Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

КТП з зарубіжної літератури. 11 клас. Профільний рівень 3 год.(105 години на рік)

Зарубіжна література

Для кого: 11 Клас

30.08.2021

142

9

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з зарубіжної літератури 11 клас Профільний рівень 3 год.(105 години на рік) Складено за програмою : ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. ПРОГРАМА для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування

11 клас

Профільний рівень 3 год.(105 години на рік)


Складено за програмою : ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. ПРОГРАМА для 1011 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року.


11 клас. Профільний рівень 3 год. (105 год. на рік)

Тема

Дата

Примітка

Вступ. Із драматургії кінця ХІХ – початку ХХ ст.(11 год)

Основні тенденції розвитку драматургії наприкінці XIX — на початку ХХ ст. «Нова драматургія», її засадничі принципиГ.Ібсен. Життєвий і творчий шлях письменника. Генрік Ібсен – норвезький письменник, зачинатель європейської «нової драматургії». Еволюція творчості Ібсена, її три основних етапи (романтичний, реалістичний і символічний).Новаторство Ібсена-драматурга. Роль Ібсена в розвитку європейської драматургії («ібсенізм»).«Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма, перший завершений твір «нової драми».Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п’єсі. Зав’язка поза межами тексту драми. Аналітична композиція. Відкритий фінал. активізація підтексту.Б.Шоу. Життєвий і творчий шлях письменника. «Театральна революція» англійського драматурга Шоу, його «драми ідей». Шоу й «ібсенізм». Інтелектуальний характер драматургії Шоу.Комедія «Пігмаліон» і давньогрецький міф про Пігмаліона (сенс назви твору). Динамізм дії і парадоксальність як невід’ємні риси творчості Шоу.Проблематика й художні особливості твору, його «філологічний конфлікт» і соціально-дидактична спрямованість.РМ (письмово) Твір «Елайза Дулитл, її шлях від мало привабливої квіткарки-кокні до «чарівної леді» та інші темиА.Чехов. Життєвий і творчий шлях письменника. Чехов – російський письменник. Його творча еволюція, імпресіоністичні риси в пізній прозі та драматургії. Доведення «до віртуозності, до генія звичайного зображення звичайного життя» (В.Розанов). Чехов і Ібсен.«Чайка» – перша п’єса російської нової драматургії. Життєва мета та сенс мистецтва як головні проблеми твору.Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п’єсі. Роль підтексту, місткість і виразність деталі. Новаторство Чехова-драматурга.ПЧ І.Бунін. «Легке дихання»КР з теми «Творчість Г.Ібсена, Б.Шоу, А.Чехова». Різнорівневі завдання ТематичнаІз літератури першої половини ХХ ст.(27 год.)

РМ (у) «Особливості розвитку літератури І пол. ХХ ст.» Бурхливий і суперечливий суспільно-історичний розвиток світу в І пол. ХХ ст. (Перша світова війна, революції, тоталітарні режими, Друга світова війна), його неоднозначні зв’язки з культурним і літературним процесом. Зміна світоглядних та естетичних систем. Складність і неоднозначність художнього процесу І пол. ХХ ст. )Модернізм, авангардизм та реалізм.

Модернізм як некласична модель культури. Авангардизм 1910-20-их років і здійснювана ним «революція в мистецтві», його основні течії (футуризм, кубізм, дадаїзм, експресіонізм, сюрреалізм). Співвідношення модернізму та авангардизму, їхня естетико-художня спорідненість і специфічні риси.

Доля реалізму в літературі І пол. ХХ ст., його еволюція та модифікації, пошуки нових засобів і форм художнього вираження. Елітарна та масова культура.Ф.Кафка. Життєвий і творчий шлях письменника, особливості їхнього взаємозв’язку. Кафка – австрійський письменник-модерніст, його світоглядні та естетичні позиції. Відчуження людини і дегуманізація світу – провідна тема творчості письменника. Міфологізм Кафки як літературна міфотворчість.«Перевтілення». Композиція твору. Своєрідність світобачення та його художнього втілення в оповіданні.«Перевтілення». Своєрідність світобачення та його художнього втілення в оповіданні. Символічний код оповідання.Сутність конфлікту Грегора з родиноюОсобливості стилю Кафки, специфіка поєднання реальності та міфотворчості «протоколу» і фантасмагорії у його гротесковому художньому світі. Гротеск як ерзац трагіки.Дж.Джойс Життєвий і творчий шлях письменника. Джойс – ірландський письменник-модерніст, його світоглядні та естетичні позиції. Становлення Джойса («Дублінці», «Портрет художника замолоду»). Джойс та Ірландія, складність позиції письменника.Психологічне есе «Джакомо Джойс», його автобіографічний характер.Характерні риси поетики модерністських творів ірландського письменника Джойса у есе: а) використання техніки «потоку свідомості»; б) наявність елементу пародійності й іронічності; в) інтертекстуальністьКР з теми «Творчість Ф.Кафки, Д.Джойса» (тести) ТематичнаТ.Манн. Життєвий і творчий шлях письменника. Т.Манн – німецький письменник, його світоглядні та естетичні позиції. Ранній роман «Будденброки», його реалістичний характер та структура. Оповідання про митців, трактування в них теми мистецтва і митця. Рух до модерністської літератури (роман «Чарівна гора» та ін.).Напруженість передвоєнної ситуації в Європі і тривожний настрій новели «Маріо і чарівник». Алегоричність і паралелізм у творі (гіпнотична влада чарівника над натовпом і маніпуляції тоталітарними режимами свідомістю людей).Віра письменника в здатність особистості до збереження свого “я”. Бунт Маріо як провістя звільнення народів світу від загрози тоталітаризму.Михайло Булгаков. Життєвий і творчий шлях російського письменника Михайла Булгакова. Булгаков і Київ. Творчий шлях письменника до «внутрішньої еміграції».«Майстер і Маргарита» як роман-міф, його джерела, історія створення, трансформація міфічних мотивів. Поєднання реальності та фантастики в романі.Проблематика і система образів твору. Особливості композиції твору Булгакова – «роман у романі».Особистість і влада, різні аспекти потрактування проблеми їхніх взаємовідносин. Світ радянської сучасності. Сатиричне змалювання Москви 30-х рр.Галерея радянських обивателів і функціонерів.Трагізм долі митця (майстра). Історія кохання Майстра і МаргаритиОсобливості булгаковської дияволіади.«Єршалаїмську» розділи твору та художні засоби їхнього зв’язку з «московськими» розділамиКР Контрольний твір за творами Т.Манна та М.Булгакова ТематичнаГлибинні зрушення в поезії початку ХХ ст.

Глибинні зрушення в поезії початку ХХ ст. Модернізм і основні течії європейської поезії XX ст.Р.М.Рільке. Життєвий і творчий шлях письменника. Синтетичний вияв новітніх течій і тенденцій в поезії австрійського поета Р.М.Рільке. Вираження традиції відчуження людини в дегуманізованому світі. Ностальгія за втраченою єдністю людини зі світом.

Рільке і Україна, українські мотиви в його творчості.Аналіз поезій «Орфей, Евридіка, Гермес», «Ось дерево звелось...»Ґійом Аполлінер. Життєвий і творчий шлях письменника. Еволюція французького поета Ґійома Аполлінера від неоромантизму до кубофутуризму. Реакція на символізм, звернення до реального, предметно-чуттєвого і його вираження «прямим словом». Зміна позиції щодо життя, ствердження активно-творчого ставлення до нього.Аналіз поезій «Лорелея», «Міст Мірабо», «Зарізана голубка й водограй»Т.С.Еліот. Життєвий і творчий шлях письменника. Еліот – видатний англійський і американський поет, його роль у розвитку модернізму в англомовних літературах.

Еволюція від авангардизму до неокласицизму. Зміщення акценту в пізній поезії на пошуки позитивних начал і цінностей, на протидію хаосу і абсурдності буття. Аналіз поезій «Ранок біля вікна», «Суїні серед солов’їв», «Порожні люди»Ф.Ґарсіа Лорка. Життєвий і творчий шлях іспанського поета Гарсіа Лорки, його міфопоетика. Синтез у творах міфології і фольклору з поетикою модернізму. Персоніфікація природних сил і стихій. Аналіз поезій «Балада про чорну тугу», «Гітара», «Газела про темну смерть», «Касида про сон під зорями»РМ (усно) Виразне читання віршівПЧ Купрін. «Гранатовий браслет»КР з теми «Поезія початку ХХ ст.» Різнорівневі завданняПовторення вивченого у І семестрі«Срібна доба» російської поезії, розмаїття літературних напрямів, течій та шкіл у поезії (символізм,¬ акмеїзм, футуризм). Поети поза літературними угрупованнями. Трагічні долі митців «срібної доби».О.Блок. Життєвий і творчий шлях письменника. Своєрідність символізму в російській поезії. О.Блок – найвидатніший поет російського символізму. Аналіз віршів «Незнайома», «Весно, весно, без меж і без краю...», «Скіфи»Анна Ахматова. Життєвий і творчий шлях Акмеїзм, його естетичні засади і поетика у її творчості. Анна Ахматова і Україна.

Аналіз поезій «Довкола жовтий вечір ліг», «Дав мені юнь ти сутужную». Пізня поезія Ахматової («Реквієм»).Футуризм як авангардистська літературна течія, його естетичні засади. Епатажність, радикальний розрив із літературною традицією, сміливий формальний експеримент, пошуки нових засобів художньої виразності як характерні риси поезії футуризму.В.Маяковський. Життєвий і творчий шлях письменника. Маяковський – лідер російського футуризму, його непересічна поетична обдарованість. Трагічна доля поета. Аналіз поезій «А ви змогли б?», «Послухайте!», «Лілічко! Замість листа»Б.Пастернак. Життєвий і творчий шлях письменника. Пастернак і російський футуризм, неоднозначність стосунків поета з футуризмом. Еволюція поезії Пастернака.Аналіз поезій «Визначення поезії», «По стіні збігали стрілки...», «Зимова ніч»РМ (усно) Виразне читання віршівКР з теми «Срібна доба» російської поезії». Тести ТематичнаІз літератури другої половини ХХ ст. (23 год.)

Двополюсність світу після Другої світової війни та її зв’язки із розвитком культурного і літературного процесу. Поява «країн соціалістичної співдружності» та їхніх літератур; запровадження в них «соціалістичного реалізму» та опір йому в польській, угорській, чеській та інших літературах.

Література Західної Європи і США.

Тема Другої світової війни й руху Опору в повоєнні десятиліття. Поширення екзистенціалізму в літературі цього періоду.

Активізація літератур країн «третього світу», вихід на авансцену світової літератури 1950-60-х рр. роману й поезії Латинської Америки. Художня література в Японії.Нові явища та тенденції в світовій літературі 1960-70-х рр.: активізація провідних жанрів інтелектуальної прози (роману-параболи, роману-міфу, роману-есе, роману-діалогу та ін.), а також поезії і драматургії; розквіт різних жанрів (роману-біографії, роману-репортажу, роману-щоденника, роману-розслідування та ін.) «літератури факту» (non-fiction) та її вплив на белетристику; розвиток наукової фантастики та антиутопії.

Переростання модернізму в постмодернізм у літературі останньої третини ХХ ст.Б.Брехт Життєвий і творчий шлях письменника. Еволюція світогляду й творчості письменника. Рання поезія і драматургія, їх співвідношення з експресіонізмом. Світоглядний перелам 2 пол. 1920-х рр., прихід до комуністичної партії. Політична ангажованість творчості Брехта та її авангардистський характер.«Епічний театр» Брехта, його теоретичні засади, спрямовані на пробудження активного ставлення глядача до зображуваного. Новаторство Брехта-драматурга і його вплив на світову літературу й театр.РМ (у) Драма «Життя Галілея». Проблема моральної відповідальності вчених за наслідки наукових досліджень у творіНеоднозначність образу Галілея.Інтелектуальний характер драми «Життя Галілея».ПЧ Б.Брехт «Матінка Кураж та її діти»А.Камю Життєвий і творчий шлях письменника. Камю – французький письменник, лауреат Нобелівської премії. Його філософські й естетичні погляди. Камю і екзистенціалізм. Інтелектуальна проза Камю: есе, романи, драматургія, їх внутрішня спорідненість. Відчуження людини й абсурдність буття як провідні мотиви творчості.Роман «Чума» як еволюція «від естетики абсурду до естетики бунту». Сюжет, композиція. Система образів.Відбиття руху Опору і глибинний філософський зміст («поширення образу чуми на буття в цілому»).Узагальнене трактування в романі зла в контексті людського буття та ствердження необхідності боротьби з ним попри неможливість повного й остаточного подолання. Абсурд і трагічний стоїцизм у творі.Характеристика основних образів романуРМ (у) Проблема вибору людини в межовій ситуації та особистої відповідальності за цей вибір.Семантична невичерпність символу чуми в творі. Особливості поетики та стилюЕрнéст Мíллер Хемінгуéй. Життєвий і творчий шлях американського письменника, лауреата Нобелівської премії Хемінгуея, особливості його поетики й стилю.

Хемінгуей як письменник «втраченої генерації» («Фієста», «Прощавай, зброє!»). Творча криза 1 пол. 1930-х рр. і нове піднесення в 2 пол. десятиліття. Роман «По кому подзвін» і тема трагізму історії, що втілився в іспанській громадянській війні.«Старий і море» – повість-притча про людину. «Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст твору.Довершеність прологу, роль підтексту («принцип айсбергу») в творі.Філософський, моральний і психологічний сенс твору. Вплив Хемінгуея на розвиток художньої прози ХХ століття.КР з теми «Творчість Б.Брехта, А.Камю, Е.Хемінгуея» Твір за вивченими творами ТематичнаСвоєрідність японської літератури ХХ ст. Я.Кавабата. Життєвий і творчий шлях письменника. Відомий письменник, лауреат Нобелівської премії. Кавабата Ясунарі – «красою Японії народжений». Творчість Кавабати Ясунарі як завершене втілення своєрідності японської літератури.Повість «Тисяча журавлів». Відбиття в ній національного укладу життя, етики й естетики.Чайна церемонія та її доля у ХХ ст. як уособлення глобалізації та вульгаризації національного колоритуГармонія природи і людини як засадничий принцип та одна з головних проблем твору. Вишукана простота стилю письменника.Г.Ґарсіа Маркес. Життєвий і творчий шлях письменника. Гарсіа Маркес – відомий колумбійський письменник, лауреат Нобелівської премії.Специфіка «магічного реалізму» Ґ. Ґарсіа Маркеса. Синтез реального і фантастичного в оповіданні Г. Ґарсіа Маркеса «Стариган із крилами».Відображення моральної деградації людстваФілософсько-етичний сенс зустрічі янгола з людьми. Символічний зміст образу янгола.Ідея прагнення до внутрішнього вдосконалення, морального відродження, повернення до вічних цінностей. Сенс фіналу та назви оповідання.ПЧ Маркес. «Сто років самотності»КР з теми «Творчість К.Ясунарі, Г.Г.Маркеса» Тести ТематичнаІз літератури кінця ХХ - початку ХХІ ст. (12 год.)

Постмодернізм як одне з найяскравіших літературних явищ другої половини ХХ ст., його теоретичні засади й художня (літературна) практика. Соціоісторичні, культурно-філософські та естетичні чинники розвитку постмодернізму в художній літературі.Основоположні принципи постмодерністської поетики. Найяскравіші представники постмодерністської прози (У.Еко, Дж.Фаулз, Дж.Барт, Дж.Хеллер, І.Кальвіно, П.Зюскінд, К.Рансмайр, М.Кундера, М.Павич та ін.). Постмодерністське мистецтво, його стосунки з елітарною та масовою культурою.М.Павич — сербський письменник-постмодерніст. Особливості його творчостіУтілення в оповіданні «Дамаскин» рис постмодернізму. Можливість вибору шляхів читання твору на двох його «перехрестях» (в т.ч. на комп’ютері) як вияв характерної для постмодерністської літератури гри письменника з текстом і читачем, «відмови від монопольного права автора на істину».Інтенсивне використання фактів візантійської та поствізантійської культури («віртуальний історизм») як характерна ознака творчості М.Павича..П.Зюскінд. Життєвий і творчий шлях письменника, особливості його творчостіРиси постмодернізму в повісті «Запахи, або Історія одного вбивці»: «віртуальний історизм» («імітація» світогляду Франції доби Просвітництва); захоплюючий детективний сюжет, можливість багатьох варіантів інтерпретації тощоРМ (п) Образ Гренуя та його літературні прототипи (крихітка Цахес, персонажі Ч.Діккенса і т.д.)Сучасний літературний процес (огляд)

Співіснування і взаємодія різних стилів, напрямів, течій. «Утеча культури на університетські кафедри», виживання і конкуренція художньої літератури з «відео», «мультимедіа», Інтернетом та іншими реаліями сучасності: «від Інтернету до Гуттенберга» (У.Еко).Помітні сучасні літературні явища: творчість Р.Баха, П.Зюскінда, П.Коельйо, І.Кальвіно, М.Кундери, Х.Муракамі, Я.Л.Вишневського та ін. Пріоритети сучасного світового книжкового ринкуГлобалізація як важливий чинник сучасного літературного процесу. Література і мас-медіа. Література і кіно. Література і комп’ютерні технології.Основні тенденції в сучасній літературі. Осмислення досвіду різних генерацій другої половини ХХ ст., культурної пам’яті, пошуків ідентичності, гендерних стосунків та ін. провідні теми сучасного літературного процесу.КР з теми «Із літератури кінця ХХ - початку ХХІ ст..» Різнорівневі завдання ТематичнаУзагальнення та систематизація вивченого матеріалу (4 год.)

Найвидатніші здобутки світової літератури доби Античності, Середньовіччя та ВідродженняНайвидатніші здобутки світової літератури ХVII і ХVIIІ ст, а також ХІХ ст (доба романтизму)Найвидатніші здобутки світової літератури ХІХ ст. (доби реалізму та раннього модернізму)Найвидатніші здобутки світової літератури ХХ — початку ХХІ ст. (у т.ч. сучасного літературного процесу)Підсумковий урок

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.