Контрольна робота з хімії на тему: "Початкові хімічні поняття"

Хімія

Для кого: 7 Клас

13.10.2019

4934

254

0

Опис документу:
Контрольна робота має 4 варіанти. Завдання 1,2,4,6 – тестові, оцінюються в 0,5 балів – або разом 2 бали. Завдання 3,5 – завдання на складання хімічних формул і що означають формули, оцінюються в 1 бал – або разом 2 бали. Завдання 7 – на визначення простих і складних речовин оцінюється в 1 бал. Завдання 8-11 на визначення валентності елементів у сполуках і складання формул за валентністю; оцінюються 8-9 завдання в 1,5 бали, а 10-11 завдання оцінюються в 2 бали – або разом 7 балів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Початкові хімічні поняття

Варіант 1

1. В наведеному переліку: пенал, срібло, крижина, вода, водень, гумка,

залізо, цвях – переважають:

а) тіла; б) речовини; в) тіл і речовин порівну.

2. Встановіть відповідність між назвами і символами хімічних елементів:

1) Хлор – а) Nа;

2) Натрій – б) N;

3) Нітроген – в) Сl.

3. Що означають записи: 2О, 4N, 7О2, 2Сl2, 5Са.

4. У яких випадках для розділення сумішей потрібне фільтрування:

а) олія і вода; б) пісок і вода; в) порошок заліза і сірка?

5. За допомогою хімічних символів та індексів запишіть:

а) на два атоми Феруму припадає три атоми Оксигену;

б) на один атом Карбону припадає чотири атоми Гідрогену.

6. Про Сульфур як хімічний елемент йдеться в реченні:

а) до складу сульфатної кислоти входить Сульфур;

б) сірка жовтого кольору.

7. Із запропонованого переліку формул виберіть у три стовпчики складні

та прості речовини (метали і неметали), дайте назви простим речовинам:

НNО3, Н2, Мg, NaOН, Вr2, Zn, N2O5, S, Нg, ВaCl2.

8. Визначте валентність елементів у сполуках:

HCl, Lі2O, Al2O3, CH4, ZnO, N2O5, CO2.

9. Розташуйте сполуки в порядку збільшення валентності елемента в

сполуках з Оксигеном:

а) Мn2О7; б) WO3; в) Lі2О; г) Fe2O3; д) ВаО.

10. Складіть формули оксидів елементів валентність яких вказана в дужках:

Сu(ІІ), NV), Сr(VІ), Р(ІІІ), Аs(V).

11. Складіть формули сполук – Nа, Fе(ІІІ), Sі(ІV), Мg, Р(V), Ва із Хлором,

якщо він одновалентний.

Початкові хімічні поняття

Варіант 2

1. В наведеному переліку: cірка, мідь, олівець, алюміній, колба, кисень,

цукор, сніжинка – переважають:

а) тіла; б) речовини; в) тіл і речовин порівну.

2. Встановіть відповідність між назвами і символами хімічних елементів:

1) Карбон – а) S;

2) Сульфур – б) Са;

3) Кальцій – в) С.

3. Що означають записи: 2О, 8F, 5Н2, 2Аl, 7СО2.

4. У яких випадках для розділення сумішей потрібне відстоювання:

а) олія і вода; б) пісок і крейда; в) порошок заліза і сірка?

5. За допомогою хімічних символів та індексів запишіть:

а) на два атоми Нітрогену припадає п’ять атомів Оксигену;

б) на три атоми Феруму припадає чотири атоми Оксигену.

6. Про кисень як просту речовину йдеться в реченні:

а) крейда – складна речовина, що містить Оксиген;

б) до складу повітря входить кисень.

7. Із запропонованого переліку формул виберіть у три стовпчики складні

та прості речовини (метали і неметали), дайте назви простим речовинам:

Н3РО4, Р2O3, N2, Аu, ZnO, Na, F2, Mn, Cl2, Fe(OH)3.

8. Визначте валентність елементів у сполуках:

HBr, Р2O3, AsH3, MgO, Na2O, Mn2O7, NO2.

9. Розташуйте сполуки в порядку збільшення валентності Нітрогену в

сполуках з Оксигеном:

а) N2О3; б) N2O; в) NО2; г) N2O5; д) NО.

10. Складіть формули оксидів елементів валентність яких вказана в дужках:

Сa, CV), S(VІ), K, Р(ІІІ).

11. Складіть формули сполук – Li, Al, Ca, H, C(IV), Zn із Сульфуром,

якщо він двовалентний.

Початкові хімічні поняття

Варіант 3

1. В наведеному переліку: ложка, магній, ключ, залізо, пенал, золото,

молоток, зошит – переважають:

а) тіла; б) речовини; в) тіл і речовин порівну.

2. Встановіть відповідність між назвами і символами хімічних елементів:

1) Гідроген – а) Lі;

2) Літій – б) Н;

3) Берилій – в) Ве.

3. Що означають записи: 5О, 10F2, 5Lі, 9Ва, 3NО2.

4. У яких випадках для розділення сумішей потрібна дія магнітом:

а) порошок крейди і вода; б) пісок і тирса; в) порошок заліза і сірка?

5. За допомогою хімічних символів та індексів запишіть:

а) на один атом Нітрогену припадає три атоми Гідрогену;

б) на один атом Феруму припадає два атоми Хлору.

6. Про Меркурій як хімічний елемент йдеться в реченні:

а) до складу меркурій оксиду входить Меркурій;

б) ртуть за звичайних умов – рідкий метал.

7. Із запропонованого переліку формул виберіть у три стовпчики складні

та прості речовини (метали і неметали), дайте назви простим речовинам:

Аl(OH)3, Н2, Cu, Аg2O, Na, KBr, I2, Ca, HgO, C.

8. Визначте валентність елементів у сполуках:

Cl2O7, H2Se, BaO, B2O3, HF, MnO2, P2O5.

9. Розташуйте сполуки в порядку збільшення валентності елемента в

сполуках з Оксигеном:

а) CrО3; б) B2O3; в) As2О5; г) K2O; д) SО2.

10. Складіть формули оксидів елементів валентність яких вказана в дужках:

Al, PbV), Hg(IІ), Cu(I), N(V).

11. Складіть формули сполук – Li, Fe(II), C(IV), Cu(II), Al, Ca із Бромом,

якщо він одновалентний.

Початкові хімічні поняття

Варіант 4

1. В наведеному переліку: глина, вода, айсберг, срібний перстень, алмаз,

залізний шуруп, газована вода, підкова – переважають:

а) тіла; б) речовини; в) тіл і речовин порівну.

2. Встановіть відповідність між назвами і символами хімічних елементів:

1) Бор – а) F;

2) Оксиген – б) В;

3) Флуор – в) О.

3. Що означають записи: 5Zn, 4Br2, 2N2, 6H, 3MgО.

4. У яких випадках для розділення сумішей потрібне розчинення у воді:

а) бензин і вода; б) пісок і вода; в) кухонна сіль і пісок?

5. За допомогою хімічних символів та індексів запишіть:

а) на два атоми Фосфору припадає п’ять атомів Оксигену;

б) на один атом Алюмінію припадає три атоми Брому.

6. Про свинець як просту речовину йдеться в реченні:

а) до складу плюмбум (ІV) оксиду входить Плюмбум;

б) наймякший метал – свинець.

7. Із запропонованого переліку формул виберіть у три стовпчики складні

та прості речовини (метали і неметали), дайте назви простим речовинам:

Н2S, Р, O2, Ba, Cr(OH)3, Fe, N2, CuCl2, Mn, CO2.

8. Визначте валентність елементів у сполуках:

NH3, CaO, Fe2O3, NO2, HI, N2O5, SO3.

9. Розташуйте сполуки в порядку збільшення валентності Хлору в

сполуках з Оксигеном:

а) Cl2О7; б) Cl2O; в) Cl2O3; г) Cl2O5.

10. Складіть формули оксидів елементів валентність яких вказана в дужках:

Sn(IV), Ag(І), P(V), Be(II), Mn(VІІ).

11. Складіть формули сполук – K, Mg, Cr(III), C(IV), Al, Ba із Нітрогеном,

якщо він тривалентний.

Контроль знань

з хімії з теми:

«Початкові хімічні поняття»

7 клас

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.