Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Календарно-тематичне планування з зарубіжної літератури. 8 клас

Зарубіжна література

Для кого: 8 Клас

23.07.2021

273

47

0

Опис документу:
Зарубіжна література. Календарно-тематичне планування уроків для 8 класу. Складено за програмою: Зарубіжна література. 5 – 9 класи. Програма для закладів загальної середньої освіти – Х.: «Ранок», 2018.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

8 КЛАС ( 70 год.)

Зарубіжна література

8 клас

Складено за програмою: Зарубіжна література. 5 – 9 класи. Програма для закладів загальної середньої освіти – Х.: «Ранок», 2018.


Тема

Дата

Примітка

І СЕМЕСТР

1

ВСТУП Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки. Літературний процес. Основні літературні епохи, напрями, течії, специфіка їхнього розвитку в різних країнах.СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ (7 г.)

2

Загальнокультурне значення священних книг народів світу. Священні книги як вихідна основа світових релігій, етичних уявлень, мистецтва різних народів. Веди як пам’ятка індоєвропейської словесності II–I тис. до н. е. (огляд)3

Образи ведійської міфології (боги, напівбоги, герої, ворожі сили, символи та ін.). Космогонічні міфи Вед.4

Біблія як основа двох релігій – юдейської та християнської.

Зв’язок Біблії з історією і міфологією. Структура Біблії, її складники.5

Старий Заповіт (Створення світу. Каїн і Авель. 10 заповідей). Ключові ідеї та образи Старого Заповіту. Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів.6

Новий Заповіт (Євангеліє – 2–3 розділи за вибором учителя). Ключові ідеї та образи Нового Заповіту.7

Рм(у)Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів.8

Коран – головна книга ісламу (огляд). Побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя.9

КР з тем « Вступ», «Священні книги людства як пам'ятки культури і джерело літератури». Тести ТематичнаАНТИЧНІСТЬ (11 год.)

10

Поняття про античність, її хронологічні межі. Основні етапи, роди і жанри античної літератури. Специфіка розвитку літератури в Давній Греції і в Давньому Римі. Концепція людини і світу в античній літературі (ідея гармонії тілесного та духовного, любов до життя в усіх його проявах, відкриття світу, героїчне служіння, катарсис).

Давньогрецька міфологія. Основні цикли давньогрецьких міфів. Міфологічна основа героїчного епосу. Міфи троянського циклу. Облога Трої. Смерть Ахілла. Троянський кінь. Відображення історичних подій у міфах троянського циклу. Ключові образи циклу, їхній гуманістичний зміст. Міфологічні символи (яблуко розбрату, троянський кінь ).11

Гомер та його значення в історії розвитку європейських літератур. Міфологічна основа гомерівського епосу. «Іліада» (огляд). Гуманістичний зміст «Іліади». Катарсис.12

«Двобій Ахілла і Гектора» (пісня 22, вірші 140–410), «Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 470–670). Образи Ахілла і Гектора.13

Рм (п) Порівняльна характеристика літературних героїв. Ахілл і Гектор (складання синквейнів чи даймондів)14

Види лірики в Давній Греції й особливості їх розвитку.

Тіртей (VII ст. до н. е.). «Добре вмирати тому…». Ідея захисту рідної країни в елегії. Античний ідеал героя. Авторська позиція.15

Сапфо (VII–VI ст. до н. е.). «До Афродіти». Звернення у вірші до Афродіти – богині кохання. Образ ліричної героїні, глибина її почуттів і переживань.16

Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль в античному суспільстві. Основні жанри давньогрецької драми – трагедія і комедія. Значення творчості Есхіла для розвитку європейської драми і театру. Утілення міфу про Прометея у трагедії «Прометей закутий».17

Есхіл Основний конфлікт трагедії «Прометей закутий». «Дари» Прометея людству. Ідеї служіння, самопожертви, свободи.18

Публій Вергілій Марон (70–19 рр. до н. е.). «Енеїда» (огляд, 1-2 уривки). Зв’язок твору з гомерівським епосом, міфологією. Ідея громадського служіння, утвердження величі держави.19

Образ Енея та його значення в композиції твору.20

Квінт Горацій Флакк (65–8 рр. до н. е.). «До Мельпомени». Тема мистецтва і призначення митця у творі. Пам’ятник як символ вічності поезії. Розуміння автором значення свого доробку.21

Публій Овідій Назон (43 р. до н. е. – бл. 18 р. н. е.) Життя та творчість поета. Міфологічний і філософський зміст поеми «Метаморфози» (огляд). Образ відторгненого поета. Любов до вітчизни як провідна ідея твору (в межах циклу «Сумні елегії»).22

Пч Софокл. «Антігона»23

Кр з теми «Античність» Різнорівневі завдання ТематичнаСЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (8 год.)

24

Середньовіччя як доба, її хронологічні межі та специфічні ознаки в історії європейських і східних літератур. Вплив релігії, філософії на літературу і культуру в добу Середньовіччя. Основні жанри середньовічної літератури на Заході та Сході.25

Особливості розвитку китайської лірики епохи Тан. Лі Бо (701–762). «Печаль на яшмовому ганку», «Призахідне сонце навіює думки про гори». Вплив даосизму на світогляд поета. Основні теми і мотиви лірики митця. Своєрідність пейзажів Лі Бо, утілення в них краси природи і духовного життя.26

Ду Фу (712–770). «Пісня про хліб і шовк», «Весняний краєвид». Зв’язок поезії Ду Фу з історичною реальністю. Вплив конфуціанства на світогляд поета. Національні образи, символи в ліриці митця. Образ ліричного героя, його сприйняття життя і природи, почуття, мрії, ідеали, дума про батьківщину.27

Золота доба персько-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники. Омар Хайям (бл. 1048 – після 1122). Рубаї. Лаконізм і місткість жанру рубаї. Основні теми й мотиви творчості Омара Хайяма.28

Література середньовічної Європи: основні тенденції та жанрово-тематичне розмаїття. «Пісня про Роланда» (X ст.) Історична основа твору, поетичне переосмислення в ньому реальних подій. Образна система твору: Роланд, Ганелон, Карл та ін. Патріотичні ідеї в «Пісні про Роланда». Елементи фольклору.29

Аліг’єрі Данте (1265–1321) як ключова постать італійського Середньовіччя і переходу до Відродження. Загальна характеристика його творчості. Утілення в сонеті 11 («В своїх очах вона несе кохання…») Данте краси високого почуття кохання.30

Пч І.Бунін «Красуня»31

Кр з теми «Середньовіччя» РМ Контрольний твір32

Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу. Тематична

ІІ СЕМЕСТР

ВІДРОДЖЕННЯ (12 год.)

33

Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі. Гуманізм. Культ античності. Характерні риси ренесансної культури і літератури.34

Франческо Петрарка (1304–1374). Сонети № 61, 132. Історія кохання в сонетах Ф. Петрарки. Образ ліричного героя та героїні. Втілення гуманістичних ідеалів у поезії митця. Структура сонетів Ф. Петрарки.35

Вільям Шекспір (1564–1616). Сонети № 66, 116, 130. Виняткова роль В. Шекспіра в розвитку англійської національної літератури і світового мистецтва. Основні теми сонетів В. Шекспіра – кохання до Смаглявої леді, дружба. Відображення внутрішнього світу ренесансної людини (описи природи, змалювання сили почуттів та ін.) Художні особливості сонетів В. Шекспіра.36

Виразне читання сонетів Петрарки і Шекспіра.37

Трагедія «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра. Історія створення. Конфлікт справжнього почуття і забобонів.38

Оспівування чистого пристрасного кохання Ромео і Джульєтти, вплив кохання на людську особистість (зміни в характерах головних героїв, їхня еволюція).39

Проблема життя і смерті. Трактування фіналу.40

Гуманістична цінність трагедії В. Шекспіра, її популярність.41

РМ Твір-роздум на морально-етичну тему за трагедією В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта»42

Мігель де Сервантес Сааведра (1547–1616). «Дон Кіхот» I частина (огляд, 2-3 розділи за вибором учителя).

Історія створення роману, його зв’язок із лицарськими романами, пародійний характер. Особливості сюжету і композиції твору.43


Конфлікт високих прагнень Дон Кіхота і буденної дійсності, неможливості реалізації ідеалів героя. «Донкіхотство».

Дон Кіхот і Санчо Панса – образи, у яких утілено високу мрію і прагматизм. Вічні образи.
44

Синтез різних жанрових ознак у романі (героїчного епосу, лицарського, авантюрно-пригодницького, філософського роману, пародії). Широта філософського змісту твору, можливість його різних тлумачень.45

Кр з теми «Відродження» ТематичнаБАРОКО І КЛАСИЦИЗМ (8 год.)

46

Бароко як доба і художній напрям у європейській літературі й мистецтві. Видатні представники європейського бароко та їхні здобутки (огляд).47

Із лірики європейського бароко. Джон Донн (1572–1631). «Священні сонети» (19-й сонет «Щоб мучить мене…»).

Напруга почуттів ліричного героя. Символіка. Поетична мова.48

Історичні умови, філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму.49

Мольєр – майстер класицистичної комедії. Художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво. Історія створення комедії «Міщанин-шляхтич».50

«Міщанин-шляхтич». Тематика і проблематика твору, його загальнолюдське значення.51

Основні образи комедії: пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та ін.52

Засоби комічного: гумор, іронія, сатира, сарказм.53

Пч Фонвізін Д. І. «Недоросток»54

Кр з теми «Бароко і класицизм» Різнорівневі завдання ТематичнаЛІТЕРАТУРА XX–XXI СТ.

У ПОШУКАХ СЕБЕ І ВИСОКОГО ПОЛЬОТУ

55

Антуан де Сент-Екзюпері (1900–1944). «Маленький принц». Людські стосунки, моральні цінності в казці-притчі «Маленький принц».56

Художні образи казки-притчі «Маленький принц».57

Філософський зміст твору.58

Рм Контрольний твір за казкою-притчею «Маленький принц»59

Річард Бах (нар. 1936). «Чайка Джонатан Лівінгстон». Сюжет твору Р. Баха як філософська метафора людського буття.60

Художній конфлікт і можливість його подолання.61

Ознаки притчі у творі.62

Алегоричні образи повісті. Утілення прагнення до високої мети в образі чайки Джонатана.63

Барбара Космовська (нар. 1958). «Буба: мертвий сезон». Художній світ Б. Космовської. Батьки – діти, діди – онуки.64

Ідея поваги й любові до людини. Сімейні цінності у творі.65

Пч Сучасна зарубіжна поезія (1-2 твори за вибором)66

Кр з теми «Література ХХ–ХХ ст. У пошуках себе і високого польоту» Тести Тематична
ПІДСУМКИ (2 год.)

67

Узагальнення та систематизація навчального матеріалу.68

Узагальнення та систематизація навчального матеріалу.Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.