Контрольна робота з хімії на тему: "Початкові хімічні поняття. Закон збереження маси речовин"

Хімія

Для кого: 7 Клас

13.10.2019

607

9

0

Опис документу:
Контрольна робота має 2 варіанти. Завдання 1-4 – тестові, оцінюються в 0,5 балів – або разом 2 бали. Завдання 5-7 – завдання на визначення валентності і складання хімічних рівнянь, оцінюються 5-6 завдання в 1 бал, а 7 завдання - в 2 бали – або разом 4 бали. Завдання 8-10 – це задачі на знаходження формул речовин, обчислення відносної молекулярної маси та визначення масових часток елементів в речовинах; задачі 8-9 оцінюються в 1,5 бали, а задача 12 оцінюється в 3 бали – або разом 6 балів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Початкові хімічні поняття

Варіант 1

1. Визначте, які речовини належать до простих:

а) водень (Н2); г) кисень (О2);

б) натрій гідроксид (NаОН); д) кальцій (Са);

в) вода (Н2О); е) магній нітрат (Мg(NО3)2).

2. Вкажіть фізичні властивості цинку:

а) металічний блиск; б) взаємодія з неметалами;

в) не розчинність к воді; г) розклад під дією температури.

3. Запишіть за допомогою відповідних хімічних символів чи формул:

а) три молекули брому; б) сім молекул кисню;

в) чотири атоми Купруму; г) два атоми Цинку.

4. Вкажіть хімічні явища:

а) поява роси; б) випаровування води;

в) фотосинтез; г) почорніння срібних предметів.

5. Визначте валентність елементів у сполуках:

NH3, CaO, Fe2O3, NO2, HI, SO2, N2O5, CrO3, K2O, BaBr2.

6. Хімічне рівняння Fе2 О3 + С →2Fе + СО буде правильним, якщо перед

С і СО поставити коефіцієнт: а) 2; б) 3; в) 4; г) 5.

7. Складіть рівняння реакцій за поданими схемами:

а) SO2 + O2 → SO3;

б) K + H2O → KOH + H2;

в) Al(ОН)3 + H2SО4 Аl2(SО4)3 + H2О;

г) Bа(NО3)2 + Na3PO4 Ba3(PО4)2 + NaNO3.

8. Натрій, маса якого становить 4,6г, прореагував з хлором, маса якого дорівнює 7,1г. Вкажіть масу отриманого натрій хлориду (кухонна сіль):

а) 4,6г; б) 2,5г; в) 11,7г; г) 7,1г.

9. Молекула сахарози складається з дванадцяти атомів Карбону, двадцяти двох атомів Гідрогену й одинадцяти атомів Оксигену. Напишіть хімічну формулу, обчисліть її відносну молекулярну (формульну) масу та визначте масові частки елементів.

10. Обчисліть відносні молекулярні (формульні) маси та визначте масові частки елементів таких речовин:

а) кальцій нітрат – Са(NО3)2;

б) алюміній сульфат – Аl2(SО4)3;

в) ферум гідроксид – Fе(ОН)3;

Початкові хімічні поняття

Варіант 2

1. До складних речовин належать:

а) водень (Н2); г) кисень (О2);

б) натрій гідроксид (NаОН); д) кальцій (Са);

в) вода (Н2О); е) магній нітрат (Мg(NО3)2).

2. Вкажіть фізичні властивості міді:

а) горіння; б) взаємодія з хлором;

в) густина; г) температура плавлення.

3. Запишіть за допомогою відповідних хімічних символів чи формул:

а) два атоми Літію; б) десять молекул хлору;

в) шість атомів Нітрогену; г) чотири молекули водню.

4. Вкажіть фізичні явища:

а) поява туману б) скисання молока;

в) протухання яєць; г) плавлення парафіну.

5. Визначте валентність елементів у сполуках:

H2Se, Cl2O7, FeO, P2O5, HF, MnO2, B2O3, WO3, Na2O, CaCl2.

6. Хімічне рівняння V2О5 + H2 2V + H2О буде правильним, якщо перед

H2 і H2О поставити коефіцієнт: а) 2; б) 3; в) 4; г) 5.

7. Складіть рівняння реакцій за поданими схемами:

а) CO + O2 → CO2;

б) Fe2O3 + HCl → FеCl3 + H2О;

в) BaCl2 + AgNO3 Bа(NО3)2 + AgCl;

г) Cr2(SО4)3 + BaCl2 → CrCl3 + BaSО4.

8. Залізо, маса якого становить 11,2г, прореагував з сіркою, маса якої дорівнює 6,4г. Вкажіть масу отриманого ферум сульфіду:

а) 11,2г; б) 17,6г; в) 6,4г; г) 4,8г.

9.Молекула глюкози складається з шести атомів Карбону, дванадцяти атомів Гідрогену й шести атомів Оксигену. Напишіть хімічну формулу, обчисліть її відносну молекулярну (формульну) масу та визначте масові частки елементів.

10. Обчисліть відносні молекулярні (формульні) маси та визначте масові частки елементів таких речовин:

а) цинк нітрат – Zn(NО3)2;

б) барій ортофосфат – Ba3(PО4)2;

в) кальцій гідроксид – Ca(ОН)2;

Контроль знань

з хімії з теми:

«Початкові хімічні поняття»

7 клас

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.