Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках»

Корекційно-розвивальне заняття для підлітків "Найбільша розкіш на світі"

Психологія

Для кого: 8 Клас, 10 Клас, 11 Клас, 12 Клас, Дорослі

30.03.2020

279

6

0

Опис документу:
Мета: розвиток комунікативних навичок, емпатійних і рефлексивних здібностей учнів; сприяння поліпшенню взаємовідносин у класному колективі. Учасники: старші підлітки. Життя кожної людини від самого її народження проходить серед людей. Ми залежимо від людей, а вони від нас. Важко уявити людину, яка могла б бути повністю самотньою та незалежною від інших.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Найбільша розкіш на світі

Корекційно-розвивальне заняття для підлітків

Мета: розвиток комунікативних навичок, емпатійних і рефлексивних здібностей уч­нів; сприяння поліпшенню взаємовідносин у класному колективі.

Учасники: старші підлітки.

Хід заняття

На дошці записана тема заняття та епіграф (слова Ліни Костенко).

Психолог запитує учнів, що, на їхню дум­ку, є «найбільшою розкішшю на світі». Діти пропонують свої версії.

Психолог. Життя кожної людини від са­мого її народження проходить серед людей. Ми залежимо від людей, а вони від нас. Важко уявити людину, яка могла б бути пов­ністю самотньою та незалежною від інших.

Можливо ви чули, що в історії є випадки, коли маленькі діти потрапляли у зграю тва­рин (вовків, мавп). Пам'ятаєте, що з ними було, коли вони поверталися до людей? Вони, зазвичай, не могли стати повноцін­ними людьми, навчитися говорити, отри­мати освіту, працювати, навіть поводитися, як люди. Діти поводилися як тварини, серед яких жили.

Відомий французький письменник Антуан де Сент-Екзюпері назвав найбільшою розкішшю на світі людське спілкування. Людське спілкування складний і тонкий процес: кожна людина, якою б розумною вона не була, вчиться цього все життя, здо­буваючи власний досвід, часто за рахунок помилок і розчарувань. Якщо людина не вміє спілкуватись із людьми, у неї на кожному кроці виникають проблеми.

Ви знаєте, що я щороку проводжу соціометрію у кожному класі, де завжди є діти - зірки, популярні та ізольовані. І статус дитини у класі не залежить від зовнішності, успіш­ності навчання, заможності батьків, а зале­жить від уміння спілкуватися з іншими. Звичайно, що у взаєминах часто виника­ють конфліктні ситуації, труднощі, непоро­зуміння. Але потрібно вчитися їх розв'язувати, вирішувати, не ображаючи одне одного, не руйнуючи стосунків. Тим паче, у майбут­ньому кожен із вас буде працювати в трудо­вому колективі, а там дуже важливо вміти налагоджувати стосунки.

Мозковий штурм 1

Психолог пропонує дітям об'єднатися у дві групи за допомогою різнокольорових карток, на яких написані цифри «1» або «2».

Перша група отримує завдання: «Назвати причини конфліктів у класі, серед однолітків».

Друга група: «Назвати ознаки "конфлікт­ної особистості"». У кожній групі обираєть­ся «секретар», який записує пропозиції, та «спікер», який буде проголошувати список групи (10 хв).

Причини конфліктів додаток 1 (с. 20), риси «конфліктної особистості» додаток 2 .

Заслуховують варіанти дітей, які обгово­рюються і доповнюються.

Психолог. Приміряйте на себе ці риси чи ви не поводитеся деколи так? Можливо, вам варто переглянути своє ставлення до інших?

Тест «Який ви птах?»

Психолог. Щоб з'ясувати, як ви ставитеся до інших, зробимо невеличкий тест «Який ви птах?» (додаток 3).

Психолог роздає характеристики типів спілкування, бланки тесту, пояснює алгоритм роботи над ним та обробки результатів.

Психолог. Коли ж спілкування можна вва­жати успішним? Головне знати прави­ла спілкування, застосовувати на практиці і пам'ятати, що перед тобою жива людина, зі своїми почуттями, переживаннями, на які слід зважати. Пам'ятайте слова Конфуція: «Чини з іншими так, як ти хочеш, щоби вони чинили з тобою».

Притча про хлопця із жахливим характером

Психолог читає притчу (додаток 4).

Обговорення

Психолог. Коли ви з кимось сваритеся й кажете йому щось неприємне, ви залишає­те в його душі такі рани, як ці дірки. І рани залишаються, незважаючи на те, скільки разів потім ви попросите вибачення. Словес­ні рани заподіюють такий біль, як і фізичні. Намагайтеся якнайменше залишати «рани» на своєму шляху.

Мозковий штурм 2

Психолог пропонує дітям об'єднатися у дві групи за допомогою карток двох кольорів.

У кожній групі обирають «секретаря», який записує пропозиції, та «спікера», який презентуватиме напрацювання групи.

Перша група думає над питанням: «Пра­вила безконфліктного спілкування». Дру­га група: «Як правильно сваритися, щоб не зруйнувати повністю стосунки» (10 хв).

Обговорення

Психолог. Звичайно, ми всі різні, у кож­ного свій характер, свої інтереси і бажання. Але всі ми можемо жити мирно, поважати себе та інших. Психолог звертає увагу учнів на записані на дошці слова Ліни Костенко.

Кілька практичних порад: якщо ви захоче­те, щоби вас уникали (додаток 5 )

Психолог. Сподіваюся, ви зрозуміли, що у спілкуванні так чинити не можна. Давайте не забивати цвяхи ворожості, жорстокості й не­розуміння в душі людей. Будьмо толерантними, а отже намагаймося зрозуміти одне одного! Можливо, світ стане добрішим, милосердні­шим і з'явиться більше щасливих людей.

Додаток 1

ПРИЧИНИ КОНФЛІКТІВ

 1. Невміння стримувати емоції, нервоз­ність, невміння володіти собою.

 1. Агресивність або тривожність.

 2. Пихатість, зарозумілість.

 3. Боротьба за лідерство, намагання ствер­дитися за рахунок інших.

 1. Бажання показати себе «крутим», при­низити людину, яка, на його думку, нижча за нього.

 2. Небажання вислухати іншого.

 3. Погана вихованість.

 1. Поділ у групі на «кращий гірший», «багатий бідний».

 1. Егоїзм, зневажливе ставлення до ін­ших.

10.Низькі інтелектуальні здібності.

11.Різні погляди.

12.Оцінювання людей.

13.Небажання визнавати свої помилки та чиюсь правоту.

Додаток 2

РИСИ КОНФЛІКТНОЇ ОСОБИСТОСТІ

 1. Бажання бути завжди головним най­розумнішим, найкращим (псевдолідер).

 1. Надмірна принциповість, непохитна впевненість у своїй правоті.

 1. Надмірна прямолінійність у висловлю­ваннях і судженнях, безапеляційне вислов­лювання всього, що спало на думку.

 2. Часта дратівливість, поганий настрій («не зачіпай уб'є!»).

 3. Несправедлива оцінка почуттів і думок інших.

 4. Байдужість до почуттів інших.

 5. Жорстокість до інших, черствість.

 6. Небажання визнавати чужу правоту.

 7. Завищена або занижена самооцінка.

Додаток З

ТЕСТ «ЯКИЙ ВИ ПТАХ?»

Інструкція. Відповідаючи на запитання, виберіть одну з трьох запропонованих від­повідей.

1. Вам 12 років, ви зібралися гуляти, а мама раптом говорить: «Уже пізно, нікуди
не підеш». Які ваші дії?

а) Дуже попрошу маму, щоб вона мене відпустила, але якщо вона наполягатиме
на своєму, то залишуся вдома;

б) скажу: «А я нікуди не хочу йти», і залишуся вдома;

в) скажу: «Не пізно, я піду», хоча мама потім буде сваритися.

2. Що ви зазвичай робите у разі розбіж­ностей?

а) Уважно прислухаюся до іншої дум­ки і намагаюся знайти можливість взаємної
угоди;

б) уникаю марних суперечок і намагаюся домогтися свого іншими шляхами;

в) відкрито виражаю свою позицію і на­магаюся переконати співрозмовника.

3. Якою людиною себе вважаєте?

а) Людиною, яка любить подобатися ін­шим і бути, як усі;

б) людиною, яка завжди залишається сама собою;

в) людиною, яка любить підкоряти інших людей своїй волі.

4. Як ви ставитеся до романтичного ко­хання?

а) Бути поруч із коханою людиною найбільше щастя на землі;

б) це непогано, але поки не лізуть у душу;

в) це прекрасно, особливо коли кохання дає все, що мені потрібно.

5. Що ви робите, коли засмучені?

а) Намагаюся знайти когось, хто б мене розрадив;

б) намагаюся не звертати на це уваги;

в) починаю сердитися і можу зірватися на інших.

6. Як ви почуватиметеся, якщо вчитель не зовсім справедливо розкритикує вашу роботу?

а) Мене це зачепить, але я намагатимуся цього не показувати;

б) мене це обурить, я буду активно захи­щатися і зможу висловити у відповідь свої претензії;

в) я засмучуся, однак сприйму те, в чому він має рацію, і буду намагатися ці помилки
виправити.

7. Що ви робитимете, якщо хтось буде кепкувати з вас, звернувши увагу на ваш
недолік?

а) Мовчатиму, як би це мене не дратува­ло, тримаючи образу в собі;

б) напевно, розсерджуся і відповім тим самим;

в) засмучуся і почну виправдовуватися.

8. Як ви найкраще дієте?

а) Коли я сам по собі;

б) коли я лідер, керівник групи;

в) коли я частина команди.

9. Ваші дії після закінчення складної ро­боти:

а) просто переходжу до іншої;

б) показую всім, що я вже все зробив;

в) хочу, щоб мене похвалили.

' 10. Як ви зазвичай поводитеся на вечір­ках?

а) Тихесенько сиджу в кутку;

б) прагну бути в центрі всіх подій;

в) розважаю інших.

11. Які ваші дії, якщо касир у магазині не додасть вам здачу?

а) Звичайно, вимагатиму її;

б) засмучуся, але промовчу, я не люблю сперечатися з касирами;

в) не зверну уваги дрібниці не варті того, щоб звертати на них увагу.

12. Як ви поводитеся, коли сердитеся?

а) Виражаю свої почуття, позбуваючись їх;

б) почуваюся незручно;

в) намагаюся себе заспокоїти.

13. Як ви поводитеся, коли хворієте?

а) стаю дратівливим;

б) лягаю в ліжко і чекаю, коли за мною
доглядатимуть;

в) намагаюся не звертати на це уваги і сподіваюся, що те саме робитимуть і всі
інші.

14. Як ви поводитеся, якщо вас обурює інша людина?

а) висловлюю їй свої почуття відкрито;

б) даю вихід своїм емоціям в іншій ситу­ації або в розмові;

в) даю їй знати про це, наприклад, через інших людей.

15. Ваш девіз?

а) Переможець завжди має рацію;

б) увесь світ любить того, хто сам лю­бить;

в) тихше їдеш далі будеш.

Обробка результатів

За допомогою тесту ви можете співвіднес­ти себе з трьома досить різними та яскрави­ми особистісними портретами, названими умовно «Голуб», «Яструб» і «Страус».

Для цього об'єднайте 15 відповідей у три п'ятірки: 1—5, 6—10, 11—15. Щоб довідати­ся, наскільки ви «Голуб», порахуйте, скільки у вас відповідей (1 бал відповідь «так». Максимум — 15 балів, мінімум — 0):

 • «а» у першій п'ятірці;

 • «в» у другій п'ятірці;

 • «б» у третій п'ятірці.

На «Страусові» риси вкаже сума:

 • «б» у першій п'ятірці;

 • «а» у другій п'ятірці;

 • «в» у третій п'ятірці.

Відповіді «Яструба»:

 • «в» у першій п'ятірці;

 • «б» у другій п'ятірці;

 • «а» у третій п'ятірці.

Що більше ви набрали балів, то ближ­чий вам цей птах. Якщо ж балів приблизно порівну, то у вас усього потроху, й у різних ситуаціях ви виявляєте себе по-різному. Тоді можна поміркувати: що ви взяли від «Голу­ба» — м'якість чи нерішучість? Від «Страу­са» — емоційну стабільність чи замкнутість? Від «Яструба» — рішучість чи агресивність?

Голуб

Це любляча, м'яка і чуттєва людина. Голуби потребують любові, від неї залежить їхнє щастя та безпека, заради неї вони готові на самопожертву. Голуби багато в чому слабкі. Вони готові зробити все для інших, найчастіше те, що самі хочуть отримати від них. Прямо сказати про свої потреби або бояться, або не вміють.

Голуби живуть мрією знайти людину, яка вгадувала б їхні бажання і добре розуміла їх. Якщо така не зустрінеться, то розчарову­ються. Вони надають мріям і переживанням занадто багато часу, замість того, щоб зай­нятися чимось серйозним.

Голуб найчастіше виконує другорядні ролі. Це не тому, що Голуби в чомусь не­повноцінні, просто вони краще почуваються біля трону, ніж на ньому. Побоюються брати на себе ініціативу й відповідальність, бо по­чуваються у ролі лідера дуже невпевнено. Голуби залежні від думок інших та віддані предметові обожнювання. Вони стражда­ють через дрібниці, занадто добрі й поступ­ливі, тому що нерішучі. Миролюбні Голуби своєю присутністю приборкують темпера­ментних і агресивних людей. Власну злість спрямовують на себе, часто втрачаючи через це здоров'я.

Страус

Страус людина холодна, розважлива, обережна, воліє триматися від усього на відстані. Їй потрібен простір. Якщо хтось підходить до Страуса занадто близько, він або відштовхує його, або (що найчастіше) біжить від нього сам. Страусові достатньо себе, і він хоче тільки спокою. Щоб уникнути небажаних контактів і розчарування, намагається сховати у пісок не лише свою голову, а й серце і талант.

Страуси уникають зв'язків та обов'язків. Ті, хто одружується з ними, знають, що таке подружнє життя може бути досить важким. Страуси воліють страждати мовчки та на­одинці. Але страждання їх не надто болючі, оскільки вони вміють захиститися від них. Навіть якщо Страусу відмовили, він витри­має це спокійно. Вони не чекають від життя і людей чогось неймовірного, тому не дуже розчаровуються. Оскільки Страуси ніко­ли особливо ні до чого не прагнуть, ніхто не може сказати, що вони зазнали фіаско.

Їхня відчуженість додає їм цілісності й са­модостатності, чого не вистачає як Голубові, який прагне сподобатися і підлаштовується під інших, так і Яструбові, котрий хоче до­сягти успіху і завжди перебуває в русі. Але ця цілісність (протилежна сторона зам­кненість) віддаляє Страуса від кращого в ін­ших людях і в ньому самому, від вируючого потоку життя.

Яструб

Людина марнослав­на, рішуча і хоробра. Яструбові потрібна влада. Ідучи до своєї мети, у Яструбів без­ліч супротивників, однак багато чого до­сягають. Ворожість, агресивність і певна одержимість робить їх дуже нелегкими супут­никами в житті. Ми частіше захоплюємося ними, ніж любимо.

Яструби вимагають негайного підпоряд­кування, безвідмовної відданості й замилу­вання. Але, з іншого боку, вони працюють більше, ніж будь-хто, і, зазвичай, заслугову­ють на таке ставлення до себе.

Вони прагнуть досконалості, безкомпро­місні, вимагають «усе або нічого». І хоча лег­ко критикують себе та інших, на чиюсь кри­тику реагують погано. Будь-яке припущен­ня, що вони можуть помилитися, не лише викликає в них лють, а й може спричинити глибоку депресію, тому що насправді вони не такі жорстокі, як це здається На перший погляд.

Для Яструбів світ поле битви, а вони оточені ворогами. Але не варто турбуватися: Яструби озброєні розумом і проникливістю, природжені стратеги, і в них багато енергії. Єдина битва, яку вони програють, це бит­ва із самим собою.

Додаток 4

ПРИТЧА ПРО ХЛОПЦЯ ІЗ ЖАХЛИВИМ ХАРАКТЕРОМ

Жив собі хлопець із жахливим характе­ром. Якось батько дав йому ящик із цвя­хами і сказав по одному забивати у паркан щоразу, коли син втратить терпіння і по­свариться з кимось. Першого дня хлопець забив 37 цвяхів.

Згодом він навчився володіти собою, і кількість забитих цвяхів щодня зменшува­лася. Хлопець зрозумів, що легше навчити­ся володіти своїми емоціями, ніж забивати цвяхи.

Нарешті настав день, коли він не забив жодного цвяха. Син підійшов до батька і сказав, що в цей день не забив жодного цвяха. Тоді батько наказав синові витягати з паркана по одному цвяху в той день, коли він не втратить самоконтролю і ні з ким не посвариться. Минали дні, і згодом син зміг сказати батькові, що в паркані не за­лишилося жодного цвяха. Батько підвів сина до огорожі і сказав: «Ти добре зробив, синку, але подивися, скільки дірок залишилося... Огорожа вже ніколи не буде такою, як колись...».

Додаток 5

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ, ЯКЩО ВИ ЗАХОЧЕТЕ, АБИ ВАС УНИКАЛИ

 1. На вашому обличчі має добре читатися зневажливе ставлення до співрозмовника.

 1. Частіше перебивайте. Перебивайте, доки співбесідник не замовкне. Ви отри­маєте подвійну перевагу: дасте йому час від­почити і матимете можливість розповісти щось справді цікаве. Почніть розповідати про себе.

 1. Краще, якщо розповідь буде присвяче­на вашим досягненням.

 2. Не забувайте говорити про присутніх у третій особі. Наприклад: «А ось він ска­зав...». При цьому непогано показувати паль­цем на цю людину.

 3. У розмові використовуйте якомога більше нецензурних слів. Якщо комусь із присутніх від них стане погано, одразу по­ясніть гордо і спокійно: «Я людина про­ста», і продовжуйте далі.

 4. Підходьте до співбесідника якомога ближче і дихайте просто в обличчя. Тоді він зрозуміє, що ви його любите і скоро почнете цілувати. Зрозуміло, що він буде в захваті від цього.

7.І нарешті, останнє. Пам'ятайте, що лю­ди дуже люблять критику і поради, а їх так
не вистачає! Скористайтеся цим «дефіци­том», люди до вас будуть летіти, як «бджоли
на мед».

СТОРІНКА ПСИХОЛОГА

Найбільша розкіш на світі

Корекційно-розвивальне заняття для підлітків

Мета: розвиток комунікативних навичок, емпатійних і рефлексивних здібностей уч­нів; сприяння поліпшенню взаємовідносин у класному колективі.

Учасники: старші підлітки.

Хід заняття

На дошці записана тема заняття та епіграф (слова Ліни Костенко).

Психолог запитує учнів, що, на їхню дум­ку, є «найбільшою розкішшю на світі». Діти пропонують свої версії.

Психолог. Життя кожної людини від са­мого її народження проходить серед людей. Ми залежимо від людей, а вони від нас. Важко уявити людину, яка могла б бути пов­ністю самотньою та незалежною від інших.

Можливо ви чули, що в історії є випадки, коли маленькі діти потрапляли у зграю тва­рин (вовків, мавп). Пам'ятаєте, що з ними було, коли вони поверталися до людей? Вони, зазвичай, не могли стати повноцін­ними людьми, навчитися говорити, отри­мати освіту, працювати, навіть поводитися, як люди. Діти поводилися як тварини, серед яких жили.

Відомий французький письменник Антуан де Сент-Екзюпері назвав найбільшою розкішшю на світі людське спілкування. Людське спілкування складний і тонкий процес: кожна людина, якою б розумною вона не була, вчиться цього все життя, здо­буваючи власний досвід, часто за рахунок помилок і розчарувань. Якщо людина не вміє спілкуватись із людьми, у неї на кожному кроці виникають проблеми.

Ви знаєте, що я щороку проводжу соціометрію у кожному класі, де завжди є діти - зірки, популярні та ізольовані. І статус дитини у класі не залежить від зовнішності, успіш­ності навчання, заможності батьків, а зале­жить від уміння спілкуватися з іншими. Звичайно, що у взаєминах часто виника­ють конфліктні ситуації, труднощі, непоро­зуміння. Але потрібно вчитися їх розв'язувати, вирішувати, не ображаючи одне одного, не руйнуючи стосунків. Тим паче, у майбут­ньому кожен із вас буде працювати в трудо­вому колективі, а там дуже важливо вміти налагоджувати стосунки.

Мозковий штурм 1

Психолог пропонує дітям об'єднатися у дві групи за допомогою різнокольорових карток, на яких написані цифри «1» або «2».

Перша група отримує завдання: «Назвати причини конфліктів у класі, серед однолітків».

Друга група: «Назвати ознаки "конфлікт­ної особистості"». У кожній групі обираєть­ся «секретар», який записує пропозиції, та «спікер», який буде проголошувати список групи (10 хв).

Причини конфліктів (додаток 1), риси «конфліктної особистості» (додаток 2) .

Заслуховують варіанти дітей, які обгово­рюються і доповнюються.

Психолог. Приміряйте на себе ці риси чи ви не поводитеся деколи так? Можливо, вам варто переглянути своє ставлення до інших?

Тест «Який ви птах?»

Психолог. Щоб з'ясувати, як ви ставитеся до інших, зробимо невеличкий тест «Який ви птах?» (додаток 3).

Психолог роздає характеристики типів спілкування, бланки тесту, пояснює алгоритм роботи над ним та обробки результатів.

Психолог. Коли ж спілкування можна вва­жати успішним? Головне знати прави­ла спілкування, застосовувати на практиці і пам'ятати, що перед тобою жива людина, зі своїми почуттями, переживаннями, на які слід зважати. Пам'ятайте слова Конфуція: «Чини з іншими так, як ти хочеш, щоби вони чинили з тобою».

Притча про хлопця із жахливим характером

Психолог читає притчу (додаток 4).

Обговорення

Психолог. Коли ви з кимось сваритеся й кажете йому щось неприємне, ви залишає­те в його душі такі рани, як ці дірки. І рани залишаються, незважаючи на те, скільки разів потім ви попросите вибачення. Словес­ні рани заподіюють такий біль, як і фізичні. Намагайтеся якнайменше залишати «рани» на своєму шляху.

Мозковий штурм 2

Психолог пропонує дітям об'єднатися у дві групи за допомогою карток двох кольорів.

У кожній групі обирають «секретаря», який записує пропозиції, та «спікера», який презентуватиме напрацювання групи.

Перша група думає над питанням: «Пра­вила безконфліктного спілкування». Дру­га група: «Як правильно сваритися, щоб не зруйнувати повністю стосунки» (10 хв).

Обговорення

Психолог. Звичайно, ми всі різні, у кож­ного свій характер, свої інтереси і бажання. Але всі ми можемо жити мирно, поважати себе та інших. Психолог звертає увагу учнів на записані на дошці слова Ліни Костенко.

Кілька практичних порад: якщо ви захоче­те, щоби вас уникали (додаток 5 )

Психолог. Сподіваюся, ви зрозуміли, що у спілкуванні так чинити не можна. Давайте не забивати цвяхи ворожості, жорстокості й не­розуміння в душі людей. Будьмо толерантними, а отже намагаймося зрозуміти одне одного! Можливо, світ стане добрішим, милосердні­шим і з'явиться більше щасливих людей.

Додаток 1

ПРИЧИНИ КОНФЛІКТІВ

 1. Невміння стримувати емоції, нервоз­ність, невміння володіти собою.

 2. Агресивність або тривожність.

 3. Пихатість, зарозумілість.

 4. Боротьба за лідерство, намагання ствер­дитися за рахунок інших.

 5. Бажання показати себе «крутим», при­низити людину, яка, на його думку, нижча за нього.

 6. Небажання вислухати іншого.

 7. Погана вихованість.

 8. Поділ у групі на «кращий гірший», «багатий бідний».

 9. Егоїзм, зневажливе ставлення до ін­ших.

10. Низькі інтелектуальні здібності.

11. Різні погляди.

12. Оцінювання людей.

13. Небажання визнавати свої помилки та чиюсь правоту.

Додаток 2

РИСИ КОНФЛІКТНОЇ ОСОБИСТОСТІ

 1. Бажання бути завжди головним най­розумнішим, найкращим (псевдолідер).

 2. Надмірна принциповість, непохитна впевненість у своїй правоті.

 3. Надмірна прямолінійність у висловлю­ваннях і судженнях, безапеляційне вислов­лювання всього, що спало на думку.

 4. Часта дратівливість, поганий настрій («не зачіпай уб'є!»).

 5. Несправедлива оцінка почуттів і думок інших.

 6. Байдужість до почуттів інших.

 7. Жорстокість до інших, черствість.

 8. Небажання визнавати чужу правоту.

 9. Завищена або занижена самооцінка.

Додаток З

ТЕСТ «ЯКИЙ ВИ ПТАХ?»

Інструкція. Відповідаючи на запитання, виберіть одну з трьох запропонованих від­повідей.

1. Вам 12 років, ви зібралися гуляти, а мама раптом говорить: «Уже пізно, нікуди не підеш». Які ваші дії?

а) Дуже попрошу маму, щоб вона мене відпустила, але якщо вона наполягатиме на своєму, то залишуся вдома;

б) скажу: «А я нікуди не хочу йти», і залишуся вдома;

в) скажу: «Не пізно, я піду», хоча мама потім буде сваритися.

2. Що ви зазвичай робите у разі розбіж­ностей?

а) Уважно прислухаюся до іншої дум­ки і намагаюся знайти можливість взаємної угоди;

б) уникаю марних суперечок і намагаюся домогтися свого іншими шляхами;

в) відкрито виражаю свою позицію і на­магаюся переконати співрозмовника.

3. Якою людиною себе вважаєте?

а) Людиною, яка любить подобатися ін­шим і бути, як усі;

б) людиною, яка завжди залишається сама собою;

в) людиною, яка любить підкоряти інших людей своїй волі.

4. Як ви ставитеся до романтичного ко­хання?

а) Бути поруч із коханою людиною найбільше щастя на землі;

б) це непогано, але поки не лізуть у душу;

в) це прекрасно, особливо коли кохання дає все, що мені потрібно.

5. Що ви робите, коли засмучені?

а) Намагаюся знайти когось, хто б мене розрадив;

б) намагаюся не звертати на це уваги;

в) починаю сердитися і можу зірватися на інших.

6. Як ви почуватиметеся, якщо вчитель не зовсім справедливо розкритикує вашу роботу?

а) Мене це зачепить, але я намагатимуся цього не показувати;

б) мене це обурить, я буду активно захи­щатися і зможу висловити у відповідь свої претензії;

в) я засмучуся, однак сприйму те, в чому він має рацію, і буду намагатися ці помилки виправити.

7. Що ви робитимете, якщо хтось буде кепкувати з вас, звернувши увагу на ваш недолік?

а) Мовчатиму, як би це мене не дратува­ло, тримаючи образу в собі;

б) напевно, розсерджуся і відповім тим самим;

в) засмучуся і почну виправдовуватися.

8. Як ви найкраще дієте?

а) Коли я сам по собі;

б) коли я лідер, керівник групи;

в) коли я частина команди.

9. Ваші дії після закінчення складної ро­боти:

а) просто переходжу до іншої;

б) показую всім, що я вже все зробив;

в) хочу, щоб мене похвалили.

10. Як ви зазвичай поводитеся на вечір­ках?

а) Тихесенько сиджу в кутку;

б) прагну бути в центрі всіх подій;

в) розважаю інших.

11. Які ваші дії, якщо касир у магазині не додасть вам здачу?

а) Звичайно, вимагатиму її;

б) засмучуся, але промовчу, я не люблю сперечатися з касирами;

в) не зверну уваги дрібниці не варті того, щоб звертати на них увагу.

12. Як ви поводитеся, коли сердитеся?

а) Виражаю свої почуття, позбуваючись їх;

б) почуваюся незручно;

в) намагаюся себе заспокоїти.

13. Як ви поводитеся, коли хворієте?

а) стаю дратівливим;

б) лягаю в ліжко і чекаю, коли за мною доглядатимуть;

в) намагаюся не звертати на це уваги і сподіваюся, що те саме робитимуть і всі інші.

14. Як ви поводитеся, якщо вас обурює інша людина?

а) висловлюю їй свої почуття відкрито;

б) даю вихід своїм емоціям в іншій ситу­ації або в розмові;

в) даю їй знати про це, наприклад, через інших людей.

15. Ваш девіз?

а) Переможець завжди має рацію;

б) увесь світ любить того, хто сам лю­бить;

в) тихше їдеш далі будеш.

Обробка результатів

За допомогою тесту ви можете співвіднес­ти себе з трьома досить різними та яскрави­ми особистісними портретами, названими умовно «Голуб», «Яструб» і «Страус».

Для цього об'єднайте 15 відповідей у три п'ятірки: 1—5, 6—10, 11—15. Щоб довідати­ся, наскільки ви «Голуб», порахуйте, скільки у вас відповідей (1 бал - відповідь «так», максимум - 15 балів, мінімум - 0):

 • «а» у першій п'ятірці;

 • «в» у другій п'ятірці;

 • «б» у третій п'ятірці.

На «Страусові» риси вкаже сума:

 • «б» у першій п'ятірці;

 • «а» у другій п'ятірці;

 • «В» у третій п'ятірці.

Відповіді «Яструба»:

 • «в» у першій п'ятірці;

 • «б» у другій п'ятірці;

 • «а» у третій п'ятірці.

Що більше ви набрали балів, то ближ­чий вам цей птах. Якщо ж балів приблизно порівну, то у вас усього потроху, й у різних ситуаціях ви виявляєте себе по-різному. Тоді можна поміркувати: що ви взяли від «Голу­ба» — м'якість чи нерішучість? Від «Страу­са» — емоційну стабільність чи замкнутість? Від «Яструба» — рішучість чи агресивність?

Голуб

Це любляча, м'яка і чуттєва людина. Голуби потребують любові, від неї залежить їхнє щастя та безпека, заради неї вони готові на самопожертву. Голуби багато в чому слабкі. Вони готові зробити все для інших, найчастіше те, що самі хочуть отримати від них. Прямо сказати про свої потреби або бояться, або не вміють.

Голуби живуть мрією знайти людину, яка вгадувала б їхні бажання і добре розуміла їх. Якщо така не зустрінеться, то розчарову­ються. Вони надають мріям і переживанням занадто багато часу, замість того, щоб зай­нятися чимось серйозним.

Голуб найчастіше виконує другорядні ролі. Це не тому, що Голуби в чомусь не­повноцінні, просто вони краще почуваються біля трону, ніж на ньому. Побоюються брати на себе ініціативу й відповідальність, бо по­чуваються у ролі лідера дуже невпевнено. Голуби залежні від думок інших та віддані предметові обожнювання. Вони стражда­ють через дрібниці, занадто добрі й поступ­ливі, тому що нерішучі. Миролюбні Голуби своєю присутністю приборкують темпера­ментних і агресивних людей. Власну злість спрямовують на себе, часто втрачаючи через це здоров'я.

Страус

Страус людина холодна, розважлива, обережна, воліє триматися від усього на відстані. Їй потрібен простір. Якщо хтось підходить до Страуса занадто близько, він або відштовхує його, або (що найчастіше) біжить від нього сам. Страусові достатньо себе, і він хоче тільки спокою. Щоб уникнути небажаних контактів і розчарування, намагається сховати у пісок не лише свою голову, а й серце і талант.

Страуси уникають зв'язків та обов'язків. Ті, хто одружується з ними, знають, що таке подружнє життя може бути досить важким. Страуси воліють страждати мовчки та на­одинці. Але страждання їх не надто болючі, оскільки вони вміють захиститися від них. Навіть якщо Страусу відмовили, він витри­має це спокійно. Вони не чекають від життя і людей чогось неймовірного, тому не дуже розчаровуються. Оскільки Страуси ніко­ли особливо ні до чого не прагнуть, ніхто не може сказати, що вони зазнали фіаско.

Їхня відчуженість додає їм цілісності й са­модостатності, чого не вистачає як Голубові, який прагне сподобатися і підлаштовується під інших, так і Яструбові, котрий хоче до­сягти успіху і завжди перебуває в русі. Але ця цілісність (протилежна сторона зам­кненість) віддаляє Страуса від кращого в ін­ших людях і в ньому самому, від вируючого потоку життя.

Яструб

Людина марнослав­на, рішуча і хоробра. Яструбові потрібна влада. Ідучи до своєї мети, у Яструбів без­ліч супротивників, однак багато чого до­сягають. Ворожість, агресивність і певна одержимість робить їх дуже нелегкими супут­никами в житті. Ми частіше захоплюємося ними, ніж любимо.

Яструби вимагають негайного підпоряд­кування, безвідмовної відданості й замилу­вання. Але, з іншого боку, вони працюють більше, ніж будь-хто, і, зазвичай, заслугову­ють на таке ставлення до себе.

Вони прагнуть досконалості, безкомпро­місні, вимагають «усе або нічого». І хоча лег­ко критикують себе та інших, на чиюсь кри­тику реагують погано. Будь-яке припущен­ня, що вони можуть помилитися, не лише викликає в них лють, а й може спричинити глибоку депресію, тому що насправді вони не такі жорстокі, як це здається на перший погляд.

Для Яструбів світ поле битви, а вони оточені ворогами. Але не варто турбуватися: Яструби озброєні розумом і проникливістю, природжені стратеги, і в них багато енергії. Єдина битва, яку вони програють, це бит­ва із самим собою.

Додаток 4

ПРИТЧА ПРО ХЛОПЦЯ ІЗ ЖАХЛИВИМ ХАРАКТЕРОМ

Жив собі хлопець із жахливим характе­ром. Якось батько дав йому ящик із цвя­хами і сказав по одному забивати у паркан щоразу, коли син втратить терпіння і по­свариться з кимось. Першого дня хлопець забив 37 цвяхів.

Згодом він навчився володіти собою, і кількість забитих цвяхів щодня зменшува­лася. Хлопець зрозумів, що легше навчити­ся володіти своїми емоціями, ніж забивати цвяхи.

Нарешті настав день, коли він не забив жодного цвяха. Син підійшов до батька і сказав, що в цей день не забив жодного цвяха. Тоді батько наказав синові витягати з паркана по одному цвяху в той день, коли він не втратить самоконтролю і ні з ким не посвариться. Минали дні, і згодом син зміг сказати батькові, що в паркані не за­лишилося жодного цвяха. Батько підвів сина до огорожі і сказав: «Ти добре зробив, синку, але подивися, скільки дірок залишилося... Огорожа вже ніколи не буде такою, як колись...».

Додаток 5

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ, ЯКЩО ВИ ЗАХОЧЕТЕ, АБИ ВАС УНИКАЛИ

1. На вашому обличчі має добре читатися зневажливе ставлення до співрозмовника.

2.Частіше перебивайте. Перебивайте, доки співбесідник не замовкне. Ви отри­маєте подвійну перевагу: дасте йому час від­почити і матимете можливість розповісти щось справді цікаве. Почніть розповідати про себе.

 1. Краще, якщо розповідь буде присвяче­на вашим досягненням.

 2. Не забувайте говорити про присутніх у третій особі. Наприклад: «А ось він ска­зав...». При цьому непогано показувати паль­цем на цю людину.

 3. У розмові використовуйте якомога більше нецензурних слів. Якщо комусь із присутніх від них стане погано, одразу по­ясніть гордо і спокійно: «Я людина про­ста», і продовжуйте далі.

 4. Підходьте до співбесідника якомога ближче і дихайте просто в обличчя. Тоді він зрозуміє, що ви його любите і скоро почнете цілувати. Зрозуміло, що він буде в захваті від цього.

 5. І нарешті, останнє. Пам'ятайте, що лю­ди дуже люблять критику і поради, а їх так не вистачає! Скористайтеся цим «дефіци­том», люди до вас будуть летіти, як «бджоли на мед».

Золотоверх А.О.,

практичний психолог

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.