Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

КТП з математики 2 клас НУШ. (1 семестр) За підручником Н.О. Будна, М.В Беденко

Математика

Для кого: 2 Клас

08.08.2021

202

8

0

Опис документу:
Календарно тематичне планування з математики. 2 клас НУШ (1 семестр). За підручником Н.О. Будна, М.В Беденко. Планування розраховане на 16 навчальних тижнів по 4 години - 64 годин. Наприкінці семестру заплановано резервні уроки для поточної корекції.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Математика

За підручником: Н.О. Будна Математика: підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти / Н.О. Будна, М.В Беденко – Т.: Навчальна книга - Богдан, 2019.

35 тижнів х 4 години на тиждень = 140 години


Тижні

№ уроку

Дата

Тема уроку

Стор.

Завдання

І семестр

Повторення вивченого в 1 класі

1.


Вступ. Лічба в межах 20. Таблиці додавання і віднімання чисел 2 і 3 в межах 10. Розв’язування задач.

3-4

№№1–8

2.


Таблиці додавання і віднімання чисел 4 і 5 у межах 10. Дії з «круглими» числами в межах 100. Розв’язування і порівняння задач.

4-5

№№9–15

3.


Вимірювання довжин відрізків у сантиметрах та дециметрах. Різницеве порівняння чисел. Додавання і віднімання у межах 100. Побудова відрізків. Порівняння задач.

5-6

№№16–24

4.


Повторення таблиць додавання і віднімання чисел 6 і 7. Назви компонентів дій додавання і віднімання. Задачі на різницеве порівняння.

6-8

№№25–32

5.


Переставна властивість дії додавання. Додавання і віднімання чисел 8 і 9. Порівняння задач на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць.

8-9

№№33–39

6.


Повторення десяткового складу двоцифрових чисел. Взаємозв'язок між гривнею та копійкою. Довжина ламаної лінії. Розв’язування задач на знаходження вартості.

9-10

№№40–47

7.


Знаходження невідомого доданка. Розв’язування задач на знаходження невідомого доданка.

10-11

№№48–55

8


Знаходження невідомого зменшуваного. Розв'язування задач на знахо- дження невідомого зменшуваного. Взаємозв'язок дії додавання та віднімання.

11-12

№№56–64

9.


Порівняння «круглих чисел». Розв'язування і порівняння задач. Знаходження значень виразів на дві дії.

13-14

№№65–74

10.


Знаходження невідомого від'ємника. Розв'язування задач на знаходження невідомого від'ємника. Знаходження значень виразів на основі десяткового складу числа. Робота з діаграмою.

14-15

№75–81

11.


Додавання і віднімання чисел в межах 100. Наступне і попереднє число. Додавання числа частинами. Числовий ряд. Творча робота над задачею.

15-17

№№82–90

12.


Віднімання чисел частинами. Знаходження значень виразів на дві дії.

Складання та розв’язування простих задач.

17

№№91–98

13.


Контрольна робота №1.Додавання і віднімання чисел у межах 100 із переходом через розряд

14.


Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання числа 2 з переходом через десяток. Розв’язування і порівняння задач.

18-19

№№99–107

15.


Додавання і віднімання числа 3 з переходом через десяток. Порівняння виразів. Розв’язування задач.

19-21

№№108–116

16.


Додавання числа 4 з переходом через десяток. Прості задачі різних видів. Геометричні фігури.

21-22

№№117–124

17.


Віднімання числа 4 з переходом через десяток. Розв’язування і по- рівняння простих задач.

22-23

№№125–132

18.


Додавання і віднімання чисел 3 і 4 з переходом через десяток. Ви- рази зі змінною. Позначення чисел, величин латинськими літерами.

23-25

№№133–142

19.


Повторення вивчених табличних випадків додавання і віднімання з переходом через десяток. Многокутники.

25-26

№№143–151

20.


Додавання числа 5 із переходом через десяток. Підготовка до озна- йомлення зі складеною задачею.

27-28

№№152–160

21.


Віднімання числа 5 із переходом через десяток. Розв’язування та по- рівняння задач. Креслення відрізків.

28-29

№№161–168

22.


Додавання числа 6 з переходом через десяток. Обчислення значень виразів зі змінною.

29-30

№№169–177

23.


Віднімання числа 6 із переходом через десяток. Розв’язування задач.

30-31

№№178–187

24.


Додавання числа 7 із переходом через десяток. Застосування перестав- ної властивості дії додавання. Складання, розв’язування та порівняння задач.

31-33

№№188–197

25.


Віднімання числа 7 із переходом через десяток. Знаходження невідо- мого зменшуваного.

33-34

№№198–209

26.


Додавання числа 8 з переходом через десяток. Розв’язування задач.

Порівняння чисел.

35

№№210–219

27.


Віднімання числа 8 із переходом через десяток. Розв’язування задач.

36

№№220–228

28.


Додавання і віднімання чисел 7 і 8 з переходом через десяток. Периметр многокутника. Розв’язування задач.

37-38

№№229–237

29.


Додавання числа 9 із переходом через десяток. Порівняння виразів, розв'язування задач.

38-39

№№238–247

30.


Віднімання числа 9 із переходом через десяток. Розв’язування за- дач з недостатніми даними. Знаходження периметра многокутників.

39-41

№№248–257

31.


Задачі на дві дії (ознайомлення). Обчислення та порівняння виразів.

41-43

№№258–266

32.


Розв’язування складених задач двома способами (ознайомлення).

Периметр чотирикутника.

43-44

№№267–275

33.


Числові вирази. Читання числових виразів. Знаходження значень ви- разів. Розв’язування задач складанням виразів.

44-45

№№276–284

34.


Узагальнена таблиця додавання і віднімання одноцифрових чисел. Знаходження за таблицею результатів додавання і віднімання. Задачі на дві дії.

46-47

№№285–292

35.


Розв’язування складених задач двома способами за складеним планом.

Ознаки трикутника. Повторення вивченого.

47-48

№№293–299

36.


Обчислення виразів за допомогою числового ряду. Кути многокутника.

Прямий кут.

48-50

№№300–308

37.


Застосування дужок для запису виразів. Порядок виконання дій у ви- разах, що містять дужки. Розв’язування складених задач.

50-51

№№309–317

38.


Контрольна робота №2.39.


Аналіз контрольної роботи. Прямокутник. Знаходження значень ви- разів з дужками. Додавання і віднімання з допомогою числового ряду.

51-53

№№318–325

40.


Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Перевірка дії додавання. Розв'язування складених задач. Закріплення знань про прямокутник.

53-54

№№326–333

41.


Повторення та закріплення вивченого.

54-55

№334–340

42.


Додавання та віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (загальний випадок).

55-56

№№341–347

43.


Додавання та віднімання двоцифрових чисел без переходу через де- сяток. Задачі, які містять відношення на … більше (на … менше). Задачі на знаходження третього доданка. Знаходження периметра прямокутника.

56-57

№348–356

44.


Квадрат. Додавання двоцифрових чисел. Перевірка дії віднімання.

Складання і розв’язування задач.

57-58

№№357–365

45.


Знаходження значень виразів. Розв’язування задач складанням виразу.

58-59

№№366–373

46.


Контрольна робота №3.Усне додавання та віднімання чисел у межах 100 із переходом через розряд


47.


Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток (загальний випадок).

60

№№374–381

48.


Застосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел у процесі обчислень виразів і розв'язання задач.

61

№№382–389

49


Додавання двоцифрових чисел. Поняття про послідовні числа.

Розв’язування задач.

61-62

№№390–399

50


Додавання виду 55 + 6. Розв’язування задач. Знаходження довжини третьої сторони трикутника.

63

№400–409

51


Додавання виду 53 + 7. Розв’язування складених задач та задач із зайвими даними.

64-65

№№410–418

52


Додавання виду 38 + 52. Розв’язування складених задач.

65-66

№№419–427

53


Усне віднімання виду 30 — 7. Запис виразів та знаходження їх зна- чення.

66-67

№№428–436

54


Віднімання виду 42 — 5. Творча робота над задачею.

67-68

№№437–446

55


Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел із переходом через десяток. Розв'язування задач.

68-69

№№447–455

56


Віднімання виду 50 — 35. Розв’язування складених задач.

69-70

№№456–464

57


Усне і письмове додавання та віднімання двоцифрових чисел (закрі- плення).

70-71

№№465–473

58


Контрольна робота №4 (комбінована робота).59


Аналіз контрольної роботи. Ознайомлення з дією множення. Знак множення.

72-73

№№474–479

60


Читання виразів на множення. Назви чисел при множенні. Перестав ний закон дії множення. Задачі на множення.

73-74

№№480–488

61


Резервний урок62


Резервний урок63


Резервний урок64


Резервний урок
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.