Контрольна робота на тему: "Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома

Хімія

Для кого: 8 Клас

13.10.2019

25975

866

15

Опис документу:
Контрольна робота має 4 варіанти: завдання тестові: перше - дев'яте - з однією правильною відповіддю; відкриті: десяте - знайти хімічний елемент і охарактеризувати його за положенням у періодичній системі хімічних елементів та будовою атома, одинадцяте - за електронними формулами визначити прості речовини і написати рівняння реакції їх взаємодії, дванадцяте і тринадцяте - це розрахункові задачі на визначення хімічного елемента.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

Д.І. Менделєєва. Будова атома

Варіант 1

1. Укажіть елемент головної підгрупи VІІ групи 2-го періоду:

а) Ra; б) F; в) Cl; г) Ba.

2. Укажіть заряд ядра атома Магнію:

а) +24; б) -12; в) +12; г) 0.

3. Укажіть кількість електронів у атомі Нітрогену:

а) 14; б) 7; в) 11; г) 10.

4. Укажіть формулу вищих оксидів елементів ІV групи:

а) RО2; б) R2 О; в) RО4; г) R2О7.

5. Укажіть кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні

атома Сульфуру: а) 16; б) 6; в) 3; г) 32.

6. Укажіть пару елементів, які мають подібні хімічні властивості:

а) K, Ca; б) Na, Mg; в) Ca, Sr; г) S, P.

7. Електронна формула деякого елемента – 1s22s2, за кількістю електронів

визначте порядковий номер елемента і вкажіть його назву:

а) Гелій; б) Карбон; в) Літій; г) Берилій.

8. У періоді зі збільшенням заряду ядра неметалічні властивості:

а) послаблюються; б) посилюються; в) не змінюються.

9. Укажіть пару елементів, у атомах яких заповнюється однакова

кількість електронних шарів: а) Al, S; б) B, Al; в) Na, K.

10. Атом деякого елемента має на 2 електрони більше, ніж йон Натрію.

Назвіть елемент і охарактеризуйте його за положенням у періодичній

системі хімічних елементів та будовою атома.

11. Напишіть рівняння хімічної реакції між простими речовинами, атоми

яких мають такі закінчення електронних формул: …4s2 та …2s23.

12. Елемент міститься в головній підгрупі VІІ групи 3-го періоду.

Визначте елемент, складіть формулу його вищого оксиду і обчисліть

масові частки елементів в оксиді.

13. Масова частка деякого елемента головної підгрупи ІІІ групи в його

вищому оксиді становить – 52,9%. Назвіть цей елемент, напишіть

формулу цього оксиду і напишіть електронну формулу його атома.

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

Д.І. Менделєєва. Будова атома

Варіант 2

1. Укажіть елемент головної підгрупи ІІ групи 3-го періоду:

а) В; б) Si; в) Mg; г) Al.

2. Укажіть заряд ядра атома Феруму:

а) +56; б) +26; в) -55; г) +8.

3. Укажіть кількість електронів у атомі Хрому:

а) 52; б) 51; в) 6; г) 24.

4. Укажіть формулу водневих сполук елементів головної підгрупи V гр.:

а) RН3; б) НR; в) RН4; г) Н2R.

5. Укажіть кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні

атома Калію: а) 19; б) 4; в) 1; г) 39.

6. Укажіть пару елементів, які мають подібні хімічні властивості:

а) Al, Si; б) Li, Rb; в) S, P; г) Ca, Al.

7. Електронна формула деякого елемента – 1s22s21, за кількістю

електронів визначте порядковий номер елемента і вкажіть його назву:

а) Карбон; б) Оксиген; в) Сульфур; г) Бор.

8. У періоді зі збільшенням заряду ядра металічні властивості:

а) послаблюються; б) посилюються; в) не змінюються.

9. Укажіть пару елементів, у атомах яких заповнюється однакова

кількість електронних шарів: а) B, Al; б) Ca, Mg; в) Na, Mg.

10. Атом деякого елемента має на 3 електрони менше, ніж йон Кальцію.

Назвіть елемент і охарактеризуйте його за положенням у періодичній

системі хімічних елементів та будовою атома.

11. Напишіть рівняння хімічної реакції між простими речовинами, атоми

яких мають такі закінчення електронних формул: …3s21 та …2s24.

12. Елемент міститься в головній підгрупі ІІІ групи 2-го періоду.

Визначте елемент, складіть формулу його вищого оксиду і обчисліть

масові частки елементів в оксиді.

13. Масова частка деякого елемента головної підгрупи V групи в його

вищому оксиді становить – 43,46%. Назвіть цей елемент, напишіть

формулу цього оксиду і напишіть електронну формулу його атома.

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

Д.І. Менделєєва. Будова атома

Варіант 3

1. Укажіть елемент побічної підгрупи VІІ групи 4-го періоду:

а) F; б) Mn; в) Cl; г) Br.

2. Укажіть заряд ядра атома Цинку:

а) +65; б) -65; в) +4; г) +30.

3. Укажіть кількість електронів у атомі Cиліцію:

а) 14; б) 7; в) 28; г) 4.

4. Укажіть формулу вищих оксидів елементів ІІ групи:

а) RО2; б) R2 О; в) RО; г) R2О7.

5. Укажіть кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні

атома Карбону: а) 2; б) 4; в) 6; г) 8.

6. Укажіть пару елементів, які мають подібні хімічні властивості:

а) О, F; б) Li, Be; в) Ne, Kr; г) O, Be.

7. Електронна формула деякого елемента – 1s22s263s23р5, за кількістю

електронів визначте порядковий номер елемента і вкажіть його назву:

а) Фтор; б) Фосфор; в) Нітроген; г) Хлор.

8. У групі згори донизу зі збільшенням заряду ядра атомів металічні

властивості:

а) послаблюються; б) посилюються; в) не змінюються.

9. Укажіть пару елементів, у атомах яких заповнюється однакова

кількість електронних шарів: а) C, N; б) C, S; в) N, P.

10. Атом деякого елемента має на 7 електронів більше, ніж йон Магнію.

Назвіть елемент і охарактеризуйте його за положенням у періодичній

системі хімічних елементів та будовою атома.

11. Напишіть рівняння хімічної реакції між простими речовинами, атоми

яких мають такі закінчення електронних формул: …3s23 та …2s24.

12. Елемент міститься в головній підгрупі ІІІ групи 3-го періоду.

Визначте елемент, складіть формулу його вищого оксиду і обчисліть

масові частки елементів в оксиді.

13. Масова частка деякого елемента головної підгрупи V групи у водневій

сполуці становить – 91,18%. Назвіть цей елемент, напишіть

формулу цієї сполуки і напишіть електронну формулу його атома.

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

Д.І. Менделєєва. Будова атома

Варіант 4

1. Укажіть елемент побічної підгрупи ІІ групи 4-го періоду:

а) Ca; б) Si; в) Zn; г) Ti.

2. Укажіть заряд ядра атома Фосфору:

а) +31; б) +15; в) -31; г) +5.

3. Укажіть кількість електронів у атомі Калію:

а) 4; б) 1; в) 39; г) 19.

4. Укажіть формулу водневих сполук елементів головної підгрупи ІV гр.:

а) RН3; б) НR; в) RН4; г) Н2R.

5. Укажіть кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні

атома Хлору: а) 7; б) 35; в) 3; г) 17.

6. Укажіть пару елементів, які мають подібні хімічні властивості:

а) Cu, Zn; б) Cu, Ag; в) K, Cu; г) K, Zn.

7. Електронна формула деякого елемента –1s22s263s23р2, за кількістю

електронів визначте порядковий номер елемента і вкажіть його назву:

а) Карбон; б) Аргон; в) Сульфур; г) Силіцій.

8. У групі згори донизу зі збільшенням заряду ядра атомів неметалічні

властивості:

а) послаблюються; б) посилюються; в) не змінюються.

9. Укажіть пару елементів, у атомах яких заповнюється однакова

кількість електронних шарів: а) Mg, Ca; б) K, Mg; в) Ca, K.

10. Атом деякого елемента має на 7 електронів менше, ніж йон Калію.

Назвіть елемент і охарактеризуйте його за положенням у періодичній

системі хімічних елементів та будовою атома.

11. Напишіть рівняння хімічної реакції між простими речовинами, атоми

яких мають такі закінчення електронних формул: …2s1 та …2s25.

12. Елемент міститься в головній підгрупі V групи 3-го періоду.

Визначте елемент, складіть формулу його вищого оксиду і обчисліть

масові частки елементів в оксиді.

13. Масова частка деякого елемента головної підгрупи VІ групи у

водневій сполуці становить – 88,89%. Назвіть цей елемент, напишіть

формулу цієї сполуки і напишіть електронну формулу його атома.

Контроль знань

з хімії з теми:

«Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

Д.І. Менделєєва. Будова атома»

8 клас

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.