Контрольна робота № 2 з теми «Лексикологія» (тестові завдання відкритого та закритого типу). Перевірка знання учнів із теми «Лексикологія»,

Опис документу:
Контрольна робота для учнів 6 класу, тестові завдання відкритого та закритого типу, які містять завдання 1-12 з вибором однієї правильної відповіді по 0,5 балів, 13-15 завдання на встановлення відповідності між словами та лексикологічною групою по 1 балу та 16 завдання (написання речення) - 3 бали.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тема. Контрольна робота № 2 з теми «Лексикологія» (тестові завдання).

 

Мета: навчальна: перевірити знання учнів із теми «Лексикологія», вміння школярів сприймати й розуміти аудіотекст, виконувати тестові завдання, працювати самостійно;розвивальна: розвивати логічне мислення, мовленнєві уміння і навички, навички самоконтролю, збагачувати словниковий запас; виховна: виховувати увагу до слова; пильність, любов до рідної землі, її легенд.

Внутрішньопредметні зв'язки: культура мовлення й стилістика, текст (риторичний аспект).

Міжпредметні зв'язки: виконання тестових завдань (формування ключової компетенції), епітети, порівняння, синоніми, характерні для усної народної творчості (література).

Обладнання: роздавальні матеріали (тестові завдання).

Тип уроку: урок перевірки знань та навичок учнів.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань закритої та відкритої форми з мовної теми та аудіювання. Проведення інструктажу щодо їх виконання.

Критерії оцінювання тестових завдань із теми: завдання 1-8 оцінюють максимально в 1 бал кожне, завдання 9 оцінюють максимально в 4 бали. Всього за виконані завдання максимально можна отримати 12 балів.

 III. ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

► Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді. (0,5 балів)

1.Лексика – це:

а)розділ науки про мову, який вивчає лексичне значення слова;

б)сукупність слів певної мови;

в)те, що слово означає.

2. Про лексичне значення слова ми дізнаємося з:

а) орфографічного словника;

б) фразеологічного словника;

в) тлумачного словника.

3. Вкажіть речення, в якому є слова, вжиті в переносному значенні:

а) У вирій відлетіло багато птахів;

б) Обриває вітер пелюстки печальні й розкида кругом;

в) Вуж через стежку повзе лісову.

4. Вкажіть рядок, у якому всі слова вжиті в переносному значенні:

а) місяць виглядає, ніжне сонечко, золоті руки;

б) золота сережка, летять години, гострий розум;

в) ласкава мама, ласкаве сонечко, тепла ковдра.

5. Позначте рядок, у якому всі прикметники — означення вжиті в переносному значенні:

А солодкий сон, солодка цукерка, гіркий полин, гіркий смак;

Б білий сніг, білий голуб, біла заздрість, білі скроні;

В гострий погляд, добре серце, тепле слово, солодкий спів;

Г теплий одяг, гострий ніж, гостре слово, тверда рука.

6. Позначте рядок, у якому вказані слова становлять синонімічний ряд:

А височина, вершина, високий, височінь;

Б мовчазний, безмовний, неговіркий, небалакучий;

В слово, словник, словотвір, словниковий;

Г мовити, говорити, кричати, слухати.

7. Позначте пару слів, що є антонімами:

А велетень, гігант;                

Б мужній, сміливий;

В велетень, силач;               

Г велетень, карлик.

8. Позначте рядок, у якому словосполучення є омонімами:

А крило літака — крило лелеки;

Б моторний хлопець — моторний цех;

В палаючий степ — палаюче сонце;

Г радісний погляд — сумний настрій.

9. Позначте рядок, у якому всі вказані слова є багатозначними:

А абрикос, балет, голос, доля;

Б азбука, бігти, говорити, дивуватися;

В голова, дружина, міст, пілот;

Г артист, кипіти, важкий, гарячий.

10. Позначте рядок, у якому синоніми мають стилістичне забарвлення:

А стародавній, давній, колишній, старовинний;

Б сміятися, реготати, хихикати, скалити зуби;

В великий, чималий, немалий, здоровенний;

Г грубий, нечемний, неввічливий, некультурний.

11. У реченні «Лице в Орисі було оригінальне: зверху широке, внизу вузьке» (І. Нечуй-Левицький) виділені лексичні одиниці:

А омонімами;                                                            

Б синонімами;

В антонімами;                                                           

Г спільнокореневими.

12. Вкажіть рядок, у якому всі антоніми підібрані правильно:

а) старий зошит – молодий зошит, важко працювати – легко працювати, працювати вранці – працювати ввечері;

б) тиха погода – вітряна погода, глибока річка – мілка річка, щира людина – лицемірна людина;

в) глибока думка – мілка думка, черства людина – чуйна людина; старий дуб – новий дуб.

► Завдання 13-15 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою. (по 1 балу)

13. Установіть відповідність між словами і лексикологічною групою, до якої вони належать.

1 Холодно, спекотно                 

А омоніми

2 лише, тільки                                   

Б антоніми

3 мати (іменник), мати (дієслово)       

В синоніми

4 дамоклів меч, ахіллесова п’ята       

Д фразеологізми

14.Установіть відповідність між словами і лексикологічною групою, до якої вони належать.

Слова

Лексикологічна група

1. глибокий-мілкий                             

а) омоніми

2.  самостійний - незалежний

б)  пароніми

3.  роман, Роман          

в) синоніми

4. континент-контингент

г) багатозначні слова

д) антоніми                                  

15. Доберіть до слів першої колонки антоніми з другої колонки

1. старатися

а) іти

2. сохнути

б) применшувати

3. перебільшувати

в) мокнути

4. стояти

г) лінуватися

д) їхати                                

16. Складіть речення зі словами абонент та абонемент. (3 бали)

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

► Які завдання були складними? Чому? З якими завданнями впоралися легко?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Знайдіть і прочитайте твори митців слова, у яких оспівана могутня українська ріка Дніпро. Підготуйтесь до презентації їх у класі.

 

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток і саморозвиток професійної креативності вчителя »
Ілляхова Марина Володимирівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.