Контрольна робота № 2 з теми «Світлові явища»

Опис документу:
Контрольна робота № 2 з теми «Світлові явища» 1 варіант 1. Область простору, освітлена деякими з наявних точкових джерел світла або частиною протяжного джерела.(1 бал) а) Джерело світла б) Повна тінь в) Півтінь г) Дисперсія світла

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Контрольна робота № 2 з теми «Світлові явища»

1 варіант

1. Область простору, освітлена деякими з наявних точкових джерел світла або частиною протяжного джерела.(1 бал)

а) Джерело світла б) Повна тінь в) Півтінь г) Дисперсія світла

2. Формула для обчислення відносного показника заломлення. (1 бал)

а) б) в) г)

3. На якому рисунку кут падіння світлового променя позначено НЕправильно? (1 бал)

а) № 1

б) № 2

в) № 3

4. Яку ваду зору має хлопчик, якщо він носить окуляри з лінзами, оптична сила яких +3 дптр? (1 бал)

а) Хлопчик не має вад зору б) Короткозорість в) Далекозорість г) Інша відповідь

5. Промінь світла падає на плоске дзеркало. Кут падіння зменшили на 5°. Як змінився кут між плоским дзеркалом і відбитим променем? (1 бал)

а) Збільшився на 10° б) Збільшився на 5° в) Зменшився на 10° г) Зменшився на 5°

6. Чому дорівнює оптична сила лінзи, фокусна відстань якої дорівнює 50 см? (1 бал)

Дано:

Розв’язання

Відповідь:

7. Яким буде зображення предмета, якщо він розташований за подвійним фокусом збиральної лінзи? (1 бал)

Зображення предмета є дійсним, зменшеним, перевернутим.

8. У сонячний день довжина тіні від лінійки дорівнює 3 м, а тіні від стовпа – 12 м. Знайдіть висоту стовпа, якщо довжина лінійки 1,5 м. (2 бали)

Дано:

Розв’язання

З рисунка бачимо, що

З подібності трикутників випливає:

Відповідь:

9. Промінь світла падає під кутом 45° з менш оптично густого середовища в більш оптично густе середовище. Заломлений промінь змістився на 15° щодо свого початкового напрямку. Визначте швидкість поширення світла в першому середовищі, якщо у другому середовищі швидкість світла 2∙108 м/с. (3 бали)

Дано:

Розв’язання

Відповідь:

Контрольна робота № 2 з теми «Світлові явища»

2 варіант

1. Фізичні тіла, частинки (атоми, молекули, йони) яких випромінюють світло. (1 бал)

а) Джерела світла б) Повна тінь в) Півтінь г) Дисперсія світла

2. Формула тонкої лінзи. (1 бал)

а) б) в) г)

3. На якому рисунку відбитий промінь побудований правильно? (1 бал)

а) № 1

б) № 2

в) № 3

4. Які лінзи застосовують для корекції зору при далекозорості? (1 бал)

а) Товсті б) Затемнені в) Збиральні г) Розсіювальні

5. Людина підійшла до дзеркала на відстань 1,2 м. На якій відстані від людини знаходиться її зображення? (1 бал)

а) 0,6 м б) 1,2 м в) 2,4 м г) 4,8 м

6. Оптична сила лінзи дорівнює –2 дптр. Якою є фокусна відстань цієї лінзи? (1 бал)

Дано:

Розв’язання

Оскільки D < 0, то лінза розсіювальна.

Відповідь: .

7. Яким буде зображення предмета, якщо він розташований між фокусом і подвійним фокусом збиральної лінзи? (1 бал)

Зображення предмета є дійсним, збільшеним, перевернутим.

8. За який найменший час світло проходить шматок скла товщиною 0,1 м? Абсолютний показник заломлення скла 1,5. (2 бали)

Дано:

Розв’язання

Відповідь:

9. Визначте відстань від лінзи до предмета. Якщо відстань від уявного зображення предмета до збиральної лінзи 0,6 м, оптична сила лінзи 3 дптр. (3 бали)

Дано:

Розв’язання

Якщо зображення уявне, то f беремо зі знаком» «–»

Відповідь: .

Контрольна робота № 2 з теми «Світлові явища»

3 варіант

1. Область простору, в яку не потрапляє світло від джерела. (1 бал)

а) Джерело світла б) Повна тінь в) Півтінь г) Дисперсія світла

2. Формула для обчислення абсолютного показника заломлення. (1 бал)

а) б) в) г)

3. На якому рисунку кут відбивання позначений правильно? (1 бал)

а) № 1

б) № 2

в) № 3

4. Яку ваду зору має хлопчик, якщо він носить окуляри з лінзами, оптична сила яких – 2 дптр? (1 бал)

а) Хлопчик не має вад зору б) Короткозорість в) Далекозорість г) Інша відповідь

5. Промінь світла падає на плоске дзеркало. Кут відбивання дорівнює 35°. Чому дорівнює кут між падаючим і відбитим променями? (1 бал)

а) 40° б) 50° в) 70° г) 115°

6. Знайдіть оптичну силу лінзи, якщо фокусна відстань дорівнює 2 м. (1 бал)

Дано:

Розв’язання

Відповідь:

7. Яким буде зображення предмета, якщо він розташований між фокусом і збиральною лінзою? (1 бал)

Зображення предмета є уявним, збільшеним, прямим.

8. У сонячний день довжина тіні від лінійки дорівнює 3 м, а тіні від стовпа – 12 м. Знайдіть довжину лінійки, якщо висота стовпа 4 м. (2 бали)

Дано:

Розв’язання

З рисунка бачимо, що

З подібності трикутників випливає:

Відповідь:

9. Кут між відбитим променем та заломленим становить 75°, а кут заломлення 45°. Знайдіть кут падіння світла і показник заломлення рідини. (3 бали)

Дано:

Розв’язання

За 2-м законом відбивання світла:

Відповідь:

Контрольна робота № 2 з теми «Світлові явища»

4 варіант

1. Явище розкладання світла у спектр, зумовлене залежністю показника заломлення середовища від кольору світла. (1 бал)

а) Джерело світла б) Повна тінь в) Півтінь г) Дисперсія світла

2. Формула для обчислення оптичної сили лінзи. (1 бал)

а) б) в) г)

3. На якому рисунку відбитий промінь побудований НЕправильно? (1 бал)

а) № 1

б) № 2

в) № 3

4. Які лінзи застосовують для корекції зору при короткозорості? (1 бал)

а) Товсті б) Затемнені в) Збиральні г) Розсіювальні

5. Відстань від плоского дзеркала до предмета дорівнює 10 см. Чому дорівнює відстань від предмета до його зображення в дзеркалі? (1 бал)

а) 5 см б) 10 см в) 20 см г) 30 см

6. Оптична сила лінзи дорівнює 8 дптр. Якою є фокусна відстань цієї лінзи? (1 бал)

Дано:

Розв’язання

Оскільки D > 0, то лінза збиральна.

Відповідь: .

7. Яким буде зображення предмета, якщо він розташований на подвійній фокусній відстані від збиральної лінзи? (1 бал)

Зображення предмета є дійсним, рівним за розміром, перевернутим

8. Яку глибину має озеро, якщо світло падаючи перпендикулярно досягає його дна за 10 нс? Абсолютний показник заломлення води 1,33. (2 бали)

Дано:

Розв’язання

Відповідь:

9. На якій відстані від лінзи буде отримано зображення і яким воно буде? Якщо предмет стоїть на відстані 30 см від збиральної лінзи, оптична сила якої становить 5 дптр. (3 бали)

Дано:

Розв’язання

Виходячи з умови задачі (d > F) й аналізуючи можливі види зображень від збиральної лінзи, з’ясовуємо: предмет знаходиться між фокусною та подвійною фокусною відстанню і його зображення є дійсним, збільшеним, перевернутим

Відповідь: , зображення дійсне, збільшене й перевернуте.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»