(Курсова робота з методики образотворчого мистецтва) "Нетрадиціні методи малювання в старшій рупі"

Образотворче мистецтво

Для кого: Дорослі

12.07.2020

1777

81

0

Опис документу:
У мої роботі описано методи нетрадиційних технік малювання,Є різні види роботи з ними. Адже дітям цікаво щоць пізнавати нове, а особливо малювати технік. Нетрадиційна техніка малювання - це новий напрямок у мистецтві, яке допомагає розвинути дитини всебічно. Нетрадиційна техніка малювання в роботі з дітьми сприяє розвитку дитячої художньої обдарованості. Мета дослідження: вивчення використання нетрадиційної техніки в образотворчій діяльності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Міністерство освіти і науки України

КВНЗУманський гуманітарно-педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка

ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ МАЛЮВАННЯ В СТАРШІЙ ГРУПІ

КУРСОВА РОБОТА З МЕТОДИКИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Умань-2016

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………

РОЗДІЛ І. ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНІК МАЛЮВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНУ ЛІТЕРАТУРУ………………………………..

1.1.Теоретичні засади формування нетрадиційних підходів до створення малюнків в старшому дошкільному віці…………………………………………

1.2.Аналіз розважальних технік в системі різних видів малювання дітей дошкільного віку………………………………………………………………..

Висновки до першого розділу…………………………………………………

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….

СИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………………

ДОДАТКИ………………………………………………………………………..

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Дошкільне дитинство - дуже важливий період у житті дітей. Знайомство дітей з образотворчим мистецтвом і прилучення їх до художньої творчості починається вже з дошкільного віку. Саме в цьому віці кожна дитина являє собою маленького дослідника, з радістю і здивуванням відкриває для себе незнайомий і дивовижний навколишній світ. Чим різноманітніше дитяча діяльність, тим успішніше йде різнобічний розвиток дитини, реалізуються її потенційні можливості і перші прояви творчості. Ось чому одним з найбільш близьких і доступних видів роботи з дітьми у дитячому садку є образотворча, художньо-продуктивна діяльність, створює умови для залучення дитини у власну творчість, у процесі якого створюється щось красиве, незвичайне.

Діти люблять малювати, старанно опановують навичками роботи з різними інструментами і образотворчими матеріалами, освоюють окремі прийоми і способи малювання, але при створенні власних робіт образотворчі і виразні навички дітей частіше залишаються на середньому рівні, багато композицій виділяються мізерністю змісту, штампами. Цьому треба вчити крок за кроком, від простого до складного.

Образотворча діяльність приносить багато радості дошкільнятам. Як правило, заняття в дитячих дошкільних установах частіше зводяться лише до стандартного набору образотворчих матеріалів і традиційним способам передачі отриманої інформації. Але, враховуючи величезний стрибок розумового розвитку і потенціал нового покоління, цього недостатньо для розвитку творчих здібностей. Потрібно щось нове цікаве з'явилася нова техніка малювання.[4,17]

Нетрадиційна техніка малювання - це новий напрямок у мистецтві, яке допомагає розвинути дитини всебічно. Нетрадиційна техніка малювання в роботі з дітьми сприяє розвитку дитячої художньої обдарованості. Цю техніку малювання розробляли такі дослідники як: Р.Г.Казакова, Т.І. Сайганова, Е.М. Сєдова, В.Ю. Слєпцова, Т.В. Смагіна, А.А. Фатєєва, Г.Н. Давидова. Вони змогли довести, що ця техніка необхідна для розвитку дошкільника. У цій роботі розглядаються різні техніки нетрадиційного малювання, розглядається, як це впливає на дитину.[13,5]

Зазначене зумовлює актуальність теми курсової роботи і дозволяє визначити обєкт, предмет, мету, і завдання дослідження.

Мета дослідження: вивчення використання нетрадиційної техніки в образотворчій діяльності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку.

Для поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

 1.  Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми використання нетрадиційної техніки в роботі з старшого дошкільного віку.

 2. Дати характеристику нетрадиційних технік образотворчої діяльності дітей старшого дошкільного віку.

Об’єкт дослідження: нетрадиційні техніки образотворчої діяльності дітей старшого віку.

Предмет дослідження: методи та прийоми використання нетрадиційних технік на заняттях з образотворчої діяльності дітей старшого дошкільного віку .

Гіпотеза: використання нетрадиційних технік малювання дозволяє розширити коло умінь і навичок образотворчої діяльності дітей старшого дошкільного віку.

Методи дослідження: спостереження, порівняння, узагальнення, аналіз, синтез.

РОЗДІЛ І. ПРОБЛЕМА ВКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНІХ МАЛЮВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНУ ЛІТЕРАТУРУ

1.1.Теоритичні засади формування нетрадиційних підходів до створення малюнків в старшому дошкільному віці

В історії дошкільної педагогіки проблема дитячої творчості завжди була однією з актуальних. Психологи і педагоги вважають можливим творчий розвиток дітей у всіх видах діяльності, і в першу чергу в грі. Великий потенціал для розвитку дитячої творчості укладений в образотворчій діяльності дошкільника. Однак дотепер проблема розвитку творчості залишається найменш вивченої в теорії і недостатньо представлена в практиці виховання дітей. Це обумовлено складністю цього явища, прихованістю механізмів творчості.

Що стосується дитячої творчості, то розуміння його важливо для дорослого не тільки в сенсі усвідомленого управління творчим розвитком дитини, а й для усвідомлення зрілої творчості, оскільки в його витоках закладено і, може бути, яскравіше проявляється те, що характерно, але більш приховано в діяльності дорослої людини. Як правило, у всіх визначеннях творчості наголошується, що це діяльність, в результаті якої створюється новий, оригінальний продукт, що має суспільне значення. Це може бути нове знання, предмет, спосіб діяльності, витвір мистецтва

Головне завдання образотворчої діяльності дітей дошкільного віку полягає в емпіричному, чуттєвому пізнанні світу; вихованні пізнавальної і творчої активності, спрямуванні її на естетичне сприйняття мінливості й різнобарвності світу, його краси; осмисленні краси в усіх її формах, а також естетичних якостей предметів та об`єктів оточуючого; особливості, неповторності, що передана в яскравих кольорах, цікавих формах, узорах, розписах, малюнках; прилученні дитини до світу мистецтва. Діти дуже люблять малювати. Як тільки маленька ручка стає здатною вхопити олівець, відразу ж у дитини з’являється прагнення щось зобразити на листку паперу, на стіні, на дверях, на асфальті, взагалі, на всьому, на чому можна залишити помітні сліди. Проте, не лише пензлем чи олівцем дитина створює свої неоцінимі роботи , а й долучає до виконання робіт нетрадиційні знаряддя. На цій особливості образотворчої діяльності дошкільника і ґрунтуються нетрадиційні техніки малювання.

Нетрадиційні техніки малювання дають дітям вільність вибору. Тільки нестандартні та нетрадиційні прийоми творчості дозволяють кожній дитині більш повно розкрити свої здібності, почуття. При використанні нетрадиційних технік дитина вчиться не боятися проявляти свою фантазію, так як вони не звертають дитину до стандарту, що не вводять їх в якісь рамки. Малюючи, дитина дає вихід своїм почуттям, бажанням, завдяки малюванню вона осягає, іноді моделює дійсність, легше сприймає болючі для себе образи і події.

Одне з найпотужніших виразних засобів, якими користується образотворче мистецтво, це фарби, що втілюють розмаїття навколишнього світу дітей. Нетрадиційне малювання розкриває креативні можливості дитини, дозволяє відчути фарби, їх характер і настрій. Освоєння нетрадиційних методів малювання дозволяє наповнити заняття позитивними емоціями, зробити кожне заняття святом. Нетрадиційні прийоми розвивають у дітей логічне і абстрактне мислення, фантазію, спостережливість, увагу і впевненість у собі. Одним із прийомів, спрямованих на активізацію творчого самовираження старших дошкільників, є організація роботи з дітьми із застосуванням способів нетрадиційного малювання.

Нестандартні підходи до організації образотворчої діяльності дивують і захоплюють дітей. Оригінальне малювання розкриває творчі можливості дитини, дозволяє відчути фарби, їхній характер і настрій. Адже образотворчий матеріал може бути одним і тим же - наприклад гуашева фарба. Використовувати її можна і в техніці набризку, і змішуючи з сіллю, крупою, і малювати клейовим пензлем на гладкій поверхні картону, і в техніці малювання плямами, монотипією, поролоном, пінопластом, пальчиком, долонькою, відбитком листя, квітів і т. п.,

На заняттях з образотворчої діяльності нетрадиційні техніки зображення використовуються рідко, не враховується їх корекційна значущість, між тим, застосування нетрадиційних технік сприяє збагаченню знань і уявлень дітей про предмети і їх використанні; матеріали, їх властивості, способів дій з ними.

Нетрадиційна техніка не дозволяє копіювати зразок, що дає ще більший поштовх до розвитку уяви, творчості, самостійності, ініціативи, прояву індивідуальності. Дитина отримує можливість відобразити свої враження від навколишнього світу, передати образи уяви, втіливши їх за допомогою різноманітних матеріалів у реальні форми.[5,22с.]

А головне те, що нетрадиційне малювання відіграє важливу роль у загальному психічному розвитку дитини. Адже самоцінним є не кінцевий продукт - малюнок, а розвиток особистості: формування впевненості у собі, у своїх здібностях, самоідентифікація у творчій роботі, цілеспрямованість діяльності.

Дитині необхідно допомогти навчитися різним способам малювання, дати поняття різних технік зображення. Кожна з цих технік - це маленька гра. Їх використання дозволяє дітям відчувати себе розкутішими, сміливішими, розвиває уяву, дає повну свободу для самовираження.

На думку Д. Кодіної знайомство дітей з новими художніми матеріалами, інструментами та техніками допомагає розвивати їх творчість. Вона вважає, що пропонуючи дітям нетрадиційні техніки малювання, ми розвиваємо їх самостійність і творчу активність. Знання художніх прийомів для досягнення найбільшої виразності малюнка і вміння комбінувати різні техніки зображення пробуджують фантазію дітей, активізують їх спостережливість, увагу і уяву, допомагають виконати задумане, розвивають почуття форми і сприйняття кольорів, сприяють вихованню художнього смаку і відводять творчість дітей далеко від стандартів і шаблонів.

Нетрадиційне малювання використовують не тільки на заняттях, але і під час самостійної діяльності дітей. У результаті використання нетрадиційних матеріалів для вираження свого малюнку діти вчаться не тільки помічати прекрасне в житті, а й відбивати це у своїй творчості; а також самостійно здійснювати пошук нешаблонних шляхів вирішення художнього образу.

За традиційні техніки приймають ті, які вже виправдали себе в процесі навчання і введені до змісту сучасних програм. Нетрадиційні - це нові техніки, досить відомі, але які ще не знайшли широкого застосування, хоч вони можуть бути досить ефективними для зображення певних тем. На противагу традиційності, нетрадиційність дає можливість відійти від стереотипів, надати дитині максимальну свободу в її образотворчості. Нетрадиційні техніки досить прості в технічному плані, діти легко їх засвоюють і отримують задоволення від результатів. Вони також дають дітям унікальні можливості для експериментування, пошуків, образів, сміливих втілень на папір незвичайних фантазій, вражень, думок. [5,25c.]

Використовуючи в роботі різноманітні матеріали ( нитки, поролон, зубні щітки, стеки, свічки, мило, клей, крейди, різні за формою кришки, тички, штампи з природного матеріалу, плівку, пензлики для клею, сіль, крохмаль, гуашеві та акварельні фарби тощо ), малята здатні почути шелест намальованого листя, відчути на щітках теплий вітерець, вдихнути пахощі лісу або лугу. Робота з кольором, різними об`ємними формами готує дошкільника до занять математикою та логікою. Діти можуть малювати на альбомних аркушах паперу, на аркушах різного розміру і форми (квадратні, прямокутні, круглі, силуети миски, чашки, фартушка, рушничка, сорочки тощо), на різних предметах (коробках, ящиках, камінчиках, шпалерах, лінолеумі, асфальті).

Нетрадиційну техніку малювання великі педагоги розглядають як розвиток цілеспрямованих творчих здібностей. У численних філософських та психолого-педагогічних дослідженнях розкривається надзвичайна важливість творчого розвитку людини. Вагомий внесок у вивчення проблеми розвитку творчої особистості здійснено низкою дослідників (Д.Б. Богоявленська, Л.С. Виготський, Д.Ж. Гілфорд, В.М. Дружинін, Г.С. Костюк, О.І. Кульчицька, Н.С. Лейтес, О.М. Матюшкін, В.В. Рибалка…) В останні роки все більш досліджується проблема здібностей до образотворчої діяльності. Цим займались: Б.М. Геплов, Є.І. Ігнатьєв , Т.С. Казакова, Г.О. Підкурганна, Н.П. Сакуліна, Є.О. Фльоріна та інші. Б.М. Теплов, який вивчав загальні проблеми художнього виховання запропонував найпоширеніше й на сьогодні визначення поняття «здібності».

Видатний український педагог В.О. Сухомлинський у своїх працях зазначав, що ми повинні відкрити в кожній людині творця, поставити її на шлях самобутньої творчості, інтелектуально повнокровної праці: «Витоки здібностей і обдарування дітей – на кінчиках їхніх пальців. Від пальців, образно кажучи, йдуть найтонші нитки – струмочки, які живлять джерело творчої думки. Іншими словами, чим більше майстерності в дитячій руці, тим розумніше дитна.»

Л.С. Виготський писав про те, що творчість виявляється скрізь, де людина змінює, відступає від стереотипу, створює хоча би крупинку нового для інших або для себе.

За допомогою нетрадиційних технік малювання діти виражають свій потенціал, свої власні задуми, спираються на свій життєвий досвід навіть у тому випадку, коли іще не в достатній мірі володіють традиційними навичками малювання. У старшому дошкільному віці  крім уже відомих дітям технік, використовуємо нові – малювання пір'ям, розмивання, малювання на піску, малювання свічкою, малювання мильними бульбашками тощо.

У цьому віці діти можуть освоїти більш важкі техніки, такі як кляксографія, коли у відбитку звичайної плями можна побачити різноманітність сюжетів образів.

Далі слід запропонувати техніку монотипії (отримання зображення шляхом переведення його з однієї поверхні на іншу, тобто відбиток зображення).

З задоволенням і неприхованим захопленням діти виконують малюнки у техніці" граттаж (малювання на восковій основі). Це спосіб виконання малюнка шляхом процарапування пером або гострим інструментом паперу або картону, залитих тушшю.

Застосування нетрадиційних матеріалів і технік сприяє розвитку у дитини дрібної моторики рук і тактильного сприйняття, просторового орієнтування на аркуші паперу, окоміру і зорового сприйняття, уваги і посидючості, образотворчих навичок й умінь, спостережливості, естетичного сприйняття, емоційної чуйності, допомагають навчити мислити сміливо і вільно.

Отже творчий процес - це справжнє диво - діти розкривають свої унікальні здібності і відчувають радість, яку їм приносить творення. Тут вони починають відчувати користь творчості і вірять, що помилки - це всього лише кроки до досягнення мети, а не перешкода, як у творчості, так і у всіх аспектах їхнього життя.

1.2.Аналіз розважальних технік в системі різних видів малювання дітей дошкільного віку

Нетрадиційна образотворча діяльність відіграє важливу роль у загальному психічному розвитку дитини. Адже важливим є не кінцевий продукт – малюнок, а розвиток особистості в собі, у своїх здатностях, само ідентифікації у творчій роботі, цілеспрямованість діяльності.

Застосування нетрадиційних технік допоможе: налагодити ефективну комунікативну взаємодію з дитиною під час спільної художньо-творчої діяльності; більш глибоко пізнати внутрішній світ кожної дитини, відчути її неповторність, особистісну своєрідність, визначити потреби та інтереси; діагностувати емоційний та психічний стан дитини; сприяти успішній соціалізації особистості.

Заняття з використанням нетрадиційних технік в дошкільних закладах можуть збільшуватися в часі на 3-5 хвилин за умови, що діти спочатку заняття не будуть сидіти за столами. Враховуючи, що одним із завдань заняття є досягненням своєрідного ефекту, вихователем варто відмовитися від багатьох традиційних прийомів роботи, що використовується на заняттях, наприклад: недопустимі команди, накази, вимоги та примуси; дитина сама може вибрати для себе ті види та зміст роботи, зображувальні матеріали та власний темп, які їй підходять; дитина  може відмовитися від виконання деяких завдань, вербалізації своїх почуттів та переживань, колективного обговорення тощо (способи включення дітей у роботу багато в чому залежать від педагогічного такту та майстерності вихователя); дитина може лише спостерігати за роботою товариша або займатися чим-небудь за бажанням, якщо це не суперечить соціальним та груповим нормам; заборонена оцінка суджень, критика та покарання.

Плануючи роботу по використанню нетрадиційних (розважальних) технік малювання педагог повинен прогнозувати результати. Діти повинні знати:

 • розрізняти види образотворчого мистецтва й художні засоби зображення;

 • знати як створювати сюжетні композиції;

 • знати як використовувати різні нетрадиційні техніки малювання та етапи їх виконання.

Діти повинні вміти:

 • володіти технікою роботи олівцем, гуашшю, аквареллю, восковими крейдами, свічкою, пальцем, соскою, штампувати різними матеріалами і створювати образи;

 • тонувати папір;

 • самостійно компонувати малюнок на аркуші;

знати усі кольори спектра Доступність використання нетрадиційних технік визначається віковими особливостями дошкільнят. Так, наприклад, починати роботу в цьому напрямку слід з таких технік, як малювання пальчиками, долонькою, обривання паперу тощо, але в старшому дошкільному віці ці ж техніки доповнять художній образ, створюваний за допомогою більш складних: кляксографіі, монотипії тощо. Отож, розглянемо особливості нетрадиційних розважальних технік.

Ляпкографія 1. Аркуш паперу складають навпіл і прогладжують пальцями лінію згину. 2. На внутрішній бік згину капають кілька ляпок фарби різного кольору. 3. Знову складають аркуш, прогладжують його.

В одержаному зображені можна впізнати якийсь образ. Олівцем домальовуємо деякі елементи, щоб образ був виразніший.

Малювання на зволоженому папері

Для виконання роботи необхідно змочити аркуш паперу чистою водою, а потім пензлем або краплями нанести зображення. Зображення дає ефект розмитого під дощем або в тумані предмета.

1. Аркуш паперу зволожують поролоновою губкою. 2. Наносять малюнок пензлем або пальцем, умоченим у акварельну фарбу.

Штампування З картоплини, буряка, моркви тощо вирізають штампи. З їх відбитків складають візерунки, композиції або створюють образ будь – якого предмета.

Монотипія 1. Рідкою фарбою вкриваємо прозору пластикову плівку згори донизу. 2. Притискаємо її до аркуша паперу, перевіряємо чи не залишилося повітря. 3. Починаємо повільно знімати, йдучи до верхнього краю. Так можна малювати море, небо.

Малювання зубною щіткою

З допомогою зубної щітки виходять гарні ялинки, сосни,пухнасті айстри і жоржини. Занурюємо зубну щітку у фарбу. Прикладаємо її до аркуша і вказівним пальцем притискаємо. Малюємо що нам необхідно.

Малювання свічкою 1. На аркуші паперу восковою свічкою роблять малюнок. 2. Накладають на нього акварельну фарбу поролоновою губкою. На зафарбованому тлі проявляється білий малюнок, зроблений свічкою.

Малювання пір’ям

1. Вмочуємо пір’їну у рідку фарбу. 2. Робимо нею розводи по аркушу, тримаючи за кінчик (заметіль).

Ниткографія (нитка повинна бути гладенька і кручена, типу «ірис», довжина нитки повинна дорівнювати довжині дитячої руки від пальців до ліктів) 1. Один кінець нитки намотати на палець або зробити петельку для зручності і вільним кінцем опустити її в палітру з фарбою. 2. Притримуючи пензлем, щоб не набралася зайва фарба, витягнути нитку. 3. Викласти петельку на одну сторону, зігнутого навпіл аркуша так, щоб чистий кінець нитки звисав з нього. 4. Накрити другою стороною аркуша, притиснути зверху рукою і витягнути нитку. При розгортанні аркуша на обох його сторонах утвориться симетричне зображення. Домалювати малюнок.

Малювання губною помадою (губами)

В цій техніці варто дотримуватися однієї умови – аркуш перед малюванням потрібно попрасувати гарячою праскою. Наносимо губну помаду на губи з використанням люстерка. Притуляємо губи до аркуша паперу, робимо відбиток. Це може бути бутон квітки. Пензликом домальовуємо деталі.

Пуантилізм Діти малюють пальчиком, долонькою, кулачком, ребром долоньки вмочених у густу гуашеву фарбу. Малювання зіжмаканим папером

Розвести на палітрі фарбу. Зім’яти шматок паперу. Занурити в розведену фарбу і нанести на аркуш паперу. Наприклад, квітуча крона яблуні навесні. Стовбур малюється пензликом.

Малювання квачиком Квачик – це квадратик тканини 8/8, який згорнутий у формі трикутника, зв’язаний ниткою. Використовують його замість пензлика. Зображене має об’єм, реальність. Це курча, квітка кульбабки тощо.

Кляксографія 1. Зробити кляксу. 2. Відхилити аркуш від себе, щоб зручно було дмухати на нього через соломинку. Домалювати малюнок пензлем, фломастером.

Малюючи пейзажі, натюрморти, можна ще мокрі роботи посипати сіллю. Малюнок буде блищати: роса на квітах,стежинка, іскристий сніг на ялинці, краплинки води тощо.

Висновки до першого розділу

Дитина ще не встигла народитись, а в ній вже живе велика таємниця таланту. Потенціал кожної досить значний.

Як стверджує американський психолог Б. Фуллер: «Усі діти народжуються геніями, але впродовж перших шести років ми допомагаємо їм позбутися цієї геніальності»

І високе призначення педагога – допомогти маленький людині розгадати секрети свого внутрішнього «Я», прилучити її до краси й гармонії світу до мистецтва, збудити її творчі сили, бажання оволодіти різними видами художньої діяльності. Дитина повинна повірити, що вона здатна фантазувати, вигадувати і втілювати плоди своєї уяви у малюнках. Тому можливість творити потрібно надавати щодня, щохвилини.

Виникає проблема подолання стереотипів та зайвої регламентації дошкільного дитинства, потреба урахування індивідуальних особливостей дітей, їхнього темпераменту, гармонійне єднання з природою та прилучення до динамічного сьогодення через художньо – естетичну діяльність і гру з кольорами та різними підручними матеріалами.

В своїй роботі я стараюсь розвивати вміння вихованців створювати свої особисті зображення, вірити в свої сили, координувати внутрішні почуття з дією ока і руки, орієнтуватись на папері. Дитячі малюнки з кожним днем стають змістовнішими, привабливішими, виразнішими, емоційнішими.

Навчаючись відображати свої почуття на папері, дошкільники краще розуміють почуття оточуючих, вчаться долати сором’язливість, страх перед тим, що вийде якісь незрозумілий для інших малюнок.

Використовування нетрадиційних технік малюком – це перший крок малюків у великий світ культури.

Організація освітньої діяльності з художньої творчості із застосуванням нетрадиційної техніки малювання сприяє розвитку:

орієнтовно-дослідницької діяльності дошкільнят - дитині надається можливість експериментування (змішування фарби з мильною піною, клейстером, нанесення гуаші або акварелі на природні матеріали і т.д.);

дрібної моторики пальців рук, що позитивно впливає на розвиток мовної зони кори головного мозку;

психічних процесів (уяви, сприйняття, уваги, зорової пам'яті, мислення).

Нетрадиційні техніки мають велике значення в роботі з дітьми: вони створюють інтерес до образотворчої діяльності, що є одним з найважливіших умов для розвитку у дітей художньої творчості.

Художня діяльність виступає як провідний спосіб естетичного виховання та розвитку дітей дошкільного віку. У художньому розвитку дошкільнят центральною є здатність до сприйняття художнього твору і самостійного створення нового образу (в малюнку, ліпленні, аплікації), який відрізняється оригінальністю, варіативністю, гнучкістю, рухливістю. Ці показники ставляться як до кінцевого продукту, так і до характеру процесу діяльності.

У старшій групі реалізуються такі завдання у малюванні:

вчити дітей створювати за поданням образи і прості сюжети, передаючи основні ознаки зображуваних об'єктів, їх структуру і колір;

допомагати сприймати і більш точно передавати форму об'єктів через змальовуючий жест;

вчити координувати рухи малюючої руки (широкі рухи при малюванні на великому паперовому листі;

варіювати форми, створювати багатофігурні композиції за допомогою кольорових ліній, мазків, плям, геометричних форм.

Отже, нетрадиційні методи малювання на заняттях з старшими дошкільниками мають бути організованими ,що передбачає цікавість та новизну та структуру різноманітності занять; залучення дітей до теми заняття емоційного настрою; наявність трьох основних структурних елементів заняття: сприйманн, формування творчого задуму та його посильна творча реалізація.

Список літератури

 1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / Наук.кер. та аг. Ред.. О.Л.Кононко.–К.: Світич, 2009. –430с.

 2. Закон України «Про дошкільну освіту».

 3. Гайдак Н. Ниточка - художниця //Джміль. – 2005.-No1.

 4. Гайдак Н. Як пензлик для клею навчався малювати //Джміль. – 2006.- No1.

 5. Демчук М. Нетрадиційні техніки //Палітра педагога. – 2001. - No3. с.22-25.

 6. Іваницька О. Що може зубна щітка //Джміль. – 2000. No4.

 7. Іваницька О. Малюємо квачиком //Джміль.– 2001.- No1.

 8. Іваницька О. Зимові фантазії //Джміль. – 2001.- No4.

 9. Прокопенко Л. Чарівниця Акватипія // Джміль.–2008.-No2.

 10. Скрипка Н.Г. Використання новітніх технологій в зображувальній діяльності //Бібліотечка вихователя. – 2005.- No5-6.–с.49-51.

 11. Шульга Л.М. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з малювання. Конспект лекцій і занять (за матеріалами власного досвіду). – К.:ІСДО. 1995.

 12. http://ukrbukva.net/page,6,103036-Ispol-zovanie-netradicionnoiy-tehniki- izobrazheniya-v-rabote-s-det-mi-sredneiy-gruppy-doshkol-nogo-vozrasta.html

 13. http://referat-ukr.com/pedagogka/rozvitok-tvorchix-zdibnostej-na-zanyattyax-malyuvannya.html

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.