Конспект уроку з німецької мови на тему : "Мій пенал. Мій портфель."

Німецька мова

Для кого: 5 Клас, 6 Клас

15.08.2021

162

9

0

Опис документу:
Конспект уроку з німецької мови для учнів 5 класу на тему :"Мій пенал. Мій портфель.". Урок спрямований на засвоєння нового лексичного матеріалу, тренування учнів в аудіюванні та розширенні своїх знань з даної теми.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема: Мій пенал. Мій портфель.

Мета:

Навчальна: : ввести нову лексику (der Pinsel, das Heft, das Mäppchen, das Lineal, der Radiergummi, das Buch, der Kugelschreiber, der Bleistift, der Anspitzer, die Schultasche, neu, modern, lang, das Tagebuch, schwer) та активізувати її у вживанні, удосконалювати навички усного мовлення і читання, граматичні навички; вчити використовувати нові лексичні одиниці, тренувати учнів у вживанні лексики теми; практикувати уміння учнів працювати в парах;учити учнів інсценувати діалогічний текст;

Освітня: поглибити знання учнів із теми, учити застосовувати засвоєний матеріал у діа­логічному і монологічному мовленні;

Розвиваюча: розвивати навички та культуру мовлення учнів, зорову та слухову пам'ять, логічне мислення, мовленнєву реакцію учнів; формувати навички аудіювання та усного мовлення;

Виховна: прищеплювати почуття взаємоповаги, виховувати бережливе ставлення до шкільних речей. сприяти розвитку зацікавленості у вивченні іноземної мови.

Тип уроку: комбінований (урок засвоєння та застосування нових знань)

Методи роботи: робота в групах, робота в парах, фронтальна робота з усім класом.

Обладнання: малюнки, шкільні речі, коробка, роздатковий матеріал, квітка з кольоровими пелюстками, комп'ютер (слайди).ХІД УРОКУ

І.Організаційна частина. (привітання, перевірка підготовленості учнів до уроку).

Guten Morgen, liebe Kinder!

Guten Morgen!

Wie geht es euch? Was gibt's Neues? Was macht die Schule? Wie viele Stunden habt ihr heute? Welche Stunden habt ihr heute? Wer fehlt heute?

Welcher Tag ist heute? Der Wievielte ist heute?II. Мотивація навчальної діяльності (повідомлення теми, мети та завдань уроку).

Учитель повідомляє тему та мету уроку.

Сьогодні тема нашого уроку “Mій пенал. Мій портфель”. Ми по­говоримо про шкільні речі.

Wir sprechen über die Schulsachen.

Da werden wir Lexik lernen, Űbungen machen, sprechen und spielen, Dialoge bilden.


III. Стимулювання навчальної діяльності (мовна та фонетична зарядка).

1.Мовна зарядка

Мета: повторити пройдений матеріал.

(Лекція3, урок26,вправа1 – диск до підручника «Німецька мова. 2 клас/ С.І.Сотникова, Г.В.Гоголєва. – Х.: Ранок, 2013. – 192с. – 1 електрон. оптичн. диск.»)

Давайте послухаємо і повторимо слова-назви меблів та предметів, з якими ми зустрічаємося у школі.

Das Fenste r - die Fenster

Das Bild – die Bilder

Die Tür – die Türen

Die Tafel – die Tafeln

Der Stuhl – die Stühle

Der Schrank – die Schränke

Die Schulbank – die Schulbänke

2. Фонетична зарядка (Mundgymnastik)

Мета: налаштувати учнів на спілкування німецькою мовою.

Ich bin Fünf,

du bist Drei.

Das ist toll!

Das ist fein!

Учні повторюють вірш разом та індивідуально.


IV. Перевірка знань учнів.

Мета: перевірка вивченого матеріалу.

 1. Контроль домашнього завдання (Kontrolle der Hausaufgabe)

Учні зачитують свої речення.

 1. Гра (Spiel "Blüme")

Дві команди «рятують» квітку, по черзі приклеюючи їй відірвані різнокольорові пелюстки. Кожен учень, приклеюючи пелюстку, називає її колір, а потім — предмети в класі такого самого кольору.


V. Актуалізація опорних знань (повторення попереднього матеріалу, на базі якого засвоюються нові знання).

Вправа «Ми художники».

Мета: повторити пройдений матеріал.

Учитель зачитує текст, а учні малюють почуте у прямокутнику, що схематично позначає класну кімнату. (Робота у робочих зошитах.)

Das ist das Klassenzimmer. In der Mitte stehen Schulbänke. Vor den Schulbänken steht der Lehrertisch. Am Lehrertisch steht ein Stuhl. Ein Computer steht auf dem Tisch. Vorn in der Mitte hängt die Tafel. Eine Landkarte hängt links. Rechts ist die Tür. Rechts an der Wand steht ein Bücherschrank und hängen 2 Bilder.


VI. Пояснення нового матеріалу (пояснення, перевірка розуміння, закріплення і застосування нових знань).

1. Уведення нових лексичних одиниць (Neue Lexik)

Учитель показує малюнки (der Pinsel, das Heft, das Mäppchen, das Lineal, der Radiergummi, das Buch, der Kugelschreiber, der Bleistift, der Anspitzer, die Schultasche, neu, modern, lang, das Tagebuch, schwer) або слайди і вводить нову лексику з теми за допомогою речень.

Liebe Freunde, nehmt eure Vokabelhefte.

2.Активізація лексичного та граматичного матеріалу (Arbeit am Wortschatz)

Мета: автоматизувати навички вживання ЛО в реченнях.

1.Впр.2, с.66 – активізація нової лексики – гра «Ланцюжок» (за зразком підручника)

2. Впр.3, с.66 – активізація нової лексики – гра «Снігова куля».(за зразком підручника.)

 1. Письмо (Schreiben)

1.Was kommt ins Mäppchen und was kommt in den Rucksack?

Der Radiergummi, die Schere, der Klebstoff, das Lineal, das Buch, das Heft, der Bleistift, der Filzstift, der Pinsel, der Spitzer, das Tagebuch, das Papier, das Vokabelheft

Mäppchen

Rucksack

Der Kuli

Das Heft2.Gefallen euch eure Schulsachen? Beschreibt eure Schulsachen.

z. B. Das ist mein Kuli. Er ist leicht, rund, dünn.

 1. Рухова зарядка (Turnpause)

Jetzt machen wir eine Pause. Turnen wir.

Die Katze kommt leise, leise, leise.

Die Katze sitzt still, still, still.

Die Katze wartet, wartet, wartet.

Die Katze springt, springt, springt.

Die Maus ist weg hahahaha!

5.Ознайомлення учнів з випадками вживання неозначеного артикля в німецькій мові.

1. Пояснення вчителя:

Артикль буває двох видів: означений (der, die, das, die) і неозначений (ein, eine, ein).Неозначений артикль не має множини і називається нульовим артиклем. Нульовий артикль характерний для деяких абстрактних і речовинних назв.
Неозначений артикль виділяє невідомий, неозначений, неуточ­нений, раніше незгадуваний предмет або особу серед однорідних предметів та осіб. 

Неозначений артикль уживається:
— якщо предмет або особа називається вперше. Нульовий артикль у множині вживається там, де в однині стояв би неозначений артикль:
Im Zimmer stand ein Schreibtisch;
— за наявності перед іменником означення, вираженого прикметником:
Er liest ein interessantes Buch;
— якщо іменник уживається в ролі іменної частини присудка:
Das ist ein Haus. 
Dieses Haus ist ein Museum;
— після дієслів haben, brauchen і безособового виразу es gibt:
Ich habe einen Bruder.
Ich brauche einen Bleistift.

 1. Робота з таблицею підручника.

Впр.4, с.67 – учні споглядають, вчитель пояснює відповідність означеного та неозначеного артикля: derein, dasein, dieeine, множина – відсутність артикля. Далі учні читають і перекладають речення, що подані під таблицею.

3. Фонетична вправа:

(Лекція3, урок25,вправа1 – диск до підручника «Німецька мова. 2 клас/ С.І.Сотникова, Г.В.Гоголєва. – Х.: Ранок, 2013. – 192с. – 1 електрон. оптичн. диск.»)

Ми повторимо лексику з попереднього уроку, поспостерігаємо за вживанням неозначеного артикля.

Das Bild – Das ist ein Bild.

Der Stuhl – Das ist ein Stuhl.

Die Tür - Das ist eine Tür.

Das Fenster - Das ist ein Fenster.

Der Tisch - Das ist ein Tisch.

Die Schulbank - Das ist eine Schulbank.

Der Schrank - Das ist ein Schrank.

Die Tafel - Das ist eine Tafel.

6.Ознайомлення учнів з випадками вживання заперечної частки kein в німецькій мові.

1. Пояснення вчителя:

Негативно-невизначений займенник kein також досить часто вживається в німецькій мові. Він заперечує тільки іменник і стоїть перед усіма визначеннями на місці артикля.

2.Робота з таблицею підручника.

Впр.5, с.67 – учні споглядають, вчитель пояснює відповідність негативно-невизначеного займенника kein і роду іменників: derkein, daskein, diekeine, множина – keine. Далі учні читають і перекладають речення, що подані під таблицею.VII. Закріплення нового матеріалу.

1Впр.7, с.67 – читання і переклад діалогу, складання подібних діалогів.

2.Впр.8, с. 68 – читання і переклад тексту «Мій пенал».

3.Впр.4, с.70 – читання діалогу «У магазині шкільного приладдя», складання подібних діалогів. (письмово, фронтально).

4.Аудіювання (Hörverstehen)

Hier sind einige Gespräche, die man in der Schule hören kann. Wollt ihr diese Gespräche hören?

Wie heißen die Schulräume, wo ihr diese Gespräche hören könnt?

 1. In der Pausenhalle.

 2. In der Bibliothek.

 3. Im Klassenzimmer.

 4. Im Sekretariat.

 5. An der Garderobe.

Gespräch 1:

 • Na, meine Lieben! Die Stunde ist zu Ende. Bis morgen!

 • Auf Wiedersehen!

Gespräch 2:

 • Fräulein Müller! Ich möchte mit Herrn Direktor sprechen.

 • Herr Schulz ist leider nicht da.

Gespräch 3:

 • Du, wie ist es mit Tee-Automaten hier in der Pausenhalle?

 • Toll.

Gespräch 4:

 • Frau Fischer! Was können Sie mir noch geben?

 • Hier zwei lustige Geschichten aus dem Schulleben. Nimmst du

sie?

 • Ja, danke.

Gespräch 5:

 • Wie gefällt es Ihnen hier?

 • Nicht schlecht. Die Spiegel in der Garderobe machen den Raum sehr hell und freundlich.

5.Гра «Яскравий ящик».

Учитель дістає коробку, оформлену як подарунок, і говорить учням, що в ній зібрані речі, які учні повинні розібрати на потрібні та не дуже потрібні для школи. Учні, не заглядаючи в коробку, витягують з неї різні речі й вирішують, беруть їх в школу чи ні, потрібну річ називають німецькою мовою.


VIII.Підсумки уроку.

Ihr habt heute sehr gut gearbeitet. Was haben wir heute in der Stunde gemacht?

Wir haben heute das Thema “Meine Schulsachen” behandelt. Was Neues und Interessantes habt ihr erfahren?

Hat euch die heutige Stunde gut gefallen/ nicht so gut gefallen? Alle waren aktiv in der Stunde. Ich bin mit eurer Arbeit sehr zufrieden. Besonders gut haben ... gearbeitet.

Ihr bekommt folgende Noten...


IX. Повідомлення домашнього завдання.

Schreibt die Hausaufgabe auf!

Вивчіть нові слова та виконайте вправу 5, с.71 (прочитати, перекласти, списати текст «Портфель Еріки»)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.