легше.

4.Не кажи гоп, поки не перескочиш.

5.Хочеш їсти калачі - не сиди на печі.

6.Любиш кататися – люби і санчата возити.

7.Сім раз відмір, один відріж.

8.Зроби діло , гуляй сміло.

9.Вовка боятися , в ліс не ходити.

10.Не такий страшний вовк , як його малюють.

11.За двома зайцями не женись, бо й одного не спіймаєш.

12.Кіт із хати , миші танцюють.

( Оцінки журі)

- Оплески всім учасникам, ми переходимо до 5 конкурсу.

5 конкурс. Презентація –слайд шоу «Ми -команда»

(проектор, екран)

ВЕД.: -Пропонуємо нашим учасникам продемонструвати фото або відео матеріали з коментарями.

Час виступу до 5 хвилин.

Критерії:

- ораторські здібності ;

- новизна та оригінальність;

- ємність, яскравість виступу.

Максимальна оцінка – 5 балів.

( Оцінки журі)

- Дякуємо за виступи.

6 конкурс «Творчий звіт»

ВЕД.: - Участь у шкільному самоврядуванні допомогає школярам зрозуміти, що в їх віці вже можливо щось змінити , якщо не у світі, так у школі, місті, селі.

Надаємо можливість учасникам презентувати свій творчий звіт.

Критерії оцінювання:

- актуальність;

- волонтерська діяльність .

Максимальна оцінка – 5 балів.

Час виступу – до 5 хвилин.

- Першою свій творчий звіт представляє команда________________________________________________________ ________________________________________________________________

- Зустрічайте команда_____________________________________________________________________________________________________________________________

- Слово надається команді____________________________________________________________ - Та завершує конкурс команда___________________________________________________________

( Оцінки журі)

Оголошується музична пауза. Зустрічайте вокально- хореографічна композиція « Лише у нас на Україні» .

____________________________________________________________________________________________________________________________________

( Урочиста музика)

ВЕД.: -Увага! Наша конкурсна програма підійшла до завершення . Зараз найхвилююча мить - оголошення результатів районного конкурсу шкільного самоврядування « Крок до успіху» .

Звучать фанфари:

ВЕД.: - Слово надається нашому журі:

( Нагородження учасників)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ВЕД.:

Життя шкільне пригодами багате

А учні так цікаво вміють жить ;

Веселі і кмітливі, винахідливі й завзяті

На подвиги ви здатні кожен день і кожну мить!

ВЕД.:Як сказав відомий лектор та автор книги «Сім навичок високоефективних людей» Стівен Кові : « Лідери не народжуються і не робляться будь-ким - вони роблять себе самі».

ВЕД.: - Дорогі друзі ! Шановні педагоги та гості ! Наш конкурс завершився і нам час прощатися з вами. Дякуємо вам за підготовку до конкурсу.

Бажаємо творчих справ , ідей , натхнення та успіхів!

Дякуємо всім, що були сьогодні з нами! До нових зустрічей!

Список використаних джерел

1. Байрамова М. Технології учнівського самоврядування / Байрамова М., Дзюбук А., Дзюбук В. // Директор школи. – 2003. – №15, 16. – С.11-13; С.11-12;

2. Варивончик Д. Здорові діти – здорова планета: Учнівське самоврядування: адреса досвіду – столиця / Варивончик Д., Кальченко А., Васильєв Г. // Освіта. – 2003. – 5-12 лют. – С. 4-5.

3. Дяків В.Г. Гімназійне самоврядування: Аналіз і тенденції розвитку: Матеріали і документи // В Г. Дяків, Г.І. Попіль // Позакласний час. – 2000. – №28-29. – Вкл. – С.87-94.

4. Карпенчук С. Теорія і методика виховання. – К.: Вища школа, 1997. – 261 с.

5. Козаченко В.І. Вплив самооцінки учнів на формування у них гуманістичних ціннісних орієнтирів. З досвіду використання у виховній роботі інтерактивних технік: [Добірка статей] // Позакласний час. – 2001. – №5-6. – Вкл. – С. 19-30.

6. Комарова П. Учнівське самоврядування – крок за кроком // Завуч. – 2002. – №34. – С. 6-8.

7. Кравець Р.В. Організація учнівського самоврядування у школі: [Добірка статей] // Позакласний час. – 2001. – №22. – С.2-21.

8. Лопухівська А. Учнівське самоврядування – форма громадянської освіти // Завуч. – 2001. – №1. – С. 3-4.

9. Макарова О. Учнівське самоврядування як засіб підвищення ефективності виховання особистості школяра: Громадянська освіта // Директор школи. – 2000. – №18. – С. 12-14.

10. Організація дитячого самоврядування у школі: [Добірка статей] // Позакласний час. – 2000. – №18. – С. 34-57.

11. Падалка О.С., Нісімчук А.С. Педагогічні технології. – К.: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1995. – 252 с.

12. Положення про вибори Президента школи та членів шкільного парламенту // Позакласний час. – 1999. – №17-18. – С.9-15.

13. Саламан Т. Учнівське самоврядування //Директор школи. – 2001. –№ 38. – С. 7-10.

14. Формирование личности старшеклассника / Под ред. И.В. Дубровиной. – М.: Педагогика, 1989. – с.168

15. Чешенко О. Самоврядування: яким йому бути?: Учнівське самоврядування // Завуч. – 1999. – №29. – С. 5-12.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!