Календарно-тематичне планування з української мови у 2 класі

Українська мова

Для кого: 2 Клас

03.08.2018

1956

67

0

Опис документу:
Календарний план складено відповідно до навчальної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних Н15 закладів. 1–4 класи (зі змінами). —Тернопіль : Мандрівець, 2015. – 256 с. Орієнтовано на підручник М.Вашуленко, С.Дубовик.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Українська мова

2 клас

4 години на тиждень

Календарний план складено відповідно до

навчальної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних Н15 закладів. 1–4 класи (зі змінами). —Тернопіль : Мандрівець, 2015. – 256 с.

Види і кількість перевірок

Види

перевірок

Аудіювання

Діалог

Усний переказ

Усний твір

Письмовий переказ

Знання й уміння з мови

Диктант

Списування

Загальна

кількість

І семестр

1

2

1

4

II семестр

1

2

1

1

5


Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти:

алфáвіт і алфавíт, Батьківщúна, будь ласка, ведмíдь, вéресень, вýлиця, герóй, дивáн, дитúна, до побачення, духмяний, дятел, завдáння, зáєць, календáр, кúлим, медáль, метрó, на добраніч, недíля, ноутбук, ознáка, пóмилка, помúлка, але помилки, понедíлок, предмéт, п’ятниця рюкзак, середá, співчуття, теáтр, червóний, черговúй, черевúки, чернетка, четвер. (36 слів).

І семестр

уроку

Тема уроку

завдань

Дата

Скориговано

Звуки і букви. Склад. Наголос

Звуки мовлення, букви якими вони позначаються.

1-6

01.09.

Звуки слова. Звуковий аналіз слів із 4-5 звуків. Утворення нового слова за допомогою заміни, додавання, вилучення одного із звуків.

04.09.

Звуки і букви. Голосні і приголосні звуки. Тверді і м’які приголосні.

7-11

05.09.

Українська абетка (алфавіт). Назви літер за абеткою.

06.09.

Розташування слів за абеткою з орієнтацією на першу літеру.

12-15

08.09.

Українська абетка. Графічна форма малих букв української абетки. Вимова і написання слова алфáвіт і алфавíт

16-20

11.09.

Великі літери української абетки.

21-25

12.09.

Розташування слів за абеткою. Звуко – буквений аналіз слів. Вимова і написання слова червоний.

26-31

13.09.

Уміння користуватися абеткою в роботі з навчальним словником.. Вимова і написання слова вересень.

32-36

15.09.

Розвиток зв’язного мовлення. Користуємося орфографічним словником (зошит урок 1)

18.09.

Склад. Вимовляння слів, «розтягуючи» їх по складах (ба-бу-ся).Перенос слів з рядка в рядок складами.

37-41

19.09.

Правила переносу слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків

42-44

20.09.

Правила переносу слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків (закріплення).

22.09.

Правило переносу слів з буквами й та ь у середині слова.

45-49

25.09.

Правило переносу слів з апострофом.

26.09.

Контрольна робота: списування

27.09.

Аналіз контрольної роботи. Правило переносу слів з подвоєними приголосними. Вимова і написання слова завдáння, співчуття.

29.09.

Правила перенесення частин слів із літерами й та ь у середині слів

02.10.

Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Спостереження за роботою мовленнєвих органів під час промовляння голосних звуків

50-52

03.10.

Голосні звуки. Спостереження за істотними ознаками голосних звуків.

52-54

04.10.

Розвиток зв’язного мовлення. Хто твій справжній друг (зошит урок 9)

06.10.

Позначення буквами я, ю, є, ї двох звуків. Перенос слів з буквосполучення звуків [йо].

55-57

09.10.

Наголос. Наголошені і ненаголошені склади і звуки.

58-61

10.10.

Вправляння у правильному вимовлянні слів, у яких допускають помилки в наголосі (Вимова і написання слів ознáка, пóмилка, помúлка, але помилки).

62-66

11.10.

Визначення наголошених складів, звуків. Робота зі словами, наголошування яких треба запам’ятати. Повний звуковий аналіз слів.

67-72

13.10.

Наголос. Зміна значення слова від зміни місця наголосу у ньому.

73-78

17.10.

Приголосні звуки. Букви, що позначають приголосні звуки. Навчальний діалог.

79-83

18.10.

Розвиток зв’язного мовлення. Роль наголосу в мові і мовленні (зошит урок 2)

20.10.

Звук [ф],буква Ф, ф. Робота над іншомовними словами з буквою «еф».

84-89

23.10.

Звук [ф], звукосполучення [хв]. Робота з орфографічним словником. Складання загадки.

90-94

24.10.

Звуки [дж],[дз],[дз’] – вимова і позначення на письмі. Перенос слів з цими буквосполученнями.

95-99

25.10.

Звук [ґ], буква ґ. Зіставлення вимовляння звуків[ґ] - [г]. Вимова і написання слова ґудзик.

100-104

27.10.

Буква «ща», її звукове значення - [шч]. Робота з прислів’ями.

105-110

06.11.

Уявлення про дзвінкі і глухі парні приголосні звуки. Вимова і написання слова ведмíдь.

111-114

07.11.

Правильне вимовляння (за зразком учителя), розрізнення на слух дзвінких – глухих, твердих – м’яких приголосних звуків.

118-121

08.11.

Практичне засвоєння і вдосконалення нормативної (неоглушеної) вимови дзвінких приголосних у кінці слова і складу: дуб, сад, сядь, віз, ложка, казка, берізка.

122-126

10.11.

Розвиток зв’язного мовлення. Хто створює казки (зошит урок 3)

115-117

13.11.

Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення (ь).

127-131

14.11.

Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення . Перенос слів зі знаком м’якшення.

132-135

15.11.

Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними.

136-140

17.11.

Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними. Вимова і написання слів дятел, рюкзак.

141-144

20.11.

Контрольна робота: диктант

21.11.

Аналіз контрольної роботи. М’який приголосний звук [й]. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є.

145-149

22.11.

Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними.

152-155

24.11.

Розвиток зв’язного мовлення. Вчимося будувати діалог (зошит урок 4)

150-151

27.11.

Подовженні м’які приголосні звуки, позначення їх на письмі.

156-160

28.11.

Перенос слів із м’якими подовженими звуками.

161-166

29.11.

Звуковий і звуко-буквений аналіз, вимова і написання слів з подовженими м’якими приголосними.

167-170

01.12.

Звуковий і звуко-буквений аналіз.

171-173

04.12.

Удосконалення вимови слів з апострофом перед я, ю, є, ї. Вимова і написання слів духмяний, п’ятниця.

174-178

05.12.

Тренувальні вправи у вимовлянні, читанні та написанні слів з апострофом.

179-181

06.12.

Аналіз контрольної роботи. Розвиток зв’язного мовлення. Користуємося словами ввічливості (зошит урок 5)

08.12.

Поділ для переносу слів з апострофом. Вимова і написання слів духмяний, комп’ютер. (зошит «У світі рідного слова» урок 17)

182-186

11.12.

Контрольна робота з мовної теми «Звуки і букви. Склад. Наголос»

Узагальнення та систематизація знань

12.12.

Мова і мовлення. Текст

Аналіз контрольної роботи. Уявлення про мову як засіб людського спілкування. Мовні і немовні знаки. Українська мова – державна мова України.

187-191

13.12.

Усне і письмове мовлення (говоріння і письмо). Культура мовлення і культура спілкування.

192-197

15.12.

Сила голосу і темп мовлення. Практичне ознайомлення зі словами-звертаннями.

198-201

18.12.

Слова ввічливості. Засвоєння етикетних форм спілкування. Формування вміння будувати діалог. Вимова і написання слів будь ласка, до побачення, на добраніч

202-204

19.12.

Контрольна робота: диктант

20.12.

Аналіз контрольної роботи.

Поняття про текст. Добір до тексту заголовка. Робота з деформованим текстом.

205-208

22.12.

Розвиток зв’язного мовлення. Вчимося будувати текст (зошит урок 6)

25.12.

Робота з деформованим текстом. Усний стислий переказ тексту

26.12.

Удосконалення вміння добирати заголовок відповідно до змісту тексту. Усний стислий переказ тексту

209-212

27.12.

Підсумковий урок за І семестр

29.12.

ІІ семестр

29.12.

Текст

64.

Спостереження за побудовою тексту. Зачин, основна частина, кінцівка.

213-215

15.01.

Дотримування абзаців, які відповідають трьом основним частинам висловлювання (зачин – основна частина – кінцівка).

216-219

16.01.

Спостереження за роллю абзаців у тексті. Типи текстів. Текст-розповідь, текст-опис, текст-міркування.

220-221

17.01.

Речення

19.01.

Поняття про речення. Основні ознаки речення. Зміст і завершене інтонаційне оформлення речення .

222-226

19.01.

Велика буква у першому слові в реченні. Вимова і написання слова теáтр.

227-230

22.01.

Розвиток зв’язного мовлення. Спостереження за використанням слів (він, вона, вони, цей, ця, це, ці, тоді, після того) для зв’язку речень у тексті.

243-246

256-257

23.01.

Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідного речення.

231-234

24.01.

Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень. Засвоєння питальних слів.

235-238

26.01.

Вправи на інтонаційне виділення слів, важливих для вираження думки. Робота зі скоромовками.

239-242

29.01.

Речення, у яких є повідомлення, запитання, прохання або наказ, спонукання до дії. Спостереження за інтонацією таких речень.

247-250

30.01.

Контрольна робота: списування

31.01.

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань про розповідні, питальні і спонукальні речення. Розділові знаки в кінці речень

251-255

02.02.

Головні слова в реченні. Вимова і написання слова ноутбук.

258-262

05.02.

Розвиток зв’язного мовлення. Робота над інтонацією розповідних і питальних речень

243-246

06.02.

Визначення головних слів у реченні.

263-265

07.02.

Зв’язок слів у реченні за питаннями.

266-269

09.02.

Побудова речень. Поширення речення за питаннями, поданими вчителем. Розуміння змісту речень.

270-274

12.02.

Закріплення знань про речення. Читання в особах. Складання розповіді за запитаннями і серією малюнків.

275-278

13.02.

Слово

Спостереження за лексичним значенням слова

14.02.

Складання рядів слів за певною змістовою ознакою (видовою або родовою). Вимова і написання слів понеділок, середа, четвер, понеділок, неділя.

16.02.

Тематичні групи слів. Розподіл слів на тематичні групи за такими ознаками, як колір, матеріал, форма, почуття та ін.

19.02.

Розвиток зв’язного мовлення. Удосконалення текстів шляхом заміни в них окремих слів, що повторюються, на близькі за значенням, і ті, що були вжиті раніше.

20.02.

Розвиток уявлень про те, що слово служить для назви предмета, якості, дії. Вимова і написання слова метрó.

21.02.

Слова, близькі за значенням. Вимова і написання слова черевúки.

23.02.

Слова, протилежні за значенням.

26.02.

Слова, які означають назви предметів (іменники)

Уявлення про слова - назви предметів (іменники). Вимова і написання слова предмéт.

279-282

27.02.

Розпізнавання іменників за питаннями хто? що? Вимова і написання слова диван.

283-287

28.02.

Змінювання іменників за зразком: один – багато. Вимова і написання слова дитина.

288-295

02.03.

Розвиток зв’язного мовлення. Добір слів для доповнення речення, складання речень зазначеного змісту.

03.03.

Велика буква в іменах, по-батькові та прізвищах людей.

296-303

05.03.

Велика буква у кличках тварин.

304-306

06.03.

Велика буква у кличках тварин.

307-311

07.03.

Велика буква у назвах міст, сіл, вулиць, річок. Вимова і написання слова Батьківщúна, вулиця.

312-317

12.03.

Контрольна робота з мовної теми «Іменник»

13.03.

Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками. Повторення матеріалу з теми «Іменник»

14.03.

Слова, які називають ознаки предметів (прикметники)

Уявлення про слова, які виражають ознаки предметів (прикметники). Вимова і написання слова ознака.

318-322

16.03.

Зв’язок прикметників з іменниками. Змінювання прикметників разом з іменниками за зразком: один – багато. Вимова і написання слова червóний, черговúй.

323-326

19.03.

Тренувальні вправи на добір ознак, характерних для окремих предметів. Робота над загадками.

327-330

20.03.

Розвиток зв’язного мовлення. В гостях у Розповіді.

21.03.

Назви ознак близькі і протилежні за значенням. Вимова і написання слова календáр.

331-334

23.03.

Тренувальні вправи на добір слів протилежних за значенням.

335-338

02.04.

Повторення матеріалу з теми «Прикметник». Контрольна робота: складання діалогу

03.04.

Слова, що означають дії предметів (дієслова)

Аналіз контрольної роботи. Уявлення про слова, що означають дії предметів (дієслова).

339-342

04.04.

Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах.

343-345

06.04.

Зв’язок дієслів з іменниками у формі однини і множині (без уживання термінів). Вимова і написання слова ясен.

346-349

10.04.

Складання розповіді за малюнком і опорними словами. Вимова і написання слів медаль, герой

353-356

11.04.

Розвиток зв’язного мовлення. В гостях у справжнього друга.

350-352

13.04.

Спостереження за словами - назвами дій, близькими і протилежними за значенням.

357-359

16.04.

Спостереження за багатозначними словами - назвами дій.

360-364

17.04.

Контрольна робота з мовної теми «Дієслово»

18.04.

Службові слова

Аналіз контрольної роботи. Службові слова і їх роль у реченні.

365-367

20.04.

Спостереження за роллю службових слів у реченні.

Утворення словосполучень за допомогою службових слів.

368-371

23.04.

Вправляння у доречному вживанні службових слів у реченнях.

372-375

24.04.

Корінь слова. Спільнокореневі слова.

Корінь слова. Спільнокореневі слова. Навчальний диктант

376-382

25.04.

Спостереження за спільнокореневими словами. Виділення кореня в даних словах.

383-387

388-391

27.04.

Розвиток зв’язного мовлення. Розвиток зв’язного мовлення. В гостях у Кореня слова

02.05.

Добір спільнокореневих слів з найуживанішими коренями

392-395

04.05.

Добір спільнокореневих слів з найуживанішими коренями

396-399

05.05.

400-404

07.05.

405-407

08.05.

408-411

11.05.

412-415

14.05.

Повторення вивченого за рік

Повторення вивченого про текст, пити текстів.

416-418

15.05.

Контрольна робота: диктант

16.05.

Аналіз контрольної роботи. Виконання комплексних вправ, які охоплюють матеріал з усіх розділів програми.

419-421

18.05.

Виконання комплексних вправ, які охоплюють матеріал з усіх розділів програми.

422-424

21.05.

Повторення вивченого про слово, речення. Добір спільнокореневих слів.

425-428

22.05.

Робота над діалогом насиченим дієслівними формами. Виразне читання.

429-430

23.05.

Узагальнення та систематизація знань за рік. Складання побажання однокласникам на канікули.

25.05.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.