Конспект уроку "Ввічливо вітаймо одне одного" (Етика, 5 клас)

Опис документу:
Змістовний план-конспект уроку з етики у 5 класі. Авторська розробка Рижової Т.В. Базується на чинній навчальній програмі з етики для 5 класів з використанням підручника О. Данилевської, О. Пометун «Етика. 5 клас» і робочого зошита «Етика. 5 клас»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок 7

Тема. Ввічливо вітаймо одне одного.

Мета: провести з учнями бесіду про ввічливість як основу ви-
хованості; навчити дітей правил вітання й розглянути їх
на прикладах із літературних творів (казка Л. Керрол-
ла «Аліса в Країні Чудес»); сформулювати деякі поради
Дейла Карнегі, як прихилити до себе людей.

Обладнання: підручник «Етика. 5 клас», учнівський і робочий зошити.

Епіграф: «Виховання — вище з благ, але тільки тоді, коли во-
но першого сорту, інакше воно ні на що не придатне»
(Р Кіплінг).

Вислови: «Виховання — у щасті прикраса, а в нещасті — приту-
лок» (Аристотель).

Ключові

поняття: гуманізм, види етикету, правила вітання.

Тип уроку: інтегрований.

структура уроку

 1. Вступна частина.

 1. Вітання.

 2. Актуалізація опорних знань.

 3. Мотивація навчальної діяльності.

 4. Представлення теми уроку й очікуваних навчальних резуль-
  татів.

 1. Основна частина.

 1. Види етикету (повторення).

 2. Правила ввічливого вітання.

 1. Завершальна частина

Висновки.

 1. Домашнє завдання.

 2. Доповнення до уроку.

хід уроку

 1. вСтУПна чаСтина

 1. вітання.

Учитель. Здрастуйте, діти! Перш ніж розповісти про результати
вашого тематичного оцінювання, мені хотілося б нагадати про те, що
людина живе для того, щоб робити добро іншим, і що в основі вихова-
ності лежить пошана до іншої людини.

 1. актуалізація опорних знань.

Учитель аналізує тематичну контрольну роботу, оголошує результа-
ти, проводить їх обговорення.

Учитель. Домашнє завдання на сьогодні полягало у виконанні
двох варіантів тематичної атестації, запропонованих у робочому зошиті.
Ви здасте робочі зошити, і вони будуть перевірені.

Але є домашня робота, яку ми з вами не перевіряли. Це домашнє
завдання в робочому зошиті з теми: «Підготуйся до уроку тематичного
оцінювання». Мені хотілося б разом із вами перевірити це завдання.

Перевірка письмового завдання в робочому

зошиті з теми: «Підготуйся до уроку тематичного оцінювання»

 1. 2. Чи згоден ти з твердженнями?

Етика — це наука про мораль. (Відповідь: А. Так.)

Етикет — товарний знак, який наклеюють на товар або його упаков-
ку.
(Відповідь: Б. Ні. Це — етикетка.)

3—4. Склади пари протилежних якостей, проставивши у квадрати-
ки відповідні номери.
(Відповідь: товариськість — непривітність; смі-
ливість — боягузтво; наполегливість — нетерплячість.)

 1. Доповни твердження.

Хороша людина ніколи не ... (чинитиме нешанобливо у ставленні
до інших людей.)

6—7. Вибери передбачені етикетом норми поведінки в школі.

(Відповідь: Б. Не треба запізнюватися на уроки, бо цим ми заважає-
мо іншим.

Г. Виховані люди вітаються зі знайомими, це стосується й школи.

Д. Під час уроку треба дотримуватися тиші, щоб не заважати ін-
шим.)

8. Про яку рису вдачі йдеться в приказці?

Пильнуй свого носа, а не чужого проса.

(Відповідь: А. Про надмірну цікавість, втручання в чужі справи,
схильність засуджувати інших.)

9—10. Чи вважаєш ти вихованою Тамару? Відповідь обґрунтуй. (Ін-
дивідуальна відповідь учня.)

 1. 12. Обґрунтуй або спростуй вислів українського філософа Гри-
  горія Сковороди «Немає нічого кращого, ніж гарне виховання».
  (Індиві-
  дуальна відповідь учня.)

Учитель. А зараз я послухаю тих дітей, які хочуть прочитати каз-
ку з назвою «Жив собі Добролюб XVIII». (Завдання з 1 варіанта тема-
тичного оцінювання в робочому зошиті.)

 1. мотивація навчальної діяльності.

Учитель об'єднує учнів у пари.

Учитель. Доберіть прикметники, якими можна схарактеризувати
виховану людину.
(Уважний, шанобливий, добросердий, ввічливий, так-
товний, делікатний, добрий, чуйний, чемний.)

 1. Представлення теми уроку й очікуваних навчальних
  результатів.

Учитель. Сьогодні ми ще раз поговоримо про вихованість. Тема
уроку так і звучить: «Ввічливо вітаймо одне одного». Розмова стосува-
тиметься етикетних правил, прийнятих при вітанні.

II. оСновна чаСтина

 1. види етикету (повторення)

Питання учням:

 • Що таке етикет? (Сукупність правил повеДінки в різних ситуаціях.)

 • Які види етикету існують? (ПриДворний, Дипломатичний, військовий,
  загальногромаДський, службовий (Діловий), лікарський, пеДагогічний.)

Учитель. Я нагадую вам, що етикет — це зразок того, як потрібно
поводитися, ідеал, до якого слід прагнути. Він містить форми звернен-
ня, вітання, правила ведення бесіди, суперечки, поведінки за столом, по-
водження з гостями, вимоги, що висуваються до одягу людини залежно
від обставин.

Основними принципами етикету є:

принцип гуманізму (любові До люДей) і людяності;

принцип доцільності дій;

принцип краси або естетичної привабливості поведінки;

принцип дотримання народних звичаїв і традицій.

Етикет — важлива частина культури, моральності, моралі, що сфор-
мувалася впродовж багатьох століть у різних народів відповідно до уяв-
лень людей про добро, справедливість, гуманність [12].

 1. Правила ввічливого вітання.

Учитель. Сьогодні ми поговоримо про вітання. Прочитайте в під-
ручнику уривок із казки Льюїса Керролла «Аліса в Країні Чудес».

Чому дівчинку трохи дратувала манера Гусениці вести розмову?
(Гусениця не привіталася, говорила грубо, нечемно, зверталася До Аліси
на «ти». Гусениця не знайома з правилами етикету.)

Учитель. Ось із цими правилами вітання ми зараз і познайоми-
мося.

Правила ввічливого вітання

Пам'ятаєте, що вітання — це «візитна картка», за якою навколишні
судитимуть про те, наскільки ви ввічливі й чемний у стосунках з іншими.

Загальноприйнятим вважається те, що при зустрічі першим пови-
нен вітати:

 • чоловік — жінку (відповідно хлопчик — дівчинку);

 • молодший — старшого за віком;

 • підлеглий — керівника (відповідно учень — учителя);

 • той, хто ввійшов до кімнати,— присутніх.

При зустрічі зі знайомою людиною потрібно дотримуватися таких
правил:

 • якщо ви здалека помітили в натовпі знайому людину, яку хочете
  привітати, не слід пробиратися до неї, розштовхуючи перехожих,
  або кричати, прагнучи привернути її увагу. У цьому випадку, зу-
  стрівшись поглядом із знайомим, кивніть йому або привітайте жес-
  том;

 • галасливі вигуки «кого я бачу», «ну нарешті», «де ти пропадав»
  не є вітаннями;

 • зустрівши знайомого на вулиці, не затримуйте його надовго, якщо
  є необхідність поговорити, то домовтеся про зустріч або телефонний
  дзвінок;

 • якщо одна й та ж людина протягом дня зустрічається вам неоднора-
  зово, вітайте її всякий раз, але в різній формі — кивком голови, ус-
  мішкою, легким помахом руки, побажанням смачного (під час обід-
  ньої зустрічі).

Люди обмінюються рукостисканням, коли вітаються або знайом-
ляться одне з одним, миряться після того, як посварилися, або укла-
дають яку-небудь угоду, дякують або прощаються, поздоровляють одне
одного або виражають співчуття.

Якщо вам простягають руку для потиску, не прийняти її неввічли-
во і навіть образливо.

Гість, входячи до будинку, в першу чергу повинен вітати того, хто
відкрив йому двері, потім — господиню і господаря (якщо це день наро-
дження — винуватця торжества), а потім — усіх інших.

Привітавшись у кімнаті з однолітком, можна сісти, а якщо ж вітає-
теся з літньою людиною, то сідати слід тільки після того, як сяде вона,
або з її дозволу.

Поцілунок як форма вітання прийнятий при зустрічі родичів або
близьких друзів, особливо після тривалої розлуки.

Слова вітання слід вимовляти чітко й виразно, дивлячись при цьо-
му на того, кого вони стосуються.

Жувати жуйку або їсти, вітаючи іншу людину, є виявом неповаги.

Учитель. Напишіть у зошитах якомога більше слів, що вживають-
ся при вітанні.
(Діти виконують роботу, потім читають результати
й пояснюють випаДки використання цих слів.)

У яких випадках доречне вживання слова «привіт»? (ВіДповіДі
Дітей.)

Чи доречні такі вітання:

а) ведучий концерту або торжества виголошує: «Привіт, пані та па-
нове!»

б) при зустрічі однокласників хлопчик вигукнув: «Привіт, Сергійку!»

в) учитель вітається з учнями: «Привіт, діти!»

г) учениця звертається до вчителя: «Привіт, Тамаро Іванівно!»

Учитель читає дітям правила вітання, сформульовані відомим аме-
риканським психологом Д. Карнегі.

Учитель проводить із дітьми гру «Ввічлива поведінка».

ІІІ. Завершальна частина

висновки.

Учитель. Перевірмо, як ви запам’ятали те, про що сьогодні
йшлося на уроці.

Хто кого першим вітає в парах?

Чи можна вітати іншу людину, жуючи?

Які правила Д. Карнегі ви запам’ятали?

Чи обов'язкове вітання знайомої та незнайомої людини?

Чи потрібно вітати людей у громадських місцях: лікаря в поліклініці;
листоношу на пошті, продавця в магазині?
(Обов’язково потрібно приві-
татися й викласти своє прохання.)

Чи можна вітати однокласника на прізвисько? (Ні, тільки на ім’я,
особливо в тому випаДку, якщо він із батьками.)

Як вітати старшого, що ввійшов до кімнати, якщо ти сидиш? Учи-
теля, що ввійшов до класу?
(СліД піДвестися.)

Як вітати малюка? (Посміхнутися, ласкаво звернутися, не ігнору-
вати.)

IV. домашнє завдання

Знайдіть у книзі Марка Твена «Пригоди Тома Соєра» приклади то-
го, як вітав інших людей головний герой.

Виконайте письмово завдання 11 підручника: змініть уривок із кни-
ги «Азбука ввічливості» так, щоб усі в місті стали ввічливими. Запишіть
новий текст у звичайних зошитах.

V. доПовнення до УРОКУ

Поради Д. Карнегі

Відомий американський учений, психолог, письменник Дейл Кар-
негі пропонує шість правил, дотримання яких дозволить сподобатися
людям, запам'ятайте їх.

 • Щиро цікавтеся іншими людьми.

 • Посміхайтеся.

 • Пам'ятайте, що ім'я людини — це найсолодший і найважливіший
  для неї звук будь-якою мовою.

 • Будьте уважним слухачем. Заохочуйте інших говорити про самих
  себе.

 • Говоріть про те, що цікавить вашого співбесідника.

 • Вселяйте вашому співбесідникові усвідомлення його значущості
  й робіть це щиро [11].

Гра «Ввічлива поведінка»

Послухайте вірш, який я прочитаю. Коли почуєте правило ввічливої
поведінки, плесніть у долоні.

Прибери мерщій в кімнаті,

І чистим, вмитим, за сніданком

Привітайся до матусі:

Рідна, з добрим ранком!

Потім радісним, привітним
Поспішай до трав, до квітів,
А щоб день пройшов немарно —
З усіма поводься гарно.

У дівчаток гарні кіски,
Але надто вже малі.

А щоб більше виростали,

Ми їх тягнем до землі.

Без запрошення йди в гості,
Не вітайся там ні з ким.

І нізащо слів «Будь ласка»

І «Пробачте» не кажи.

Не вмивайтеся ніколи

І не мийте навіть рук.

Не потрібне це заняття,

І не варте стільки мук.

Друг в біді не лишить,

Щирим словом потішить,

Отакий він, не зрадливий

Справжній друг!

Галасуй, пищи, гукай,

Коли хтось відпочиває!

Не роби комусь зле,

Якщо цього ніхто не бачить.

Усміхнися дощику: «Лийся, мов з відра».

Друзям усміхнися, побажай добра [27, с. 138].

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»