Культура - методичні матеріали

Культуру здебільшого розглядають у двох основних напрямках. По-перше, це сукупність цінностей як духовних, так і матеріальних, які створені людством протягом його буття. По-друге, це певний набір морально-етичних правил всередині соціуму, який підтримує його гармонійне існування.

Культура об’єднує в собі всі надбання людства, включаючи науку і техніку, освіту, мистецтво та літературу, спосіб життя та моральні спрямування тощо. Вона має настільки широке тлумачення, що її сутність розглядають з таких позицій, як: описової (з точки зору розвитку цивілізацій), історичної (опір на традиції та культурну спадщину), нормативної (залежно від моделей поведінки, норм та правил моралі), психологічної (навчання та наслідування психічних установ), структурної (на основі елементів життя людини), генетичної (збір та передача досвіду).

Так як культура є багатогранною, варто зважати на її структурованість. Так за своїми формами виділяють матеріальну культуру (вона створюється з природних матеріалів людиною залежно від її цілей, здебільшого це формує оточуюче середовище її існування); духовну культуру (сюди включаються вірування людини, її почуття, уявлення про ідеальний світ тощо).

Останнім часом почали виділяти ще соціальну культуру – соціальні статуси, які виникли на основі людських взаємовідносин, та фізичну культуру – розвиток тіла людини, формування координації, вміння управляти своїм тілом.

Види культури можна розглядати в залежності від її основного суб’єкта. Так загальна культура суспільства формується в сукупності вкладу його членів і не залежить від думки окремих індивідів. Культура колективу включає накопичення досвіду та традицій певної групи людей, яка співіснує разом та має спільну мету. Культура ж особистості здебільшого є продуктом засвоєння двох інших культур, проте із внесення до неї власного бачення, суб’єктивності та прояву власного «Я».

Сучасне суспільство живе в активному потоці інформації. Саме тому окремим розділом виділяється інформаційна культура, в рамках якої людина збирає, обробляє, аналізує отриману інформацію і на основі неї виробляє свої судження та позиції.

Говорячи про культуру та її структуру не варто забувати і про її функції та роль у житті людини. Пізнавальна функція допомагає зрозуміти самих себе через призму історичних епох. Інформаційна функція виконує роль транслятора інформації між людьми як передача культурних цінностей між поколіннями, так і поширення їх в культурному соціумі. Комунікативна функція забезпечує спілкування людей на основі здобутих та сформованих цінностей. Регулятивна допомагає краще адаптуватися в суспільстві за допомогою засвоєння культури. Аксіологічна формує культурну особистість, її смаки, моральні установки. Формування світогляду через вивчення різних сфер культури відбувається за допомогою світоглядної функції, а виховна спрямована не на лише пристосування людини до середовища, а і на її саморозвиток, постановку життєвих цілей та пріоритетів.

Пошук методичних матеріалів
778 матеріалiв
Сценарій обряду "В"язання колоди"
Культура
Інші методичні матеріали
17.11.2019
9
0
0
Сценарій обряду "Дитячі щедрівки"
Культура
Інші методичні матеріали
17.11.2019
10
0
0
Виховний план на 2019-2020 н.р
Культура
Робоча програма
13.11.2019
18
0
0
Два кольори у прапорі злились
Культура
Інші методичні матеріали
17.10.2019
43
0
1
Виступ на тему "Давній Рим"
Культура
Інші методичні матеріали
06.10.2019
56
0
1
Виступ на тему "Давньогрецька культура"
Культура
Інші методичні матеріали
06.10.2019
44
0
0
Доповідь на тему "Культура відродження"
Культура
Інші методичні матеріали
06.10.2019
119
0
0
Сценарій до дня іменинника
Культура
Інші методичні матеріали
26.09.2019
63
0
5
Методична розробка з дисципліни: "Грим"
Культура
Інші методичні матеріали
18.09.2019
109
0
1
Свято "Різво на Україні"
Культура
Інші методичні матеріали
03.09.2019
87
0
3
Дудли для дітей 2 (початкова школа).
Культура
Інтерактивні матеріали
28.08.2019
518
0
39
Дудли для дітей (початкова школа).
Культура
Інтерактивні матеріали
28.08.2019
470
0
38
778 матеріалiв