Курсова робота "Використання ІКТ в початкових класах"

Опис документу:
Робота виконана для захисту на куси перепідготовки вчителі початкових класів. Входження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у різні сфери діяльності людини не оминає і галузь освіти. У зв’язку з цим особливого значення набуває переорієнтація мислення сучасного викладача на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність використовувати ІКТ як допоміжний навчальний ресурс. Законами України «Про Концепцію Національної програми інформатизації»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

22

Зміст

1.Вступ.--------------------------------------------------------------------------------------- 3

2.Використання ІКТ в початкових класах-------------------------------------------- 5

3.Висновок------------------------------------------------------------------------------------ 13

4. Список використаних джерел--------------------------------------------------------- 14

5.Додатки.------------------------------------------------------------------------------------- 15

 1. ВСТУП

На порозі третього тисячоліття закономірним є пошук нового змісту освіти, творення педагогічних систем на основі філософії дитиноцентризму, запровадження інноваційних освітніх технологій, орієнтованих на плекання громадянина України, людини-творця. Викладання суспільно-гуманітарних дисциплін повинно відповідати сучасності з часом. Нові методики їх викладання мають ураховувати сучасні вимоги до застосування інформаційних технологій. У навчальних закладах комп’ютерні технології повинні привести до поступового формування нового покоління, тих, хто в найближчому майбутньому буде користуватися новими інформаційними технологіями як звичайним засобом для розв’язання різноманітних завдань у побуті, навчанні, повсякденному житті, на виробництві та в інших сферах діяльності людини. Тому бурхливий розвиток програмно-технічних засобів створення, збереження й обробки інформації у світі дедалі швидше змінює орієнтації сучасного суспільства. Входження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у різні сфери діяльності людини не оминає і галузь освіти. У зв’язку з цим особливого значення набуває переорієнтація мислення сучасного викладача на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність використовувати ІКТ як допоміжний навчальний ресурс. Законами України «Про Концепцію Національної програми інформатизації», Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті [1,с.10-12; 2, с.137-155] та іншими офіційними документами передбачається забезпечення ефективного впровадження і використання інформаційно-комунікаційних технологій на всіх освітніх рівнях усіх форм навчання.

Не оминула ця проблема і вчителів початкових класів. Починаючи з 2009 року в нашій школі завдяки годинам варіативної складової навчального плану введено спецкурс «Шукачі скарбів». Ця програма для 2–4 класів спрямована на реалізацію мети та завдань освітньої галузі "Технології", визначених у Державному стандарті початкової загальної освіти, та враховує рекомендації ЮНЕСКО «Інформатика в початковій освіті».

Курс є підготовчим курсом, що передує більш широкому і глибокому вивченню базового курсу інформатики в середній школі, являє собою скорочений систематичний виклад основних питань науки інформатики та інформаційних технологій в елементарній формі, та носить світоглядний характер.

Метою курсу є формування і розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві.

Основними завданнями курсу є формування в учнів молодшого шкільного віку:

 • початкових уявлень про базові поняття інформатики, зокрема, повідомлення, інформація та дані, інформаційні процеси, комп’ютер та інші пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями та даними, сфери їх застосування у житті сучасної людини в інформаційному суспільстві;

 • початкових навичок знаходити, використовувати, створювати та поширювати повідомлення та дані, застосовуючи для цього засоби інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), зокрема, створювати графічні зображення, комп’ютерні презентації, текстові документи, шукати інформацію в мережі Інтернет, користуватися електронною поштою та ін.;

 • алгоритмічного, логічного та критичного мислення;

 • початкових уявлень та навичок роботи з різними програмними засобами підтримки вивчення інших предметів початкової школи, а також для розв’язування практичних завдань з цих предметів.

Цей курс розглядається як необхідний інструмент, що в сучасному суспільстві сприятиме більш успішному навчанню учнів у молодшій школі і в наступних класах, формуванню як предметних так і ключових компетентностей, всебічному розвитку дитини молодшого шкільного віку. Інформаційно-комунікаційні технології розглядаються як об’єкт, так і як засіб навчання.

1. Етапи впровадження вивчення ІКТ в початковій школі

Комп’ютерне навчання для мене – це один із способів, що сприяє прискоренню процесу формування незалежної особистості, свідомого ставлення до навчання. Комп’ютерна діяльність на уроках орієнтована на підтримання традиційного курсу навчання і підвищує інтерес до нього. При цьому я використовую комп’ютер як «електронну» дошку, коли по виклику учень виконує команди, передбачені програмою (час роботи школяра не перевищує 15 хвилин) або фрагментами по 2-3 хвилини, розподіляючи час взаємовідносин дітей з комп’ютерними програмами на протязі усього уроку.

Та при цьому комп'ютер не повинен замінювати такі традиційні засоби навчання, як крейда, дошка, олівець, зошит, ножиці тощо. Він є лише одним з інструментів навчання, яким повинен оволодіти учень. Використання ІКТ у навчальному процесі початкової школи повинно відповідати дидактичним аспектам. Усі ці засоби — програмні продукти, навчальні платформи тощо — мають бути оцінені відповідно до певних цілей уроку. Однією з основних моделей пропедевтики інформаційної культури для початкових класів пропоную модель комп'ютерно-орієнтованого ігрового середовища. У цьому середовищі відповідно до навчальних цілей дитина може виконувати визначені практичні дії, використовуючи свої здібності, навички та знання з різних предметів. Ігрове комп'ютерне середовище, з'єднуючись із конкретним навчальним завданням, дозволяє дитині засвоювати матеріал непомітно для себе, і при цьому, що дуже важливо, використовувати його у своїй улюбленій практичній діяльності.

На першому етапі роботи (2-3 класи) проходить вивчення правил безпеки роботи на комп'ютері; вивчення призначення елементів обладнання комп'ютера: призначення миші, клавіатури, монітора, системного блоку; вивчення геометричних фігур: побудова різних фігур із використанням програм графічного редагування; виконання математичних завдань на комп'ютері.

Для розвитку критичного мислення на уроках застосовуються ігрові форми роботи. Так, наприклад, під час закріплення правил безпеки роботи на комп'ютері гра «Показуха». Учням пропоную поділитися на дві групи, одна група імітує правила, які суворо забороняються, інша коментує, і навпаки. Це дає змогу більшого засвоєння правил роботи з комп'ютером, ніж їх заучування. Гра «Склади пазл», принцип якої полягає в тому, що дитині дається комплект карток, з яких треба скласти комп'ютер, використовую під час вивчення теми «Будова комп'ютера». Гра «Знайди три помилки». Під час перевірки домашнього завдання дітям пропонується текстовий документ, у якому допущено три помилки. Завдання полягає в тому, щоб знайти ці помилки та пояснити, чому таку помилку допустили та як її виправити. У процесі вивчення графічного редактора дітям пропоную створити малюнок на тему «Моя мрія», у результаті чого вони проявляють неабияку фантазію і творчість. Закінчивши малюнок, кожна дитина захищає свою роботу, де проявляє індивідуальні здібності та показує навички роботи в графічному редакторі.

На другому етапі роботи (4 клас) передбачається використання послуг комп'ютера: друкування великої і маленької букв, форматування текстів; використання символів, розділових знаків під час друкування на комп'ютері; вміння працювати з текстовими та графічними редакторами; опрацювання текстів та малюнків: використання символів, знаків із метою ілюстрування текстів; додавання до текстів таблиць, робота з таблицями; створення презентацій із використанням елементів графіки та текстів; створення малюнків: елементарні малюнки, геометричні фігури, вибір та зміна кольорів; застосування комп'ютерних програм; створення мелодії. Під час вивчення музичного редактора деякі діти проявляють талант до написання власної музики, поряд із цим закріплюються знання роботи з музичним редактором.

У поясненні нового матеріалу допомагає створення проблемної ситуації: розв'язування задачі, яка має на меті ознайомити з новим матеріалом та використати нові знання, постановка проблемного запитання, відповідь на яке можна дати, набувши нових знань та вмінь, постановка задачі із фантастичним змістом тощо. Пояснюючи новий матеріал, використовую гру «Спіймай помилку», де навмисно робляться помилки, які учні повинні впіймати і зафіксувати для подальшого обговорення. Під час засвоєння нового матеріалу та виконання вправ застосовую форму роботи в парах та групах, проводячи гру «Навчився сам — навчи товариша». Крім основного домашнього завдання, задаються додаткові завдання пізнавально-дослідницького характеру для учнів, які бажають розширити свій кругозір та отримати більш високі оцінки: малюнки-загадки, кросворди, ребуси, анаграми.

Намагаюся оцінити роботу на уроці кожного учня, нагороджувати грамотою, подякою, дипломом, цукеркою, волоським горіхом, перехідним кубком переможця тощо за певними категоріями:

 • зміг уперше; переміг завдяки завзятості;

 • виявив талант; показав взірець працелюбності;

 • зробив швидше за всіх;

 • зумів довести;

 • виявив дотепність;

 • виправив усі оцінки;

 • привів до перемоги інших;

 • допоміг навчитися іншим;

 • зробив відкриття;

 • за активність;

 • за успішно виконану творчу роботу.

2.Мета комп'ютеризації. Комп’ютерна навчальна гра.

Мета комп'ютеризації, навчання та зміст навчальної діяльності в початковій школі мають бути інтегровані як на уроках природничо-математичних, так і гуманітарних дисциплін.

Використання ІКТ на різних етапах педагогічного процесу вимагає глибокого аналізу мети і завдань навчально-виховного процесу, прогресивних змін у його організації. Відзначимо, що існує тенденція ставлення до ІКТ не лише як до предмета вивчення, а загалом як до засобу оптимізації навчальної діяльності учнів і розвитку їхніх життєвих компетентностей.

Пріоритетне завдання навчання і виховання у процесі реалізації Національної доктрини розвитку освіти України (347/2002) у XXI столітті полягає не лише у формуванні в учнів певних знань, загальнонавчальних умінь та навичок, а й у забезпеченні подальшого становлення особистості дитини, розвитку її розумових здібностей, і в першу чергу - навчанні дітей творчо і самостійно мислити, що відповідає вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти (24-2004-п) .

Основною метою використання інформаційних комп'ютерних технологій (ІКТ) у навчально-виховному процесі ЗНЗ є розвиток мислення і творчих здібностей учня. Багаторічні психолого-педагогічні експерименти В.В.Давидова, Д.Б.Ельконіна, А.В.Занкова та інших показали, що учні здатні засвоювати значно складніший матеріал за більш короткий термін, ніж вважалося до останнього часу. Використання ІКТ допомагає учневі водночас розглядати об'єкт у кількох аспектах. Аналіз і синтез, абстракція і узагальнення виступають у наочно-діяльнісному і словесно-логічному плані та їх різноманітних співвідношеннях. Завдяки цій властивості ІКТ дають змогу не тільки стежити за перебігом мислення учня, а й формувати його розумові операції.

Дослідження ґрунтується на ідеях Концепції Національної програми інформатизації (75/98-ВР) , де підкреслюється, що "інформатизація освіти спрямовуватиметься на формування та розвиток інтелектуального потенціалу нації, удосконалення форм і змісту навчального процесу, впровадження комп'ютерних методів навчання та тестування, що дасть можливість вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з урахуванням світових вимог. Серед них - індивідуалізація навчання, організація систематичного контролю знань, можливість враховувати психофізіологічні особливості кожної дитини тощо. Результатами інформатизації освіти мають бути: розвиток інформаційної культури людини (комп'ютерної освіченості); розвиток змісту, методів і засобів навчання до рівня світових стандартів"

Тому особливої актуальності набуває проблема розробки, створення та впровадження розвивальних освітніх програм, які б відповідали вказаним завданням, сприяли б адаптації учнів до життя в інформаційному суспільстві. Одним із варіантів таких освітніх програм є експериментальний науково-педагогічний проект "1 учень - 1 комп'ютер", яким передбачено створення необхідних умов для формування життєвих компетентностей учнів на основі інтеграції, гуманізації, інформатизації змісту освіти та діяльнісного підходу до навчання і виховання, що має забезпечити рівний доступ до якісної освіти.

Така інтеграція не може бути завершена протягом одного року або стати результатом реалізації якогось проекту однократного перегляду програми курсу навчання. Навпаки, це довготривалий процес. Він передбачає сукупність загальних цілей комп'ютеризації навчального процесу, реалізація якого можлива в результаті спільної роботи адміністрації, учителів і тих педагогів, які спеціалізуються на розробці програм навчання.

Об'єктом методики використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі початкової школи є процес навчання молодших школярів в умовах сучасних загальноосвітніх навчальних закладів.

Предметом методики використання інформаційно-комунікацій- них технологій у навчальному процесі початкової школи є педагогічні, санітарно-гігієнічні та технічні умови, за яких застосування інформа­ційно-комунікаційних технологій підвищує ефективність навчання.

До головних завдань, які необхідно ров'язати за комплексного вико­ристання інформаційно-комунікаційних технологій у початковій шко­лі слід віднести:

 • проведення комплексних психологічних і санітарно-гігієнічних досліджень впливу сучасних інформаційних технологій на процес роз­витку і навчання молодших школярів;

 • розробка методики формування комп'ютерної грамотності учнів за допомогою пропедевтичних курсів з інформатики;

 • розробка методик використання ІКТ під час реалізації навчаль­них і виховних задач з навчальних предметів початкової школи;

 • підготовка педагогічних кадрів, формування відповідних компе- тенцій використання ІКТ у вчителів початкової школи;

 • створення сучасних педагогічних програмних засобів підтримки як пропедевтичних курсів з інформатики, так і викладання навчаль­них предметів початкової школи.

Реалізація цих цілей змінюється залежно від школи, від шкільних предметів, від учителя, від одного року навчання до іншого. Але важливо відзначити, що всі ці варіації будуть відбуватися в межах загальних цілей, що розглядаються у визначеній послідовності, що дозволить кожному учневі щорічно поповнювати свої знання та формувати нові практичні навички роботи на комп'ютері на основі раніше набутого досвіду. Основні методи та підходи до розв'язання задач, способи машинної обробки інформації і соціальних аспектів комп'ютеризації можуть поступово ускладнюватися й обговорюватися різними способами протягом усього циклу навчання на уроках математики, природознавства, суспільних дисциплін та рідної мови. У такій ситуації комп'ютер стане засобом поширення й обміну інформацією між учнями і вчителями. Також я переконана, що одним із основних видів діяльності дітей молодшого шкільного віку та найважливішим засобом виховання є гра, як особлива форма взаємовідносин учнів з оточуючою дійсністю. У грі виробляються спритність, допитливість, зацікавленість, кмітливість, воля, активність. І тільки зовні здається, що це безтурботна і легка розвага. Насправді, гра потребує, щоб гравець віддав їй максимум своєї енергії, розуму, винахідливості, фантазії, витримки, самостійності, творчості. Саме в грі дитина прагне навчитися того, чого вона ще не вміє. У молодшій школі використовуються різні види ігор, засобом відтворення частини з яких стає комп’ютер. При проведенні предметних комп’ютерних ігор використовую для пояснення завдань, які будуть поставлені у грі, звичайні дитячі іграшки. Таким чином, перехід предметних ігор до комп’ютерних відбувається простим природним шляхом. Цьому сприяє й наявність програмного забезпечення. У рольових іграх молодших школярів на перший план висувається момент індивідуальних досягнень і змагання. При комп’ютерній реалізації таких ігор комп’ютер може бути як терплячим партнером учня, так і вірним помічником, доброзичливим наставником і організатором. Застосування в навчанні вже відомої для дітей і дуже цікавої ігрової діяльності дає безумовно позитивні результати.

Комп’ютерна навчальна гра є досить специфічним методом навчання, що робить цей процес цікавішим і колоритнішим. Але, щоб потрапити в загадковий і чарівний комп’ютерний світ, дитині потрібно оволодіти навичками роботи з комп’ютером, ознайомитися з його можливостями, що легко зробити за допомогою комп’ютерних ігор. Комп’ютерні програми, навчання за якими будується у вигляді гри, сприяють підвищенню мотивації навчання. Гра стимулює ініціативу і творче мислення, сприяє формуванню вмінь діяти разом, підпорядковувати свої інтереси загальним цілям. Крім того, завдяки ігровій діяльності розвиток логічного мислення у дитини починається не з розв’язання окремих задач, а формується на основі вироблення вмінь і навичок організації своїх дій, поведінки, прийняття рішень в контексті гри.

Комп’ютерна навчальна гра дозволяє також вийти за межі даного навчального предмета, спонукаючи учнів до одержання знань в суміжних галузях і в практичній діяльності. Ігри створюють передумови до формування в учнів варіативних стратегій розв’язання задач, які можуть бути з успіхом використані в різних галузях. Важливо й те, що учень може вільно обирати рішення - як вірні, так і невірні - і при цьому бачить, до чого призводить його рішення. Таке навчання вельми привабливе для школярів, воно настільки подобається, що вони б весь час навчалися у вигляді гри.

Ефективність навчання при використанні комп’ютерних навчальних ігрових програм суттєво залежить від багатьох факторів. Серед них важливе значення мають якість програмних засобів та методика їх використання.

При виборі комп’ютерних засобів педагог пропонує враховувати, що навчальна ігрова програма має задовольняти таким вимогам:

 • розвивати пізнавальну активність дитини, викликати позитивні емоції;

 • розвивати творчі здібності і нахили дитини, пробуджувати фантазію;

 • мати пізнавальний характер і сприяти розвитку пізнавального інтересу школяра;

 • давати вірні уявлення про явища і процеси, що відтворюються у грі, сприяти розвитку логічного мислення;

 • бути доброзичливою і дружньою до дитини і до персонажів гри;

 • викликати у дитини бажання пізнавати якомога більше, навчатися самостійно здобувати знання;

 • допомагати дитині навчитися добре працювати на комп’ютері;

 • відповідати ергономічним вимогам.

 1. ВИСНОВОК

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі сприяє підвищенню його ефективності, всебічному і гармонійному розвитку особистості учнів, розкриттю їх талантів, суттєво впливає на зміст, форми, методи і засоби навчання. Вдало підібрані комп’ютерні програми забезпечують розвиток творчих здібностей, стимулюють пізнавальну активність, емоційну сферу та інтелектуальні почуття школярів. При цьому підвищується працездатність учнів, зацікавленість їх різними видами діяльності, поліпшується просторова уява, пам’ять, логічне мислення, розширюється їх світогляд. Тому комп’ютер має великі можливості вдосконалення навчально-виховного процесу.

Відрадно, що багато вчителів початкових класів області розуміють значення ІКТ і застосовують комп’ютерні програми, публікації, презентації тощо у своїй практиці.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі дозволяє отримати навички ХХІ століття.

4Література

1. Дегтярьова Г.А. Підготовка вчителя до проведення сучасного уроку в умовах інформатизації освіти: [Навчально-методичний посібник]/ Дегтрярьова Г.А., Папернова Т.В./ - Харків: ХАНО, 2011. – 220с.

2. Закон України «Про концепцію Національної програми інформатизації» від 4 лютого 1998 р. №75/98-ВР.// голос України. – 1998.-№65 (1815).- 7 квітня.-с.10-12

3. Національна доктрина розвитку освіти. / ІІ Всеукраїнський з’їзд працівників освіти. – К., 2000. – с. 137-155.

4. Переваги уроків із використанням ІКТ/ [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://324spb.edusite.ru/p8aal.html.

5. Планирование урока с ИКТ/ [ электронный ресур]/ режим доступа: http://gmoi.narod.ru/m/mk/master2/www.gmoi.narod.ru.

6. Сучасний урок: традиційні та інноваційні підходи / укл.: Байназарова О.О., Капустін І.В., Рябова З.В., Покроєва Л.Д., Ставицький С.Б.; - Харків: ХОНМІБО, 2006.

ДОДАТКИ

Урок трудового навчання

Тема. Перегинання і складання паперу. Пакетик для насіння.

Мета. Вчити прийомів перегинання і складання паперу. Розвивати естетичний смак, уяву, образне мислення. Виховувати бережне ставлення до природи.

Матеріали та інструменти. Папір, гладилка, зразок готового виробу, Гномик, квітка.

Хід урок

I. Підготовка робочих місць.

II. Організаційний момент.

Слайд 0

Добрий день, малі майстри!

У цей день і у цей час

рада бачити всіх вас!

— Подивіться, хто до нас завітав! Та це ж Гномик, він приніс для вас листа. Цікаво, а хто ж це до нас написав?

Слайд 1

(Вчитель зачитує лист.)

"Добрий день, маленькі майстри! Ми, жителі Королівства квітів, дуже просимо вас допомогти нашій квіточці.

Квіточка жила у полі,

та потрапила в біду.

Пелюсточки загубила,

квіткою бути не сміла.

Пелюсточки ви знайдіть,

життя квітці поверніть.

Аби квітку оживить,

ви кмітливість проявіть.

І завдання-пелюстки

всі від квітки розв'яжіть".

Слайд 2

(На пелюстках записані загадки.)

На екран проектуються слайди із загадками, після того як діти їх відгадують, на слайді з’являється відповідний малюнок

 1. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло. Потім стало біле-біле і за вітром полетіло. (Кульбаба)

 2. Я найперша зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. (Пролісок)

 3. Квітка гарненька, на сонечко схожа, краї біленькі, серединка жовта. (Ромашка)

 4. Навесні вона в теплі проростає з-під землі. Має трунок, має вроду і дарує насолоду. (Квітка)

 5. Що за квітка повертає за сонцем голівку? (Соняшник)

 6. Узимку голі мерзнуть в полі, а весною, диваки, одягають кожушки. (Дерева)

 7. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли це буває? (Восени)

Слайди 3 - 9

(З пелюстків одержали слово "пакетик ".)

III. Повідомлення теми та мети уроку

 • Молодці, життя квітці повернули! Але щоб квіти і надалі тішили людей своєю красою, люди щороку висівають у грунт насіння. Насіння збирають восени, а висівають навесні.

 • Ми з вами не лише повернули життя квітці, а й одержали завдання на урок. Прочитайте літери на пелюстках квітки і дізнайтеся, що ж ми виготовлятимемо на уроці.

Слайд 10

VІ. Розгляд зразка виробу.

Робота зі схемою - опорою.

Метод "Прес".

V. Повторення правил техніки безпеки.

"Повторялочка".

VІ. Самостійна робота учнів.

VII. Підсумок уроку. Прибирання робочих місць.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток цифрового інтелекту учителя: путівник по цифрових інструментах в ефективній організації і проведенні освітнього процесу»
Ілляхова Марина Володимирівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.