і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

контрольні роботи

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Історія України

11 клас

Перший рівень (4 завдання по 2 бали)

Завдання № 1

1.Визначте, про який народ йдеться у наведеному уривку: «...хоч і гідні презирства через слабкість зброї, одначе могутні своєю кількістю... Але нічого неварта велика кількість нездатних до війни...».

А) греки В) готи

Б) скіфи Г) венеди

2. Назвіть ікони періоду Київської Русі та Галицько-Волинської держави:

1)Холмська ікона Богородиці; 2) Свенська ікона Богородиці зі святими Антонієм і Феодосієм Печерським; 3) ікона «Зішестя Святого Духа» П, Кондзелевича;

4) ікона Покрови Богородиці; 5) ікона «Архангел Михаїл» Івана Рутковича; 6) Дорогобузька ікона Богородиці.

А) 1,3, 5 В) 2, 5,6

Б) 3, 4, 5 Г) 1, 2, 6

і 3. Визначте уривки, в яких йдеться про князів Галицько-Волинської держави:

 1. «...Як був князем, так і буду, а ламати свою віру задля королівської корони не стану. ...Вийнявши свого меча, сказав послові: Чи отакий ото Петрів меч у папи?»;

 2. «Надумав він спорудити камінну церкву святої Богородиці, і, пославши [послів], привів майстрів із Греків, [і] почав зводити. А коли закінчив споруджувати, прикрасив він її іконами, і поручив її Ансістасові-корсунянину, і попів корсунських приставив служити в ній. Він дав сюди все, що взяв був у Корсуні, - ікони, і начиння церковне, і хрести!»;

 3. «Високо сидиш ти на своїм золотокованім престолі підперши гори угорські своїми залізними полками, заступивши королю дорогу, зачинивши ворота на Дунаї»;

4)Був князем добрим, хоробрим, мудрим, який спорудив городи МНОГІ, І церкви поставив, і оздобив їх різноманітними прикрасами, був із братом своїм Васильком...»;

5)«Став розмножувати число латинників, принаджував з різних країн католицьких священиків і богословів, бажаючи защепити їхню віру в русинів»;

6)«І принесли йому меч, і він, узявши, став любуватися ним, і хвалити, і дякувати цесареві. І сказали посли «Лютим буде сей муж, бо майном нехтує, а зброю бере. Згоджуйся на данину».

А) 1,2, 4 В) 1,3, 6

Б) 1,4,5 Г) 2, 5, 6

4. Визначте уривки з документів, які стосуються першої половини XVII ст.:

 1. «На місце старшого, який більше не буде (вибиратись) з-посеред козаків, ми будемо ставити старшого комісара від сейму до сейму, за рекомендацією гетьманів, людину, «яка була б народжена в шляхетському стані, в лицарськійсправі досвідчена, підтримувала б у війську лад, і з розпорядження гетьмани приходила б у той час і на призначене місце, де потребуватиме РічПосполита...»;

 2. «Ми оголошуємо... щоб завершено було те з’єднання або унія Великого князівства Литовського з королівством Польським... Знаючи, що це об’єднаним приносило велику славу і користь обом народам, ми спрямували на це діло нашу думку і волю, призначили без дальшого загаяння тут спільний сейм...»;

 3. «Протягом кількох років пани державці та старости на втіху собі нестерпно кривдять нас і тяжко ображають, позбавляючи не тільки вбогого майна, але й свободи, посягають на наші хутори, сіножаті, ниви... багато ) нашого товариства поранено та знівечено»;

4) «30 тисяч запорозьких козаків заявили чудові взірці відваги. Ко мі турецький султан Осман II з величезним військом напав на обоз запорозьких козаків, запорожці його хоробро відбили. Пригнічений такою поразкоюнастільки, що відмовився в той день їсти, султан обіцяв 50 золотих кожному Гагарину, який приведе хоч якогось козака...»;

5)«Спочатку будь ласкавим, твоя Царська Величносте, підтвердити права і пильності наші військові, які віками були у Війську Запорозькому...»;

6)«Я, гетьман усієї України, протягом семи з половиною місяців докладав усіх моїх сил, щоб вивести край з того важкого становища, в якому він перебуває. Бог не дав мені сил справитися з цим завданням, і нині я, з огляду на умови, які тепер склалися, керуючись виключно добром України, відмовляюся від клади».

А) 1,3, 5 В) 1,3,4

Б) 3, 4, 6 Г) 1,3,6

Завдання № 2

1. Визначте воєводства, в яких протягом другої половини XVI ст. у судочинстві иикористовували Литовські Статути й українську мову:

1) Руське; 2)Белзьке; 3) Волинське; 4) Подільське; 5) Брацлавське; 6) Київське.

А) 3, 5, 6 В) 2, 4, 5

Б) 1,3, 6 Г) 3, 4, 5

2. Якими словами означали свою національність у XV-XVIст. українці, що навчалися у Західній Європі:

1) словени; 2) русини; 3) роксолани; 4) укри; 5) рутенці; 6) борисфени.

А) 1,3, 5 В) 1,5, 6

Б) 2, 3, 4 Г) 2, 3, 5

3. Назвіть українських скульпторів другої половини XVII-XVIIIст.:

1) С. Оріховський; 2) С. Стажевський; 3) Л. Баранович; 4) С. Ковнір; 5) С. Шалманов, 6) І. Пінзель.

А) 3, 4, 5 В) 1,3, 6

Б) 1,2, 4 Г) 2, 5, 6

4. Визначте органи влади російського царату над Гетьманщиною протягом другої половини XVII - на початку XVIII ст.:

1)Земський собор; 2) Посольський приказ; 3) Канцелярія з малоросійських справ; 4) Малоросійський приказ; 5) Синод; 6) Ревізіон-колегія.

А)1, 2, 6 В) 2,4, 5

Б) 2, 3,4 Г) 1,3,5

Завдання № З

 1. Визначте події з історії України, які відбувалися протягом існування и українських губерніях явища, що сучасники характеризували як «мудру вигадку графа Аракчеева»:

1) входження Буковини на правах окремого округу до «Королівства Галіції і Лодомеріі»; 2) видання поеми І. Котляревського «Енеїда»; 3) заснування масонської ложі «Любов до істини»; 4) видання альманаху «Русалка Дністрова»; 5) інвентарна реформа на Правобережжі; 6) «київська козаччина»; 7) «чигиринська змова».

А) 1,2, 3,4 В) 3, 4, 5,6

Б)2, 3,4, 5 Г) 4, 5, 6, 7

 1. Визначте представників народницької течії у Наддніпрянській Україні:

1) А. Желябов; 2) А. Вахнянин; 3) С. Данилович; 4) М. Кибальчич; 5) В. Барвінський; 6) В. Дебагорій-Мокрієвич.

А) 1,2,5 В) 1,4,6

Б) 2, 3, 4 Г) 3, 4, 6

 1. Визначте характерні явища у розвитку української культури на початку XX ст.:

1) формування реалістичного напряму в літературі; 2) виданняБ. Грінченком 4-томного «Словника української мови»; 3) зверненняукраїнських письменників до жанру новел; 4) поширення архітектурних стиліврококо та класицизм; 5) застосування у будівництві конструкцій із металу тазалізобетону; 6) зародження аматорських театрів, гуртків і труп.

А) 1,4,5 В) 1,3, 4

Б) 2, 3, 6 Г) 2, 3,5

 1. Визначте основоположні ідеї М. Фітільова, що він висловив у ході літературної дискусії 1925-1928 рр.:

1) засуджував критиків, що заважали розвитку пролетарської літератури;

2) виступав проти масовості у літературі (відкидав гасло «Всі в літературу»), 3) стояв на позиціях інтернаціоналізації пролетаріату СРСР; 4) закликав письменників орієнтуватися на європейські зразки мистецтва; 5) боровся проти російського шовінізму в літературі; 6) звинувачував представників літературної спілки ВАПЛІТЕ у «націонал-ухильництві».

А) 1,3, 6 В) 1,4,6

Б) 2,4, 5 Г) 2, 3, 4

Завдання № 4

 1. Визначте події та явища періоду Великої Вітчизняної війни, пов’язані із самостійницьким напрямом Руху опору:

1) «рейкова війна»; 2) рейд на Правобережну Україну; 3) «Волинська трагедія»; 4) «бульбівці»; 5) «похідні групи»; 6) «штрафбата».

А) 1,3, 5 В) 3, 5, 6

Б) 2,4, 5 Г) 3, 4, 5

 1. Визначте характерні риси розвитку економіки наприкінці 50-х - упершій половині 60-х рр. XX ст.:

1) частину підприємств переведено на госпрозрахунок і самофінансування, 2) стримування розвитку підсобного господарства мешканців села, 3) перехід до територіального принципу управління промисловістю, 4) з явилися агрокомбінати, агрофірми; 5) перетворення значної території УРСР на зону екологічного лиха; 6) укрупнення колгоспів.

А) 2, 3, 6 В) 1,2,4

Б) 1,3,4 Г) 2, 5, 6

3. Визначте факти з біографії та діяльності В. Чорновола:

1) у «справі юристів» був засуджений до розстрілу, але пізніше вирок замінили на 15-річне ув’язнення; 2) автор творів «Мойсей», «Хроніка опору»; 3) його називали «табірним генералом»; 4) звертався до президента США Д. Форда з повідомленням про порушення прав людини в СРСР; 5) видавав журнал «Український вісник»; 6) був керівником Української Гельсінської спілки.

А) 1,2, 6 В) 3,4, 5

Б) 2, 3,4 Г) 1,5, 6

4. Визначте пріоритетні напрями зовнішньої політики протягом 2010-2012 рр.:

 1. забезпечення міжнародного визнання, утвердження позаблоковості держави, отримання гарантій незалежності й енергетичної безпеки в обмін на ліквідацію ядерної зброї;

Б) реалізація багатовекторності зовнішньої політики; співробітництво з НАТО, активна співпраця в межах СНД;

 1. спроба збереження балансу інтересів між відносинами з Росією та курсом на євроінтеграцію; завершення переговорів про асоційоване членство у ЄС, активізація відносин між державами СНД;

Г) пріоритетність євроінтеграційного курсу, активізація відносин з НАТО, вступ до Світової організації торгівлі (СОТ).

Другий рівень(3 завдання по 4 бали)

Завдання № 1

1. Встановіть відповідність між твором часів Київської Русі та змістом йогоуривку:

А) «Слово про

1) «Заклав Ярослав місто велике, біля якого зараз Золоті

закон і благодать»

ворота, заклав і церкву святої Софії, митрополію, і потім

Іларіона

церкву святої Богородиці Благовіщення на Золотих

воротах...»

Б) «Повчання»

Володимира

Мономаха

2) «...Блаженний... пострижений був при ігумені Никоні, добре навчався іконописній майстерності. Дуже добре вмів ікони писати...»

В) «Повість минулих літ»

3)«...Найбільше ж за все убогих не забувайте, але, скільки зможете, по силі своїй, годуйте їх, давайте милостиню сироті... і не дозволяйте сильним погубити людину»

Г) «Слово о полку Ігоревім»

4) «Бо ж закон попередником був і слугою благодаті й істини; істина ж і благодать — слуга майбутньому вікові, життю нетлінному»

5) «Позлазили всі з коней, бо хотіли, б’ючись, дійти до ріки Дінця; бо вони казали: «Якщо відпустимо і втечемо самі, а чорних людей залишимо, то гріх нам буде від Бога»...»

2. Встановіть відповідність між гетьманом та описом повстання, що відбулося за його перебування при владі:

А) І. Виговський

1) повстання викликане було здирствами козацької старшини, монастирів, московських військ, виснажливими походами на Крим

Б) П. Тетеря

2) повстання розпочалося після особистої образи його керівника; повсталі захопили резиденцію Я. Острозького

В) І. Брюховецький

3) повстання виникло внаслідок обурення на дії московських воєвод, їхні здирства; однак це не врятувало його від втрати не лише гетьманства, але й життя

Г) І. Мазепа

4) орієнтуючись на Москву, козаки повстали проти політики гетьмана; повстання охопило територію Полтавського полку і Запорожжя

5) ватажок повстанців В. Дрозденко розбив гетьманські війська; останній зрікся булави і втік до Польщі

3. Встановіть відповідність між датою і процесом:

А) 1765-1769 рр.

1) спроба наблизити закони України до загальноросійського законодавства

Б) 1767-1769 рр.

2) територія Гетьманщини була поділена на п’ять намісництв

В) 1775-1828 рр.

3) подушний перепис населення та опис географічного положення міст і сіл з метою збільшення податків і надходжень до царської казни

Г) 1781-1782 рр.

4) частина запорозьких козаків після зруйнування Січі переселилася в Пониззя Дунаю на підвладні Туреччині землі

5) поширилася чутка про «Золоту грамоту» Катерини II і вибухнуло повстання, що охопило Київщину і Брацлавщину

4. Встановіть відповідність між прізвищами історичних діячів та їхніми висловлюваннями:

А) С. Петлюра

1) «Побіда австро-угорської монархії буде нашою побідою. І чим більше буде поражение Росії, тим швидше виб’є година визволення України»

Б) В. Винниченко

2) «Ми ділили долю з Росією... ми стояли на тому, що перемога демократичних сил Росії - це заразом і наша перемога»

В) К. Левицький

3) «Українці не піддадуться провокаційним впливам і виконають свій обов’язок громадян Росії в цей тяжкий час до кінця і не тільки на полі бою, в шеренгах війська, але й як громадяни-обивателі, що повинні в міру своїх сил і спроможностей сприяти успішному виконанню російською армією виїмково відповідального завдання»

Г) 0. Лотоцький

4) «Єдина і неподільна від Карпат і до Кавказу самостійна, вільна Українська Демократична Республіка - це національний всеукраїнський ідеал»

5) «Геть війну! Хай живе автономія України!»

Завдання № 2

1. Встановить відповідність між суспільно – політичними подіями та їх наслідками:

А) запровадження

НЕПу

1) запровадження чотирирічного обов язкового навчання, перехід до семирічної шкільної освіти

Б)започаткування кампанії «всенародний похід за всеобуч»

2) зростання ефективності сільського господарства, що дало можливість продавати зерно на зовнішніх ринках, створення сільськогосподарських кооперативів

В) проголошення

політики

«коренізаціі»

3) посилення оподаткування індивідуальних господарств, заборона використовувати найману працю у сільському господарстві

Г) перехід до політики розкуркулення селянства

4) ідеологізація змісту навчання, реорганізація 2семирічних шкіл у фабрично-заводські училища та школи колгоспної молоді, 98% дітей віком до 10 років було охоплено навчанням

5) запровадження обов’язкового вживання української мови у державному діловодстві, зростання питомої ваги українців у партійно-державному апараті УСРР

2. Встановіть відповідність між періодом і характерними особливостямирозвитку культури:

А) період Великої
Вітчизняної війни

 1. порошкова металургія, зменшення кількості шкіл з

українською мовою викладання

Б) післявоєнна

відбудова

2)створення в Інституті фізики АН УРСР першого ядерного реактора; поява плеяди молодих літераторціВ. Симоненка, Л. Костенко, Д. Павличка

В) «хрущовська
відлига»

3)завершення кампанії з ліквідації неписьменності запровадження обов’язкової початкової освіти у сільські» місцевості та 7-річного навчання в містах, ліквідацій літературно-художніх об’єднань

Г) «брежнєвський застій»

4) винайдення методу дугового зварювання під флюсом, методу консервації донорської крові; «сироватки Богомольця»

5) перехід до обов’язкової семирічної освіти, розгром генетики та кібернетики, боротьба з «українським буржуазним націоналізмом» і космополітизмом

3. Встановіть відповідність між поняттям та його визначенням:

А) девальвація

1) застій в економіці, виробництві й торговлі

Б) стагнація

2)уповільнення темпів економічного зростання протягом тривалого часу

В) рецесія

3) випуск в обіг банкнот, паперових грошей та цінних паперів

Г) емісія

4) зниження вартості національної валюти

5) Видатки бюджету перевищують його доходу

4. Встановіть відповідність між державним діячем і характерним для нього висловлюванням:

А) Л. Кравчук

1) «Україну ми створили, тепер нам потрібно створити українців»

Б) Л. Кучма

2) «Маємо те, що маємо»

В) В. Ющенко

3) «Україна - для людей»

Г) В. Янукович

4)«Пьянка была везде. И на производстве, и на кафедрах. Это я знаю по работе Раисы Максимовны»

5)«Любі друзі»

Завдання З

1. Розташуйте у хронологічній послідовності козацько-селянські повстання за милішими описами:

А) яскравою сторінкою цього повстання була так звана «Тарасова ніч», коли булознищено «Золоту роту», яка складалась із представників найшляхетнішихПольських родів;

Б) повстання охопило Киівщину. Брацлавщику, Волинь, Поділля та білоруське Полісся. Вирішальні битви між повстанцями та коронним військом відбулися біля урочищ Гострий Камінь та Солониця;

В) повстання під проводом гетьмана реєстрових запорозьких козаків, які, повертаючись із походу проти Туреччини, зруйнували недавно збудовану польську фортецю на Дніпрі та знищили її німецький найманий гарнізон;

Г) у запеклому бою під Жовнином коронному війську вдалося прорвати козацький табір. Вважаючи опір марним, запорозький гетьман з частиною козаків прорвалися на Слобожанщину.

2. Розташуйте уривки з документів у хронологічній послідовності:

А) «На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими Зборами у справах місцевого врядування Україною вищим органом тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, которого призначає Тимчасовий уряд по пропозиціям Центральної Ради»,

Б) «Приписуємо Правительству Республіки нашої - Раді Народних Міністрів- від цього дня вести розпочаті вже нею переговори про мир з центральними державами цілком самостійно й довести їх до кінця...»;

В) «Через це, оберігаючи все народне хазяйство, машини, ліси, будинки, коней, худобу і інше, дбаючи про порядок на Україні, Універсал не дозволи» ніяких самовільних захоплень земель і всякого добра, порубок лісів тощо, бо такі захоплення і порубки неминуче зруйнують відтепер уже народне багатство їй викличуть розрухи і сварки в краю і серед селянства»;

Г) «Українська Центральна рада, яка обрана українським народом черві його революційні організації, незабаром поповниться на справедливих основах представниками інших народів і тоді стане тим єдиним найвищим органом революційної демократії України...».

 1. Розташуйте у хронологічній послідовності характерні риси соціального життя їх в УРСР:

 1. поява соціальних мереж Інтернету;

Б) видання селянам паспортів;

 1. житлова програма «кожній сім’ї - окрему квартиру»;

Г) введення примусових державних позик.

 1. Встановіть хронологічну послідовність подій:

 1. вихід національної футбольної команди України до чвертьфіналу іій Чемпіонаті світу з футболу;

Б) саміт Україна - ЄС у Києві;

 1. вступ України до СОТ;

Г) візит до України Папи Римського Івана Павла II.

Третій рівень (2 завдання по5 балів)

 1. Охарактеризуйте зміни, які сталися в освітній галузі протягом другої половини XIX ст. у Наддніпрянській Україні та Галичині.

 2. Розкрийте процес формування та розвитку ідеї федералізму у суспільно» політичних рухах в історії України упродовж ХІХ-ХХ ст.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
завдання для перевірки знань учнів
 • Додано
  26.02.2018
 • Розділ
  Історія України
 • Тип
  Тест
 • Переглядів
  281
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  0
 • Номер матеріала
  AJ567216
 • Вподобань
  0
Курс:«Професійний розвиток педагогічних працівників. Як навчати дорослих ефективно? »
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь