Кодування тексту. Таблиці кодів символів

Інформатика

Для кого: 8 Клас

09.09.2021

841

52

0

Опис документу:
Усі дані, які обробляються технічними пристроями, повинні бути закодовані певним чином. Для опрацювання текстових повідомлень з використанням комп’ютера символи повідомлення кодують числами.Для кодування тексту використовують таблиці кодів символів, у яких кожному символу, що може бути використаний у текстовому повідомленні, поставлено у відповідність деяке число.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Кодування тексту. Таблиці кодів символів Урок 3 8
Слайд № 1

Кодування тексту. Таблиці кодів символів Урок 3 8

Розділ 1 § 1.2 Що таке кодування повідомлень? З якою метою здійснюють кодування повідомлень? Наведіть приклади кодування текстових повідомлень. Які...
Слайд № 2

Розділ 1 § 1.2 Що таке кодування повідомлень? З якою метою здійснюють кодування повідомлень? Наведіть приклади кодування текстових повідомлень. Які види графіки ви знаєте? Охарактеризуйте їх. Кодування текстових і графічних даних 8

Розділ 1 § 1.2 Усі дані, які обробляються технічними пристроями, повинні бути закодовані певним чином. Для опрацювання текстових повідомлень з вико...
Слайд № 3

Розділ 1 § 1.2 Усі дані, які обробляються технічними пристроями, повинні бути закодовані певним чином. Для опрацювання текстових повідомлень з використанням комп’ютера символи повідомлення кодують числами. Кодування текстових даних Для кодування тексту використовують таблиці кодів символів, у яких кожному символу, що може бути використаний у текстовому повідомленні, поставлено у відповідність деяке число. 8

Розділ 1 § 1.2 Кодування текстових даних У 1963 році у США було розроблено таблицю таких кодів символів, призначену для передавання повідомлень тел...
Слайд № 4

Розділ 1 § 1.2 Кодування текстових даних У 1963 році у США було розроблено таблицю таких кодів символів, призначену для передавання повідомлень телетайпом. Пізніше вона стала стандартом для використання в комп’ютерній техніці й отримала назву таб лиця кодів символів ASCII (англ. American Standard Code for Information Interchange – американський стандартний код для обміну інформацією). 8

Розділ 1 § 1.2 Телетайп (лат. tele – віддалений, англ. type — друкування) – електромеханічна друкуюча машина, яку використовують для передавання те...
Слайд № 5

Розділ 1 § 1.2 Телетайп (лат. tele – віддалений, англ. type — друкування) – електромеханічна друкуюча машина, яку використовують для передавання текстових повідомлень дротами. Цікаво 8

Розділ 1 § 1.2 Кодування текстових даних У таблиці ASCII літерам англійського алфавіту, цифрам, розділовим знакам, символам редагування та форматув...
Слайд № 6

Розділ 1 § 1.2 Кодування текстових даних У таблиці ASCII літерам англійського алфавіту, цифрам, розділовим знакам, символам редагування та форматування тексту поставлено у відповідність числа від 0 до 127. 8

Розділ 1 § 1.2 Коди символів з таблиці ASCII можна знайти за адресою: Кодування текстових даних uk.wikipedia.org/wiki/ASCII 8
Слайд № 7

Розділ 1 § 1.2 Коди символів з таблиці ASCII можна знайти за адресою: Кодування текстових даних uk.wikipedia.org/wiki/ASCII 8

Розділ 1 § 1.2 Кодування текстових даних Таблиця кодів символів ASCII містить коди літер лише англійського алфавіту. Для кодування літер інших алфа...
Слайд № 8

Розділ 1 § 1.2 Кодування текстових даних Таблиця кодів символів ASCII містить коди літер лише англійського алфавіту. Для кодування літер інших алфавітів було розроблено інші таблиці кодів символів. Наприклад, таблиці КОІ8-U (КОІ – код обміну інформацією) та Windows-1251 включають без змін усі коди таблиці ASCII, а також містять коди літер кирилиці. Кодами цих літер є натуральні числа в діапазоні від 128 до 255. КОІ8-U Windows-1251 8

Розділ 1 § 1.2 Таблиця кодів символів Windows-1251 є стандартом для кодування літер кирилиці в операційній системі Windows. У ній, наприклад, літер...
Слайд № 9

Розділ 1 § 1.2 Таблиця кодів символів Windows-1251 є стандартом для кодування літер кирилиці в операційній системі Windows. У ній, наприклад, літера «а» українського алфавіту має код 224, літера «і» – код 179, літера «ґ» – код 180 та ін. Коди символиз таблиці Windows-1251 можна знайти за адресою: Кодування текстових даних uk.wikipedia.org/wiki/Windows-1251 8

Розділ 1 § 1.2 Цілих чисел від 0 до 255 вистачає, щоб закодувати символи двох алфавітів – латиниці та кирилиці – та деякі інші символи. Але для код...
Слайд № 10

Розділ 1 § 1.2 Цілих чисел від 0 до 255 вистачає, щоб закодувати символи двох алфавітів – латиниці та кирилиці – та деякі інші символи. Але для кодування символів інших алфавітів (грецького та арабського алфавітів, ієрогліфів тощо) потрібно значно більше значень кодів. Для них розроблено таблицю кодів символів Юнікод (англ. Universal Code, Unicode – універсальний код). Кодування текстових даних 8

Розділ 1 § 1.2 Таблиця Юнікод складається із 17 наборів по 65 536 значень кодів у кожному та дає можливість закодувати 1 114 112 різних символів, т...
Слайд № 11

Розділ 1 § 1.2 Таблиця Юнікод складається із 17 наборів по 65 536 значень кодів у кожному та дає можливість закодувати 1 114 112 різних символів, тобто майже всі символи писемності всіх світових мов. Як і в інших таблицях кодів, у Юнікоді перші 128 кодів відповідають таблиці ASCII. Окремий розділ у таблиці Юнікод містить коди літер кирилиці. Кодування текстових даних Наприклад, має код 1072 літера «а» українського алфавіту має код 1110 літера «і» українського алфавіту має код 1169 літера «ґ» українського алфавіту 8

Розділ 1 § 1.2 Порівняння структури таблиць кодів символів 8
Слайд № 12

Розділ 1 § 1.2 Порівняння структури таблиць кодів символів 8

Розділ 1 § 1.2 У табличному процесорі Excel є функції, призначені для визначення коду заданого символа, а також за заданим кодом – відповідного сим...
Слайд № 13

Розділ 1 § 1.2 У табличному процесорі Excel є функції, призначені для визначення коду заданого символа, а також за заданим кодом – відповідного символа в кодових таблицях Windows-1251 та Юнікод: Для тих, хто хоче знати більше визначення коду заданого символа в кодовій таблиці Windows-1251; CODE визначення коду заданого символа в кодовій таблиці Юнікод; UNICODE визначення символа за його числовим кодом у таблиці Windows-1251; CHAR визначення символа за його числовим кодом у таблиці Юнікод. UNICHAR 8

Розділ 1 § 1.2 Для тих, хто хоче знати більше У таблиці Юнікод містяться коди не лише літер і цифр, а й символів, які позначають торгові марки, гро...
Слайд № 14

Розділ 1 § 1.2 Для тих, хто хоче знати більше У таблиці Юнікод містяться коди не лише літер і цифр, а й символів, які позначають торгові марки, грошові одиниці, символи транскрипцій, ідеограми тощо. Наприклад, кодом символа української грошової одиниці гривні ₴ є число 8372, кодом ідеограми чоловік є число 4036002432, а ідеограми жінка – число 4036002433 тощо (коди цих символів не є їх порядковими номерами). Ідеограма — писемний знак, що передає, на відміну від букви, не звук певної мови, а деяке поняття, ідею. 8

Розділ 1 § 1.2 Для тих, хто хоче знати більше Для вставлення символів у текстовий документ можна застосовувати їхні коди з таблиці Юнікод. Для цьог...
Слайд № 15

Розділ 1 § 1.2 Для тих, хто хоче знати більше Для вставлення символів у текстовий документ можна застосовувати їхні коди з таблиці Юнікод. Для цього потрібно натиснути та утримувати клавішу Alt і набрати код символа на додатковій цифровій клавіатурі. Так, можуть бути вставлені, наприклад, ☃ ❧ ♪ ♞ символи сніговик - код 9731 серце у вигляді квітки  – код 10087 нота – код 9834 шахова фігура кінь – код 9822 та інші. 8

Розділ 1 § 1.2 Знайти символ і відповідний йому код можна на сайті Unicode® Character Table (англ. Unicode Character Table  – Таблиця символів Юнік...
Слайд № 16

Розділ 1 § 1.2 Знайти символ і відповідний йому код можна на сайті Unicode® Character Table (англ. Unicode Character Table  – Таблиця символів Юнікоду) Для тих, хто хоче знати більше unicode-table.com Але якщо вибраний вами символ відсутній серед шрифтів на вашому комп’ютері, то він не буде відображатися в документі. 8

Дайте відповіді на запитання Розділ 1 § 1.2 Як кодують символи текстових повідомлень під час опрацювання їх з використанням комп'ютера? Які таблиці...
Слайд № 17

Дайте відповіді на запитання Розділ 1 § 1.2 Як кодують символи текстових повідомлень під час опрацювання їх з використанням комп'ютера? Які таблиці кодів символів ви знаєте? Які символи можуть бути закодовані з використанням таблиць кодів символів ASCII, КОІ-8U, Windows-1251, Юнікод? Що спільного та чим відрізняються таблиці кодів символів ASCII, КОІ-8U, Windows-1251, Юнікод? 8

Домашнє завдання Проаналізувати § 1.2, ст. 9-11 Розділ 1 § 1.2 8
Слайд № 18

Домашнє завдання Проаналізувати § 1.2, ст. 9-11 Розділ 1 § 1.2 8

Працюємо за комп’ютером Розділ 1 § 1.2 Сторінка 13 8
Слайд № 19

Працюємо за комп’ютером Розділ 1 § 1.2 Сторінка 13 8

Дякую за увагу! Урок 3 8
Слайд № 20

Дякую за увагу! Урок 3 8

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.