Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках
»
  • Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Російська мова
  • КТП до інтегрованого курсу "Російська мова та література" (рівень стандарту) для 11 класу з формулюванням тем українською і російською мовами

КТП до інтегрованого курсу "Російська мова та література" (рівень стандарту) для 11 класу з формулюванням тем українською і російською мовами

Російська мова

Для кого: 11 Клас

31.08.2019

3784

200

6

Опис документу:
КТП до інтегрованого курсу "Російська мова та література" (рівень стандарту) для 11 класу на перший семестр 2019-2020 року складено відповідно до підручника Давидюк Л.В. «Русский язык и литература (интегрированный курс, уровень стандарта) для 11 класса, 2019 року. Формулювання тем українською (як записуємо в журнал) і російською мовами. Будьте уважними, пропустила 19 номер.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування інтегрованого курсу «Російська мова і література»

в 11 класі 2019-2020 навчального року до підручника Давидюк Л.В. «Русский язык и литература

(интегрированный курс, уровень стандарта) для 11 класса, 2019

1 семестр

Контрольних робіт – 3

Есе – 2, аудіювання - 1

№№

Дата

Кор.д.

Зміст навчального матеріалу

Примітки

1

Мова

Літературна мова як основа культури мовлення. Основні ознаки літературної мови. Роль художньої літератури у формуванні літературної мови

Литературный язык как основа культуры речи. Основные признаки литературного языка. Роль художественной литературы в формировании литературного языка

2

Мовлення

Поняття про культуру мовлення

Понятие о культуре речи

3

Література

Російська література і культура в ХХ столітті

Русская литература и культура в ХХ веке

4

Читання – таке, що вивчає, і критичне

Чтение — изучающее и критическое

5

Іван Бунін. «Легке дихання». Ліризм оповідань Буніна. Елегічність, споглядальність, смуток як звичний душевний стан Буніна (А.Твардовський).

Иван Бунин. Лиризм рассказов Бунина. Элегичность, созерцательность, грусть как привычное душевное состояние Бунина (А. Твардовский)

6

Мова

Поняття про мовну норму, її функції. Норми російської літературної мови та її види.

Понятие о языковой норме, ее функциях. Нормы русского литературного языка и её виды.

7

Мовлення

Мовленнєва (комунікативна) ситуація та її елементи

Речевая (коммуникативная) ситуация и ее элементы

8

Література

Іван Бунін. «Темні алеї». Тема кохання, поетичність жіночих образів.

Иван Бунин. «Темные аллеи». Тема любви, поэтичность женских образов

9

Мовлення

Читання художнього тексту. І. Бунін «Чистий понеділок»

Чтение художественного текста.

10

Слухання тексту публіцистичного стилю

Слушание текста публицистического стиля

11

Контрольна робота № 1. Есе «Всякая любовь- счастье, даже если она не разделена» (И.Бунин)

Тематична

12

Література

Срібний вік як культурно-історична епоха в російській поезії кінця XIX — початку XX століття

Серебряный век как культурно-историческая эпоха в русской поэзии конца XIX — начала XX века

13

Мовлення

Доповідь на наукову тему

Доклад на научную тему

14

Мова

Орфоепічні й акцентологічні норми

Орфоэпические и акцентологические нормы

15

Мовлення

Комунікативні якості мовлення

Коммуникативные качества речи

16

Література

Поети, які творили поза літературні течії: Інокентій Анненський, Марина Цвєтаєва (огляд)

Поэты, творившие вне литературных течений: И. Анненский, М. Цветаева (обзор с изучением авторов и стихотворений по выбору учителя и учащихся)

17

Мовлення

Поняття про мовленнєвий етикет, його функції

Понятие о речевом этикете, его функции

18

Контрольна робота № 2. Аудіювання

Тематична

20

Література

Олександр Блок. Романтичний світ раннього Блока.

Александр Блок. Романтический мир раннего Блока. Изящество и тонкость выражения любовных чувств («Стихи о Прекрасной Даме»). Высокие идеалы и предчувствия перемен. Образы-символы, музыкальность, прозрачность стиха

21

Мова

Лексичні і фразеологічні норми

Лексические и фразеологические нормы

22

Література

Анна Ахматова і акмеїзм. Глибина та яскравість переживань. Різноманітність тематики. Лірична героїня Ахматової. Зв'язок поетеси з Україною.

А. Ахматова и акмеизм. Глубина и яркость переживаний. Разнообразие тематики, исповедальный характер стихов. Лирическая героиня Ахматовой. Связь поэтесы с Украиной

23

Мовлення

Виразне читання віршів

Выразительное чтение стихотворений

24

Риторика як наука про мовленнєву взаємодію й досягнення комунікативних цілей. Публічна діалогічне й монологічне мовлення

Риторика как наука о речевом взаимодействии и достижении коммуникативных целей.

Публичная диалогическая и монологическая речь

25

Література

Володимир Маяковський. Бунтарський характер ранньої лірики. Маяковський і футуризм

Владимир Маяковский. Бунтарский характер ранней лирики. Маяковский и футуризм

26

Мовлення

Докладний переказ (усний і письмовий)

Подробный пересказ (устный и письменный)

27

Література

Сергій Єсенін. Тема любові до батьківщини. Художня своєрідність творчості.

Сергей Есенин. Тема любви к родине. Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов.

28

Контрольна робота № 3. Есе «И серебряный месяц ярко над серебряным веком стыл»

29

Мовлення

Стислий переказ

Сжатый пересказ

30

Мова

Лексичні і фразеологічні норми

Лексические и фразеологические нормы

Тематична

31

32

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.