Конспект уроку "Як наші вчинки впливають на життя" (Етика, 5 клас)

Опис документу:
Змістовний план-конспект уроку з етики у 5 класі. Авторська розробка Рижової Т.В. Базується на чинній навчальній програмі з етики для 5 класів з використанням підручника О. Данилевської, О. Пометун «Етика. 5 клас» і робочого зошита «Етика. 5 клас»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок 3

Тема.

Мета:

Як наші вчинки впливають на життя.

познайомити дітей із ключовими поняттями уроку;
з'ясувати відмінності між поняттями «вчинок», «мо-
ральний учинок» і «подвиг»; учити дітей обдумувати
свої вчинки, їхні наслідки; мати здоровий глузд і бути
розсудливими; оцінювати вчинки, порівнюючи їх із мо-
ральними нормами.

Обладнання:

підручник «Етика. 5 клас», учнівський і робочий зоши-
ти, фотографії пам'ятників героям Великої Вітчизняної
війни, аудіозаписи пісні «Если добрий ти» (муз. Б. Савельєва, сл. М. Пляцковського), «На безимянной висота» (муз. С. Баснера, сл. М. Матусовського).

Епіграф:

«Робіть добро, поки ви існуєте» (Д. Дідро).

Вислови:

«Хто осмислено йде заради добра в небезпеку
й не боїться її, той мужній, і в цьому мужність» (Аристотель).

«У чому сенс життя? Служити іншим і робити добро»
(Аристотель).

Ключові
поняття:

моральна істина, істина, розсудливий, учинок, моральний учинок, подвиг.

Тип уроку:

інтегрований.

Структура уроку

 1. Вступна частина.

 1. Вітання.

 2. Актуалізація опорних знань.

 3. Мотивація навчальної діяльності.

 4. Представлення теми уроку й очікуваних навчальних резуль-
  татів.

 1. Основна частина.

 1. Що таке «вчинок», «моральний учинок», «моральна істина»,
  «істина»?

 2. Чому важливо вміти обдумувати свої вчинки й керувати собою?

 3. Що таке «подвиг»?

 1. Завершальна частина.

Висновки.

 1. Домашнє завдання.

 2. Доповнення до уроку.

хід уроку

 1. Вступна частина

Звучить аудіозапис пісні «Если добрий ти».

 1. Вітання.

Учитель. Добридень, діти. На попередньому уроці ми з'ясували,
що людина живе для того, щоб робити добро.
(Звертає увагу учнів
на вислів на Дошці.)
Поясніть вислови Аристотеля про добро. (Відповіді
дітей.)

Що ще ми знаємо про Аристотеля? (Цей філософ жив у Стародавній
Греції, він є творцем терміна «етика» й автором трьох праць з етики.)

Яка пісня звучала на початку уроку? («Если добрий ти».) Про що
ця пісня?
(Відповіді дітей.) Давайте заспіваємо її. (Діти виконують за-
вдання.)

 1. Актуалізація опорних знань.

Питання учням:

 • Про які казки ми говорили минулого уроку? Наведіть приклади.

(«Морозко», «Пані Метелиця»).

 • Чи завжди в казках перемагає доброта? (Відповіді дітей.)

 • Що ми маємо на увазі під словом «добро»? (Добро — усе гарне
  в житті людей, що відповідає їхнім інтересам, бажанням, мріям.)

 • Що означає «добромисна людина»? (Той, у кого добрі, щирі наміри.)

 • Що таке доброчинність, доброчинність? (Надання матеріальної до-
  помоги тим, хто її потребує.)

 • Що означає «добродійний»? (Який має на меті давати допомогу ін-
  шим.)

 • Що означає «добросердий»? (Ласкавий, поштивий, із добрим сер-
  ц
  емХто такий меценат? (ДоброДійник.) Наведіть приклад добродія.
  (Гетьман Іван Мазепа.)

 • Що ви дізналися про доброчинну діяльність українського гетьмана
  з уривка з книги С. Павленка «Гетьман Іван Мазепа»?
  (Іван Мазепа
  любив книги й підтримував книговидання та освіту. Він на свої кош-
  ти організував паперову фабрику Для Чернігівської Друкарні. Гетьман
  підтримував і бібліотеку Київської акаДемії. На свої кошти Мазепа
  виДрукував у чернігівській Друкарні кілька виДань Євангелія і поДару-
  вав їх православним храмам в Україні й за її межами.)

Перевірка письмового завдання

в робочому зошиті з теми «Як розрізняють добро і зло»

 1. 2. Як ти думаєш, у яких ситуаціях персонажі чинять добре? (ВіД-
  повіДь: На малюнках А, В.)

Який вираз обличчя ти вважаєш добрим? (ВіДповіДь: На малюн-
ку Б.)

3—4. Вибери правильну відповідь.

Що таке доброчинність? (Відповідь: Б. Гарний учинок, наДання До-
помоги іншим.)

Як називають людину, що має добрі, щирі наміри? (ВіДповіДь: Б. Доб-
роДієм.)

5—6. Допиши твердження.

Повчання «Ніколи не роби іншим того, чого не бажаєш собі» нази-
вають ...
(«золотим» правилом етики.)

Протилежністю добра є ... (зло.)

 1. Яке з наведених повчань є правилом моралі? (ВіДповіДь: В. Ніколи
  не роби іншим того, чого не бажаєш собі.)

 2. Сформулюй із даних слів правила моралі. (ВіДповіДь: Поважай
  батька й матір; не кради; не свідчи неправдиво.)

9—10. Які з указаних рис вдачі властиві добрій людині? (ВіДповіДь:
А. Ввічливість; Г. Доброзичливість; Д. Розважливість; Е. Чесність.)

 1. 12. Придумай невелику розповідь про кого-небудь зі своїх
  знайомих, кого ти вважаєш дуже хорошою людиною.
  (Індивідуальна
  відповідь учня.)

 1. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель. Ми поговоримо сьогодні про те, що таке вчинок, мо-
ральний учинок, подвиг, визначимо поняття «істина» й «моральна істи-
на». А крім цього, ще спробуємо зрозуміти, чому важливо вміти обду-
мувати свої вчинки, керувати собою, замислюватися про наслідки своїх
учинків.

 1. Представлення теми уроку й очікуваних навчальних
  результатів.

Учитель. Тема нашого уроку звучить так: «Як наші вчинки впли-
вають на життя?»
(Діти записують назву теми в учнівський зошит.)

Я сподіваюся, що результатом уроку буде те, що ви зможете пояс-
нити поняття, які ми обговоримо сьогодні, наводити приклади вчинків,
оцінювати їх, порівнюючи з моральними нормами, а також обдумувати
наслідки своїх учинків.

II. Основна частина

 1. Що таке «вчинок», «моральний учинок», «моральна істина»,
  «істина»?

Учитель. Добро і зло — це дві протилежності. Хто не відчув
на собі зла, той не може оцінити добро. Добро утверджується в непри-
йнятті зла.

Як ви розумієте вислів Леоніда Сухорукова: «Зло знаходить щастя
за рахунок інших, добро — усіх ним обдаровує»?
(Діти висловлюють
свої думки.)

Учитель читає дітям розповідь В. Сухомлинського «Звичайна лю-
дина».

Учитель. Академік Д. Лихачов уважав, що найбільша мета в жит-
ті людини — примножувати добро. А добро — це, передусім, щастя всіх
людей. Задумайтеся над словами Аристотеля: «Зробити вчинок можна
по-різному... тим часом чинити правильно можна лише одним-єдиним
способом». «Яким же способом?
(По-доброму).

Як ви гадаєте, чи можна в повсякденному житті виявляти добро-
ту, людинолюбство? Якщо так, то як?
(Діти наводять приклади тур-
боти про літніх людей, молодших братів і сестер, про чистоту міста
й школи.)

Можна і в дрібниці зробити добро людині. Довгий ланцюг доброти
починається з малого — бажання добра своїм близьким, сусідам, друзям,
незнайомим людям.

Робота з підручником

Учитель пропонує учням розглянути в підручнику малюнок і про-
читати діалог Олесі й Богдана (с. 21). Діти читають текст за особами.

Питання до тексту:

Що мали на увазі Богдан та Олеся під словом «учинок»?

Як ви вважаєте, чому Олеся й Богдан неоднаково оцінили дії Олесі?
(Можна бути красивим, поряДним, чесним і при цьому не зДійснювати
ніяких учинків, як Олеся.)

Учитель. Пригадаймо казкового героя Буратіно. Чому він, бажа-
ючи добра, завдавав своєму батькові неприємностей?
(Думки в Буратіно
були Добрими, а вчинки іноДі засмучували.)

Питання учням:

Як ви розумієте, що таке вчинок?

Чим відрізняються вчинок-дія і моральний учинок?

Вчинки (дії) — те, що ми виконуємо постійно.

Моральний учинок — вибір людини, зроблений наодинці із со-
бою; дія, спрямована на утвердження певних моральних цінностей.

Обговорення ситуацій

Учитель пропонує дітям поміркувати над запропонованими ситуа-
ціями й сказати, у якій із них відбито вчинок-дію, а в якій — мораль-
ний учинок.

Ситуація 1. Катруся вважала себе дуже вихованою дівчинкою. Уран-
ці вона робила зарядку, чистила зуби, умивалася, їла приготовлений ма-
мою або бабусею сніданок, сама несла свій ранець, робила уроки, мила
посуд, допомагала мамі по господарству.

Ситуація 2. П'ятикласниця Оленка йшла додому й раптом побачи-
ла, що з кишені старенької, яка йшла попереду, випав гаманець. Олен-
ка почекала, поки старенька підійде до зупинки автобуса, підняла га-
манець, полічила гроші. «Тут достатньо на коробочку моїх улюблених
цукерок!» — зраділа дівчинка. Але потім подумала: «А як же бабуся?».
Оленка поспішила до зупинки й віддала гаманець старенькій.

Учитель. Як бачимо, вчинки або дії ми робимо постійно, інколи
навіть і не помічаючи цього: наприклад, одягаємося, готуємо їжу, пере-
мо, ремонтуємо замки та інше. А ось моральний учинок — це свідомий
вибір людиною добра. Люди, здатні на моральний учинок, утверджують
моральні істини. Вони в чомусь повинні переступити через себе, здола-
ти свої бажання.

Моральна істина — досконалий вияв чеснот, бажаних, добрих
стосунків між людьми.

Істина — правда, справедливість.

 1. Чому важливо вміти обдумувати свої вчинки й керувати собою?

Учитель. Як ви гадаєте, чи потрібно аналізувати свої вчинки? Чо-
му?
(Відповіді дітей.)

Робота з підручником

Учитель пропонує учням прочитати текст «Чому важливо вміти об-
думувати свої вчинки та керувати собою» (с. 25) і виписати два вис-
новки:

 1. оцінюючи вчинки, ми зіставляємо їх із моральними чеснотами;

 2. причиною багатьох наших помилок є невміння передбачити наслід-
  ки своїх учинків, невміння керувати собою.

Робота в групах

Учитель об'єднує дітей у чотири групи. Кожній із груп потрібно роз-
глянути одну із ситуацій, наведених у підручнику, і відповісти на пи-
тання до неї.

Мета роботи — підвести дітей до висновку про те, що потрібно бути
розсудливими — завжди керуватися у своїх діях здоровим глуздом.

Поміркований — той, хто керується у своїх діях, поглядах, думках
вимогами розуму, здорового глузду; розважливий, обережний.

Учитель. У вашому підручнику з української літератури є опові-
дання А. Давидова «Рятували Конотоп». Я запропонувала вам прочита-
ти це оповідання. Хто з вас прочитав його? Перекажіть сюжет опові-
дання. Чи добру справу робили люди, розкопуючи джерела?
(Відповіді
дітей.)

 1. Що таке «подвиг»?

Учитель. Ми з'ясували, що таке вчинок, моральний учинок. А що ж
таке подвиг, як ви розумієте це слово?
(Діти висловлюють свої думки.)
Чи є місце подвигу в звичайному житті? Ось послухайте оповідання.

Учитель читає оповідання В. Осєєвої «На березі ріки».

Робота з підручником

Учитель. Прочитайте в підручнику текст «Який учинок назива-
ють подвигом?» і випишіть визначення поняття «подвиг».
(Діти вико-
нують завдання.)

Подвиг— це дія, яка потребує великих зусиль, ризику для життя.

Якими якостями повинна володіти людина, здатна на подвиг?
(Мужністю, сміливістю, хоробрістю, самовідданістю, любов’ю до людей,
Батьківщини.)

В історії кожного народу багато прикладів подвигів, здійснених за-
ради свободи рідної землі. Про це ви можете прочитати в підручнику
з української літератури: «Боротьба з ординцями», «Шандровський со-
ляний колодязь».

Прикладом подвигу всього нашого народу є Велика Вітчизняна війна.
Звучить аудіозапис пісні «На безьімянной вмсоте».

Вслухайтеся у слова пісні. Вона присвячена подвигу простих сол-
датів, які віддали свої життя за Батьківщину. Про подвиг воїнів у роки
Великої Вітчизняної війни ви зможете прочитати вдома в робочому зо-
шиті (уривок із повісті В. Нестайка «Тореадори з Васюківки») і надати
письмову відповідь на питання до завдання 7—8.

Які пам'ятники героям Великої Вітчизняної війни є в нашому місті?
Що ви знаєте про ці пам'ятники?
(ВіДповіДі Дітей.)

ііі. Завершальна частина

висновки.

Що таке вчинок, моральний учинок, подвиг?

Що ми розуміємо під істиною, моральною істиною?

Яку людину ми можемо назвати поміркованою?

Чи потрібно обдумувати свої вчинки, керувати собою?

Учитель. Подумайте вдома над висловом відомого російського
письменника О. Солженіцина: «Лінія, що розділяє добро і зло, прохо-
дить не між державами, не між класами, не між партіями — вона про-
ходить через кожне людське серце — і через усі людські серця. Навіть
у серці, обійнятому злом, вона утримує маленький плацдарм добра. На-
віть у найдобрішому серці — невикорінений куточок зла».

IV. Домашнє завдання

Прочитайте в підручнику параграф «Як наші вчинки впливають
на життя».

Виконайте завдання 4 підручника (с. 24), прочитавши оповідання
«Кожному буде по вірі його».

Виконайте письмові завдання в робочому зошиті з теми «Як наші
вчинки впливають на наше життя?».

Підготуйте невелику розповідь про пам'ятник героям Великої Віт-
чизняної війни в нашому місті.

За бажанням: прочитайте в підручнику з літератури оповідання
Є. Носова «Білий гусак».

V. Доповнення до уроку

В. Сухомлинський

Звичайна людина

У спекотному, сухому степу стоїть колодязь. Біля колодязя хата,
в ній живуть дід з онуком.

Біля колодязя на довгій мотузці висить відро. Ідуть, їдуть люди —
завертають до колодязя, п'ють воду, дякують дідові.

Одного дня відро відірвалося й упало в глибокий колодязь. Не було
в діда іншого відра. Нічим води дістати і напитися.

Наступного дня вранці під'їжджає до дідової хати мужик на возі.
Під соломою в нього відро. Проїжджий поглянув на колодязь, глянув
на діда з онуком, ударив батогом коней і поїхав далі.

Що це за чоловік? — запитав онук діда.

Це не людина,— відповів дід.

Опівдні проїздив мимо дідової хати інший господар. Він дістав з-під
соломи відро, прив'язав до мотузки, дістав води і напився сам, дав на-
питися дідові й онукові; вилив воду в сухий пісок, заховав відро знову
в солому й поїхав.

Що це за чоловік? — запитав онук діда.

І це ще не людина,— відповів дід.

Увечері зупинився в дідової хати третій проїжджий. Він дістав із во-
за відро, прив'язав до мотузки, набрав води, напився. Подякував і по-
їхав, а відро залишив прив'язаним до колодязя.

А це що за чоловік? — запитав онук.

Звичайна людина,— відповів дід [22].

Питання учням:

 • Чи можна сказати, що дід з онуком — добрі люди? Чому?

 • Про кого з тих, що проїжджають, дід сказав, що «це не людина»?

 • Чому третього проїжджого дід назвав звичайною людиною?

 • Якою ще людиною його можна назвати?

В. Осєєва

На березі ріки

Юрко й Только йшли недалеко від берега річки.

Цікаво,— сказав Только,— як це здійснюються подвиги? Я дуже
хотів би здійснити який-небудь подвиг!

А я про це навіть не думаю,— відповів Юрко й раптом зупинився.
З річки донеслися відчайдушні крики про допомогу.

Обидва хлопчики помчали на заклик. Юрко на ходу скинув череви-
ки, відкинув убік книги і, діставшися берега, кинувся у воду.

А Толя бігав по берегу і кричав:

Хто гукав? Хто кричав? Хто тоне?

Тим часом Юрко ледве витягнув на берег маля, яке плакало.

Ах, ось він! Ось хто кричав! — зрадів Толя.— Живий? Ну й доб-
ре! Адже не встигни ми вчасно, хто знає, що було б.

Питання учням:

Який учинок зробив Юрко?

Чи можна його вчинок назвати подвигом?

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»